6. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2007

Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert

Neuvěřitelné se v České republice stává skutkem. Prestižní politický moderátor se nechá snímat kamerou coby tupě se usmívající držák mikrofonu místopředsedkyně ODS na akci, organizované PR agenturou.

Kdysi nadaný politický žurnalista. Odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK, kde - považte - vyučuje předmět Úvod do etiky žurnalistické práce . Součástí tohoto předmětu je i přednáška "Novinář a jeho zdroj, možná manipulace novináře zdrojem, příklady selhání české žurnalistiky při práce se zdrojem". Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka. Politická celebrita televize stále ještě veřejné služby, jehož otázky k nedělnímu obědu konzumují i dva milióny občanů Česka. Václav Moravec. A nyní se objevil v roli moderátora vyhlášení výroční ceny "Finanční ředitel roku 2006". Akce zhusta komerční, či tentokráte komerčně politické. Nevadilo mu to a nestyděl se. Předčasný, i když logický konec jedné budoucí legendy. Z moderátora televizní diskuze se stal moderátor estrád.

Vítěze této "prestižní" ceny vyhlašovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a moderátorem večera byl Václav Moravec. Pořad vysílala ČT 24. Aby ne. Vždyť minulý ročník vyhrál programový a současně i finanční ředitel České televize František Lambert. Zrovna jako na potvoru ve chvíli, když mu nad hlavou létaly hromy a blesky za arogantní vyhrožovací dopisy občanům.

Cenu "Finanční ředitel roku" každoročně vyhlašuje Klub finančních ředitelů (CFO Club) Hlavním cílem je ocenění práce finančních manažerů za mimořádný počin v oblasti finančního řízení, zvýšení prestiže, povědomí a významu finančního řízení pro úspěch každé společnosti. ""Touto cenou chceme poděkovat za náročnou a zodpovědnou práci a ukázat i to, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví. Že je to svět lidí, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení. Je to například vyjednávání s investory, zaměstnanci, řešení právních sporů, Corporate Governance, fůze a akvizice a další," uvádí k ocenění Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů.

Takto popisuje ocenění "Finanční ředitel roku" kterási prodejná novinářská duše, pracující pro PR agenturu dřívější tváře Novy, moderátorky Mirky Čejkové.

Mně by nevadilo, že jakýsi moderátor dělá tlampač píárové akci. Mě vadí, když se špičkový politický komentátor, nadaný mocí řídit přestižní politicko-publicistický pořad, šklebí vedle místopředsedkyně politické strany na komerční akci a nestydí se přitom. Nepřipadne mu to v rozporu s novinářskou etikou. Přitom za podobný profesní prohřešek odešlo z televize i rozhlasu už několik moderátorů. Jeden melouch a dost.

Co na to Kodex České televize?

4.6 Tvůrci, kteří pracují pro Českou televizi, musí zachovávat Kodex, i kdyby nebyli zaměstnanci České televize. Tvůrci jsou také povinni dodržovat v oboru obecně uznávané samoregulační profesní a etické standardy svých profesí. ....

21.7 Česká televize se nebude vědomě podílet na skryté prezentaci komerčních zájmů prostřednictvím vysílaných pořadů; například nelze dopustit, aby aranžmá či průběh vystoupení účinkujících osob byly určovány jejich komerčním působením.

22.1 Střet zájmů zaměstnanců a externích spolupracovníků České televize je nepřípustný. Osoby pracující pro Českou televizi musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu České televize a vyčká jejího doporučení. Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi diváky či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla spojena se subjektem, o němž má být informováno, rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě zprávy (například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší přátelé). Střetem zájmů není pouhé vystupování v postavení občana nebo spotřebitele, jestliže se takto učiněné jednání nevymyká obvyklosti.

22.5 Obdobně jako v čl. 22.1 musí zaměstnanci a externí spolupracovníci České televize postupovat, jestliže střet zájmů nastane při uzavírání smlouvy nebo při jiném obchodním rozhodnutí, z něhož dotyčným může vzejít určitý prospěch.

22.6 Spolupráce zaměstnanců České televize s jinými médii podléhá předchozímu písemnému souhlasu nadřízeného, který může udělit souhlas za předpokladu, že tato činnost nenaruší povinnosti a závazky, které zaměstnancům vyplývají ze zaměstnání v České televizi, a nevytvoří dojem, že konkrétní zaměstnanec je spojen s určitými politickými nebo náboženskými názory či obchodními zájmy. Součástí písemného souhlasu mohou být podmínky, za nichž byla spolupráce povolena.

22.7 Je-li redaktor nebo jiný zaměstnanec požádán o autorský příspěvek jiným médiem, je jeho povinností zvážit, zda charakter tohoto média je takový, aby případná spolupráce neuvedla v pochybnost jeho osobní profesionální integritu, nestrannost a nezávislost, a tím i integritu, nestrannost a nezávislost České televize. Autorský příspěvek připravený pro jiné médium musí odpovídat redakčním zásadám a standardu kvality vlastní České televizi. Není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupující v pořadech České televize prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v České televizi nepřípustný.

Kodex České televize ZDE

                 
Obsah vydání       6. 4. 2007
9. 4. 2007 Svět v roce 2035
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat
8. 4. 2007 Podivné emaily z Mnichovicka Petr  Nachtmann
7. 4. 2007 Kvalita
6. 4. 2007 Britští námořníci byli v Íránu psychicky týráni
8. 4. 2007 Míra věcí veřejných jako vzorec pro vraždu Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Mezi námi drsňáky Darina  Martykánová
8. 4. 2007 Topolánkův marx-leninský liberalismus Mirek  Vodrážka
6. 4. 2007 Boj muže a ženy aneb jak prohrát úplně všechno Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Ať žije příroda! Ale raději s mírou... Darina  Martykánová
7. 4. 2007 A kde je ta míra? Jan  Stejskal
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
7. 4. 2007 Jaké si to uděláš.... aneb Velká cen klisen Petra "Alraune" Neomillnerová
6. 4. 2007 Stahování kůže zaživa Sandra  Wain
6. 4. 2007 Všechny ostatky jsou "svaté", aneb malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
6. 4. 2007 Od masopustu do půstu a k velikonoční pomlázce tak lehce křepce... Ivo V. Fencl
6. 4. 2007 Velikonoce jako potopa světa Miloš  Kaláb, Zdeněk  Bárta
5. 4. 2007 Velikonoce, čas zmrtvýchvstání božího syna, kraslic a jehněčí pečeně, aneb Ne každé dítě je vítáno, ne každé dítě se může těšit ze života Uwe  Ladwig
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Duben Helena  Potůčková
6. 4. 2007 Nejsme blázni Milan  Valach
6. 4. 2007 Řízená propaganda v Britských listech
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Topolánek ženy nechce diskriminovat
6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba
8. 4. 2007 Když na předsedu padne splín Lukáš  Jelínek
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Michael  Marčák
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Asi součást takzvané vysvětlovací kampaně... Michal  Mašín
6. 4. 2007 Ani nahá, ani oblečená Jan  Polívka
6. 4. 2007 Co motivovalo oba přeběhlíky k ODS?
6. 4. 2007 Kdo půjde do ulic demonstrovat, bude za blázna nebo za komunistu
6. 4. 2007 Chci, aby tento stát fungoval
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu
6. 4. 2007 Nejsem za každou cenu pro demokracii
6. 4. 2007 Jugoslávská federace. Jaká byla role Západu? Pavel  Urban
5. 4. 2007 Vláda tají výši rozpočtových škrtů, funkcionáři ODS už jsou informováni Štěpán  Kotrba
5. 4. 2007 Česko se v nejbližších letech ani nepokusí splnit Lisabonský program EU
5. 4. 2007 Boxer v kapse a indický chlapec v adiabatických časech David  Nesnídal
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 3. 2004 Zpráva o putování po zemi Keltů Petr  Slinták

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2007 Prodejný Moravec aneb finanční ředitelé se hodí, zvlášť když loni dostal cenu Lambert Štěpán  Kotrba
4. 4. 2007 Vadí vám zločin a násilí v televizi? Tomáš  Franke
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička   
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?   
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
20. 3. 2007 Česká televize stále nadbíhá mocným a neplní veřejnou službu Karel  Šolín
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
7. 3. 2007 Proč nemají vaše Otázky pořádný rozpočet?   
5. 3. 2007 Optikou zákona o České televizi Štěpán  Kotrba