13. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 8. 2007

STÍŽNOST na Český rozhlas 6

Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně?

Jak to děláte, že jste tak skvělý, pane náměstku? Touto jednou větou by se dala charakterizovat rozmluva moderátorů Českého rozhlasu 6 Petra Holuba a Terezie Jiráskové s náměstkem ministra zdravotnictví, Pavlem Hroboněm. Na otázku z titulku odpověděl náměstek, aniž by byl ve svém žvanění přerušen:

Tak získat někoho ze Slovenska je velmi cenné, protože v mnoha oblastech prošli podobným procesem tvorby zákonů. A to, co je ještě cennější, je, že se můžeme poučit z chyb, které případně na Slovensku nastaly, a vyvarovat se jich. Čili ty společné prvky představují třeba důraz na roli zdravotních pojišťoven, stanovení jasných povinností zdravotním pojišťovnám, i když tady budeme výrazně dále, než se šlo na Slovensku, umožnění opravdové konkurence zdravotních pojišťoven, zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, a to si myslím, že jsou ty hlavní společné prvky.

Na "společné prvky" se ho přitom nikdo neptal, na otázku, v čem mu radí poradkyně, (jinými slovy co neví) neodpověděl. Moderátorka mlčela po jeho "odpovědi" jako zařezaná nebo jemu podřízená. Otázku nezopakovala. Nepřerušila ho. Nepřipravení moderátoři, kteří o tématu nevěděli vůbec nic, lacině žvaníce též, nemohou hosta přerušovat... A tak nechali prostor pro exhibici Julínkova náměstka bez jakékoliv kvalifikované oponentury jako monolog s nápovědou. Jak to, že jste tak skvělý a děláte to dobře... Typická ukázka "kvalifikované" a "profesionální" žurnalistiky, jakou "analyticko-publicistická" stanice Českého rozhlasu plní éter každý večer.

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa TÉMA BL

Novinář se pozná podle toho, jakou položí třetí otázku. První dotaz si připraví každý blbec, třebas na papírek. Odpovědí na tuto otázku tázaný zjišťuje, jestli novinář blbec je, jak předpokládá, a nebo není. Pokud na skrytý spin, výsměch či úhybný manévr nereaguje a pokračuje s dalšími tématy jako by se nechumelilo, blbec je a další odpovědi vypadají podle toho. Pokud zareaguje, musí reagovat nesouhlasně a položí druhou otázku k tématu, která vyjasní zároveň míru jeho znalostí a nutí tázaného původní spin překrýt a odpovědi se vyhnout obecnou floskulí. Za pokus to stojí, málokdo z novinářů má tak pevné nervy, aby z politika páčil pravdu dál. Teprve třetí novinářova otázka vracející se obloukem k té první udělá mezi tazatelem a tázaným definitivní jasno a určí obsah i kvalitu rozhovoru.

Tuto taktiku je třeba aplikovat pouze při prvním setkání, kdy se novinář a politik neznají. Odborné novináře uvidíte většinou sedět na zasedání parlamentních výborů, odborných konferencích, v kuloárech vědeckých ústavů a ten z politiků-nováčků, který je nezná a podobný trik na ně zkusí, dostane většinou rychlou a studenou sprchu. Zároveň pozná, že ne každý novinář je hloupější než on. Český rozhlas 6, který sám sebe klasifikuje jako analyticko-publicistickou stanici, nemá žádného odborného novináře se specializací na zdravotnictví, lékovou politiku, zdravotní pojišťovny a nikdo z redaktorů nezná ani zákulisí legislativy. Pouze parlamentní zpravodaj Bouška rozezná rozdíl mezi schvalováním zákona v legislativní radě, ve vládě a v parlamentu a všechny lhůty, které tato projednání předloh mají. Je dobré pro analytickou stanici, ví-li alespoň jeden její redaktor, jaký je rozdíl mezi prvním, druhým a třetím čtením návrhu zákona. Ještě úžasnější je, ví-li zároveň, z jakých důvodů lze navrhnout zkrácené čtení a jaké termíny lze při takovém postupu použít jako minimální. Nejúžasnější je, pokud redaktor nejásá při schválení zákona ve Sněmovně předčasně a alespoň tuší, že tímpádem ještě od zítřka nezačne platit, ale musí projít ještě schválení Senátem. A pokud navíc ví, kolik poslanců je třeba k přehlasování senátního pozměňovacího návrhu, je skoro génius. Géniů je v ČRo 6 nedostatek.

Z tohoto úhlu pohledu byl rozhovor s náměstkem ministra, který vedli redaktoři Holub a Jirásková, předem prohranou bitvou, neboť dvojích výkladů těchže faktů, rozporu mezi "koncepčním" očekáváním a tvrdými fakty reality, nedořečených podrobností a nevyvratitelných námitek proti návrhům, o kterých v rozhovoru byla nebo spíše měla být řeč, je nepočítaně.

Terezie Jirásková , Petr Holub, ČRo 6, Studio Stop: 2. 8. 2007: Rozhovor s Pavlem Hroboňem ZDE

Trapné ovšem je, že moderátoři "analytického rozhovoru" nedokázali říci k reformě zdravotnictví JEDINÝ KONKRÉTNÍ ÚDAJ. Náměstek ministra také ne a moderátorům to nevadilo. V jejich otázkách se to hemží neurčitostmi, neadresností. V odpovědích se to hemží neurčitostmi, neadresností. Redaktoři nedokázali z klíčových dokumentů ani citovat.... Slovenská reforma ministra zdravotnictví SR Rudolfa Zajace a jeho poradce Petera Pažitného, na kterou se ptala moderátorka, navíc skončila zároveň s Dzurindovou vládou. Slovenské odbornice, které se přesunuly do Prahy, tak nejspíše v Česku chtějí ordinovat slovenské recepty. Nicméně - Zajacova reforma byla dokonce i slovenským prezidentem uznána za protiústavní a dokázala spojit do jednoho opozičního šiku 14 organizací velmi různé až obvykle protikladné názorové orientace. Společný zájem svedl dohromady: lékařskou komoru, lékárnickou komoru, komory středních zdravotnických pracovníků, porodních asistentek, zubních techniků a zubních lékařů, odborový Svaz zdravotnictví a sociálních služeb, Lékařskou unii specialistů, Unii vysokoškolsky vzdělaných zdravotníků, Lékařské odborové sdružení, Asociace domácí ošetřovatelské péče, Asociace výrobců generických léků a konečně Asociace distributorů léků a zdravotnických prostředků. To už redaktoři ČRo 6 nadšenému prosazovateli tržních reforem neřekli. Došlo k pokusu o ovládnutí veřejných fondů a institucí soukromým kapitálem - zločinný je přesun majetku a vlivu pod finanční skupiny (Penta atd.). Vláda do předčasných voleb stihla transformovat na akciové společnosti pouze zdravotní pojišťovny , musela však zastavit transformaci nemocnic. Podrobně pro Britské listy analyzoval situaci na Slovensku například bývalý ministr zdravotnictví, Ivan David. Najít si jeho námitky proti slovenskému konceptu by neměl být pro novináře problém. Přesto redaktoři veřejnoprávního rádia náměstka ministra zdravotnictví s názory a argumenty opačnými nekonfrontovali. V Česku se přitom chystá stejně legální , nikoliv však legitimní krádež veřejných služeb a majetku. Za jednorázové výpalné, které má uhradit první vlnu dańové minimalizace. Pak už nebude odkud brát. Leninská idea minimalizace státu prostřednictvím bolševické pravice započala.

Ivan David, BL 14. 4. 2005: Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu ZDE

Ivan David, BL 29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci ZDE

Někdo namítne, že Davidovy argumenty jsou příliš levičácké. Nesouhlasím, ale budiž. Ale abychom mohli uvádět přesná čísla a na nich uvádět do rozpaků náměstka ministra, stačí jen prostudovat Bílou knihu Zajacovy reformy. Hezké, i když trochu laciné srovnání nabízí například výdaje na zdravotnictví (%HDP) v závislosti na "výsledcích" před reformou. Není divu, že si nová slovenská vláda dovolila reformu zastavit okamžitě po volbách. Údaje jsou z roku 2003.

Ještě v roce 1998 byl podíl výdajů zdravotnictví na HDP 7,6 procent. Po realizaci části reforem Dzurindovou vládou se tato hodnota prudce přiblížila číslu 5. Nejefektivnější je kráva, kterou dojíme, ale nekrmíme. Do chvíle, než chcípne. Ale to už je hovězí prodáno. Prodejce je v opozici a může říkat, to já ne, to voni.

Peter Pažitný, Rudolf Zajac: Biela kniha - Ozdravené zdravotníctvo v službách občanov ZDE

Julínkova nová vyhláška o úhradách léků, generických preparátech a "evropském" přepočítávání cen léků lze také konfrontovat s názory přesně opačnými. Narozdíl od redaktorů ČRo 6 jsou bývalí ministři Rath i David konkrétní a uvádějí konkrétní čísla, konkrétní dopady Julínkových snah o odstátnění zdravotní sítě a zbavení státu všech nástrojů k ovlivňování zdravotní politiky. Navíc - kopírování slovenského přístupu do jiných podmínek bez poučení z chyb může způsobit nemalé problémy samo o sobě.

Ivan David, BL 30.1.2006 Pohádka o zlých ministrech a hodném panu doktorovi ZDE

Braňo Ondruš, BL 25. 1. 2006: Slovensko: Špinavé praktiky v zdravotníctve ZDE
Braňo Ondruš, BL Bilancia - Slovensko 2005: Zlých dvanásť mesiacov ZDE

Zde je několik ukázek rozhovoru - otázky i odpovědi. Tučně a zvýrazněně jsou "druhé" otázky, které měly následovat a nenásledovaly...

Petr Holub, moderátor ČRo 6: To zní sice logicky, ale když vy děláte zatím jenom ten první krok, kdy se tedy posiluje role vlády a tedy ministra zdravotnictví, ať je tam, jaký je, tak byste přece ve stejném zákoně měli mít i ten druhý krok. Protože všichni víme, jak to chodí v českém zákonodárství. Ty zákony se často přijímají o mnoho později, než se to plánuje, a je možné, že třeba se v tomto volebním období to ani nestihne, ten druhý krok.
Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví: To se technicky nedá dát do jednoho zákona, protože ta úprava, která je tam teď, jak říkám, principiálně velmi jednoduchá, to znamená, přesunutí pravomoci zvolit a jmenovat ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny z Poslanecké sněmovny na vládu, ale úprava, ve které se celé zdravotnictví a celé zdravotní pojištění dostane dále z vlivu státu, je komplexní úprava této změny nejen v zákoně o zdravotních pojišťovnách, ale také změny v zákoně číslo 48, kde musí být jasně vymezeny povinnosti zdravotních pojišťoven, zajistit zdravotní péči svým pojištěncům. Vyžaduje to zřízení nezávislého dohledu nad zdravotními pojišťovnami. Takže prostě tohle všechno se teď nevejde do jednoho zákona. A můžu všechny uklidnit, že v těchto dnech finalizujeme návrh určitého pracovního věcného záměru příslušných zákonů, tedy zákona 48 zákona o zdravotních pojišťovnách a už je v legislativní radě vlády věcný návrh zákona o dohledu nad zdravotními pojišťovnami.
Petr Holub, moderátor ČRo 6: Co jste dělali v opozici? Proč jste se holedbali, že máte vše připravené a stačí jen zvítězit ve volbách?

 

Petr Holub, moderátor: Širší část zdravotnické veřejnosti protestuje proti změně statusu VZP, která by měla být pod silnějším vlivem vlády, ta by vlastně měla většinu ve správní radě. Myslíte si, že to je správný krok, takto posilovat stát ve VZP? Nakonec podobný pokus jsme viděli nedávno od pana ministra Ratha, který s ním tedy příliš neuspěl.
Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví: Tady je třeba říct dvě věci. Jedna z nich je, že ve skutečnosti nedochází k posílení role státu , dochází jenom k mírnému přesunu pravomocí mezi Poslaneckou sněmovnu a mezi vládu, přičemž myslím, že za stát můžeme považovat obě tyto instituce. Ve skutečnosti dochází k mírnému snížení role státu, proti tomu, proti té změně, kterou připravil a v zákoně prosadil právě pan Rath, a to v tom smyslu, že se vrací role správní rady. Předtím, než zasáhl pan Rath, tak ředitel byl jmenován nebo volen Poslaneckou sněmovnou na základě návrhu správní rady. Správní radu z toho pan Rath úplně vyhodil, což určitě neprospívá fungování organizace. Takže my vracíme do hry správní radu a ta jediná změna, která je, že na doporučení správní rady poté nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna, ale vláda. Zbývá samozřejmě ještě říct důvod toho opatření. Tím dlouhodobým cílem všech změn, které chystáme, je naopak posunout zdravotnictví a zdravotní pojištění významně směrem od zásahu politiků, ale pro provedení transformace si musíte nechat určité operativní prostředky. Mně VZP dneska velmi silně připomíná situaci, v které byly české polostátní banky v první polovině devadesátých let. Je to instituce, která spravuje obrovské peníze, která je byrokratická, nepříliš efektivní, pod vlivem politiků a pod vlivem zájmových skupin. A ta instituce se nejdřív musí změnit. Musí se změnit na instituci, která bude hospodárně zacházet se svěřenými prostředky, která se bude chovat vlídněji ke svým klientům. A tohle je transformace, manažerská transformace, která musí proběhnout pod veřejnou kontrolou. VZP musí být schopna splnit svoji roli v reformě českého zdravotnictví a teprve potom může dojít k tomu definitivnímu odsunutí dál z vlivu státu.
Petr Holub, moderátor: Vy jste řekl, že nedochází k posílení role státu. Ale ono prokazatelně dochází k posílení role vlády. Převahou členů VZP, které bude vláda nominovat. Proč to děláte, když vaším cílem je - nebo alespoň to deklarujete, vliv státu , a tím i vlády snížit? Vláda navrhuje, vláda odvolává a vláda jmenuje...
Petr Holub, moderátor: Tím, že je Správní rada tvořena 10 zástupci státu a 20 lidmi volenými podle politického klíče, má vláda (koalice) ve správní radě většinu. Vláda navrhuje, vláda odvolává a vláda jmenuje. Přes Sněmovnu je to přeci jen složitější...
Petr Holub, moderátor: VZP teď ale hospodářsky funguje. Nebo ne? Nejde o něco jiného? V Moravskoslezském a Olomouckém kraji již existuje řetězec osmi nemocnic firmy Agel oceláře Tomáše Chrenka. V současné době ovládá přímo Nemocnice Šumperk a. s. a Třinec-Podlesí a. s., kde je Agel jediný akcionář. Nemocnice Podlesí a. s. (dříve Euromednet) je pak jediný akcionář u Vítkovické nemocnice a. s. (dříve Vítkovická nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny), Podhorské nemocnice a. s. v Rýmařově, Nemocnice Bruntál a. s, Nemocnice Český Těšín a. s., Nemocnice Nový Jičín a. s. a u Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. Součástí impéria Agelu pak ještě je Hornická poliklinika v Ostravě a řada servisních a komplementárních firem (Středomoravská nemocniční a. s., Nemocniční servis a. s., P&R LAB s. r. o., Martek Medical a. s., Zdraví pro život o. p. s., Transfúzní služba a. s., Regionální centrum zdraví a. s. a distributor léků a provozovatel lékáren Repharm, a. s.) Podle časopisu Týden (ze 4. 9. 2006) byl v roce 2005 obrat impéria (bez Repharm!) 3,5 miliardy korun a čistý zisk činil 528 miliónů. Začátkem června rozhodla rada Olomouckého kraje na základě proběhlé obchodní veřejné soutěže pronajmout Agelu na dvacet let nemocnice Přerov, Prostějov a Šternberk. Jejich roční obrat se odhaduje na 1,6 miliardy. Na soutěži je pikantní, že v zadávací dokumentaci se v kvalifikačních předpokladech od zájemce požaduje, aby provozoval zdravotnické zařízení s minimálně 500 lůžky a zároveň aby průměrný obrat jeho firmy (či majetkově propojené skupiny firem) v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dosáhl v předcházejících třech letech minimálně 1 miliardu korun. Asi nepřekvapí, že u nás existuje jediný takový možný zájemce... Považujete takovýto způsob za otevřenou a férovou veřejná soutěž?
Petr Holub, moderátor: Česká lékařská komora hovoří o tom, že v části republiky se tak vytváří v poskytování nemocniční zdravotní péče horizontální monopol jedné firmy....
Petr Holub, moderátor: Před několika měsíci byla ministrem zdravotnictví Julínkem na post ředitelky FN u Svaté Anny v Brně jmenována bývalá ředitelka nemocnice v Břeclavi MUDr. Vladimíra Danihelková, která seděla od roku 1994 do roku 2004 v dozorčí radě firmy Repharm, patřící do komplexu Agel. Koncem května byl na post ředitele FN Olomouc jmenován MUDr. Radomír Maráček, ředitel Vítkovické nemocnice a. s. Nemůže jít o to, aby s privátními firmami spříznění ředitelé fakultních nemocnic zabránili možnosti konkurence nemocnicím Agelu v některých lukrativních oblastech ? Nenaroste počet překladů komplikovaných a tudíž finančně náročných -- a pro nemocnice Agelu nevýhodných -- pacientů do fakultních nemocnic, které pacienty nemohou odmítnout?
Petr Holub, moderátor: Mezi praktickými lékaři se nedávno začal diskutovat projekt Moje ambulance, se kterým přišel MUDr. Marek Potysz, bývalý předseda představenstva a nynější člen dozorčí rady Agelu. Jde o vytvoření řetězce ambulancí praktických lékařů, jakýchsi supermarketů. Mají vznikat díky odkupu stávajících praxí praktických lékařů nebo nově na zelené louce. Tento projekt obhajoval náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň v článku pro Hospodářské noviny. Kdo a co zabrání, aby po vytvoření řetězce několika desítek praxí celou firmu se ziskem neprodal Agelu? Mít k nemocnicím, ambulancím a komplementu ještě své praktické lékaře je přeci pro výhodné. Pokud by se řetězec takto uzavřel, nepředstavuje nebezpečí nejenom pro praktické lékaře, ale i pro ambulantní specialisty?
Petr Holub, moderátor: Ve VZP probíhá výběrové řízení na post všech čtrnácti krajských ředitelů. Vzhledem k tomu, že VZP přechází na krajskou strukturu, povyšuje se jejich význam. Vládní koalice má ve Správní radě VZP většinu a toto hlasování vyvolala. Bude jistě zajímavé sledovat, kdo se stane ředitelem v severomoravských krajích (a také ve středních Čechách). V reformním baťohu v Julínkově zdravotnické části je také návrh na to, aby ředitele VZP jmenovala a odvolávala pouze vláda na návrh Správní rady. Tedy jinak: vláda sama sobě navrhne a pak rozhodne. Nyní se vláda musí domluvit ve sněmovně a získat pro odvolání a jmenování ředitele VZP většinu poslanců, což není tak úplně jednoduché. Z VZP se tak stane "organizační složka" ministerstva zdravotnictví. Nestandardní postup ministerstva vyvolává řadu otázek. Jak bude ministerstvo takto přímo ovlivňovat chod VZP?
Petr Holub, moderátor: Co by se dělo, kdyby s podobným návrhem přišel David Rath?

 

Terezie Jirásková, moderátorka: V tom vašem týmu jsou i dvě slovenské odbornice, které vám radí, jak ty reformní kroky realizovat. Vy jste sám nyní řekl, že ty výchozí podmínky u obou zemí, vlastně u Slovenska i u České republiky, jsou trochu odlišné. Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně?
Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví : Tak získat někoho ze Slovenska je velmi cenné, protože v mnoha oblastech prošli podobným procesem tvorby zákonů. A to, co je ještě cennější, je, že se můžeme poučit z chyb, které případně na Slovensku nastaly, a vyvarovat se jich. Čili ty společné prvky představují třeba důraz na roli zdravotních pojišťoven, stanovení jasných povinností zdravotním pojišťovnám, i když tady budeme výrazně dále, než se šlo na Slovensku, umožnění opravdové konkurence zdravotních pojišťoven, zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, a to si myslím, že jsou ty hlavní společné prvky.
Terezie Jirásková, moderátorka: K čemu je další úřad, když je tady ministerstvo a stát, který zodpovídá za zdravotní péči? Jak se zaručí, že bude úřad apolitický a bez vlivu finančních skupin? Na Slovensku ho prý ovládla Penta...

 

Petr Holub, moderátor: Abych se teď vrátil k dalšímu postupu té české reformy, tak to, co je ještě teď na stole, do konce roku musí být hotov zákon o kategorizaci léčiv. To je vlastně sytém, který stanovuje ceny, které platí pojišťovny za léky dodávané farmaceutickými firmami. Je to nezbytně nutné, aby ten zákon byl do konce roku, protože Ústavní soud rozhodl, že ten stávající přestává koncem roku platit. Takže jsem se chtěl, pane náměstku, zeptat, jestli to stihnete?
Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví: V pátek a teď v pondělí jsem byl na komisích legislativní rady vlády, strávili jsme tam poměrně dost času, ale jsem velice rád, že můžu říct, že ten zákon prošel bez jakýchkoliv zásadních připomínek ze strany legislativní rady vlády. Stejně tak připomínkové řízení mezi jednotlivými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy pro nás dopadlo velmi příznivě, to znamená bez jakéhokoliv rozporu, s kterým bysme šli do vlády. Takže v průběhu několika dní, maximálně několika týdnů ten zákon budeme předkládat do vlády a odtud to půjde tak rychle, jak je to možné, do Poslanecké sněmovny.
Petr Holub, moderátor: Proč po lékové vyhlášce a úhradové vyhlášce znovu stoupají náklady na léky?
Petr Holub, moderátor: Proč byl kategorizován technickou novelou Herceptin firmy Roche (mimochodem tato firma je jedním ze sponzorů Julínkovy Reformy zdravotnictví...) Proponovaný nárůst je odhadem 300 milionů, přičemž podle lékařů není zcela jasné, zda funguje tak, jak firma tvrdí...

 

Petr Holub, moderátor: Ovšem pokud jde o tu nabídku a dostupnost zdravotních služeb, to by přece, abych se na to podíval liberálně, mohla zajistit ta plánovaná konkurence pojišťoven. Přece každá pojišťovna si dá pozor, aby nabídla svým klientům dostatečnou péči, aby ti klienti nepřešli k jiné pojišťovně.

Komentář: Moderátor se nemá co dívat liberálně či konzervativně. Moderátor se nemá co říkat svůj NÁZOR. To mu Kodex ČRo výslovně zakazuje. Navíc zde vzniká ideologicky determinovaný problém: konkurence pojišťoven v základním pojištění je nebezpečná. Čím si budou konkurovat v léčbě infarktu nebo v léčbě rakoviny? Ale to by musel moderátor u své práce myslet....

Pavel Hroboň, náměstek ministra zdravotnictví : No, takhle je to v ideálním světě. Já jsem pevným zastáncem toho, že tržní podmínky fungují, alespoň tedy, když mají dobře nastavené okolí. A jedná s o trhy, které jsou vyvinuté, ale nemusí se tak úplně stát na začátku a není prostě možné říci, že trh funguje v každém okamžiku a na každém místě. Funguje dlouhodobě a funguje v globálu. Tohle si myslím, že je hlavní zdůvodnění pro regulační úřady. A je tu ještě jedna důležitá okolnost. My samozřejmě nechceme, aby zdravotní pojišťovny jenom slepě, jak je to v mnoha případech dneska, proplácely zdravotnickým zařízením zdravotní péči, kterou poskytnou. To je ten hlavní motor zvyšování nákladů na zdravotní péči. My chceme, aby zdravotní pojišťovny se staly skutečnými správci peněz, chceme, aby se staly skutečnými nákupčími zdravotní péče a aby vedly různými cestami zdravotnická zařízení k co nejúčelnějšímu poskytování zdravotní péče. Ale je samozřejmě potřeba dát pozor, a to je právě úkol pro regulátora, aby tohle nepřekmitlo příliš daleko, aby nešlo o omezování dostupnosti zdravotní péče.

Komentář: Opět ideologie: pokud dostanete infarkt, nebo vás trefí auto v Jeseníkách, tak vás musí odvést do nejbližší nemocnice, nemůžete si vybrat. I kdybyste měl zlatou kartu a VIP systém na nejlepší klinice v Praze. Záchranná služba vás odveze tam, kde vám co nejrychleji stabilizují životní funkce. Musíte spoléhat, že ta nejbližší nemocnice, kam se dostanete, funguje. A to musí někdo garantovat. Akcie to nejspíše nebudou... Tady neplatí jedno ze zásadních pravidel " svobodného" trhu -- možnost výběru zařízení. Systém veřejných služeb a síťových monopolů by nikdy neměl být předmětem konkurence, neboť zde dochází k neodstranitelné deformaci trhu. Výsledek vidíme na firmě ČEZ.

Petr Holub, moderátor: Pokud jste po zranění v bezvědomí někde na okraji silnice v horách, jak si vyberete tu nejlepší nemocnici?

Tyto otázky jsem si většinou nevymyslel já. Řada z nich vychází z článku Dr. Michala Sojky z České lékařské komory v časopise Tempus Medicorum. Toho časopisu, který tak rozčílil ODS před volbami, že se policie snažila skandalizovat firmu Evy Klimovičové a přes ni Ratha za jeho výrobu. Paradoxně mohla Klimovičová hrát stejnou roli v případě Rath, jako Tomšovicová v případě Srba nebo Urbanová v případě Čunek. Nepřipadá vám ten scénář stejný? Na rozdíl od otázek, položených redaktory ČRo 6 má Sojka ve svém článku řadu nezpochybnitelných faktů. A s těmi se těžko polemizuje... Další okruh otázek přináší konkrétní stanovisko České lékařské komory k parlamentnímu tisku 222 - návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. To vše jsou informace, které byly v době rešerše k rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví redaktorům k dispozici.

stanovisko představenstva České lékařské komory k parlamentnímu tisku 222 - návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů - 22. 6. 2007 ZDE

Poradce Pažitný ve slovenské Bílé knize zdravotnických reforem uvádí:

Zdedená štruktúra zdravotného systému socialistického typu, založeného na rozsiahlej sieti nemocníc s dôrazom na fyzickú dostupnosť, je v SR naďalej finančne neudržateľná. Zvýšenie nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je spôsobené starnutím populácie, rozšírením neprenosných chorôb (ako sú napr. kardiovaskulárne a onkologické ochorenia) a chronických chorôb, vývojom nových, finančne náročnejších technológií a rastúcimi očakávaniam obyvateľov.

"Slovensko má príliš veľa zdravotníckeho personálu, predovšetkým lekárov, čo znamená nielen záťaž pre zdravotný systém, ale aj potenciálne riziko zvyšovania výdavkov cez dopyt, vyvolaný samotnými lekármi."

Svetová banka, Rozpočtovanie a riadenie výdavkov na Slovensku, máj 2002

Už to jsou citace, které si vyžadují velmi principiální rozbor, zvláště pokud se na dzurindovsko-zajacovské Slovensko dívá česká ODS jako na všespasitelný vzor. Přitom součsná vláda kroky té předchozí nadšen není vůbec. Ti lékaři, a sestřičky kteří "přebývají", jsou nenažraní. Chtějí mít stále víc práce... Může je nejspíše nahradit kdejaký mastičkář. Na Slovensku jsou stále zadlužení a nic se zaječí reformou nevyřešilo. Podíváme li se na tabulku s faktickými čísly, nedospějeme k jednoznačné odpovědi zda je dobré za lékařem jezdit sto kilometrů nebo ne. Ale k takto hloubkovému a konkrétnímu pohledu na mýty a lži o zdravotnictví se redaktoři ČRo 6 nedostali. Prostě si jen tak splkli před mikrofonem. Proč ne, když je za to někdo platí.

Josef Vít, BL 25. 4. 2007: Nemocné zdravotnictví - jak z toho ven? ZDE

BL 23. 4. 2007: Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl ZDE
Irena Ryšánková, BL 15. 9. 2006 Julínek, ach ten Julínek ZDE
David Rath, BL 7. 9. 2006: Julínkovy nesmysly ZDE
BL 11. 8. 2006: Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy ZDE
Štěpán Kotrba, BL 11. 8. 2006: Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy () ZDE
Štěpán Kotrba, BL 10. 8. 2006: Prachy jsou cílem reformy ODS ZDE

Nejen odborná argumentační nepřipravenost, ale i otřesná hovorová čeština moderátorů, která vynikne zejména tehdy, když si přečteme překlad, je ovšem v přímém rozporu s Kodexem Českého rozhlasu , na který ovšem v ČRo 6 kašlou. Oni jsou přece ta analyticko-publicistická elita. Moderátorům diskuze nejde o

A co říká Kodex?

1.3 Český rozhlas je povinen pečlivě posuzovat, zda pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně nebo skrytě, k prosazování určitých obchodních nebo politických zájmů.

6.6 Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

6.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. V případech, kdy to není beze zbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti.

6.14 Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských pořadech počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují.

6.17 Editoriální rozhodování ve stanicích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu. Za obsah zpravodajských a publicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné stanice.

7.2 ... Český rozhlas dbá zásad vyváženosti zejména tak, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory. ....

7.1 Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi.

7.4 Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

16.1 Český rozhlas je zavázán dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že posluchači mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam.

16.2 Český rozhlas má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových prostředků. Hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovným jazykem, ledaže by citovali či interpretovali výrok či chování jiné osoby nebo by použití nespisovného výrazu odpovídalo situaci (například uchování autenticity rozhovoru nebo užití reportážní licence podle čl. 21.17 apod.).

16.3 Slovní formulace užité hlasateli, moderátory a redaktory ve vysílání by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jinému zplošťování obsahu jazyka. ...

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Pokud novinář nerozumí tématu, o kterém hovoří, je to tragédie. Může se to stát v okresních novinách, může se to stát při "výrokové" žurnalistice, která plní stránky novin i obrazovky a nemá jiný účel, než zkrátit dlouhé věty do krátkého článku či zprávy o tom co kdo řekl. Analytický přístup vyžaduje shromáždění faktů, dokumentů. Vyžaduje studium a specializaci. Pokud redaktor není odborník a neumí téma ani elementárně nastudovat, aby čelil svému kvalifikovanému připravenému protějšku se ctí, neumí uvádět přesné údaje a exaktně formulovat problém, tak je to .... jen takové "domácí žvýkání".

Nadbíhání názorům ODS a neadekvátní dávání prostoru této straně k vyjádření bez věcné, argumentací podpořené korekce moderátorů je ve většině pořadů Studia Stop pravidlem. 9. 8. 2007 ve 22:10 byl hostem Jany Šmídové a Petra Holuba ve Studiu Stop předseda Senátu Přemysl Sobotka a otázky překypovaly inteligencí: "A kde budete lovit?", "A kde budete přesvědčovat?", "A kdybyste třeba teď chtěl mě přesvědčit, proč je nejlepším kandidátem Václav Klaus, co by se k tomu dalo říct?", "Kdybych měl shrnout vaše argumenty pro Václava Klause, tak tady jde o to, že my máme politika tady, který má pevný názor, ten dokáže prosadit v Evropě, a tudíž i posílit postavení České republiky. Takhle je možné shrnout jeho přednosti?"....

Jana Šmídová , Petr Holub, ČRo 6, Studio Stop 9. 8. 2007: Beseda s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou TXTDOWNLOADSTREAM

8. 8. 2007 proběhla repríza pořadu Jak je veřejnost informována o reformě zdravotnictví, 31. 7. 2007 jsem se dozvěděli, že Úřad pro výzkum totalitních režimů zahajuje činnost, 26. 7. 2007 byl hostem žvanivého rozhovoru analytik a sociolog Ivan Gabal, 25. 7. 2007 se probíraly problémy s novým systémem rodičovských příspěvků, 24. 7. 2007 jsem byli v nejistotě, zda se dočkáme důchodové reformy. Neuvěřitelná vyváženost.

Jak vést ostrý a přitom korektní rozhovor na ryze odborné téma, ukázal Václav Moravec v nědělní Debatě s ministrem financí Miloslavem Kalouskem, bývalým ministrem financí a stínovými ministry Bohuslavem Sobotkou a Jiřím Dolejšem. O projednávaném tématu věděl řadu podrobností, prokázal i doslovnou znalost výroků jednotlivých osob a jejich politických programů. Dokázal svými otázkami nejen donutit zúčastněné k přímým, nevyhýbavým odpovědím, ale dokázal i udržet tvrdé tempo pořadu a jeho zajímavost pro diváky. Redaktoři ČRo 6 by si tento hodinový pořad z neděle 12. srpna mohli nastudovat jako případovou studii.

Český rozhlas 6 se k lepšímu nemění, protože zde není nikdo, kdo by ctil Kodex a kdo by rozuměl žurnalistice. Je zde oproti tomu příliš mnoho lidí, kteří rozumí pouze propagandě. Včetně ředitele této stanice. Propagační stanice exilové opozice, posléze vládní koalice, ona bývalá Svobodná Evropa, dnes veřejnoprávní Český rozhlas 6 se k lepšímu změnit nemůže.

Terezie Jirásková , Petr Holub, ČRo 6, Studio Stop: 2. 8. 2007: Rozhovor s Pavlem Hroboňem TXTDOWNLOADSTREAM

Stížnost namísto závěru

Stížnost na redaktory Českého rozhalsu 6 a ředitele této stanice kvůli porušení Kodexu Českého rozhlasu a zákona o Českém rozhlasu

  • Z výše uvedeného, ale hlavně z celkového poslechu a přepisu příspěvku (viz výše) je zřejmé, že moderátoři ČRo 6 Petr Holub a Terezie Jirásková při vedení rozhovoru s náměstkem ministra financí porušili ustanovení 6.3 Kodexu tím, že nezjišťovali pravé příčiny jevů ani rozsah následků.
  • Porušili ustanovení 6.6 Kodexu tím, že uváděli nepřesná a neurčitá čísla, nezjišťovali a neověřovali skutečnosti ani v otázkách a už vůbec ne v odpovědích tázaného.
  • Porušili ustanovení 6.7 Kodexu tím, že směšovali v jedné větě informaci o faktech s jejím hodnocením, a to mnohdy značně rozporným a subjektivním.
  • Porušili ustanovení 6.8 Kodexu nesplněním povinnosti zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. Zamlčením důležitých informaci a potlačením podstatného aspektu informace zkreslili výsledný útvar.
  • Porušili ustanovení 6.10 Kodexu klamavou manipulací s fakty.
  • Porušili ustanovení 7.4 Kodexu, neboť nezachovali nestrannost při vedení rozhovoru a sdělovali tázanému i posluchačům své vlastní názory a nikoliv fakta.
  • Po celou dobu trvání rozhovoru porušovali oba moderátoři ve svých otázkách a monolozích pravidla spisovného jazyka a tím i ustanovení bodů 12.1, 12.2 a 12.3 Kodexu. Činili tak nespisovným řazením slov do vět, balastními ukazovacími zájmeny, občasnou neshodou skrytého podmětu s přísudkem a dalšími prohřešky hovorové mluvy.
  • Nexistence šéfredaktora stanice přesouvá odpovědnost na ředitele. Ředitel stanice Český rozhlas 6 z odpovědnosti šéfredaktora porušil odvysíláním tohoto rozhovoru ustanovení o odpovědnosti v bodě 6.17 Kodexu, neboť v jím řízené stanici se tyto profesní prohřešky a porušení Kodexu běžně tolerují a ustanovení Kodexu ani dalších závazných právních předpisů se nevyžadují. Odvysílané příspěvky se neanalyzují a nevyvozují se ze zjištěných chyb následky dle zákoníku práce, jak ukládá zákon o Českém rozhlase.
  • Ředitel stanice Český rozhlas 6 porušil odvysíláním tohoto rozhovoru zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlase v § 2 odst. 1. písm. a), v souvislosti s odpovědností mu svěřenou dle Statutu a organizačního řádu tím, že nevynucuje plnění Kodexu po zaměstancích a nekontroluje vysílání stanice, kterou má řídit, nejen za to brát plat. Podle § 2 odst. 1. písm. a) zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlase jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.
  • Jednostranným zvýhodňováním témat a představitelů vládní koalice a jejich vyšší frekvencí v pořadu Studio Stop minimálně v posledních dvou měsících porušil ředitel stanice ČRo 6 Duhan z titulu odpovědnosti šéfredkatora ustanovení bodu 1.3 a 7.2 Kodexu Českého rozhlasu.

Jelikož zákon 484/1991 Sb. v platném znění trvá při každém porušení Kodexu na porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu - zákoníku práce, žádám tímto Radu Českého rozhlasu jako právoplatně zvolený orgán, aby projednala tuto stížnost ve lhůtě do 30 dnů od podání na svém veřejném zasedání, konstatovala porušení Kodexu konkrétním způsobem v konkrétních bodech s odůvodněním a uložila generálnímu řediteli do určitého termínu nepřesahujícímu lhůtu 30 dnů od výroku Rady naplnit § 8 odst. 1 písm d) zákona 484/1991 Sb. v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce o porušení pracovní kázně a hrubém porušení pracovní kázně. V případě odmítnutí stížnosti jako nedůvodné žádám o detailní zdůvodnění u každého podle podání porušeného bodu Kodexu kvůli dalšímu postupu. Jako podavatel této stížnosti si přeji být informován písemnou formou (možno mailem) o termínu projednávání stížnosti Radou, o učiněných krocích Rady i následných krocích generálního ředitele.

                 
Obsah vydání       13. 8. 2007
13. 8. 2007 Rodiny vojáků žijí v hrůze, zatímco Amerika pilně nakupuje
13. 8. 2007 Fáma nebo skutečnost?
13. 8. 2007 Bude zničena pleněním irácká státní knihovna?
13. 8. 2007 Myšlenka dne (včerejšího): Paroubková udělala chybu! Měla vstoupit dřív do politiky
13. 8. 2007 Čunek budiž pochválen... Jiří  Havel
13. 8. 2007 Michael  Marčák
13. 8. 2007 Už je to tady? Jindřich  Kalous
13. 8. 2007 Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně? Štěpán  Kotrba
13. 8. 2007 Jak Telefónica trestá své zákazníky, kteří chtějí platit méně Jan  Paul
13. 8. 2007 Srpen 2007: Stoiber končí, Čunek zůstává Boris  Cvek
13. 8. 2007 Starý komunista je ostuda, mladý tragédie
13. 8. 2007 Smutný, ale zasloužený konec jednoho zavilého komouše Michal Z. Čenko
13. 8. 2007 ■ ■ ■ Karel  Hynek
13. 8. 2007 Ako privítame asteroid Peter  Kupčík
13. 8. 2007 Host do domu, Bůh do domu Boris  Cvek
13. 8. 2007 Nemocnice není hostinec Petr  Wagner
13. 8. 2007 Jak tomu v Československu nebylo František  Hájek
13. 8. 2007 Franz Antel (1913 -- 2007) Richard  Seemann
13. 8. 2007 Paroubka nelze hájit Josef  Vít
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
13. 8. 2007 Spolek Šalamoun k zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka
13. 8. 2007 Centrum pro řešení Milan  Kohout
13. 8. 2007 Červený kříž zprostředkoval konání přímých rozhovorů o 21 korejských rukojmích
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
13. 8. 2007 Bývalý ministr financí Sobotka se mýlí... Michal  Rusek
12. 8. 2007 Michael  Marčák
11. 8. 2007 Američané mají málo vojáků, generál chce všeobecnou brannou povinnost
11. 8. 2007 Kanada postaví v Arktidě dvě vojenské základny
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
10. 8. 2007 Města změny - jak se britská města připravují na ropný zlom Jindřich  Kalous

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 8. 2007 Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Romský problém v ČRo 6 Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 WWW -- postřik na mediálního škůdce Bohumil  Kartous
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
1. 8. 2007 DIGITALIZACE: jaký ten produkt skutečně bude Štěpán  Kotrba
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Když stůl kulhá aneb prokletí mediální nezodpovědnosti Jan  Motal
31. 7. 2007 Nesmyslné zkreslování informací v ČRo 6 - proboha, proč?   
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma   
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
13. 8. 2007 Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Romský problém v ČRo 6 Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech   
2. 6. 2006 Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" Petr  Žantovský
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba