Jsou Anonymous inspirováni Star Trekem?

11. 12. 2010 / Jiří Drašnar

Při vší úctě k zapálenosti členů skupiny Anonymous viděli hoši a děvčata patrně příliš mnoho dílů seriálu Star Trek, anebo hráli příliš mnoho startrekových videoher. Posuďte sami, píše Jiří Drašnar.

Star Trek: First contact

"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."

Start Trek. První kontakt

"Jsme Borgové. Sejměte své štíty a vzdejte se svých korábů. Přidáme vaši biologickou a technologickou odlišnost k naší. Vaše kultura se přizpůsobí, aby nám sloužila. Odpor je marný.


We are Anonymous.
We are Legion.
Expect us.

My jsme Anonymous.
Jsme Legie.
Očekávejte nás.


We are the Borg.
Resistence is futile.
You will be assimilated.

Jsme Borgové.
Odpor je marný.
Budete asimilováni.

Nic proti popkulturním metaforám, ale abychom náhodou nevstoupili ještě do větší louže, než v které už stojíme.

Viz též ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.12. 2010