18. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jiří Havel
18. 4. 2006

ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi

Dvojice redaktorů Českého rozhlasu 6, bývalé Pecháčkovy Svobodné Evropy, dělala nedávno rozhovor s místopředsedou vlády pro ekonomickou strategii, Jiřím Havlem. Na tom by nebylo nic špatného, neboť ekonomika určuje řadu volebních polemik, nejen mezi dvěma nejsilnějšími politickými stranami. Vzdělání obou redaktorů v ekonomice ovšem jim umožňovalo položit první otázku, napsanou nejspíš kdesi na papírku, neumožňovalo ale kvalifikovaně položit druhou a další, a polemizovat tak s řečeným na úrovni odborné ekonomické diskuze. I když to tak podle nich mělo vypadat. Dojmologie převážila. Už moje babička tvrdila, že drzé čelo lepší poplužního dvora.

Od redaktorů se navíc nepředpokládá při vedení rozhovoru "názor". Jako moderátoři diskuze se mají ptát a ne říkat své "dojmy". Tolik pravidla, převzatá z guidelines BBC i do Kodexu Českého rozhlasu. Rozhovor není polemika s "kritickými tvrzeními" moderátora. Otázka má na konci otazník, nikoliv varovně vztyčený prst či vykřičník. Podívejme se proto na samotné otázky Jany Šmídové a Petra Holuba podrobněji.

Metoda zjišťování skladby otázek a jejich adekvátnosti je jednoduchá. Skrytí odpovědí. Pokud odpovědi tázaného nepotřebujete, a smysl otázek tazatelů stačí, pak je rozhovor špatně veden. Otázky mají být "otevřené" a nemají stavět tázaného "před hotovou věc", se kterou by byl nucen polemizovat. Otázky mají vést tázaného i posluchače v logice řečeného. Ne přerušovat tok slov "skákáním" na jiné téma. Mají být kvalifikované a velmi tvrdě mají tázaného držet u faktů. Příznakovost a "mínění" či "názor" tazatele by neměl být zřetelný. Rozhovor není souboj. Kodex Českého rozhlasu jako média veřejné služby je poměrně jednoznačný.

Staré pravidlo praví, že kvalita novináře se pozná podle třetí otázky na totéž téma. První položí i blbec. Tázaný má možnost úhybného manévru. Reakcí na úhybný manévr může být buď otázka nabrífovaná někým druhým, který předvídá odpověď, nebo otázka hloupá anebo otázka kvalifikovaná - se znalostí tématu. Tázaný musí něco říci. A teprve třetí otázka ukazuje, jestli je novinář kvalifikovaný a jestli se novinář připravil, nebo ne. Proto jsou tací, kteří chodí ve dvou. Podle toho starého vtipu o policajtech, kdy jeden umí číst a psát a druhý telefonovat.

V ČRo 6 toto policejní pravidlo neplatí. Třetí umí myslet a ten byl nejspíš v době rozhovoru s Havlem těžce nemocen...

Kodex Českého rozhlasu - žurnalistická pravidla veřejné služby

6.3. Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků.

6.6. Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

6.7. Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. Hodnotící soud vyjadřuje názory, postoje nebo pocity. Český rozhlas ve svém vysílání jednoznačně, pro posluchače zřetelně, odděluje zprávy od hodnotících komentářů. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora.

6.12. Český rozhlas je povinen zajistit, aby všechny nahrávky používané ve zpravodajství a publicistice přispívaly k věcné správnosti a přesnosti sdělení.

6.17. Editoriální rozhodování ve stanicích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu. Za obsah zpravodajských a publicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné stanice.

7.4. Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

16.1. Český rozhlas je zavázán dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že posluchači mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam.

16.2. Český rozhlas má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových prostředků. ...

16.3. Slovní formulace užité hlasateli, moderátory a redaktory ve vysílání by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jinému zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování informace nelze uplatňovat dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti a věcnosti obsahu informace. Český rozhlas dbá, aby v pořadech nedocházelo k stereotypnímu opakování výrazů, jejichž obměnu lze při zachování přesnosti zajistit.

Závěr ... Má-li být Kodex skutečným pomocníkem a měřítkem jednání pracovníků Českého rozhlasu, předpokládá jeho praktické uplatňování pravidelně vyhodnocovat zkušenosti s jeho působením v praxi a projednávat návrhy případných změn a doplnění. Za tímto účelem budou vedení Českého rozhlasu, profesní organizace a odbory dbát o pravidelné projednávání otázek a problémů, jež v souvislosti s působením Kodexu v praxi vyvstanou, aby tento dokument zůstal užitečným a obecně respektovaným nástrojem podpory služby veřejnosti, schopným udržet krok s vývojem společnosti i rozhlasového oboru.

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Představa financování státu od ČSSD po volbách

Jana Šmídová , Petr Holub, ČRo 6, Studio STOP, 13. 4. 2006

Přepis otázek pořadu

Poznámky autora

I dnes je ve studiu připraven k dialogu zajímavý host, vítáme vicepremiéra a člena sociální demokracie Jiřího Havla. Dobrý večer.

Host (Jiří Havel): ...

Za co je vicepremiér odpovědný ve vládě? To se nedozvíme, stejně jako další podrobnosti o hostovi. Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. je místopředseda vlády pro ekonomiku. Pro ČRo 6 je to prostě vicepremiér "nounejm". Hlavně dostane hned na úvod nálepku sociálního demokrata.

Moderátor (Jana Šmídová): Za sedm neděl tu máme volby a již nyní je veřejnost zahlcena záplavou slibů a vábniček. Všechny strany slibují hory doly a žádná z nich ale přesně nespecifikuje, kde na realizaci těchto slibů chce vzít peníze. Pane vicepremiére, vy máte na starosti ekonomiku a soustavu jejích užších i širších vazeb. Ujistíte nás, že ČSSD má na všechny své sliby dostatek financí?

Host (Jiří Havel): ...

Záplava evokuje hned na úvod něco strašného, zvláště poté, co jsme viděli zplavené vesnice o povodních. V předvolebním období ve vodě až po krk... Kdo neplave, topí se.

Záplava slibů je ještě horší. Nejen že se utopíte, ale sliby se slibují a blázni se radují. Vábnička pak přidává obraz střeleného paroháče, nalákaného myslivcem z bezcharakterního bezpečí posedu na dostřel. Prásk !

Hory dóóly, černej les, neviděl jsem svou panenku jééště dnes... není do bezpříznakového moderátorství nejstřízlivější obraz. Opáčím jinou moudrostí: čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí.

Přesná specifikace zdrojů příjmů státního rozpočtu by byla stejně veliká, jako státní rozpočet sám... A ten váží, jsa vytištěn, dvě kila.

Host nepřišel do studia, aby ujišťoval moderátory. O čemkoliv.

Ta věc, kterou přišel místopředseda vlády do Dykovy ulice objasňovat, se jmenuje volební program ČSSD, a nikoliv všechny své sliby.

Moderátor (Jana Šmídová): Takže počkejte, teď jsme odhalili, že vy jste ten odpovědný člověk, že až ČSSD po hypotetickém volebním vítězství něco nesplní, tak se mám obrátit na vás, že vy jste to špatně spočítal?

Host (Jiří Havel): ...

Jana Šmídová je daleka toho, že by cokoliv, navíc náhle ve studiu odhalila. A kdyby tak nešťastnou náhodou učinila, host by mohl ze studia s děsem v očích prchnout. Zjistit si, jaké jsou pravomoci a kompetence hosta, který přijde do studia, to není nic k náhlému odhalení, ale má zaznít na začátku rozhovoru v úvodním slově moderátorů, aby posluchač věděl, kdo k němu promlouvá. Což se nestalo.

Domněnka, byť hypotetická, vyřčena z úst moderátorky, do rozhovoru nepatří, neboť v sobě obsahuje nepřijatelné apriorní hodnocení.

Evokace nesplnění volebního programu v případě vítězství ve volbách je sprostá podprahová manipulace. Stejně tak i evokace toho, že místopředseda vlády, zodpovědný za makroekonomickou strategii státu, neumí počítat. Od Jany Šmídové to není v tomto rozhovoru manipulace první ani poslední. A to vše stihne moderátorka v jedné větě. Slušný výkon pro "novinářku", pracující pro médium veřejné služby.

Moderátor (Jana Šmídová): No ale kolik dětí se dostane na vysokou školu, co ty ostatní, kteří stále klepou na brány těch vysokých škol?

Host (Jiří Havel): ...

Nevšiml jsem si, že by zástupy uchazečů o studium klepali na brány vysokých škol. Možná proto, že většina škol má jako vchod skleněné lítačky, nikoliv brány... Ale hezky to zní, když chudí a hladoví pocestní klepou na brány panských domů v touze po nasycení vědomostmi, že?

Změna

Moderátor (Petr Holub): Mění Sociální demokracie svým volebním programem dosavadní vládní politiku? Zatím spíše tvrdíte, že všechno děláte dobře...

Host (Jiří Havel): ...

Spíše tvrdit je tvrdit, nebo netvrdit? Polotvrdit... Chytrá horákyně byla také polooblečená.

Moderátor (Petr Holub): V čem byste tedy posunuli kormidlo? Ten směr budete držet zhruba takový, jaký měla vláda řekněme v posledních měsících anebo byste raději více doleva nebo doprava?

Host (Jiří Havel): ...

Kormidelníku, kormidlo o půl stupně na levobóók! A držte směr, nebo se roztříštíme o skaliska... Kdo se otočí třikrát doprava, zírá doleva. A levá ruka je ta, jejíž palec míří na pravou stranu...

Pravice x levice

Moderátor (Jana Šmídová): Vy jste takhle člověk akademický, takže mi řekněte, jestli dnes, tedy v 21. století, má to členění na pravici a levici vůbec nějaký smysl?

Host (Jiří Havel): ...

Takhle Jiří Havel člověk akademický není. Chtěl tím snad moderátorka říci, že Jiří Havel učil pět let na Karlově univerzitě? "To" se tedy nepovedlo...

Moderátor (Petr Holub): Ale to ti konzervativci nebo ta pravice jsou trochu hloupí lidé, protože musí vědět, že ve volbách s tímto neuspějí. Myslíte si, že skutečně je to tak jednoznačné, že levice je většina a pravice to je zbytek takový...

Moderátor (Jana Šmídová):to ještě upřesním, 20 procent to není příliš velký volební potenciál.

Host (Jiří Havel): ...

To je to to to i toto... Ko ko koko kdák!

ODS

Moderátor (Petr Holub): Vy tedy tvrdíte, že vládnete dobře a že levicový program je ten nejlepší, ale - podle očekávání - opoziční Občanská demokratická strana je jiného názoru. Například místopředsedkyně Občanských demokratů Miroslava Němcová řekla naší stanici:

Host (Miroslava Němcová): Jsou zde čísla, která ukazují růst české ekonomiky, ale za těmi čísly není prázdnota, za těmi čísly si můžeme položit řadu otázek a tou první otázkou je, kdo způsobil tenhleten růst, zda to skutečně byla vláda, bavíme-li se o volbách a zda tedy je důvod měnit nebo neměnit vládu. Do jaké míry může vláda ovlivnit tenhleten růst, co udělala pro to, aby i v ostatních parametrech naše společnost šla dopředu anebo naopak, kterými kroky ji brzdí. Kdybych se k tomu měla vrátit, tak určitě řeknu, že vláda není tím, kdo dominantně podmiňuje růst HDP , tedy onu situaci ekonomickou, která je příznivá. Existují renomované studie ekonomů, které hovoří o tom, že hlavními faktory bylo například to, že fungovala skvěle Česká národní banka, byly nízké úrokové sazby, ale také velká zadluženost domácností, která se zvýšila v porovnání meziročnímu 33 procent. Celkově to znamená sto miliard korun, které si vypůjčily domácnosti a 100 miliard korun, což znamená tři procenta HDP. Takže když odečteme tyto faktory, tak bychom se někde potáceli kolem dvou procent a to už tak slavný výsledek není.

Moderátor (Jana Šmídová): Kdybych vás trochu vzala za slovo a přijala tu myšlenku, že vlády vlastně ani moc nerozhodují, že rozhoduje makroekonomické prostředí, tak proč taková ta rvačka ve volbách, tak vlastně je to jedno, jestli máme vládu levou nebo pravou. Je globální ekonomika, jsou nejrůznější vlivy a ty jsou tím hlavním faktorem, který celou tu záležitost určuje.

Host (Miroslava Němcová): Určitě je řada věcí, které vláda ovlivňuje. Já jsem mluvila o tomto konkrétním ekonomickém ukazateli, ale jsou zde ukazatelé, na které vláda má vliv a tady já si myslím, že svou nečinností nebo spíše chybným rozhodováním způsobila to, že nejsme tam, kde jsme mohli být, konkrétně mám na mysli například rozhodnutí o zákoníku práce. Což je norma, která v budoucnosti velmi dramaticky může nevýhodně změnit situaci na českém podnikatelském poli, mohu-li to takhle říci. Je zde chybné rozhodnutí například o zákoně - o tom, že podnikatelé budou muset v prvních 14 dnech platit nemocenské pojištění. Je zde rostoucí státní dluh, je zde trvale vysoká nezaměstnanost, která, pokud by tedy všechno bylo tak skvělé, tak by musela jít dolů také nezaměstnanost, musely by víc růst průměrné mzdy, které například v roce 2005 vzrostly nejméně za dobu samostatné existence České republiky. Takže to jsou aspekty, které vláda ovlivňovat jistě některými svými nástroji může a ukazuje se, že to, co vyprodukuje ekonomika, tedy onen růst, tak vláda spíše brzdí než aby byla ona tím aktivním faktorem. Tato vláda sociálně-demokratická.

Moderátor (Jana Šmídová): Soudí místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

Jiří Havel neřekl, že levicový program je ten nejlepší. A já nevím, jestli někoho nebo něco místopředsedkyně ODS soudí, ale vím, že neudržela logiku svého tvrzení. Správně ovšem tvrdila ona i Petr Holub, že zodpovědným subjektem je vláda.

Moderátor (Petr Holub): Pane vicepremiére, tak jsme slyšeli, že sociální demokracie ekonomický růst spíše komplikuje a navíc zadlužuje náš státní rozpočet. Myslíte si, že můžete tuto výtku vyvrátit?

Host (Jiří Havel): ...

Odpovědnost koaliční vlády s programem odlišným od volebního programu sociální demokracie je ovšem pro Petra Holuba příležitostí k "oslímu můstku", že zodpovědnost za to "špatné" vždy padá na sociální demokracii. Teď už vím, proč se "oslímu můstku" říká oslí.

Mimochodem... kde Němcová pravila něco o komplikování ekonomického růstu sociální demokracií?

Moderátoři nechali místopředsedkyni ODS říkat cokoliv, aniž by její tvrzení zpochybnili - například uvedením protichůdného stanoviska k zákoníku práce či k její interpretaci ekonomického vývoje. Očekával bych při té příležitosti od moderátorů citaci objektivních údajů Eurostatu či hodnocení Světové banky. Očekával bych konstatování o silné měně, podporující příliv přímých zahraničních investic, očekával bych sdělení jejich rekordní výše. Očekával bych konstatování komoditní restrukturalizace exportu směrem ke zboží s vyšší přidanou hodnotou a sdělení výše exportu v desateronásobné výši, než za vlád Václava Klause.

Očekával bych sdělení, že cestu k vyrovnanému hospodaření nemocnic skrze omezení zdravotní péče hrazené dosud pojišťovnami odmítlo celých 80% respondentů. Nic z toho se - z úst moderátorů - nestalo. Místopředsedkyně ODS sdělila slovo Boží. Slovo trhu bez přívlastků. Amen.

Moderátor (Petr Holub): Občanští demokraté ovšem tvrdí, že ten stav veřejných financí po osmi letech vlády sociálních demokratů je tak špatný, že bude trvat nejméně sedm let, než bude rozpočet zase vyrovnaný. Myslíte si, že to není pravda, že by to šlo zlepšit rychleji?

Host (Jiří Havel): ...

Nejen "chudák paní Němcová neví, o čem mluví", jak zkonstatoval Jiří Havel, ale neví to ani moderátor, pokud může jako člověk píšící do Hospodářských novin položit otázku takto. A to je horší zjištění. Generální ředitel Václav Kasík hovoří o "znalostní převaze" redaktorů jako nutné podmínce jejich přetrvání v rozhlase... Nechci Jiřího Havla citovat znovu, ale jsou to "nebožátka"...

Moderátor (Petr Holub): Ovšem naše tempo zadlužování je rychlejší, zadlužujeme se dokonce i ve chvíli, kdy máme tak vysoký hospodářský růst. Není tedy v rozpočtu vůbec žádný problém?

Host (Jiří Havel): ...

Poslouchat, jak místopředseda vlády pro makroekonomickou strategii školí redaktory média veřejné služby jako na úvodní přednášce na střední škole je útrpný poslech.

Moderátor (Jana Šmídová): Já se přesto musím ještě zeptat, zda příští vláda, ať už bude jakákoliv, bude schopna sestavit rozpočet na příští rok nebo na ta další léta již s menším schodkem, než je tomu doposud. Jak ten vývoj předpokládáte?

Host (Jiří Havel): ...

Moderátor (Petr Holub): Já bych trochu více konkretizoval tuto naši pochybnost, protože právě v roce 2007 by se měla objevit celá řada nových výdajů, jsou to jednak nové sociální dávky, které byly odhlasovány ve Sněmovně, například vyšší rodičovský příspěvek, bude nová dávka na bydlení a zvyšuje se třeba i životní minimum významným, relativně významným způsobem a kromě toho český stát bude muset mnohem více spolufinancovat evropské programy. Ono to lze celé těžko odhadnout, nevím, jestli to někdo udělal, ale poměrně konzervativní odhad podle mého soudu je tak výdaje na víc o 30 až 50 miliard korun v tom roce 2007. Na to máme peníze?

Host (Jiří Havel): ...

Moderátor diskuze v Českém rozhlasu nemá právo míchat svou pochybnost a svůj názor do moderování diskuze. Školení v úvodu do aplikované ekonomie mohlo pokračovat. Jako učitel nemá Havel konkurenci. Ostuda se s každou další otázkou prohloubila. Soudy jsou vždy ošidné, není-li za nimi znalost.

Moderátor (Jana Šmídová): Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí. Ta výhrada vůči ODS, že jaksi nereflektuje na konvergenční program. Vy se domníváte, že oni euro opravdu ze zásady nechtějí? ODS je známa svým euroskepticismem, ale něco jiného je ideologie, něco jiného je ekonomika.

Host (Jiří Havel): ...

Erle Stanley Gardner ústy advokáta Pery Masona na stokrát zdůrazňuje nepřijatelnost svědectví z druhé ruky. Otázka měla být položena místopředsedkyni opoziční ODS, ne místopředsedovi vlády a členovi ČSSD.

Sdělovat nedokladovaná či nedokladovatelná tvrzení je nepřípustné. I kdyby byla obecně známá. Europoslanec Jan Zahradil několikrát zdůraznil, že ODS není euroskeptická, ale eurorealistická. Mohu si o tom myslet, co chci, ale to je námět na komentář, nikoliv konstatování do rozhovoru s protivníkem tohoto politika. Opět nekorektní a podpásové hodnocení tam, kde je moderátorovi zapovězeno. A navíc za situace, kdy se napadená strana nemůže bránit. Ostuda.

Důchody I

Moderátor (Petr Holub): Když mluvíte takhle kriticky o programu občanské demokracie, já bych se pokusil srovnat programy vaše a právě jejich v jednom docela významném detailu. Tam jde o zvyšování důchodů. Občanští demokraté zrovna tento týden slíbili, že za nich ten důchod nepoklesne pod 42 procent průměrné hrubé mzdy. Vy také slibujete, že budete důchod zvyšovat rychleji, než je předepsáno zákonem. Myslíte si, že vaše strana může také zajistit těch 42 procent současným důchodcům jako slibují občanští demokraté?

Host (Jiří Havel): ...

Havel nehovořil kriticky. Havlovi dali redaktoři příležitost je školit na praktickém příkladě. Proč by příležitosti nevyužil? Havel nevyjadřoval většinou svůj názor, jen obecné poučky, bez jejichž znalosti by student neabsolvoval zkoušku.

Významnost jednoho detailu je opět hodnotící prvek, ve kterém moderátor snaží získat zpět ztracenou půdu pod nohama a dostat diskuzi trikem do rámce pravidel, které určuje demagogicky on. Ale zase špatně. Proč, když ODS řekne A a ČSSD na to opáčí B, ptá se moderátor, jestli ČSSD bude schopna udělat také A? A proč má detail z kontextu vytržený být "srovnávající" ilustrací celku?

Děti, ta neviňátka

Moderátor (Jana Šmídová): My tady hovoříme v řádu miliard, ale vraťme se na úvod naší debaty, kdy jsme říkali, že jsme všichni zahlceni nejrůznějšími volebními sliby a on takový vrabec v hrsti je lepší než holub na střeše. Tisícovka pro důchodce prostě může být určitým motivem, jako dejme tomu slib sociální demokracie, který tedy potom byl různě zpochybňován, že na jedno dítě například se vynaloží 120 tisíc a podobně.

Janě Šmídové počítání s více než pěti nulami evidentně dělá problém. Nemůže se dopočítat nul... Jiří Havel neměl ve studiu vrabce v hrsti. Tím, kdo dejme tomu připomínal vrabce, byli moderátoři. A podobně. Bezobsažné floskule a "básnivý" jazyk, plný příznakové obraznosti, do analytického rozhovoru o ekonomii, volebním programu politické strany a státním rozpočtu ze strany moderátora nepatří.

to teď nebudu rozebírat ty desítky tisíc, tomu nevěří například ani někteří ministři jako pan Urban, který to nazval někde myslím v Kutné hoře jako takový stranický předvolební folklór.

Host (Jiří Havel): ...

Čemu věří nebo nevěří ministři, bych v konfrontaci s programem strany nechal bez komentáře. Co říká ministr Urban, říká za sebe a na situaci a programu ČSSD, nic nemění. Bod v programu existuje a jestli po volbách bude Urban ministrem nebo ne, není podstatné. Otázkou je, zda kvantifikace takvéhoto předsevzetí nevyvolá na rozpočet nepřijatelný tlak. Dnes už víme, že čtyři miliardy při meziročním růstu 6 % je tlak, který z makroekonomického hlediska pomůže školství. Pomůže i jako propopulační opatření za stavu fertility českých žen pod hodnotou 1. Můžeme si vybrat stejně, jako v Izraeli. Buď budeme podporovat porodnost vlastního obyvatelstva, nebo budeme muset otevřít hranice migratům a vzít na sebe zátěž jejich resocializace a vzdělání. Jak dopadá multikulturní společnost v případě, že se minorita stane majoritou, ukazuje současná Palestina... Je to finančně, bezpečnostně, administrativně i kulturně náročnější varianta, než propopulační politika.

Moderátor (Jana Šmídová): to já dobře vím.

Host (Jiří Havel): ...

Důchody II.

Moderátor (Petr Holub): Vy stále vyčítáte ODS, jak je nerealistická. Já jsem si všiml, že jedna z těch vašich výčitek se právě týká pojistného na důchod. Vám se nelíbí, kdy ODS chce snížit o osm procent sociální pojistné, tedy že by se na místo 28 procent hrubé mzdy odvádělo pouze 20 procent, ovšem vy nabízíte něco podobného. Dočetl jsem se to ve vašem programu. Tam stojí, že pokud zaměstnavatel vloží část peněz na důchodové připojištění do zaměstnaneckého penzijního fondu, může stejných osm procent odečíst z daní. Jaký je v tom tedy rozdíl? Osm procent jde dolů v každém případě nebo jsem přesně neporozuměl tomu, co píšete v programu?

Host (Jiří Havel): ...

K ekonomickému realismu "rovné daně", "rovného důchodu", "daňové kalkulačky" a dalších "balíčků" ODS se vyjadřoval nejeden ekonom, který není milencem sociální demokracie. Ono vy zní směšně. Tvrdit, že ČSSD nabízí něco podobného, je odvážné...

Moderátor (Petr Holub): Ovšem Vlastimil Tlustý, který nejčastěji hovoří o penzích za ODS, on tvrdí, lidé jsou přece chytří, oni těch osm procent, co ušetří, vezmou a dají si do nějakého soukromého fondu. Ten váš návrh říká pouze, pokud chcete vzít těch osm procent, tak ho musíte dát do nějakého soukromého fondu. Nebo je v tom ještě nějaký další rozdíl?

Host (Jiří Havel): ...

Moderátor (Jana Šmídová):Posloucháte Studio Stop. A jeho hostem je vicepremiér Jiří Havel.

Zdravotnictví a komerční připojištění

Za situace, kde si Havel opravdu nebyl jistý přesnými formulacemi ani přesnými čísly, a musel si vypomoci klikatým únikem za Atlantik prostřednictvím evidentní únikové díry - "dobrovolného" šetření chudých, Petr Holub nereagoval. Jinými slovy - neporozuměl tomu, na co se ptal a tomu, co Havel odpovídal. Nechal ho ukončit odpověď a nepoložil prostou otázku: Pane místopředsedo pro ekonomiku, vy nevíte přesně, co je psáno v programu strany, které jste členem a jejíž makroekonomickou politiku určujete? Vy nevíte přesně, co koncept důchodové reformy ČSSD udělá s českou ekonomikou v horizontu, kam lze dnes dohlédnout? Domníváte se, ež se musí shodnout opravdu všechny politické síly? Jak chcete hledat shodu mezi ODS či US-DEU a levicí v sociální demokracii či komunisty ? Pane místopředsedo, vy nevíte, že ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach i premiér z vaší strany zpochybnili an sich závěry komise Bezděkovy poukazem na zlepšující se porodnost a neopodstatněnost obav poradce Bankovní rady ČNB?

To vše Petr Holub neřekl. I když mohl. A i když měl.

Moderátor (Petr Holub): Pane vicepremiére, když už jste se dostal k tomu zdravotnictví, taky bych se chtěl na něco zeptat ohledně vašeho programu, chcete zvyšovat nějak výdaje na zdravotnictví v nejbližších čtyřech letech? Nebo se spokojíte s tím zvýšením, které proběhlo teď, to znamená, že stát bude platit o něco více za státní pojištěnce?

Host (Jiří Havel): ...

Jaká je otázka, taková je odpověď...

Moderátor (Jana Šmídová): Když je to tak fantastické v českém zdravotnictví, proč se tam tedy všichni bouří a proč jsou pacienti tak nespokojení?

Host (Jiří Havel): ...

O fantastičnosti nikdo nehovořil. Havel pouze vyjmenoval naučená vybraná čísla a podle předchozího věděl, že moderátoři jsou nepřipraveni. "Prostě nabízíme západoněmeckou kvalitu zdravotnictví ale za třetinové ceny." A to stačí...

Všichni se nebouří. Bouří se jen soukromí lékaři, stomatologové a soukromé nemocnice v krajích, zřizované většinou primátory, starosty a hejtmany ODS. Koho chleba jíš, toho píseň... A pokud mi někdo šáhne na výnosný systém jistého zisku, garantovaný státem za situace, kdy jsem si vzal na komerční úvěr vybavení ordinace a platím komerční nájem, křičet musím. Jde o mou peněženku... Nebo musím zavřít krám. Otázkou je, jestli obvoďáci a soukromí lékaři, druhou nohou podnikající s přispěním státní nemocnice "na svém" jsou pro zdravotnictví štěstím nebo pohromou.

Pacienti také nejsou nespokojení všichni. Nespokojena je jen nátlaková skupina pana Olejára - který je ale mimochodem také sociální demokrat... Otázce Jany Šmídové se říká manipulace paušalizací a manipulace generalizací.

Moderátor (Jana Šmídová): V Německu.

Host (Jiří Havel): ...

Moderátor (Petr Holub): Být lékař, tak vás teď rád poslouchám, jenom bych potřeboval upřesnění, když tedy se budou zvyšovat finance na zdravotnictví, tak spíše se zvedne zdravotní pojistné nebo bude umožněno nějaké připojištění nebo se zvýší státní dotace?

Host (Jiří Havel): ...

Argumentační nepřipravenost a neprofesionalita redaktorů dala možnost Havlovi odpovědět naučenou frází: "Pokud se podíváte do sociologických průzkumů, tak zjistíte, že minimálně nějakých 68 až 70 procent pacientů je velmi spokojeno s kvalitou českého zdravotnictví." Podle posledního průzkumu CVVM Sociologického ústavu Akademie věd je ale velmi spokojeno se stavem českého zdravotnictví pouze 2,2% respondentů, spíše spokojeno 30,3%, spíše nespokojeno 37,9%, velmi nespokojeno 25,6% a neví pouze 4 procenta.

Průzkum ukázal, že určité problémy vidí ve všech dotazovaných oblastech zdravotnictví kolem 4/5 respondentů. Za nejproblematičtější považuje veřejnost financování veřejného zdravotnictví, kde více než 4/5 respondentů hodnotili problémy jako velké. Dále to je hospodaření v oblasti léků a fungování pojišťoven, kde celé ¾ hodnotily problémy jako velké. Lidé uvádějící svou životní úroveň jako špatnou, vnímají problémy zdravotnictví palčivěji.

Možná moderátoři nezmínili průzkum z toho důvodu, neboť nechtěli sdělit na mikrofon, že "za možný prostředek pro dosažení vyrovnanějšího hospodaření považuje více než polovina dotázaných možnost zvýšení plateb ze státního rozpočtu i za cenu zvýšení jiných daní.

K možnosti vyšší přímé účasti pacientů se negativně vyjádřily více než 2/3 respondentů, s jejím zavedením by souhlasila jen 1/5. V odmítnutí zvýšení plateb za léky se shodují prakticky voliči všech politických stran. Velmi výrazné je u voličů KSČM (87,6 % proti), nejslabší je u voličů Zelených a ODS (24,4 resp. 27,4 %). Ale když si uvědomíme, že více než čtvrtina voličů ODS nesouhlasí se stěžejním programem vlastní strany, je to pro ODS tristní. Polovina respondentů by také souhlasila se zřízením jedné veřejné pojišťovny. Podle více než 60 % voličů KSČM a ČSSD by k úsporám přispělo, skeptičtí jsou nejvíce voliči ODS (pouze 55 % proti !).

Selhal místopředseda vlády, selhali i moderátoři. Apriorní ideologická konstrukce zvíězila - v rozporu s Kodexem - na dostupnými fakty. Ještěže měl Havel možnost říci, že "sociální demokracie nemá v plánu žádné zvyšování daní, to by byla cesta do pekla, ..." Průzkum byl zveřejněn 6. 4. 2006. Stačí umět číst.

CVVM: Reforma zdravotnictví: názory veřejnosti na problémy zdravotnictví ZDE

Moderátor (Petr Holub): Jenom stručně. Vy tedy nevylučujete, že bude zavedeno komerční připojištění a že těch 25 procent příspěvku za státního pojištěnce, 25 procent ve srovnání s průměrným zaměstnancem, že může být zvýšeno?

Host (Jiří Havel): ...

Věda a výzkum

Opět plochá neinformovaná otázka a úhybný manévr Havla, za nímž nenásledovala reakce moderátorů. Havel řekl při té příležitosti s lehkým srdcem, že "pokud český zubař odejde do Londýna, tam po něm nebudou chtít ani atestaci, může mít jednu jedinou jistotu, když si tam otevře ordinaci, tak přes noc se u té ordinace vytvoří fronta lidí, kteří se budou chtít zapsat do jeho kartotéky."

Proč ale neodejdou všichni?

V roce 2003 odešlo 63 lékařů, v roce 2004 to bylo 363 lékařů. Kde jsou ty desetitisíce? Do České republiky zase odjinud lékaři přicházejí. Zvláště ze SLovenska, Balkánu či Ukrajiny, neb jazykové zdomácnění jim netrvá dlouho. Čili - nic se neděje...

Moderátor (Jana Šmídová): Teď se zaměříme na téma, které je vlastně spojené s tím, o čem doposud hovoříme, a to je věda a výzkum. Vy jste navrhl nový způsob, jak financovat onen výzkum a musím se zeptat, zda s ním výzkumné instituce a příslušná ministerstva souhlasí a zda nejde jenom o jakýsi bonbonek před volbami, jak nalákat vědce například k volebním urnám.

Host (Jiří Havel): ...

Jakmile o něčm nic nevíme, změníme téma.

Moderátor (Jana Šmídová): Exaktně to zvážili.

Host (Jiří Havel): ...

Co mělo znamenat to vítězné konstatování Jany Šmídové? Kontrolovala snad vědcům volební lístky? Následoval dlouhý Havlův monolog. Otázka Petra Holuba mohla padnout kdykoliv - prostě proto, že navazovala na otázku Šmídové, nikoliv na odpověď Havla... Bylo předem rozhodnuto.

Moderátor (Petr Holub): Jedním z motivů té diskuse byl také neúspěch českých vědců. Oni neuspěli v žádostech o evropské granty. Při té diskusi se tvrdí, že na svědomí to nemá snad jejich špatná výkonnost, ale naopak neschopná státní byrokracie. Tyto důvody neúspěchu popsal na nedávném semináři o financování vědy, kde jste také byl, pane vicepremiére, Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Host (Petr Šebo): Stát, lépe řečeno státní správa, většinou levá ruka neví, co dělá pravá, takže velmi úspěšně nám hází klacky pod nohy a brání nám v účasti například v rámcových programech Evropské unie. Z těch rámcových programů nedostáváme ani tolik, kolik tam platíme. Jedna z příčin je nedostatečná institucionální podpora a vůbec organizace účasti našich týmů, protože nám nikdo s přípravou těch projektů nepomáhá a druhá věc je, že když už teda jsme k účasti v těch projektech vyzváni a ty granty získáte, to jsou docela prestižní granty, ta úspěšnost v těch rámcových programech je někde kolem deseti procent, jo, takže získat grant z evropského rámcového programu není vůbec snadné. A když už se vám to podaří, tak vás za to státní správa potrestá. Potrestá vás tím, že v zákoně číslo 235 o dani z přidané hodnoty je řečeno, že vám nesmí vrátit daň z přidané hodnoty, kterou jste zaplatili při řešení v rámci programu Evropské unie. Přitom ve smlouvě s Evropskou komisí máte napsáno, že daň z přidané hodnoty není uznatelná položka na výzkum a vývoj. Takže vy nakupujete služby a zboží, platíte DPH, pak uděláte vyúčtování do Bruselu, ale musíte tam poslat vyúčtování bez DPH a pak se vás ekonomka zeptá, a co s tím, pane doktore, mám dělat, kde mám vzít toho půl milionu, kterého jsme zaplatili státu na DPH a kterou nám prostě z Bruselu nikdo zpětně neproplatí. Takže, když se nám podaří ty rámcové granty, rámcové projekty získat, tak jsme za to potrestáni.

Moderátor (Petr Holub): Pane vicepremiére, zdá se to být zbytečnou komplikací, proč tedy vláda prostě nezruší povinnost platit DPH z evropských výzkumných grantů?

Host (Jiří Havel):...

Moderátor (Jana Šmídová): Náš hovor už se chýlí opravdu ke konci, a tak se musím zeptat, co chcete, pane vicepremiére, dělat po volbách?

Host (Jiří Havel):....

Závažná systémová chyba, na kterou upozornil Šebo a kterou Havel přiznal, byla položena až tak pozdě, že vyloučila diskuzi o vědě a výzkumu. Havel dostal příležitost k úniku opět. Nikdo se ho nezeptal na rozpor mezi ministerstvem financí a ministerstvem školství. Nikdo nepoložil prostou otázku: Pane místopředsedo vlády, a co děláte ve vládě vy, který má koordinovat politiku vlády v oblasti ekonomiky, když ministerstvo financí, řízené sociálním demokratem Sobotkou připravilo novelu, nekompatibilní s praxí na ministerstvu školství, řízeném sociální demokratkou Buzkovou? Jak je takováto nekoordinace vůbec možná, jestliže vládnete a máte jako koalice většinu i poslanecké sněmovně? Která z politických stran by nepodpořila "legislativní přílepek" odstraňující tuto nespravedlnost?

Ale to by museli moderátoři tohoto rozhovoru o tématech, na které se ptali, něco vědět. Což se bohužel nestalo...

Moderátor (Jana Šmídová): A v tom neplaceném volnu děláte vicepremiéra.

Host (Jiří Havel): ...

Moderátor (Petr Holub): Ale když volím sociální demokracii, tak vlastně nevolím vás, protože vy půjdete zase učit.

Host (Jiří Havel): ...

Ble ble ble.... Petr Holub volí sociální demokracii? To je mi novinka...

Moderátor (Jana Šmídová): Ujistil nás již podruhé vicepremiér Jiří Havel, který byl hostem interview Šestky. Děkujeme za váš čas a za vaše informace. Na shledanou.

Celý rozhovor ZDEAutor je členem Rady Českého rozhlasu a stále ještě prostým členem ČSSD. V článku nevyjadřuje názor Rady, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, US-DEU, ODS ani nikoho jiného. Nedělal to nikdy a nikdy to dělat nebude. Nemá toho zapotřebí, neb se svými vlastními, většinou kontroverzními názory si vždy vystačil. Jeho životopis je na stránkách Britských listů už dlouho a v něm se veřejně a cynicky vyznává ze všech dosavadních tvůrčích, soukromých i politických hříchů.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2006
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Má "krampolizace" ČSSD i své klady? Pavel  Pečínka
18. 4. 2006 Connecting People Jiří  Hrdlička
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 Británie chce zabezpečit imunitu státních úředníků obviněných z mučení britských občanů
18. 4. 2006 Severokorejky v Čechách - pracují, nemluví a neutíkají
18. 4. 2006 Konec velryb?
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 "Legal Aid" v ČR existuje
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
18. 4. 2006 MfD: Aby bylo jasno Oldřich  Průša
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
18. 4. 2006 Moralisté o korupci Ondřej  Slačálek
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 Proč volit a ne malé strany... Jakub  Tayari
18. 4. 2006 Hladovka za uchování pracovních příležitostí Simone  Radačičová
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
18. 4. 2006 Irak: Rastúce sektárstvo
18. 4. 2006 Česká pravice se musí osvobodit od ideologie Vít  Horák
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
2. 4. 2006 Uhl skončil v Právu. Skončí i v ČT? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 BBC chce internetem vydělávat   
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
22. 3. 2006 Jan Kraus respektovým bavičem Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko   
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
26. 2. 2006 Rozhodnutí televize je správné, protože to chce většina občanů   

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
4. 5. 2004 ČTK: Nejmenovaný zdroj je také zdroj... Štěpán  Kotrba
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...   
17. 11. 2003 Aktivista Petr  Žantovský
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem   
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba