7. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 11. 2007

Příhoda z ČRo 6

reakce na monolog PetraPříhody v ČRo 6 "O nespokojenosti některých posluchačů s ČRo6"

Konečně. Externí komentátor Českého rozhlasu 6 Petr Příhoda se přiznal, že tu stanici, pro kterou pracuje, také poslouchá. Už jsme ani nedoufali.

Ačkoliv Český rozhlas 6 již svou krizi poslechovosti z let 2003-2005 překonal, nepodařilo se mu doposud sladit obsah s očekáváním posluchačů. Přitom stanice mluveného slova nemá mimo ČRo Česko prakticky žádnou konkurenci. Ač na středovlnných kmitočtech stanice Praha, drží ČRo 2 od začátku roku 2006 průměrných 680 000 posluchačů týdně, zatímco ČRo 6 slabých 45-57 000. To není stav vysvětlitelný nedostupností kmitočtů či čímkoliv jiným. To je nechuť k masážím se stále stejnými názory stále stejných komentátorů. Petr Příhoda se zamýšlí nad tristními výsledky v posluchačské anketě, kdy sama stanice začala "diskuzi o svém charakteru" a chtěla od svých posluchačů pochválit za to, jak je úžasná. Místo toho se dočkala tvrdé kritiky za svou převládající pravicovost. No bodejť.

ČRo 6 - někdejší Svobodná Evropa TÉMA BRITSKÝCH LISTŮ

Copak sprosťák Schulz, který doporučoval premiérovi emigraci, pokud se mu nelíbí štvavé kampaně novinářů, Lída Rakušanová, vyhozená z místa editorky v Deníku pro ohrožování jeho čtenosti jednostrannou politickou orientací, předlistopadový komentátor Svobodné Evropy Konrád, hradní "politolog" Pehe , "znalec němčiny" Hvížďala, ideová cenzorka Šmídová, ultrakonzervativní Ješ nebo nynější mluvčí ODS Milan Bouška mohou unisono oslovit celé spektrum posluchačů, většinou vzdělaných a starších, kteří jako jediní poslouchají v podvečer stanici, kde hudba nemá své místo? Stačí si pročíst kterýkoliv sociologický průzkum o politických a kulturních názorech cílové skupiny 55+, aby bylo jasno.

Příhoda ale prostě svým posluchačům nerozumí, protože REDAKCE MÁ SVŮJ NÁZOR.

Té výtce některých posluchačů, že ČRo 6 je "příliš pravicový", snad rozumím. Např. problém, který jsem uvedl jako první (rozpočtové přežití), má dle mého názoru jediné možné rozumné řešení. A to takové, jaké odpovídá postupům tradiční pravice. Tedy pravice 19. a 20. století. Tradiční pravici šlo vždycky o vytváření bohatství, tradiční levici o jeho rozdělení. Potřebné je obojí. Tím ještě není řečeno, jak pravice s vytvořeným bohatstvím nakládá a jak je levice rozděluje. Také tím není řečeno, nakolik je ODS tou tradiční pravicí.. Ony ty pravice (ale i ty levice) bývají totiž různé. I to je problém a my u nás s tím máme potíže.

Potíže redakce má. Hybrid Svobodné Evropy , kterou už americké tajné služby už jako "štvavou vysílačku" nepotřebovaly a musela se vystěhovat z bavorského Mnichova do Prahy a přejít na smrtelný "chozrasčot" , Český rozhlas v podobě ČRo6/Rádio Svobodná Evropa nabízel od roku 1995. V říjnu 2002 tento paskvil skončil. Pecháček se ze Svobodné Evropy přestěhoval do Svobodné Evropy. RSE od 30. 9. 2002 na vlnách Českého rozhlasu nevysílá. Reforma ve veřejnoprávní stanici se ale nepovedla. Český rozhlas 6 se tak stal "názorovou" stanicí, prodlužující agónii ideově podvratných stanic daleko přes konec studené války a rozpad SSSR a Varšavské smlouvy. Nicméně jeho redaktoři dodnes nepochopili, že vysílání v informační pluralitě a všeobecné dostupnosti informací nutí k perestrojce (přestavbě myšlení) a pokračovali rutinně dál. Generální ředitel díky politickým tlakům konzervativní lobby v médiích neprovedl rázný programový řez a tak se poslechovost ČRo 6 ze 150 tisíc posluchačů smrskla na 20 tisíc. Nicméně programový ředitel ani ředitel stanice na hodinu neletěli. Namísto úspory šedesáti milionů z peněz koncesionářů (kdyby se stanice vypla), tento předražený produkt se samostatnou budovou v Dykově ulici pokračuje dodnes - v omezené míře a stále stejné kvalitě.

Politické názorové spektrum se vyspecifikovalo z podpory ODS na konzervativní a liberálně pravicové názory. Levice je připuštěna pouze v antikomunistické podobě, v podobě havlovských ochránců nepolitické politiky, "občanské" společnosti, multikulturality a amerického konceptu lidských práv. Případně je ještě vysílán liberální feminismus personifikovaný Jiřinou Šiklovou a dívkami z Gender Studies. Stanice nezaregistrovala sociálně orientovaný feminismus ani anarchistický feminismus. Děsí se jakékoliv diskuze mezi pravicí a levicí, ve které by redaktor neokřikoval a neoponoval řečníkům, kteří nepatří do toho "pravého" tábora. Stanice nějak nezaregistrovala, že v NATO už jsme a s politikou USA ani NATO spokojeni vcelku nejsme. Nezaregistrovala, že namísto obrany vlasti se armáda změnila ve sbor žoldáků. Stále nezaregistrovala, že "humanitární bombardování" Balkánu přineslo rozklad a nenávist celé Jugoslávii. Nezaregistrovala, že boj proti terorismu je asymetrickou válkou proti celému muslimskému světu, který nemají američtí "znovuzrození" křesťané šance vyhrát. Nezaregistrovala, že papež odmítl přijmout oficiální americkou delegaci v čele s Riceovou. Nezaregistrovala, že bombardování Iráku byl zločin, stejně jako demontáž sekulárního Saddámova režimu a probuzení démonů nábožensky orientované občanské války. Nezaregistrovala, že USA v Iráku nevyhrávají. Nezaregistrovala, že export demokracie na křídlech bombardérů se děje nikoliv kvůli demokracii, ale kvůli zajištění přístupu k ropě a obklíčení Ruska. Nezaregistrovala, že privatizace služeb a trhu s energiemi je mnohde sociální genocidou stejně, jako "ekologické" spalování obilí v motorech aut či elektrárnách, tolik podporované českými Zelenými jako "zelená" alternativa. Nezaregistrovala, že už jsme v EU nikoliv jako spolková republika, ale jako samostatný stát a bavorský tisk či Frankfurter Algemeine Zeitung číst nemusíme, stejně jako nemusíme obligátní prohavlovskou Gazetu Wyborczu.

Stanice dlouhodobě ignorovala, že v Německu vládne sociální demokracie, stejně jako donedávna ignorovala vedlejší Rakousko. Dlouhodobě stanice ignoruje socialisty sestavenou vládu na Slovensku, stejně jako sociální dopad slovenských pravicových reforem. Dlouhodobě ignoruje procesy v Číně stejně jako procesy v Latinské Americe, v Hnutí nezúčastněných. Ignoruje porážky USA v OSN, zejména v komisi pro lidská práva. Sem tam uklidní hloupé politiky tím, že mohou promluvit do mikrofonu, nevěda, že mluví takřka do zdi. Tak se dostal do ČRo 6 Paroubek - díky redaktorovi a místopředsedovi vlastní stranické organizace v jedné osobě.

ČRo 6 nikoho nezajímá, nikdo ji necituje, nedokáže "analyticky" otevírat témata, nedokáže aktuálně reagovat. Je tím posledním, kdo se vyjádří až ve chvíli, kdy vše podstatné už řekli jiní. Prostě takové Haló noviny pro antikomunisty.

Nejlevicovějším komentátorem této vysílačky se stává občas Alexander Mitrofanov z Práva, ale pouze když se kriticky vyjadřuje k ČSSD. Embargo má Hekrdla, Keller i další - i když jim nelze upřít profesionalitu a relevantnost argumentace. Parlamentní redaktor ČRo 6 před nedávnem přiznal barvu a šel dělat raději mluvčího ODS. To bylo alespoň upřímné...

Naprostou převahu zde mimo vlastních lidí mají komentátoři LN, MfD a HN. Stanice je proatlantická (bez ohledu na mínění lidí) a preferuje názory neocons (bez ohledu na mínění lidí) , preferuje i konzervativní katolické názory (bez ohledu na mínění lidí) . Z Izraele preferuje konzervativce. Neinformuje o sociálně orientovaném křesťanství, neinformuje o sekulárních názorech v Izraeli. Ignoruje islám nebo ho démonizuje. Situaci nevyřešil ani odchod ředitele Ivana Šterna. Vrcholem jeho působení bylo, že stanice vysílala půl dne ticho, neb ředitel si vzal službu a nepřišel... Nový ředitel ale pokračuje v trvalé ideové linii, i když jím provedené kosmetické změny programového schématu zastavily propad poslechovosti a zvedly ho z 25 na 57 000 posluchačů týdně. Potenciál stanice je ale 150 - 200 000 lidí týdně.

Stále ale platí, že ČRo 6 zatáčí výrazně doprava, i když tvrdí opak... Toto konstatování se nezměnilo za čtyři roky poté, co jsem ho pronesl v souvislosti s hloubkovou analýzou programu této stanice.

Je úsměvné, jak Příhoda přetváří realitu k obrazu svému, k obrazu génia, jehož autorské preference souzní s posluchači. Já mám pravdu a jen několik posluchačů to nechápe, nese se Příhodovým monologem jako červená nit. Přitom pravdou je opak tohoto tvrzení. Příhoda přiznává, že

Spokojená odpověď se nevyskytla. Převážila kritičnost, ba i vyslovená nespokojenost.

Příhoda se dokonce pokusil o náznak sebekritičnosti, ale vydržel mu jen jenu větu, než ho sám popřel.

Šel jsem samozřejmě "do sebe", ale ještě předtím jsem se v duchu ptal, v čem asi vidí pravici a levici ti nespokojení posluchači. Vyjadřovali se nejasně, měli na to ostatně málo času. Vyrozuměl jsem z toho, že slova pravice a levice jsou pro ně synonyma názvů dvou politických stran, totiž ODS a ČSSD. Odpovídá to skutečnosti? Určitě to odpovídá tomu, jak se ty dvě strany samy označují. ODS si říká pravicová a ČSSD si říká levicová.
Mají snad naši nespokojení posluchači dojem, že ČRo 6 nepopřává prostor představitelům těchto stran stejným dílem? Já mám za to, že popřává, ale že tak činí v minimálním rozsahu, což je dobře. Posláním této stanice není prezentovat jednotlivé politiky osobně. To dělají jiná veřejnoprávní média, zejména to nejsledovanější, totiž ČT. Ta si zve často před kameru i představitele KSČM, neboť i oni jsou obecně pokládáni za levici.
ČRo 6 si ale vytkla jiný úkol. Není tribunou politických osobností a jejich názorů. Ona je kriticky zkoumá, protože ji zajímají problémy. Analýzy. Myšlenky a cesty, jimiž se ubírají. Rozhovory. Kulaté stoly. Ale hlavně problémy.

Příhoda nemluví pravdu. Český rozhlas 6 nezkoumá otevřeně, kriticky. Zkoumá nekriticky k jedněm a hyperkriticky k druhým (bez ohledu na mínění lidí) . Hodnotí stále titíž lidé. Bez jakýchkoliv korektivů, bez reflexe reality. Kdyby ČRo 6 zkoumal politické směry a názorové proudy opravdu kriticky, opravdu otevřeně, nebál by se otevřených konfrontací, nebál by se konfliktů a polemik i uvnitř redakce, nebál by se levicových komentátorů, nebál by se levicových témat. Oslovoval by minoritní média všeho druhu. Nejen obligátní a spřátelený Respekt, ale i liberální Reflex ( i když Pečínka, blízký ODS, mezi přispěvovateli je) , středovou Novou přítomnost, liberálně levicové Listy, liberálně sociální A2, tmavě zelené Literární noviny či ekologickou Sedmou generaci, vědecký server Osel, anarchistickou A-kontru či magazín Trhavina, anarchofeministickou Bloody Mary, Sirénu či Přímou cestu, kulturní server DIY Core, noviny libertinského komunismu Alarm, sociální Nový prostor, řadu médií i jinak křesťanských než jen katolický Proglas, ale klidně i tradicionalisticky komunistické Haló noviny. Veřejná služba je všech. Koncesionáři jsou i komunisté. Inteligentní dramaturg stanice by dal prostor všem a oni by se porvali sami. Zajímavými, netradičními názory, kterých je jinak opravdová, neučesaná občanská společnost plná. Moderátoři by pouze dbali na to, aby pořad nevybočoval z tématického zaměření, aby se řečníci nepřekřikovali či aby diskuze nevázla. Byli by to moderátoři bez názoru. Stanice by sledovala i svou politickou vyváženost. Šest hodin nonkonformních, mnohdy antiestablishmentových názorů a jejich konfrontace s mainstreamem by zaujala všechny, kteří o světě kolem nás přemýšlí. Když už se redaktoři neumějí vciťovat do názorů svých oponentů a neovládají britský způsob polemiky, ale tvrdohlavě si melou pouze svoje a udržují monopol těch jediných správných názorů, nastává čas obměnit část redakce pod řídící ideou názorové pestrosti. Vyhodit ty nejhorší a peníze použít na získání širokého okruhu externistů a oddělení moderátorského a hlasatelského řemesla od psaní analýz. K tomu ale ředitel ČRo 6 nenašel odvahu. Pak by někdo musel vyhodit ředitele a šéfredaktora ČRo 6 v jedné osobě. Nástupce by nutně musel provést změny, vedoucí velmi rychle k vyšší poslechovosti. A k tomu zase nenachází odvahu generální ředitel. Uzavřený kruh. Zcela jasně pravicovou afinitu a zužující se názorový trychtýř prokazují frekvenční analýzy výskytu autorů v profilových pořadech i frekvence citací osobností politické scény a frekvence citací stran. Polemika v ČRo 6 je zúžená na několik nejznámějších cílů české mediální štvanice, několik tradičních mainstreamových témat a dost. A o vyčpělé, desetkrát přežvýkané názory už v době multimediální konkurence málokdo stojí.

Taková je nyní situace ČRo 6 na trhu médií, Petře Příhodo. Chcíplý pes Svobodné Evropy, kterého už nemá cenu učit novým kouskům. Můžete se o něm pobavit s místopředsedou Syndikátu novinářů a moderátorem diskuzí píárové agentury Česká média, vedoucím redakce vnitropolitických profilových pořadů Radkem Kubičkem - v redakci nebo někde v hospodě. Taková normální vnitro-redakční diskuze...

22: 9. 2007 Š. Kotrba: Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... ZDE

13. 4: 2007 Š. Kotrba: Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička ZDE

12. 2. 2002 Jan Čulík: Olga Kopecká stále cenzuruje ZDE

16. 7. 2003 Jan Čulík: Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? ZDE
18. 8. 2003 Štěpán Kotrba: ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo ZDE
29. 8. 2003 Štěpán Kotrba: Vyváženost ČRo 6? aneb frekvenční analýza jednoho pořadu ZDE
2. 9. 2003 Štěpán Kotrba: ČRo 6 neví, pro koho vysílá ZDE
24. 8.2004, Š. Kotrba: Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty ZDE
                 
Obsah vydání       7. 11. 2007
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu
7. 11. 2007 Bush č. 2, který bezostyšně lže
7. 11. 2007 Demonstrace 17. listopadu na Václavském nám. bude v 16 hodin
7. 11. 2007 Britští televizní diváci hlasovali o nejabsurdnějších zákonech
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Pár slov k VŘSR Boris  Cvek
7. 11. 2007 Budeme mluvit i o tom, co jsme nezažili Boris  Cvek
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 "Studenti FFUK Praha": Proč bychom se měli podrobovat zločincům?
6. 11. 2007 Stoupenci americké základny se sejdou před ruským velvyslanectvím v Praze
7. 11. 2007 Chceme do ČR americké rakety proti Rusku!
7. 11. 2007 Jak by mohla americká základna zabránit "novým Aurorám"?
7. 11. 2007 Básník musí být darebák Štefan  Švec
7. 11. 2007 Cesta do nebytí Petr  Wagner
7. 11. 2007 Venkovští "starousedlíci" protestují proti pražským "vetřelcům", ale podepsat se bojí
7. 11. 2007 Kvalita BL šla rapidně dolů
7. 11. 2007 Česká vláda se chce pokusit o národní sebevraždu Mojmír  Babáček
7. 11. 2007 Jak čeští komunisté dnes chápou Leninovu revoluci
7. 11. 2007 Aurora Jan  Máče
7. 11. 2007 Smysl pravice jako hrozby Pavel  Urban
7. 11. 2007 Právo?! Beno  Trávníček
7. 11. 2007 Podle jakých kritérií poslanci volili finančního arbitra? Patrik  Nacher
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Nejen o poctivě vydělaných penězích Stanislav A. Hošek
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"
7. 11. 2007 Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru. Památník národního písemnictví, 7. 11. 2007, 18 hod.
7. 11. 2007 Vyšetřování obnoveno, zapomeňte Pavel  Kopecký
7. 11. 2007 ■ ■ ■ Ivan Martin Jirous
6. 11. 2007 Obsedantní potřeba žáka Nečase Bohumil  Kartous
7. 11. 2007 Nesmyslný všeobecný základní příjem
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Zbigniew Brzezinski: Útok proti Íránu by ponořil USA na dvacet let do bažiny Greg  Evans
7. 11. 2007 Existuje možnost, jak odvrátit útok na Írán Daniel  Veselý
6. 11. 2007 Paulczyňski se ozval: vzpoura velkého bílého hňupa proti neprávem preferovaným černým menšinám Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Je či není Jiří Lábus kolaborant? A kontext americké zahraniční politiky Petr  Nachtmann, Martin  Benc
6. 11. 2007 'Můj milostivý pane a otče!'
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Desátý listopad a jeho aktéři Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Štvanice na Jiřího Čunka Jan  Čulík
28. 10. 2007 Odešel jeden z největších českých popularizátorů vědy - Ivo Budil Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
19. 10. 2007 Obří genitálie v BBC   
17. 10. 2007 Česká televize se dotkla mé cti Jan  Neoral
17. 10. 2007 Britská veřejnoprávní korporace propustí 1700 - 2800 novinářů   
15. 10. 2007 Mediální rady pod evropským drobnohledem Irena  Ryšánková
15. 10. 2007 Kde bere ČT tu jistotu? Jan  Neoral
10. 10. 2007 Odkdy se univerzitní pracovníci věnují shánění kšeftů a publicity mezinárodním lobbistům? Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
13. 8. 2007 Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Romský problém v ČRo 6 Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
2. 6. 2006 Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" Petr  Žantovský
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba