Barbaři před Římem

10. 12. 2010 / Daniel Veselý

Jelikož BL splňují informační roli o dokumentech chrlených WikiLeaks uspokojivě a tyto jsou postupně zveřejňovány, nemám potřebu se k nim zde vyjadřovat podrobněji. To činím na své facebookové stránce, podobně jako řada ostatních. Cítím ale potřebu vyjádřit se k některým ošidnostem celou kauzu doprovázejícím a také vyslovit svou podporu kybernetické válce zdola, již vyvolal perzekuční postup především vlády Spojených států proti whistleblowerům, trvající již řadu měsíců -- byť jsem si vědom možných fatálních následků tohoto konfliktu.

Známí čeští publicisté a komentátoři, jmenovitě Bohumil Doležal, Daniel Anýž, Marek Švehla, Milan Slezák, Martin Šimečka, Zbyněk Petráček, ale i Jiří Pehe se ve svých textech o činnosti WikiLeaks vesměs soustředili na sterilní drby o světových politicích a osobách pracujících pro WL, na démonizaci zakladatele serveru a jalové přemítání, zda-li je činnost WL legální nebo překračuje tolerovanou mez ve spořádané společnosti, a ukázali tak, že vůbec nechápou podstatu své práce, tj. informovat o lžích, zločinech, korupci atd. mezinárodní úrovně.

Jak se dalo očekávat, objevily se také konspirační teorie o tom, že za masivním únikem dokumentů může stát CIA nebo Mossad. Je pravda, že dosud uveřejněné kabelogramy "poškodily" řadu vlád, ale nijak zvlášť se nepustily do izraelské vlády. Domnívám se, že to může být částečně kvůli tomu, že plány a činy izraelské vlády jsou naprosto transparentní, přestože do značné míry bývají v naprostém rozporu s mezinárodním právem.

Izrael v uplynulých měsících a letech opakovaně a téměř denně hrozil vojenskou agresí Íránu, Gaze, Libanonu a Sýrii. V podstatě před zraky celého světa a s podporou Spojených států, Egypta a Evropské unie stále drží Pásmo v kleštích, de facto Gazany zabíjí odepíráním potravin, léků, či dostupnosti adekvátní lékařské péče. Ve Východním Jeruzalémě se vesele, ovšem ilegálně, budují další židovská obydlí, pokračuje zábor palestinské půdy jako by se nechumelilo atd.

Musíme brát v potaz i skutečnost, že dosud byl zveřejněn velmi nepatrný zlomek cca 250 000 kabelogramů a nejedná se o "top secret" materiály, takže nikdo dopředu neví, zda-li Izrael vyvázne ušetřen. Skutečnost, že řada muslimských represivních režimů na Blízkém a Středním východě drží basu s Izraelem a Spojenými státy, a to nejen kvůli jednotnému postupu vůči Íránu, ale jednoduše proto, že se jedná o spojence Bílého domu, vyvrací vyšumělou báchorku o "osamělém Izraeli čelícím hordě miliardy muslimů", která definitivně vzala za své. Spojené státy jsou zemí nejvíce poškozenou odhalením WL; a tudíž i nepřímo jejich největší spojenec a příjemce pomoci, jímž je právě Izrael. Izrael by bez klíčové americké pomoci ve stávající podobě jednoduše existovat nemohl.

Známý novinář Jonathan Cook nedávno ve svém textu uvedl, že zatím poslední masivní únik informací obnažil limity moci Washingtonu - její oslabené globální postavení, zranitelnost, neefektivnost a kontraproduktivitu. Cook své tvrzení kupříkladu dokladuje na odhalené skutečnosti, jež uvádí, že Pákistán je do značné míry imunní vůči machinacím americké vlády a může snadno vyklouznout z jejího područí, což v amerických vládnoucích kruzích vyvolává naprosté zděšení.

Pokusy umlčet WL, pronásledování a zatýkání informátorů a whistleblowerů, zažehly jakousi kybernetickou válku s cílenými ataky na elementy "kolaborující" s agresivním a trestajícím establišmentem, do níž jsou zapojeny stovky nebo tisíce hacktivistů. Nechci přehánět a předcházet následujícímu dění, ale v posledku by mohlo jít o jakousi "revoluční avantgardu" při pozvolné demontáži kapitalistického systému -- "dnešního Říma". Můžeme být svědky zrodu jakýchsi novodobých virtuálních barbarů, jejichž počet díky neohraničitelnému kyberprostoru může narůstat naprosto nekontrolovatelným tempem. Tato válka vedená zdola může vyústit v naprosto nepředvídatelné, ba fatální scénáře, neboť je namířená proti nejmocnějšímu mocenskému aparátu známých lidských dějin, jehož protiútok může mít katastrofální následky. Přesto tuto možná bezvýznamnou vzpouru, která bude brzy potlačena, podporuji.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.12. 2010