24. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2006

Na válku proti terorismu nejvíc doplácejí chudí a znevýhodnění lidé

Tisková zpráva Amnesty International ze dne 23. května 2006.

Rok 2005 byl rokem rozporů. Lži a nesplněné sliby mocných vlád dusily rostoucí naději na zlepšení stavu lidských práv, uvedla Amnesty International (AI) ve své právě zveřejněné výroční zprávě.

Podle generální tajemnice AI Irene Khanové odčerpala bezpečnostní agenda silných a privilegovaných států energii a zájem o vážné lidskoprávní krize ve světě.

"Vlády, kolektivně i jako jednotlivci, paralyzovaly chod mezinárodních institucí, utrácely veřejné zdroje ve snaze zajistit vlastní bezpečnost a pod záminkou "války proti teroru" zavíraly oči nad masovým porušováním lidských práv. Svět za to draze zaplatil nabouráním základních principů a obrovskou škodou na životech a živobytí obyčejných lidí," uvedla Irene Khan.

V rámci boje proti terorismu začaly i světové demokracie podkopávat principy mezinárodního práva.

Ukázalo se, v jakém rozsahu byly vlivné státy zapojeny do porušování absolutního zákazu mučení a špatného zacházení, čímž zpochybnily svou autoritu při prosazování spravedlnosti. Jedno odhalení stíhalo druhé a vzrůstalo podezření o zapojení evropských vlád do nezákonného jednání USA při "vývozu mučení" do zemí jako Egypt, Jordánsko, Maroko, Saúdská Arábie a Sýrie.

"OSN a Africká Unie projevily lhostejnost a neschopnost jednat, když nedokázaly účinně zakročit v súdánském Dárfúru," uvedla Irene Khan na adresu konfliktu, který stál tisíce životů a miliony lidí připravil o domov. Bojující strany však i nadále páchají válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Irák se v roce 2005 propadl do víru náboženských násilností. Irene Khan varuje: "Nejvyšší daň za to, že mocné země nejsou ochotny přepracovat a přehodnotit své strategie, platí chudí a bezmocní -- v tomto případě jsou to obyčejné irácké ženy, muži a děti."

Izrael a okupovaná území se v roce 2005 ocitl stranou zájmu světa, což prohloubilo strádání a zoufalou situaci Palestinců a nejistotu Izraelců.

Brutalita a intenzita útoků ozbrojených skupin v roce 2005 dosáhla nové úrovně a vyžádala si krutou daň na lidských životech.

"Teroristické činy ozbrojených skupin jsou neomluvitelné a nepřijatelné. Je třeba postavit jejich pachatele před spravedlnost -- to znamená před spravedlivé soudy. Odpovědí na terorismus nesmí být mučení nebo utajované věznění. Bohužel, sílící brutalita útoků ve světě v uplynulém roce nám hořce připomíná, že ve "válce proti teroru" selháváme, a pokud lidská práva a lidskou bezpečnost podřídíme dílčím bezpečnostním zájmům jednotlivých států, prohrajeme zcela," uvedla Irene Khan.

"Absolutně odsuzujeme teroristické útoky proti civilistům, ale stejně tak bojujeme proti tvrzení vlád, že s terorismem můžeme bojovat za pomoci mučení. Taková tvrzení jsou matoucí, nebezpečná a špatná -- oheň také neuhasíte tím, že do něj budete přilívat olej," dodala Irene Khan.

Naděje se potýkala se zoufalstvím

V uplynulém roce došlo k silné mobilizaci občanské společnosti k boji s chudobou a k boji za ekonomická a sociální práva. Summit OSN, který hodnotil plnění rozvojových cílů milénia, ale ukázal deprimující neschopnost vlád podniknout skutečné kroky k plnění slibů.

Důležitý pokrok nastal ve vymáhání spravedlnosti -- Mezinárodní trestní soud vydal první rozsudek za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny v Ugandě. Někdejší imunita bývalých vládců Latinské Ameriky -- Augusta Pinocheta a Alberta Fujimoriho byla prolomena.

Vlády se musely zodpovídat před soudními dvory a před veřejnými institucemi. Nejvyšší soud ve Velké Británii zamítl záměr vlády povolit důkazy získané za pomoci mučení. Rada Evropy a Evropský parlament zahájily vyšetřování zapojení evropských zemí do nezákonného "převozu zajatců" pod vedením USA.

I přes nesouhlas prezidenta Bushe upevnila legislativa USA zákaz mučení a nelidského zacházení, poté ale nadále zásadním způsobem omezovala práva zajatců držených na základně Guantánamo a nepovolila přezkum jejich statutu u federálních soudů.

Mezinárodní nečinnost namísto akce

Kritickou hrozbu pro lidská práva představují dvojí standardy, které uplatňují samotní garanti světové bezpečnosti, vlivné demokracie světa.

"Když britská vláda mlčí v případě svévolného zatýkání a špatného zacházení na Guantánamu, když Spojené státy ignorují absolutní zákaz mučení, když jsou evropské vlády němé ke své spoluúčasti na "převozu zajatců", k rasismu nebo k situaci uprchlíků, podkopávají svou morální autoritu hájit lidská práva ve světě."

"Prázdná slova a dvojí standardy, které mocné vlády uplatňují, jsou nebezpečné, protože ochromují schopnost mezinárodního společenství řešit lidskoprávní krize v Dárfúru, Čečensku, Kolumbii, Afghánistánu, Íránu, Uzbekistánu, v Severní Koreji a jinde. Naopak umožňují pachatelům bezpráví v těchto zemích beztrestně jednat."

Činnost Spojených národů byla ochromena neochotou některých členů Rady bezpečnosti razantně zasáhnout proti bezpráví. "OSN se v roce, kdy strávila mnoho času jednáním o reformách a o členech svých nejdůležitějších institucí, nedokázala otevřeně postavit ke dvěma klíčovým členům -- k Číně a Rusku, kteří soustavně podřizují lidská práva vlastním úzkým politickým a ekonomickým cílům.

"Vlády hrají s lidskými právy nebezpečnou hru. V důsledku toho všichni můžeme vidět dlouhou řadu nekončících konfliktů a sílící porušování lidských práv."

V součaném světě existuje řada hrozeb - útoky ozbrojených a teroristických skupin, vstůstající nestabilita na Blízkém východě, zesilující odcizení muslimských komunit a zapomenuté krize v Africe i jinde. AI přesto věří, že nečinnost se promění v zodpovědné jednání.

Klíčové cíle AI pro rok 2006:

  • OSN a Africká Unie musí řešit konflikt v Dárfúru
  • OSN musí zahájit jednání o mezinárodní Smlouvě o obchodu se zbraněmi, která přinese kontrolu obchodu s konvenčními zbraněmi
  • Administrativa USA musí uzavřít věznici Guantánamo a odtajnit jména a místo pobytu všech zajatců "války proti teroru"
  • Rada OSN pro lidská práva musí stejnou měrou vyžadovat dodržování lidských práv od všech vlád

"Politická a morální odpovědnost vlád bude stále více posuzována na základě jejich postoje k lidským právům doma i v zahraničí. Více než kdy dříve svět potřebuje, aby silné a vlivné země -- stálí členové Rady Bezpečnosti i ti, kteří o členství usilují -- jednaly zodpovědně a s respektem k lidským právům," říká Irene Khan.

AI je nevládní organizace usilující o dodržování mezinárodně uznaných lidských práv. Je nezávislá na vládách, politických stranách, náboženských skupinách či ideologiích všeho druhu.

Po celém světě má téměř dva miliony dobrovolných členů a na svou činnost nepřijímá finanční prostředky od vlád.

Pro více informací a text výroční zprávy v anglickém jazyce kontaktujte: Amnesty International Česká republika; Eva Dobrovolná; E-mail: press@amnesty.cz

                 
Obsah vydání       24. 5. 2006
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Čeští politikové se vytáčejí Oldřich  Průša
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Oznámení NÚB lidu ČR Oldřich  Průša
24. 5. 2006 Rytmus života plní veřejnou službu lépe než ČT Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 TV Nova: "USA zvažují stavbu protiraketové základny v ČR, nebo v Polsku"
24. 5. 2006 ČT: Pomalá a špatná Jan  Čulík
23. 5. 2006 Základna USA? A je to venku Oldřich  Průša
24. 5. 2006 Vaše hysterie ohledně amerických základen
23. 5. 2006 Jak obhájci facky pro Ratha užívají mýtu proti vnitřní nejistotě Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 Na válku proti terorismu nejvíc doplácejí chudí a znevýhodnění lidé
24. 5. 2006 Diskriminace Romů, policejní násilí a nedostatečná péče o duševně nemocné
24. 5. 2006 4. Emil  Hakl
23. 5. 2006 Je fackování "chlapské" a "výchovné"? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Michael  Marčák
24. 5. 2006 Ve Skotsku se sice nekouří, ale "vládne tam násilí" Jan  Čulík
24. 5. 2006 Stát nespravedlivými daněmi trestá malé živnostníky František  Hájek
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
24. 5. 2006 Lid čte něco jiného
24. 5. 2006 Zogby Poll: 70 milionů americké dospělé populace podporuje nové vyšetřování událostí z 11. září 2001
24. 5. 2006 Michael  Marčák
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
24. 5. 2006 Volby na obou březích Moravy Oskar  Krejčí
24. 5. 2006 Stereotypní reality show Oskar  Krejčí
24. 5. 2006 Sjezd německých lékařů kritizuje spolkovou vládu Richard  Seemann
24. 5. 2006 Proč jsem volil předem Wenzel  Lischka
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků
23. 5. 2006 Český prezident pracuje vědecky Jiří  Pehe
22. 5. 2006 New York Times: Raketová sila v České republice? Po volbách ! Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 Ztracené generace -- krásný mýtus Václav  Dušek
22. 5. 2006 V čím zájmu a proti komu je "protiraketový štít"? Jiří G. Müller, Stanislav  Kliment
23. 5. 2006 Útlak - nutná podmínka vzniku myšlenky či tvorby Miroslav  Polreich
23. 5. 2006 Sine nobilitate Václav  Chyský
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce