Mohou depeše Wikileaks přispět k ozdravění české politiky?

10. 12. 2010 / Jan Čulík

Jen trochu pozorná četba tajných amerických diplomatických depeší potvrzuje to, co Britské listy opakují už léta -- jenže v české politice to nikdo neposlouchá. Menší země jako Česká republika nemůže vést zahraniční politiku tak, že se bude snažit zavděčovat supervelmoci, ať už je to Rusko, nebo to jsou Spojené státy.

Supervelmoc na vlezdoprdelismus reaguje jedině pohrdáním. To vyplývá z amerických diplomatických depeší, zveřejněných na Wikileaks, dokonce i co se týče vztahu USA vůči Velké Británii, jejíž politikové se vždycky honosili, že prý má jejich země "mimořádně přátelský vztah vůči USA" -- teď z diplomatických depeší vyplývá, že britský vlezdoprdelismus Američané považují za obtěžující a ničivý -- a v depeších se mu tvrdě vysmívají. Depeše odesílané z amerického velvyslanectví v Praze ještě nebyly zveřejněny, ale uvažme -- jak asi Američané hodnotí český vlezdoprdelismus.

Jen trochu pozorná četba tajných amerických diplomatických depeší potvrzuje to, co Britské listy opakují už léta -- jenže v české politice to nikdo neposlouchá. Menší země jako Česká republika nemůže vést zahraniční politiku tak, že se bude snažit zavděčovat supervelmoci, ať už je to Rusko, nebo to jsou Spojené státy.

Supervelmoc na vlezdoprdelismus reaguje jedině pohrdáním. To vyplývá z amerických diplomatických depeší, zveřejněných na Wikileaks, dokonce i co se týče vztahu USA vůči Velké Británii, jejíž politikové se vždycky honosili, že prý má jejich země "mimořádně přátelský vztah vůči USA" -- teď z diplomatických depeší vyplývá, že britský vlezdoprdelismus Američané považují za obtěžující a ničivý -- a v depeších se mu tvrdě vysmívají. Depeše odesílané z amerického velvyslanectví v Praze ještě nebyly zveřejněny, ale uvažme -- jak asi Američané hodnotí český vlezdoprdelismus.

Mnozí komentátoři poznamenali, že vcelku jsou američtí diplomaté v hodnocení světa vedeni základními principy etiky a slušnosti: vadí jim korupce i neetické chování. To je samozřejmě pravda, a některé ty diplomatické depeše jsou vynikající. Jenže je z nich také zjevné, že PRVOTNÍM zájmem amerických diplomatů a americké státní správy je prosazovat SOBECKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM.

Velmi instruktivní jsou v tomto smyslu depeše, posílané Američany z Varšavy do Washingtonu. Nikdo nebyl snad loajálnějším stoupencem USA než Poláci -- a i pro ně mají Američané ve své imperiální politice jen pohrdání. I Polákům Američané lhali. Američtí diplomaté se vysmívají pimprlovské politice v Rakousku a Washington požadoval, aby diplomaté sbírali kompromitující materiál na politiky v některých středo a východoevropských zemích. Když mají diplomaté sbírat kompromitující materiál na politiky v Rumunsku, jak víme, že ho nesbírají i na politiky v Česku?

Menší země jako Česko nemůže spoléhat, že ho ochrání supervelmoc. Ta bude vždycky prosazovat především vlastní zájmy. Zahraniční politika České republiky by měla záviset na inteligentní, strategicky provázané síti nejrůznějších mezinárodních vztahů. Ne na vlezdoprdelismu vůči USA!

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.12. 2010