Naše dnešní "home page": hyde park, highlight... hajlování

10. 12. 2010 / Miloslav Štěrba

Česká veřejnoprávní televize je určena českým občanům, zatím v českém jazyce, i když to poslední tvrzení je stále méně pravdivé.(Byl jsem během svého aktivního života učitelem cizích jazyků, a osobně nemám problém s porozuměním obsahu zpravodajství.) Nicméně dnešní tisková konference vedení české televize věnovaná programovým změnám po 1. lednu 2011 vyvolává pochybnosti, zda daňoví poplatníci, kteří většinově nejsou jazykově vybaveni jako jistá preferovaná část populace, mohou být spokojeni se současnou praxí v české televizi. Nemám nyní na mysli obsahovou složku vysílání (tolik prostoru BL ještě dlouho nebudou mít, abychom tu provedli přehlídku veškerých manipulačních postupů v televizním vysílání), ale jen o potřebu -- a u malého národa o to víc -- mít nástroje na uchování jazykové čistoty tak nezbytné pro život kulturního národa. To říkám se znalostí podobného fenoménu z Francie. Zmíněná civilizační velmoc má přece jen jiné možnosti jak neupadnout do područí angličtiny než středoevropský pohrobek, kterému schází i pověstná rivalita ze strany kontinentální velmoci.

Milan Fridrich, ředitel programu Nová média, představil novinářům tzv. novou "home page", a také nový pořad "Highlight" čili "přehled nejdůležitějších témat všedního dne". I takto nám objasnili šéfové ČT4, co máme od "highlight" očekávat. Po Hyde parku ČT4 se v mysli televizního diváka snad rozezvučí i vzpomínky na pověstné hajlování....

Nechci zde staromilsky lkát nad průnikem moderní doby do všech oblastí našeho života, nebo si hledat podporu v době nedávné, kdy ale zdaleka nedocházelo k tak flagrantním vstupům Velkého bratra a jeho pochlebovačů do všedního dění, ale spíše reagovat na poslední zveřejněné nedostatečné výsledky znalostí českých žáků. Na jejich neschopnost porozumět textu, na úpadek znalostí v řadě dalších disciplin, jejichž výukou se ČR mohla kdysi chlubit, a to nejen vzhledem k sousednímu Rakousku.

Občané mají právo vyžadovat od své administrativy, aby postupovala ve shodě a cílevědomě při správě země. Aby jedna státní instituce nehatila záměry druhé. V našem případě musí spolupracovat nejen školství, kultura, veřejnoprávní média...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.12. 2010