19. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2006

Český rozhlas k případu Aleš Cibulka

Aleš Cibulka svoje pochybení přiznal (doložitelně). To až posléze, až se vše řádně rozleželo a prodiskutovalo, teprve potom jsme se dozvěděli, že "na přímý pokyn Paroubka byl Cibulka vyhozen z práce".

Český rozhlas zveřejnil stanovisko programového ředitele Českého rozhlasu Jaromíra Ostrého k případu Aleš Cibulka. Tiskový mluvčí ČRo Ladislav Pavlík k tomu dodává:

"Rád bych upozornil na následující fakta:

Ve zprávě Etické komise Syndikátů novinářů interpretované Českou tiskovou kanceláří je uvedeno několik zásadních faktografických nepřesností spojených s odvoláním Aleše Cibulky z pořadu Host do domu.

Vzhledem k tomu, že Český rozhlas nebyl přizván jako partner při projednávání této události Etickou komisí Syndikátu novinářů, přikládám stanovisko programového ředitele ČRo Jaromíra Ostrého a současně bych chtěl upozornit zejména na tyto skutečnosti:

    Český rozhlas v této věci postupoval v souladu s Kodexem Českého rozhlasu -- tato norma vychází ze zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Z jejího obsahu je zřejmé, že se nedotýká pouze etických, ale zejména profesních postupů a principů pracovníků Českého rozhlasu. Kodex ČRo stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, závazné pro Český rozhlas a jeho pracovníky.
  • Miroslav Jelínek, předseda Syndikátu novinářů České republiky, sám již dříve uvedl: "...kodex ČRo je vlastně pracovně právní předpis, který schválila rozhlasová rada a projednala sněmovna." Je tedy možné, že Aleš Cibulka neporušil pravidla novinářské etiky, porušil však pravidla nastavená Statutem ČRo a Kodexem ČRo.
  • Český rozhlas v žádném případě nedeklaroval, že moderátor pořadu je odpovědný za výroky svého hosta. Kodex ČRo stanovuje:
  • Článek 7.1 "Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetávání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi."
  • Článek 22.3 "Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. ji odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat."

Vyjádření programového ředitele ČRo Jaromíra Ostrého

Musím konstatovat, že při hodnocení postupu ČRo často jeho autoři nemají žádné podklady či je mají často špatné a ve vleku toho, co se o této události uvádí v médiích. Stačí přitom tak málo -- zjistit si některá fakta přímo v Českém rozhlase.

Český rozhlas se při zpracování svého Kodexu inspiroval obdobnými pravidly jistě důvěryhodné a všeobecně uznávané instituce BBC (i Česká televize má znění svého Kodexu téměř totožné, o čemž je možné se přesvědčit i na webových stránkách ČT).

Cituji z materiálu BBC:

BBC Live Output Guidance (Pravidla pro živé vysílání BBC -- rozšiřující Programové zásady BBC, pozn. autora)

... Útočné poznámky

Jsou-li během živého rozhovoru vysloveny útočné komentáře, tazatel by měl zasáhnout a usilovat o uvedení poznámek na pravou míru, anebo, kde je to vhodné, distancovat BBC od těchto komentářů. Pokud se tak nestane, měla by být při nejbližší příležitosti odvysílána omluva. ....

A pro doplnění článek z Kodexu ČRo...

Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. ji odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.

...a totožný v Kodexu ČT

Pokud by se v živém vysílání určitá osoba projevovala tak, že by Česká televize nemohla dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem České televize distancovat.

Co se vlastně stalo?

Aleš Cibulka "opomenul" (doložitelně) nahlásit předem téma rozhovoru s Yvonne Přenosilovou. Tato povinnost je standardní ve všech redakcích, dokonce i v těch médiích, která s takovou chutí dnes útočí na Český rozhlas. Důvod je ryze praktický -- koordinace témat a jejich proporční vyváženost. Tedy žádná cenzura.

Dále pro tento den (28.4.2006) svévolně změnil formát pořadu Jak to vidí... (součást Hosta do domu) na jakousi satirickou scénku.

A konečně -- neřídil se Volebními pravidly Českého rozhlasu, která jasně určují pravidla pro vysílání 3 měsíce před volbami. Tato pravidla spolu s textem Kodexu Českého rozhlasu byla všem pracovníkům redakce zaslána mailem 2.3.2006. A pan Cibulka má ve smlouvě povinnost dodržovat zadání odpovědných pracovníků ČRo.

Aleš Cibulka navodil téma a pak nechal bez povšimnutí svého hosta přirovnat premiéra České republiky Jiřího Paroubka k Benitu Mussolinimu, s dodatkem, že "by si měl dát pozor, aby nedopadl taky tak." Nechal nazvat Stranu zelených "stranou impotentů" a jejího předsedu zpochybnit poněkud nedůstojným způsobem atd. Paní Přenosilová má jistě na tento názor právo, v tom ji nikdo neomezoval, Český rozhlas má ovšem povinnost se ústy svého moderátora od tak hraničních názorů distancovat. Benito Mussolini, jak jistě víte, pane Hvížďalo, nechal (jen tak) popravit 30 000 Etiopanů po nezdařeném atentátu na svého soukmenovce, 7 000 italských Židů nechal (jen tak) transportovat do německých koncentráků na jistou smrt -- přežila jen tisícovka, Benito Mussolini byl popraven a jeho tělo bylo za žebra pověšeno a vystaveno v Miláně. A když jsme u těch voleb, nechal také zavraždit svého politického odpůrce Matteottiho, který zpochybňoval výsledky tehdejších voleb, a tedy vítězství italských fašistů. Poněkud trpká souvislost s volbami v České republice. Stalo se.

Upřímně řečeno, obávám se, že Aleš Cibulka nereagoval prostě proto, že o těchto událostech nemá povědomí. Prostě a jednoduše podcenil typ pořadu, jakým setkání s významnými a vzdělanými osobnostmi jistě je, a především pak zvolené téma diskuse. Jinak by zareagoval jistě lidštěji. K tomu velí obyčejná slušnost.

Dovolte mi citovat spisovatelku Ritu Brownovou: Morálka je věc soukromá. Slušnost věc veřejná. Tedy ne vyvažovat za každou cenu a už vůbec ne proto, aby si nestěžovaly politické strany, jak byl chybně interpretován tiskový mluvčí Českého rozhlasu, ale zachovat se prostě obyčejně lidsky. Nic víc, ale také nic míň. To je pravá podstata celého případu.

Aleš Cibulka svoje pochybení přiznal (opět doložitelně). To až posléze, až se vše řádně rozleželo a prodiskutovalo, teprve potom jsme se dozvěděli, že "na přímý pokyn Paroubka byl Cibulka vyhozen z práce."

Zde spočívá hluboký omyl řady novinářů a komentátorů. Až na četné stížnosti posluchačů (dvakrát dokonce bylo sděleno podání žaloby na Český rozhlas za urážlivé výroky ve vysílání), nikdo, opakuji, nikdo z politiků si nestěžoval a do kauzy nezasahoval. Tedy ani premiér Paroubek, ani jeho lidé, ani předseda Strany zelených Bursík, ani předseda ODS Topolánek, který byl v tomto pořadu označen za správného chlapa.

Mimochodem, v uplynulých dvou měsících byli staženi z vysílání Hosta do domu jiní tři moderátoři za prohřešky (nevhodná nebo urážlivá komunikace s posluchači, případně špatná připravenost). Všichni uznali svoji chybu, někteří po poslechu dokonce sami požádali o dočasné odvolání z pozice moderátora Hosta do domu. Nešlo tedy pouze o pana Cibulku.

Dovolte mi ještě jeden citát:

Slušnost je minimem všech zákonů a přesto je zákonem, který je nejpřísněji sledován.

Mgr. Jaromír Ostrý

ředitel Úseku programu Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       19. 5. 2006
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
20. 5. 2006 Program ODS je mi nejbližší, ale...
21. 5. 2006 Bundestag schválil nejvyšší zvýšení daní v dějinách SRN Radek  Vogl
19. 5. 2006 Český rozhlas k případu Aleš Cibulka
19. 5. 2006 Slovíčkaření aneb vlk se nažral a koza zůstala celá Jiří  Jírovec
18. 5. 2006 Let 77 a Judicial Watch jako dezinformační past Michal  Brož
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
19. 5. 2006 Nokturno Josef Václav Sládek
19. 5. 2006 Kuba v Radě OSN pro lidská práva nevyhrála - spíše prohrály Spojené státy
20. 5. 2006 Jak to, že Human Rights Watch systematicky kritizuje americkou vládu? Jan  Rovenský
19. 5. 2006 Štěpán Kotrba by se měl obtěžovat s důkazy Karel  Dolejší
18. 5. 2006 Kapitalismus a korupce jedno jsou? Petr  Hušek
19. 5. 2006 "Televize vytvářená na koleně je budoucností digitalizace..." Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
21. 5. 2006 Příběh novin
19. 5. 2006 Moc médií a média moci Max  Fischel
19. 5. 2006 Odcizování přírodě -- důsledek či příčina krize člověka a společnosti Petr  Sak
19. 5. 2006 Oresteia III. - Laskavé Bohyně Lukáš  Nozar
19. 5. 2006 O stranách a směnkách Ladislav  Žák
19. 5. 2006 Jak je to přesně s dálnicí D 47 Jaroslav  Štemberk
19. 5. 2006 Zákaz potravin z GMO v moskevských školách Miroslav  Šuta
19. 5. 2006 Sen o dlouhověkosti: prodloužení života nenahradí jeho kvalitu Jan  Paul
19. 5. 2006 Zelený terč něco vydrží Milan  Daniel
19. 5. 2006 Méně státu = více korupce? Vladislav  Černík
19. 5. 2006 Socani "jsou zloději" Ctirad  Oráč
19. 5. 2006 Osvaldová: "Cibulka neporušil pravidla novinářské etiky"
19. 5. 2006 Boj za svobodu slova, anebo projev myšlenkové ochablosti? Jan  Čulík
19. 5. 2006 B+B+B: Bérová, Boura a bulvár - 7,5 milionů dotace Štěpán  Kotrba
18. 5. 2006 Klíč k určování Nováků, aneb nevím, že nevím, a nevím o tom Ondřej  Hausenblas
18. 5. 2006 Pendolino je fajn, ale bylo ho opravdu třeba? Michal  Polák
18. 5. 2006 Jak věcně lhát Bohumil  Kartous
18. 5. 2006 Stejně jiný náhled na věc Kamil  Abbid
18. 5. 2006 Jak být šťastným František  Augusta
18. 5. 2006 Voličovy nálady, voličovy preference a voličova volba Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
18. 5. 2006 Triumvirát zločinu, praní špinavých peněz a pokřivené spravedlnosti Josef  Vít
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006