11. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 6. 2002
Holil jsem se a zvoní telefon. Který čert mi volá tak brzo ráno? Nebyl to čert, byl to politik, na druhé straně se ozval důvěrně známý hlas Václava Klause. Užuž jsem se chystal odpovědět na pozdrav, když jsem si uvědomil, že o vzájemné zdravení tady vůbec nejde. Václav Klaus byl na druhé straně drátu jen na záznamníku. Asi se muselo stát něco moc důležitého, když mi volá sám předseda, a to dokonce až z Prahy do Ostravy - meziměsto. Možná začala válka...
Sloupek

Včerejší "Přímý úder" J. X. Doležala v Lidových novinách byl zase jeden z oněch neinformovaných článků, inspirovaných posedlou zarputilostí a intenzivním černým hněvem (tahle úhlavní zuřivost jde vždycky, zdá se, ruku v ruce s ideologickou zaslepeností: dítě, kterému někdo bere ideologickou hračku, prostě řve), který by stálo zato přeložit do angličtiny a publikovat v mezinárodním jazykovém prostředí (kdyby se o záležitosti z České republiky někdo v zahraničí hlouběji zajímal). Vyvolal by úsměv a silný pocit trapnosti.

Nemají v Lidových novinách subeditora, který by Doležala upozornil, že takovou nepoučenou hloupost deník nemůže tisknout, pokud se nechce zesměšnit? Doležal buď neví, anebo předstírá, že neví, že civilizovanější země vyžadují, aby sdělovací prostředky dodržovaly základní zásady slušnosti, pravdivosti a objektivnosti, a mají regulační orgány, které porušování těchto zásad trestají. Vždyť se podívejte jen přes hranice do Německa, anebo do Velké Británie.

Běžně se uznává, že tržní principy v mediální oblasti nestačí k tomu, aby zajistily divákovi kvalitativní rozrůzněnost a dostatečně vysokou úroveň vysílaných pořadů - bez regulace klesne televize k pornografii, k násilí, k primitivní, co nejlevněji vyráběné zábavě a k opakování pokleslých mezinárodních seriálů - viz televize Nova.

O co jde? RRTV udělila pokutu České televizi, protože odvysílala mládeži nepřístupné inscenace dříve než po 22. hodině, což je v ČR v televizi tzv. "watershed", předěl, mezi mládeži přístupnými a nepřístupnými pořady. (V Británii je tímto předělem 21 hodin.) J. X. Doležal křičí, že požadavek RRTV, aby televizní stanice nevysílaly mládeži nepřístupné pořady před 22. hodinou, "zásadně mění mediální klima v naší zemi a [je] hrubým ohrožením demokracie, tedy svobody slova".

No, to snad ne, pane Doležale. Když zastáváte tento názor, neměl byste se postavit před kina zakazující vstup mládeži na filmy, nepřístupné do 15, respektive 18 let, a bojovat za svobodu slova tím, že umožníte vstup na nepřístupné filmy i dětem, třeba pod heslem SEX PRO PĚTILETÉ!? Nemůžeme přece dopustit ohrožení svobody slova ve veřejnoprávní televizi, a tedy ani v kinech!

Vaše spekulace o tom, že neexistují objektivní měřítka pro to, co jsou vulgarismy, připomínají Vladimíra Železného. Ona opravdu neexistují objektivní měřítka?

Nebylo by tedy nejlepší zrušit vůbec všechny zákony, pane Doležale? Vždyť přece máme demokracii! Proč vám vadí jen předpisy, regulující televizi a nikoliv předpisy, omezující třeba vykrádání bank?

Domníváte se snad, že televizní vysílání nemá na společnost vliv, a tak by neměly existovat žádné regulační orgány, vyžadující dodržování základních civilizačních norem a zabraňující, aby televize škodila? Nebo ony žádné civilizační normy neexistují? Pokud ne, tak proč nelegalizovat třeba vraždy? Vždyť máme svobodu, tak co!

(Myšlenkový výboj J. X. Doležala z Lidových novin je zde. Uvažte při jeho čtení, že se Lidové noviny snaží budit dojem, že jsou deníkem pro českou "intelektuální elitu". :) )

11. 6. 2002
Často se říká, že neúspěch české transformace způsobilo tzv. nevyrovnání s minulostí. Demokratický a čacký český národ odchovaný tatíčkem Masarykem byl prý předobrazem křesťansko-kapitalistických ctností, o které přišel 40 lety komunismu. Ten naučil všechny krást. A protože jsme s těmi bolševiky nezametli, nalezli do hospodářských funkcí, kde rozvrátili, co mohli.

Obávám se, že to je jeden z manipulačních mýtů, které politici tak rádi šíří. Mají totiž příjemnou vlastnost: vinu za potíže nedávají svým voličům, ale těm druhým, kteří všechno pokazili. Není to nic nového. Tendenční interpretace minulosti jsou standardním nástrojem politických manipulací, jimiž politici přitahují voliče snad ještě lépe než med mravence. Historie někdy skutečně skýtá poučení. Podobné zvraty, jakým byl listopad 1989, přece neprožíváme poprvé; byla jím i druhá světová válka. Tehdejší děje jsou důležité i proto, že řešení, která česká politika zvolila, ovlivňují svými důsledky dnešek.

11. 6. 2002
"Všichni máme obrovské množství svobody. Prostě si neuvědomujeme, kolik máme v naší společnosti dnes svobody. V dřívějších stoletích bylo lidem nařizováno, co mají dělat. Neměli volbu. Nemohli se odstěhovat do jiného města. Dneska je to o tolik jednodušší. Vím, že pro některé lidi je to těžké. Avšak všichni máme obrovské množství svobody. A lidi, kteří konformují, mlčí a v práci poslouchají, vám chci říct: opravdu chcete strávit celý život v této situaci? Není načase, abyste se napřímili?" - Terorizuje-li vás zaměstnavatel a odmítá-li přijímat vaše inovativní myšlenky, založte si vlastní firmu. Mají-li v sílící mezinárodní konkurenci podnikatelské firmy přežít, musejí začít intenzivně využívat samostatné myšlení, iniciativu a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců. V Británii se zdvíhá kritika, že právě tvůrčích schopností zaměstnanců firmy neumějí dost dobře využívat. Co s tím? V pátek 7. 6. se k tomu vysílala na rozhlasové stanici BBC Radio Four diskuse:
11. 6. 2002

Americká vláda včera oznámila, že se jí podařilo zlikvidovat plánovaný pokus organizace al Qaeda zkonstruovat a odpálit ve Washingtonu "špinavou" jadernou bombu, která by usmrtila velké množství lidí. Generální prokurátor John Ashcroft konstatoval, že byl 8. května zatčen údajný terorista z organizace al-Qaeda, Abdullah al Mujahir, který se pokoušel přiletět z Pákistánu do Chicaga. Al Muhajir, také známý pod jménem José Padilla, je zadržován americkou armádou v Charlestonu v Jižní Karolině a podle Ashcrofta je s ním zacházeno jako s "nepřátelským bojovníkem", z čehož zřejmě vyplývá, že se připravují plány na první vojenský tribunál, před nějž má být tato osoba postavena. (Podrobnosti v angličtině jsou např.zde.)

11. 6. 2002
Právník Mohammed Rafiq Shahir z města Herat patří k malé skupině vzdělanců, která nikdy neemigrovala z Afghánistánu, psal včera v deníku Guardian Jonathan Steele s poukazem na to, že lidé jako on jsou znepokojeni, nevrátí-li se vedení země do rukou vzdělaných lidí. "Zbraně musejí být nahrazeny vzděláním," konstatuje Shahir, který založil v Heratu Asociaci 800 příslušníků kvalifikovaných profesí. V měsíčníku, který vydávají, ostře kritizují místního velitele, Ismaila Khana, válečného magnáta, a další afghánské "politiky", které s pohrdáním charakterizují jako "svaté válečníky". Ismail Khan nedávno vydal nařízení, že během doby modliteb se nesmí hrát na veřejnosti hudba a zakázal vylepování plakátů s polonahými herečkami, které se objevily v množství videoobchodů, znovu vzniklých od pádu Talibánu. Shahir nemá tušení, jestli podobné organizace příslušníků kvalifikovaných profesí vznikly i jinde v Afghánistánu - neexistuje telefonní spojení.

V dívčí střední škole všechny studentky nadšeně kvitovaly možnost studovat. Na dotaz, kdo z nich podporuje Ismaila Khana, nezvedla ruku ani jedna.

11. 6. 2002

Scénář spiknutí: FAQ k 11. září 2001 "for dummies"

Bushka Bryndová, Bernard Weiner
Britské listy v polovině března tohoto roku uveřejnily můj článek "Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útocích sílí", který od té doby jen v Britských listech zaznamenal návštěvnost téměř 31 000 čtenářů. Mezitím byl publikován i na celé řadě dalších serverů a rovněž mezi lidmi koluje vytištěný jako jakýsi druh samizdatu. Musím přiznat, že takový ohlas jsem absolutně nečekala, již vzhledem k tomu, že jsem vycházela z materiálů veřejně dostupných na internetu a nashromážděná fakta jsem doplnila vlastním komentářem, který z nich pouze logicky vyplýval. Důvodem tak velkého zájmu čtenářů tedy asi bude - jak ve své poznámce k dotyčnému článku uvedl Jan Čulík - jazyková bariéra naší čtenářské obce, neboť drtivá většina zmíněných pramenů je v angličtině. Bohužel, tato neznalost cizích jazyků, vztahující se i na většinu českých novinářů, se zřejmě odráží i v přístupu našich mainstreamových médií (zároveň s tradičním českým vlezdoprdelkováním Velkému Bratru). Až na několik světlých výjimek se u nás o tomto tématu stále cudně mlčí, ačkoliv na druhé straně oceánu se otázka četných varování Bushovy vlády před útoky přetřásá na hlavních stranách prakticky všech médií, včetně těch nejkonzervativnějších, jako jsou například The New York Times.

Bernard Weiner přednáší o americkém vládním systému a mezinárodních vztazích na Western Washington University a San Diego State University, po téměř dvacet let psal pro San Francisco Chronicle a publikuje v řadě médií jako The Nation, Village Voice, The Progressive, Northwest Passage a v rozsáhlé míře i na internetu. - (Zdá se poněkud zaujatý ve prospěch amerických Demokratů, pozn. JČ.)

13. 6. 2002

"Polská média se na rozdíl od českých sebemrskačsky nevěnují polské "vině za odsun Němců". Polsko vždy zaujímalo k odsunu Němců jasný a nekompromisní postoj a dokázalo si v rámci podepsání smlouvy 2+4 při sjednocení Německa vynutit záruky svých západních hranic. Jsem toho názoru, že současný útok je veden proti České republice proto, že v případě úspěchu v prolomení dekretů prezidenta E. Beneše a majetkové restituce by tento krok byl precedentem pro obdobný útok i proti dalším zemím, tedy zejména proti Polsku. Odsun Němců z Polska humánnější rozhodně nebyl." To je jedna z odpovědí dvou českých historiků v onlinové diskusi Britských listů o Benešových dekretech.

14. 5. 2002 jsme v Britských listech publikovali Stanovisko Sdružení historiků České republiky, protestující proti účelovému politickému zkreslování historických událostí ve střední Evropě během dvacátého století, zejména ve vztazích mezi Čechy a Němci. Ve čtvrtek 13. června se od 15 do 17 hodin se v souvislosti s tímto textem konala v Britských listech živá onlinová diskuse s dvěma českými historiky, Jindřichem Dejmkem, nar. 1965, pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze, který se specializuje se na dějiny československé zahraniční politiky a mezinárodních vztahů ve 20. století a na vydávání edic československých diplomatických dokumentů, a Janem Němečkem, nar. 1963, taktéž pracovníkem téhož Historického ústavu AV ČR, který se zabývá historií československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války a také rediguje edice československých diplomatických dokumentů. Historikové nestačili ve vymezeném čase zodpovědět všechny otázky, jichž bylo hodně, odpoví na ně během víkendu. Onlinový rozhovor najdete zde.

STANOVISKO Sdružení historiků ČR
TEMATICKÝ VÝBĚR článků k Benešovým dekretům
KNIHA Opožděná svědectví
KNIHA Cesta Čechů a Němců ke dnešku
ONLINE DISKUSE Britských listů

11. 6. 2002
Včera pokračovala tragikomédia okolo snahy Policajného zboru Slovenskej republiky predvolať na "podanie vysvetlenia" predsedu HZDS, Vladimíra Mečiara. Očividná sranda, ktorú si z policajtov expremiér zas urobil, svedčí o tom, že situácia sa vyvíja v jeho prospech. Veľmi sa v tom nemýli. Svedčia o tom nielen veľmi, veľmi opatrné vyjadrenia polície o ďalšom postupe, ale najmä fakt, že tí, ktorí by ho z najvyššej politickej úrovne radi videli trestne stíhaného, sami zrejme nemajú čisté ruky.
11. 6. 2002
Myslím, že v Česku je stále dost prostoru k humoru: je vidět, že čeští politici jsou opravdu na voličské straně, jak praví předvolební letáky, že jim jde o naše dobro a že naše budoucnost je v jejich rukou, protože smích léčí a letošní volby jsou více než humorné. Silnice i dálnice zdobí billboardy s tvářemi, které rozdávají projíždějícím zdarma své plaché, shovívavé, dětsky nevinné, slibující úsměvy a v jejichž tvářích se dá číst prosba - prosím, ať je to moje strana, já byl/a celé minulé období hodný/á. (V západní Evropě není povoleno umísťovat u dálnic billboardy, je to nebezpečné.) V rádiu slyšíme pohádky o delfíncích, kteří pomáhají, jiní nám slibují dát do pořádku otázku sexuální menšiny, což ale neřeší problematiku české nezaměstnanosti.
11. 6. 2002

Britský soudce: "Lidé mají právo na soukromí, avšak veřejné osobnosti musejí počítat s tím, že jejich chování budou podrobně zkoumat sdělovací prostředky."

Angus Deayton, moderátor dlouholetého, intelektuálního satirického politického pořadu televize BBC "Have I Got News For You" nechal vydat proti deníku Daily Mail soudní příkaz, zabraňující listu, aby o něm publikoval jakékoliv informace. List se zamýšlí proti soudnímu příkazu odvolat, pravděpodobně bude argumentovat veřejným zájmem. Polobulvární deník Daily Mail (něco jako česká Mladá fronta Dnes) chce publikovat nová tvrzení o Deaytonově soukromém životě, která prý "znepokojí i jeho nejbližší přátele". Letos v květnu poskytl bulvární list News of the World obrovskou publicitu informaci, že prý strávil Deayton v Manchesteru noc s prostitutkou a při sexuálním styku požíval kokain.

Deník Guardian poznamenává, že soudní příkazy tohoto druhu byly v minulosti nakonec zrušeny. Nejposlednějším příkladem je případ fotbalisty Gary Flitcrofta z klubu Blackburn Rovers, jemuž se dařilo umlčovat soudním příkazem bulvární list Sunday People téměř rok. List Sunday People chtěl zveřejnit informace o celé řadě Flitcroftových nevěr. Flitcroft původně u soudu úspěšně argumentoval, že Sunday People zamýšlí porušit jeho soukromí a porušuje jeho lidská práva a zákon o ochraně informací, když chce publikovat příběhy žen, s nimiž měl poměr. Avšak letos v březnu tento soudní příkaz zrušil soudce lord Wolf. Argumentoval, že osoby ve veřejné aréně mají sice právo na soukromí, avšak musejí počítat s tím, že jejich chování budou zkoumat sdělovací prostředky.

7. 6. 2002
Český rozhlas se v pátek opakovaně omlouval ve svých zpravodajských relacích za anonymní hanopis, zaměřený proti Haně Marvanové, který byl rozeslán e-mailem z kanceláří stanice ČRo6 ("Svobodná Evropa"), s odesilatelem uváděným jako Martin.Sekal@seznam.cz. Hanopis, který 29. 5. dostaly i Britské listy, skutečně pocházel z IP adresy Českého rozhlasu, což, jak tehdy komentoval Tomáš Pecina "nebylo překvapivé", a to, jak se posléze ukázalo, z počítače novináře Radka Kubička, někdejšího přítele Hany Marvanové, který je v hanopisu jmenován jako jedna z jejích obětí. Britské listy však mají dobré důvody zastávat názor, že je velmi nepravděpodobné, že by hanopis rozesílal právě Kubičko.

Jsou to jistě do určité míry spekulace, ale: zaprvé: Kubičko neumí anglicky a hanopis obsahuje určité spontánní pravopisné charakteristiky pisatele zřejmě zvyklého víc na anglický než český pravopisný úzus.

Maminka Jana Paula po dvou dnech v nemocnici (leden 2001)
10. 6. 2002
"Dělám něco, o čem ví jen pár nejbližších přátel, tři roky pečuji o svoji bezmocnou matku. Pro normálního člověka nepředstavitelnou zátěž zvládám s přehledem, aniž bych to kolem sebe troubil do světa. Maluji u toho, když mám hlídání, organizuji výstavy, po večerech píšu. Jsem vděčný za to, že mi byla dána šance sloužit člověku nejbližšímu, který mě v životě mnoho podporoval. Dělám to s pravidelnou samozřejmostí, s větší či menší dávkou trpělivosti a neočekávám vděk, uznání, ani pochopení. Pokud chce člověk pro druhého něco udělat, musí to dělat nezištně, protože teprve tehdy to má smysl.

Nevím, co to je plánovat volný čas, co to je svobodná možnost, rozhodovat se podle vlastního výběru a uvážení." - Jan Paul argumentuje jasně: systém státního zdravotnictví není vstavu poskytnout starým občanům, jako je jeho matka, dostatečně humánní péči na to, aby přežili. Existují-li rodinní příslušníci, kteří jsou ochotni se o své staré příbuzné sami starat, stát by jim měl poskytnout efektivní finanční pomoc - bylo by to daleko účinnější a humánnější než péče o tyto lidi v neosobně jednajících státních institucích. - Autor pokračuje:

10. 6. 2002


To je teď celá moudrost moje:
Milovat hlučnou vřavu boje,
za nocí vnikat do snů žen
a trochu býti zadlužen,
pískat si, jak mi zobák narost,
vínem si plašit z čela starost,
svůj život rychle utratit,
nic nezískat, nic neztratit.

Vhodným způsobem připomnělo pražské nakladatelství Dokořán tím, že vydalo (v současnosti k dispozici v dotisku) básnický výbor Vášeň, co do rána zchladne, "bouřliváka" a "cynika", "rebela", "zraněnou duši" Františka Gellnera (1881 - ?1914). - "Po maturitě v Mladé Boleslavi se pokoušel Gellner studovat malířství v Mnichově, v Paříži a v Drážďanech, v Praze se nuzně živil kresbou karikatur a literární činností. Uchytil se pak v brněnské redakci Lidových novin, na začátku světové války narukoval na frontu do Haliče, kde pravděpodobně už v září 1914 padl," praví se o něm v literárních příručkách. Sympatizoval s anarchismem. Tolik jeho - krátký - život. Ani se neví, kdy a kde zemřel - tolik civilizace na začátku dvacátého století.

Výbor nakladatelství Dokořán obsahuje především Gellnerovy trpké milostné verše - nestěžuje si na nedostatek sexu, ale na nedostatek lásky. Jsou to básné skeptické a antilyrické, jsou pozoruhodně mnohostranné. Neuspokojivost a nedostatečnost života je tu kontrastována s jemným, vždy nakonec zrazovaným a ničeným ideálem. Kdo ho ničí? Mnohdy i básník sám, vždyť i on je součástí onoho neuspokojivého a nedostatečného života:

Mne těší jen, že každý zbytečný je,
poslední trhan jak muž výtečný,
že zbytečné je všechno, co tu žije
i nežije. - Jsem člověk zbytečný.

Vždycky mě fascinuje autentické svědectví z minulosti, které dokáže přesně a přesvědčivě evokovat (jako ona Proustova sušenka), s dokumentární intenzitou, chuť atmosféry, zvyklosti i chování lidí určité, dávné doby. Jako bychom si přes nepřeklenutelnou časovou propast mohli podat ruku. Stejně pozoruhodně jako nynější výstava edinburských fotografií ze čtyřicátých! let devatenáctého století, i Gellner je fascinující svou otevřeně neformální a nesmírně dynamickou výpovědí o životě a způsobech chování lidí dávno zaniklé éry. S překvapením zjišťujeme, že v roce 1843 v Edinburku, i kolem roku 1900 v Praze a ve Vídni se lidi zřejmě chovali stejně jako vždycky - tedy i jako dneska. Stojí za to citovat Gellnerovu trpkou, inteligentní, skeptickou ironii, založenou na pozorování "normálního" života kolem sebe a vyjádřenou antipoetickým hovorovým jazykem:

10. 6. 2002
Miliony osobních emailů, množství dalších internetových informací a záznamy o telefonních hovorech mají být v Evropské unii zpřístupněny policii a zpravodajským službám. Kritikové to odmítají jako nesmírně alarmující rozšíření policejních pravomocí nad soukromými informacemi občanů. Plány, které připravuje Europol, instituce Evropské unie odpovědná za polici a špionážní služby, obsahují návrhy, aby telekomunikační a internetové podniky byly povinny skladovat obrovské množství informací - včetně podrobností o návštěvách internetových chatovacích skupin, včetně informací o hovorech uskutečněných prostřednictvím mobilních telefonů a včetně odeslaných textových zpráv. Týdeník Observer zjistil, že Evropská unie nyní připravuje "společné předpisy" ohledně skladování komunikačních dat, které bude povinné dodržovat ve všech členských zemích. "Je charakteristické, že takové zásadní změny ohledně přístupu státu k soukromým informacím občanů jsou připravovány v tajnosti," konstatoval Ian Brown, ředitel Foundation for Information Policy Research. Poukázal na to, že systém neobsahuje dostatečné záruky, že nebude zneužíváno.
7. 6. 2002
"U Vladimíra Železného nejsou orgány činné v trestní řízení schopné zjistit ani tak elementární věc, jestli z té bezmála miliardy, kterou od amerických investorů dostal, vůbec zaplatil daně.

Co to znamená? Že státní moc má vylámané zuby i za vlády ČSSD. A to nemluvíme o rozvratu policie a soudnictví, odkud se ztrácejí doklady a doličné předměty ze spisů, ani o vězeňské službě, kterou si někteří přičinliví šéfové 'zprivatizovali' natolik, že není jasné, řídí-li vězení nebo hampejz. V některých věznicích prý dokonce vozí bossům na cely "dámy" pro potěšení.

Ať dopadnou příští volby jakkoliv, nedá se očekávat, že se 'tah na branku' podstatným způsobem zlepší. Spíš naopak - bude-li ministrem spravedlnosti např. místopředseda ODS Langer, který podnikl výlet na Kilimandžáro se šumperským 'podnikatelem' zapleteným do miliardových úniků v kauze lehkých topných olejů a několika vražd; poslanec, který jako předseda parlamentní Komise pro sdělovací prostředky nese výraznou odpovědnost za 'převzetí' TV NOVA Vladimírem Železným, který veřejně ovlivňoval orgány činné v trestním řízení, může jen skalní optimista předpokládat, že se situace nezhorší natolik, aby potíže se stíháním neměli nakonec lidé jako Tošovský nebo Mertlík, kteří se proti moci lobbistických skupin odvážně postavili. Skepse je proto na místě," argumentuje autor v rozsáhlé analýze politiky v České republice za poslední čtyři roky, kterou napsal pro dvojměsíčník Listy (k dostání u lepších knihkupců, viz zde).

10. 6. 2002
Pan Žák se snaží ve svém článku o komplexní analýzu situace v ČR, čímž ovšem nutně zůstává na povrchu a přebírá mnohá uměle vytvořená "klišé", která nemají dostatečnou oporu v realitě. Proto bych si dovolil některé oponentní poznámky a doplnění k problematice státní správy a justice. Jestliže je pan Žák přesvědčen, že největším problémem je korupce, pak by ovšem musel tzv. opoziční smlouvu ostře odsoudit. Právě ta totiž měla za následek, že významné posty ve státní správě a různých fondech a agenturách byly obsazeny na základě "politických" dohod mezi ČSSD a ODS, čímž se tito úředníci stali fakticky neodvolatelnými.
7. 6. 2002

Souhrnnou kapitolu (včetně četných statistických údajů) v angličtině o nynějším stavu českých sdělovacích prostředků napsal pro příručku Euromedia, kterou vydává Evropská unie, Jan Čulík. (Autor děkuje tímto za pomoc četným českým institucím, ministerstvu kultury ČR, Svazu českých knihkupců a zejména Janu Burešovi z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který připravil velmi podrobné podklady.) K dispozici je na internetu k referenčním účelům tento text nyní také zde.

14. 5. 2002

Hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni v zájmu nezávislé, investigativní, neúplatné práce ve prospěch české společnosti věnovat Britským listům několik hodin práce týdně, zejména psaním článků o nejrůznějších aspektech života české společnosti, o těch tématech, které se týkají obyčejných lidí (nezajímá nás příliš, co tvrdí politikové a "profesionální" novináři). Usilujeme o získání nezávislých financí z mezinárodních zdrojů, a tak doufáme, že práce případných spolupracovníků bude v dlouhodobější perspektivě honorována.

Pište prosím na tuto . Děkuji.

Šéfredaktor.

Jan Keller
12. 6. 2002

Přinášíme čtenářům Britských listů poslední část čtení na pokračování. Po devět týdnů jste zde nacházeli jednotlivé kapitoly z knihy Jana Kellera Politika s ručením omezeným, s podtitulem Proměny moci na prahu 21. století. Kniha se příští týden bude stěhovat do nově zřízené sekce KNIHOVNA.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako první svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-27-0, 144 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem autora i vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, přístupnému z níže uvedeného obsahu, který se bude dynamicky rozšiřovat.

V archivu naleznete on-line rozhovor Jana Kellera se čtenáři Britských listů, fotogalerii, pořízenou u příležitosti vydání této knihy v říjnu 2001 i autorův životopis.

  Úvod   5.  Politika na okraji globalizace
Globalizace jako velké vyprávění
O čem mlčí vyprávění
Státy létat nedokáží
Ironie dějin
Prostor pro demokracii
 
 1.  Moderní politika - dělení pokladu
Čím ospravedlnit moc státu?
Kde jsou meze státní moci?
Jak mít užitek ze státní moci?
   6.  Postmoderní politika
Guláš jako program
Politika jako tombola
Politika svádění
Postmoderní politik
 
 2.Politika a virtuální ctnosti
Simulacrum v moderním provedení
Nacionalismus jako virtuální domov
Karikatura komunity
Uctívání státní moci
Privilegium neprivilegovaných
   7.  Politika ve světě sítí
Politika ve věku organizací
Vítězné tažení sítí
Politika v síti
Nedůvěřivý volič
 
 3.  Politika tolerovaná experty
Čím více moci, tím méně kontroly
Expertní vědění a veřejné mínění
Poradenská společnost
Experty nikdo nevolí
Demokracie versus technokracie
   8.  Politika v nejisté společnosti
Špatné recepty na bezpečí
Nejistota jako styl života
Je modernizace lékem na nejistotu?
Program TINA
 
 4.  Politika a jiná rizika
Neviditelný vetřelec
Chybějící pojištění
Plnění norem
Dělba zla
Předpotopní politika
   9.  Dilemata občanské společnosti
Dilema ziskovosti
Dilema organizovanosti
Dilema sítí
 
5. 7. 2002
Vladimír Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík

Posledním dílem Čtení na pokračování ze sborníku Evropského literárního klubu s názvem Střet civilizací ? a podtitulem Dominance Západu, nebo dialog světových kultur ukončujeme deset týdnů trvající prezentaci této knihy.

Je věnovaná aktuálním politickým, ekonomickým, kulturním a geografickým problémům soudobé civilizace, závažným celospolečenským otázkám, jak je v zostřeném světle vnímáme především po tragických teroristických útocích na mocenská a ekonomická centra Spojených států amerických v loňském roce. Do popředí se vynořuje nové geopolitické uspořádání zeměkoule, které by mělo obnovit narušenou rovnováhu sil, kdy po zániku bipolárního světa hrozí nekontrolované světové konflikty. V minulosti se zánikem Západu zabývali N.J. Danilevskij, O. Spengler nebo A. Toynbee. Světovým bestsellerem se však stala až práce amerického politologa Samuela Huntingtona, který se obává, že s koncem studené války skončila západní fáze mezinárodní politiky a do popředí se posunula konfrontace Západu s ostatními civilizacemi v podobě ničivých válečných konfliktů. Naopak jeho protihráč F. Fukuyama v eseji "Konec dějin?" tvrdí, že nastává epocha definitivního vítězství kapitalismu a liberalismu, a tím i konec dějin. S předkládanými názory a myšlenkami polemizuje deset odborníků z našich vědeckých a vysokoškolských pracovišť, nezávislých novinářů a publicistů. Všichni odborníci si v knize kladou otázku, jak je možné nadcházející konflikty řešit. Zda je možné mezi technicky vyspělým a bohatým Západem a okolním světem vést smysluplný dialog, který by měl přispět k trvalejší harmonii politického vývoje jednotlivých krizových regionů a k celosvětově udržitelnému míru.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako třetí svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-31-9, 192 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, a budou přístupné z níže uvedeného obsahu.

 Úvod  Vladimír Nálevka  Konec dějin a střet civilizací 
 1.  Miloš MendelStřet civilizací ve světle vědy
Střet civilizací jako produkt vědecké postmoderny
Obecné slabiny paradigmatické metody
Konkrétní slabiny paradigmatické metody
    Západní civilizace
    Slovansko-pravoslavná civilizace
    Konfuciánská civilizace
    Islámská civilizace
Skutečné příčiny střetů
 
 2.  Oskar Krejčí  Hrozivé proroctví
Rytmus politické teorie
Nejasné pojmy
Kultura versus ideologie
Doktrinální rozpor
Rizika historiografie
Soužití civilizací
 
 3.  Stanislav Komárek  Prorokovali proroci... 
 4.  Luboš Kropáček   Model spíše varovný
Alternativa: jediná univerzální civilizace
Alternativa: dva světy
Islámský okruh
Křesťanský pohled
 
 5.  Zdeněk Zbořil  Střed a střet civilizací  
 6.  Ivo T. Budil   Střet kultur a vzpoura proti modernitě 
 7.  Martin Hekrdla  Postmoderní sociální konflikt
Sociální zdroje "boží pomsty"?
Boží stíny jediného světa
Problémy s modernizací
Vzpomínky na budoucnost
Čtení událostí
 
 8.  Bob Fliedr   Když odnikud někam, tak jinudy
Muslimové a války protestantů s katolíky
Oltář je dál než trůn
Střetávání dialogů
Svoboda a náboženství
Sňatek Východu a Západu
 
 9.  Tomáš Halík  Nový světový řád" a náboženství 
Pavel Macháček
5. 6. 2002

"Stačí konfrontovat byť i jen tisícinu zločinů, spáchaných Němci proti nám s poválečnými událostmi v ČSR. Jde o dvě naprosto nesrovnatelné doby. I proto je nutno odsoudit celý ten sudetoněmecký cirkus, už půl století uměle vytvářený proti nám ze špatného svědomí a z trvalé víry, že Němci mají jakési přirozené právo na expanzi a na nadvládu nad českým národem."

To tvrdí autor kontroverzní knihy, kterou vydalo v papírové podobě nakladatelství Aventinum. Autor, historik a učitel, iniciátor "Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí" se pokusil o zmapování politicky výbušného tématu. Kniha je odpovědí na sudetoněmeckou publikaci "Sudetští Němci - etnická čistka - vyhnání", která byla na přelomu roku 2000-2001 vydána v češtině a distribuována vydavatelem zdarma školám, zvláště ve Slezsku a na Moravě. Macháčkova publikace není "hlasem chladného rozumu", autor nepopírá svou zaujatost, nepopírá ani své obavy z hrozeb sudetských Němců vůči České republice. Hlavním problémem je koncept kolektivní viny: těžko obviňovat z nacistických zločinů celý německý národ, stejně jako je obtížné obviňovat ze zločinů, po ukončení druhé světové války spáchaných na Němcích v Československu, český národ. Podivné je také černobílé, zastaralé vidění "oni a my". Sporná je také představa, že se německý národ snaží "ovládnout středoevropský prostor". Macháčkova kniha je - kontroverzním - protipólem snah "prosudetských" autorů, jejichž názory jsou plná současná "německá" média, vycházející v ČR v českém jazyce. Některé tyto autory nazývá Macháček "stipendisty" mnichovských univerzitních kruhů...

Kniha Pavla Macháčka "Cesta Čechů a Němců k dnešku" byla veřejnosti představena ve středu 5. června v 17:00 v pražském kině Blaník. Úvodní slovo přednesl profesor Jaroslav Valenta z Historického ústavu Akademie věd. Jaroslav Valenta se specializuje na moderní historii a historii odboje.

Knihu "Cesta Čechů a Němců k dnešku" vydávají Britské listy se souhlasem autora bezplatně na internetu ve formátu HTML (jako samotatnou část BL, která není součástí BL e-mailem) a PDF (11 MB). Současně s tím vám před stavujeme - prozatím v protoypové, statické verzi - rozšíření redakčního systému o KNIHOVNU. V ní bychom chtěli publikovat původní texty či překlady, které svým rozsahem či strukturou vylučují možnost zveřejnění v redakčním systému jako článek.

21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 6. 2002 Případ Marvanová? Britský komik chce umlčet deník Daily Mail   
11. 6. 2002 Projevte tvůrčí schopnosti tím, že si založíte vlastní firmu   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
11. 6. 2002 O vyrovnání s minulostí, pro změnu protektorátní: Rukojmí nelze vraždit Václav  Žák
11. 6. 2002 Tak zrušte všechny zákony i celé soudnictví, J. X. Doležale! Jan  Čulík
11. 6. 2002 Ranní výhrůžný telefonát: Zavolal mi Václav Klaus Michal  Kubíček
10. 6. 2002 Špidla nemluví pravdu. Systém sociální podpory je v České republice ostudný. Aneb nemám ty možnosti, které má třeba Dáša Havlová Jan  Paul
10. 6. 2002 "Vášeň, co do rána zchladne." Autentický závan minulého světa, který je vlastně dnešní Jan  Čulík
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 6. 2002 Afghanistán se prý vrací k demokracii, ale tamější vzdělanci jsou znepokojeni   
11. 6. 2002 Ashcroft: USA překazily možný útok "špinavou" jadernou bombou   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
6. 6. 2002 Příliš mnoho svobody? Americká protiteroristická opatření byla slabá   
5. 6. 2002 11. září: Únosci, kteří nebyli vypátráni, a překladatelé, kteří nepřekládali   
28. 5. 2002 FBI obviněna ze "sabotáže" ohledně útoků z 11. září   
20. 5. 2002 Bush v soukromí "absolutně zuřil", že ho kritizovali   
17. 5. 2002 Bush se veřejně bránil před nařčením, že proti útokům z 11. září efektivně nezasáhl   
17. 5. 2002 Reportér BBC: Bushova vláda neumí reagovat na tvrdé otázky   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
6. 5. 2002 George Bush se spojil s Vatikánem a s muslimskými zeměmi v tažení proti sexuální osvětě   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
11. 4. 2002 Zkrátila se doba, za kterou se duše dostane do těla? Anna  Wintrová
8. 4. 2002 Tak máme novou miss 2002... Daniela  Pilařová
26. 3. 2002 Další žena v Nigérii odsouzena k ukamenování   
25. 3. 2002 Anarchistky zatčeny za účast na protipotratové demonstraci Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
19. 3. 2002 Znásilněná nigerijská žena má být ukamenována k smrti   
11. 3. 2002 MDŽ 2002: Místo kytičky demonstrace Štěpán  Kotrba

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 6. 2002 Britský ministr vnitra ustoupil: děti žadatelů o azyl budou nakonec chodit do normálních škol   
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
29. 5. 2002 Vzbouření v Dolní sněmovně proti vylučování dětí žadatelů o azyl ze školy   
22. 5. 2002 Proč nedodržuje katedra politologie VŠE úřední hodiny pro styk se studenty? Aleš  Žďárek
17. 5. 2002 Učitelia ako ovce Lubomír  Sedláčik
14. 5. 2002 Vstupte svými názory do dnešního pořadu ČT "Bez imunity" o školství Michal  Rusek
10. 5. 2002 Učitelé, pomozte nám s novými internetovými stránkami! Radek  Sárközi
29. 4. 2002 "Výchovné metody" v České republice Jan  Šťastný
25. 4. 2002 Školka jako gestapo - učitelky nebudou trestány za týrání dětí   
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová, Bernard Weiner
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
20. 5. 2002 Chlapi sobě Jan  Čulík
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
26. 4. 2002 Spor o Abraháma - co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje Stanislav  Heczko
26. 4. 2002 Bezdomovectví v zrcadle Všeobecné deklarace lidských práv Jaroslav  Jirušek
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová
2. 4. 2002 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Tomáše Peciny pravomocné Tomáš  Pecina

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 6. 2002 Konec katů v Čechách Martin  Štumpf
7. 6. 2002 Bude Katovna nahrazena něčím lepším? Jan  Čulík
28. 5. 2002 "Oni to dělali, tak to já můžu taky..." - jak paní Dědečková rozumí právu a etice Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"   
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"