28. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2005

Digitální vysílání je více než jen technologická změna

Větu z titulku vepsal staronový generální ředitel Českého rozhlasu do své práce, se kterou obhajoval své působení v čele této instituce. Práce, kterou nazval "Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání". Vystihl rozdíl mezi tím, co dokázal v čele Českého rozhlasu za šest uplynulých let a tím co bude muset ještě dokázat, aby média veřejné služby nebyla jen okrajovým, doznívajícím fenoménem počátků bezbřehého mediálního liberalismu, bezbřehého komerčního konzumerismu, ale aby určovala standardy kvality v obsahu oné služby i nárocích technologických. Aby byla silným pilířem společnosti a zároveň i průkopníkem nových cest.

Český rozhlas ani jeho staronový ředitel nemůže být spokojen s doposud dosaženým.

Nemůže věčně svádět souboj s komerčními rádii o sledovanost a podbízet se "sponzorům" z řad komerčních firem. Nemůže být šťastný, jestliže mu někdo bude chtít udělit "prestižní" cenu za "inovativní marketing". To je facka do tváře nezávislosti. To je veřejné přiznání se ke zkorumpovanosti, sloužící vychytrale firemnímu zájmu nějakého sdružení. Médium veřejné služby nemůže kopírovat komerční postupy, mající své kořeny v marketingových strategiích. Veřejná služba není trh a redaktor na něm není vyvolávač. Nemůže se zaměřovat na hokynaření, má li sloužit svým posluchačům. Muž z jednoho z nejslavnějších šlechtických rodů měl ve svém erbu slovo Sloužím. Ich dien. Byl to Jan Lucemburský, král český. Sloužit občanům není potupa, ale čest. Žádný reklamní kšeft se jí nemůže rovnat. A stejně jako nikdo nenutí službu veřejnosti médiím, které jsou a chtějí být kvalitním nosičem reklamy, neměl by nikdo nutit komerční chování médiím, které nevysílají proto, že jim někdo k tomu dal glejt -- licenci, ale proto, že je k tomu zmocnil zákon.

Noblesse oblige, vznešenost zavazuje, zní pradávné šlechtické heslo. Zavazuje ke skromnosti, nesobeckosti, pokoře před těmi, kteří věří v sílu závazků i odpovědnosti. Zavazuje k plnění úkolů, které se nikdo jiný plnit neodváží. Třeba proto, že jsou příliš riskantní či příliš ambiciózní. Zavazuje stát v čele slabých i ve chvílích, kdy ostatní prchají. Zavazuje ale i k reprezentaci kultury, státu, civilizace. Zavazuje k vyváženosti, neboť koncesionáři jsou skoro všichni a respekt si zaslouží i ti, kteří spolu navzájem nesouhlasí. Prostor musí dostat všechny názory a všechny musí být zároveň podrobeny kritickému zkoumání. Není možné někým pohrdat či někomu naopak stranit. Není ale ani možno přijímat peníze firem a být vůči nim nezávisle kritický. Není ale ani možno být svobodným a nezávislým, pokud je primárním motivem veškerého konání každodenní hlad.

Je zřejmé, že Český rozhlas nechce a ani nemůže být závislý na příjmu z reklamy. Byl by hnán k tomu, aby dosahoval vyššího posluchačského ohlasu, tedy poslechovosti u té části populace, na kterou je soustředěn zájem tvůrců reklamy. To by vedlo k typické deformaci programových plánů s preferencemi kladenými na populární nebo relativně levné mainstreamové programy, dále k vyhýbání se náročnějším programům a k zanedbávání určitých věkových skupin a minorit.

To je také odstavec z práce staronového kandidáta na místo generálního ředitele. Jen ten, kdo je si vědom chyb, je umí odstranit. To byl - alespoň pro mne - jeden důvod volby. A je to i důvod pro prosazování názoru, že média veřejné služby mají sloužit a média komerční vydělávat na reklamě. Protože se domnívám, že mezi kšeftem a službou by měl být vykopán příkop co nejhlubší. Aby bylo jasné, co je služba i co je kšeft.

Český rozhlas chce sloužit. A chce být přitom nezávislý. Musí být proto i nestranný. Musí být laskavý a přitom kritický. Nemůže urážet své některé posluchače. Vysílá přece pro ně. Nemůže říci, že pro některé posluchače nevysílá. Nemůže vydělovat či rozdělovat, protože musí spojovat. To je jeho povinnost. To je závazek veřejné služby. Ale ani Český rozhlas a jeho zaměstnanci nemohou žít věčně z podstaty či ze slibů, že jednou bude líp. Nemohou tvořit jen to, co bude mít zcela určitě úspěch. Tvorba každého velkého díla znamená i riziko neúspěchu. Tvrdí se, že riziko cesty vpřed je vyšší, než si mohou dovolit komerční subjekty. I proto státy podporují technologická centra, vědu a výzkum. A proto podporují i tvůrce. S rizikem, že ne každý film se povede a ne každá hra bude mít úspěch. Ale aby mohl vzniknout jeden vynikající film, musí mít filmaři zkušenost i s neúpěchy. Bylo tomu tak vždy u všech tvůrců v historii a nebude tomu jinak ani v budoucnu. Redaktoři média veřejné služby nemohou zanedbávat ty, kteří nezajímají reklamní agentury a jejich klienty. Všichni nemohou mít špičkovou sledovanost. Nemohou ale pominout veřejnou službu všude tam, kde nehrozí jásot davů a štědré ruce sponzorů. Nemohou klesnout v požadavcích na kvalitu pod tlakem nákladů, které s sebou nese realizace každého kvalitního díla. I kdyby jeho kvalitu ocenili až po letech.

Proto je načase se zamýšlet ne nad přežitím, ale nad důstojným a přitom tvořivým životem institucí veřejné služby. Tedy i nad jejich povinnostmi. Proto je načase přestat tolerovat nekvalitu i neúctu. Proto je načase říct, že doba vzájemné tolerance chyb či nedostatků skončila. Jen tak bude požadavek vůči koncesionářům na dorovnání poplatků za osm posledních let a jeho navýšení v blízké budoucnosti oprávněný. Jen tak si zachová veřejná služba svou noblesse. Vznešenost. A jen tak si zachová i obligation vůči všem, kterým je rádcem, společníkem nebo možná i přítelem. Závazek, bez kterého by neměla právo žádat to, co žádá.

Český rozhlas stojí na prahu své nové existence. Digitální vysílání je více než jen technologická změna. Je to jiná gramotnost. Je to jiný způsob myšlení i konání. Je to způsob života i nutná podmínka přežití. Český rozhlas nebude napříště jen slyšet, bude ho i vidět. Musí ho být vidět.

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       28. 6. 2005
28. 6. 2005 Šéfové bank dělají z českých zákazníků idioty - v Británii občan bance neplatí ŽÁDNÉ poplatky Jan  Čulík, Josef  Vít
28. 6. 2005 Ani v Lotyšsku se neplatí bankovní poplatky
28. 6. 2005 Jak se vyhnout vykořisťování klientů velkými bankami
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: Novináři musejí prozradit své zdroje
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: kopírování hudby je protizákonné
28. 6. 2005 Odsun po šedesáti letech Přemysl  Janýr
28. 6. 2005 New York Times: Bílý dům chce proměnit americké vysílání veřejné služby v provládní propagandu
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 Univerzita Palackého hledá nového rektora
28. 6. 2005 Rozvojové země léčí schizofreniky daleko úspěšněji než Západ
28. 6. 2005 Pokorný, Nováček a... Exner Boris  Cvek
28. 6. 2005 Česká politická mizérie?
28. 6. 2005 Obchodní řetězce likvidují drobné obchodníky Jaroslav  Štemberk
28. 6. 2005 Ku konvergencii ČR a SR skutočne dochádza Jaroslav  Libák
28. 6. 2005 Dozrála Evropa pro ústavu?
28. 6. 2005 V Česku má více než 70% populace silné žaludky Miloslav  Zima
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Jaroslav  Zvěřina
28. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 3. - 12. června 2005
27. 6. 2005 Mrtvé maminky nepláčou
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?
27. 6. 2005 Konec nových časů Václav  Dušek
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 New York Times: Bílý dům chce proměnit americké vysílání veřejné služby v provládní propagandu   
24. 6. 2005 BBC zavádí nový etický kodex   
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 ČT se vrátila do postavení servilního prostředníka Bohumil  Kartous
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
11. 6. 2005 Americký Kongres výrazně snížil federální finanční podporu pro veřejnoprávní vysílání   
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
20. 5. 2005 V pondělí nebude BBC vysílat "Newsnight"; Paxman odmítl stát se stávkokazem   
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání   
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Británie: jedná se o datu zrušení analogového vysílání