7. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 11. 2007

DOKUMENT

Jak čeští komunisté dnes chápou Leninovu revoluci

stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k 90. výročí VŘSR

KSČM si dobře uvědomuje nedostatky první formy socialismu a hluboce lituje tragických obětí s vývojem tohoto systémů souvisejících. Na druhé straně však vzpomíná i hrdinství a tragických obětí těch, kteří se zasazovali za vytvoření sociálně spravedlivé společnosti.

7. listopadu 2007 si připomínáme 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. Touto revolucí vyvrcholila vážná krize kapitalismu. Imperialistická světová válka, která stála životy milióny lidí a další milióny uvrhla do bídy a strádání, mimořádně vyhrotila všechny tehdejší rozpory kapitalismu a plynule přešla do velké revoluční vlny.

Kapitalistický řetězec se nakonec podařilo důkladně a na dlouhou dobu protrhnout v Rusku. Zde se totiž rozpory mimořádně kumulovaly v důsledku přetrvávání feudálních přežitků a antidemokratické zkostnatělé diktatury a v čele revolučního boje tu stála mimořádně připravená bolševická strana.

VŘSR v roce 1917 zásadním způsobem změnila tok světových dějin. Hned ve svých prvních výnosech – Dekretu o míru, Dekretu o půdě a Deklaraci práv národů Ruska vyjádřila základní životní zájmy širokých lidových vrstev. Otevřela cestu budování alternativního, nekapitalistického systému, a zahájila tak novou epochu v dějinách lidstva. Byla to epocha soutěžení kapitalismu a první, jediné tehdy reálné historické formy socialismu.

Ruská revoluce i další vývoj nově nastoleného systému se odehrávaly v mimořádně obtížných podmínkách. Byly od počátku zatíženy limity vyplývajícími z dosaženého stupně industriálního vývoje a jeho deformované podoby v zaostalém Rusku. To všechno ještě vyhrotil intenzivní odpor poražených vládnoucích vrstev a s ním v jednotě působící útok světového imperialismu.

Přes ekonomickou blokádu, různorodou záškodnickou činnost, ideologickou válku a dokonce i přímou intervenci se sovětské Rusko ubránilo. Síly reakce neváhaly ani s podporou fašismu, která vedla až ke druhé světové válce. V té nesl Sovětský svaz hlavní tíhu boje a úspěšně obstál. Bývalé zaostalé carské Rusko se v průběhu budování nového systému změnilo v SSSR -  silnou velmoc s jaderným potenciálem vstupující do kosmu. V  bipolárním světě se tato velmoc stala garantem mírového rozvoje.

Na základě VŘSR se zformoval společenský systém, který byl první, dlouhodobě životaschopnou alternativou ke kapitalismu, která významně ovlivnila vývoj kapitalismu a blokovala jeho tendence k válce, agresi a sociálnímu útlaku. Dodávala odvahu širokým neprivilegovaným vrstvám v kapitalistických zemích k boji o jejich zásadní zájmy. Utlačovaným národům dodávala odvahu k boji o zájmy národní. Díky její existenci došlo ke zformování tzv. sociálního státu v nejvyspělejších kapitalistických zemích a přispěla i k rozpadu světové koloniální soustavy.

Společenský systém, který vznikl na základě VŘSR, trpěl v těchto historických podmínkách i mnoha nedostatky a deformacemi. V dlouhodobém soutěžení nedokázal nový systém udržet krok s některými podstatnými stránkami vývoje společnosti, které kapitalismus zvládal díky svému značnému vývojovému náskoku lépe (ekonomická efektivnost, rozvoj vědy a techniky, formální politické svobody a účinná motivace lidí). Došlo ke zbytečné perzekuci mnoha nevinných lidí, včetně stoupenců nového systému a zasloužilých revolucionářů.

V důsledku působení objektivních, vnějších i vnitřních příčin i subjektivních chyb, zejména skutečnosti, že SSSR jako jediná světová supervelmoc podporovala boj za spravedlivější společenský řád za cenu vlastního ekonomického vyčerpání, historicky první pokus o socialismus podlehl v evropských zemích tlaku kapitalismu. Tyto události konce 20. století vyvolaly i zásadní změny v mimoevropských zemích usilujících o socialismus.

Kapitalismus zvítězil ve studené válce a na toto své vítězství ihned reagoval tím, že se postupně zbavuje všech mechanismů zmírňujících procesy agrese a vykořisťování. Pád bipolárního světa otevřel cestu ke globální dominanci imperiálních USA a k obnovení procesů intenzivní militarizace. Za podpory nadnárodních monopolů začal triumfující kapitalismus odbourávat i pozůstatky sociálního státu. Zesílil boj o kontrolu světových zdrojů surovin.

KSČM si dobře uvědomuje nedostatky první formy socialismu a hluboce lituje tragických obětí s vývojem tohoto systémů souvisejících. Na druhé straně však vzpomíná i hrdinství a tragických obětí těch, kteří se zasazovali za vytvoření sociálně spravedlivé společnosti. Na jejich odkaz a pozitivní stránky první formy socialismu hodlá navazovat při svém úsilí o dosažení nové, hluboce demokratické, samosprávné a humánní formy socialismu. Ta může vzniknout jen v procesu neustálého a neúnavného prosazování nutných změn požadovaných občany, jejichž většinovou a dobrovolnou podporu si musí získat. Jsme hluboce přesvědčeni, že idea socialismu je nadále živá a je jedinou reálnou perspektivou lidstva.

                 
Obsah vydání       7. 11. 2007
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu
7. 11. 2007 Bush č. 2, který bezostyšně lže
7. 11. 2007 Demonstrace 17. listopadu na Václavském nám. bude v 16 hodin
7. 11. 2007 Britští televizní diváci hlasovali o nejabsurdnějších zákonech
7. 11. 2007 Příhoda z ČRo 6 Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Pár slov k VŘSR Boris  Cvek
7. 11. 2007 Budeme mluvit i o tom, co jsme nezažili Boris  Cvek
7. 11. 2007 Od Tuchačevského k Čunkovi Vladislav  Černík
7. 11. 2007 Déja–vu televizní krize Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 "Studenti FFUK Praha": Proč bychom se měli podrobovat zločincům?
6. 11. 2007 Stoupenci americké základny se sejdou před ruským velvyslanectvím v Praze
7. 11. 2007 Chceme do ČR americké rakety proti Rusku!
7. 11. 2007 Jak by mohla americká základna zabránit "novým Aurorám"?
7. 11. 2007 Básník musí být darebák Štefan  Švec
7. 11. 2007 Cesta do nebytí Petr  Wagner
7. 11. 2007 Venkovští "starousedlíci" protestují proti pražským "vetřelcům", ale podepsat se bojí
7. 11. 2007 Kvalita BL šla rapidně dolů
7. 11. 2007 Česká vláda se chce pokusit o národní sebevraždu Mojmír  Babáček
7. 11. 2007 Jak čeští komunisté dnes chápou Leninovu revoluci
7. 11. 2007 Aurora Jan  Máče
7. 11. 2007 Smysl pravice jako hrozby Pavel  Urban
7. 11. 2007 Právo?! Beno  Trávníček
7. 11. 2007 Podle jakých kritérií poslanci volili finančního arbitra? Patrik  Nacher
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Právo: Z komára velbloud aneb normální pronájem předmětem "investigace" Štěpán  Kotrba
7. 11. 2007 Nejen o poctivě vydělaných penězích Stanislav A. Hošek
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"
7. 11. 2007 Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru. Památník národního písemnictví, 7. 11. 2007, 18 hod.
7. 11. 2007 Vyšetřování obnoveno, zapomeňte Pavel  Kopecký
7. 11. 2007 ■ ■ ■ Ivan Martin Jirous
6. 11. 2007 Obsedantní potřeba žáka Nečase Bohumil  Kartous
7. 11. 2007 Nesmyslný všeobecný základní příjem
6. 11. 2007 Letní filmová škola: plivat netřeba Ondřej  Čapek
6. 11. 2007 Zbigniew Brzezinski: Útok proti Íránu by ponořil USA na dvacet let do bažiny Greg  Evans
7. 11. 2007 Existuje možnost, jak odvrátit útok na Írán Daniel  Veselý
6. 11. 2007 Paulczyňski se ozval: vzpoura velkého bílého hňupa proti neprávem preferovaným černým menšinám Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Je či není Jiří Lábus kolaborant? A kontext americké zahraniční politiky Petr  Nachtmann, Martin  Benc
6. 11. 2007 'Můj milostivý pane a otče!'
6. 11. 2007 Básník a darebák podruhé Petr  Král
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Desátý listopad a jeho aktéři Vítězslav "Vitex" Dvořák
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007