19. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2006

Digitální vysílání -- Velká Británie

Podle zprávy britského vládního regulačního úřadu Ofcom za čtvrté čtvrtletí roku 2005 dosáhla Velká Británie největší penetrace digitálního televizního vysílání na světě. 31. prosince 2005 sledovalo digitální televizi téměř 70 procent britských domácností. V žádné jiné evropské zemi to tou dobou nebylo více než 50 procent. V některých částech Británie byl přechod k digitálnímu přijímání televizního vysílání ještě vyšší -- např. ve Walesu to bylo v roce 2005 už 80 procent domácností.

Zdroj ZDE

Británie -- největší rozšíření digitálních přijímačů na světě

Zdá se, že vysoká míra přechodu k televiznímu digitálnímu vysílání, je jednak důsledkem mnohostranné strategie, na níž se podílí vláda, veřejnoprávní i komerční vysílatelé, a jednak systematická, jasná a přístupná informační kampaň, na níž se podílejí vládní úřady, jednotliví vysílatelé a často i jednotlivé individuální pořady, viz např. stránky BBC , nebo vládní instituce Going Digital . Tak komerční rozhlasová stanice, vysílající klasickou hudbu, pořádá časté soutěže o ceny, jimiž bývají digitální rozhlasové přijímače. Televize BBC odvysílá prestižní původní televizní seriál nejprve na digitálním okruhu a na analogovém okruhu ho jeho díly reprízuje vždy až o týden později. Odvysílá každé pokračování v repríze v hlavním vysílacím čase v neděli večer na jedničce a po skončení daného dílu hlasatel oznámí, že kdo chce vidět hned další pokračování, nechť si přepne televizní přijímač na digitální okruh. Tyto pobídky měly zjevně velký úspěch. Velmi pomohlo i to, že po kolapsu subskripčního digitálního projektu bylo televizní digitální vysílání divákům zpřístupněno zadarmo.

Začátky - satelit

Satelitní digitální vysílání zahájila Murdochova společnost BskyB dne 1. října 1998, a to z tehdy nového satelitu Astra 2, jehož se nyní používá výlučně pro vysílání do Británie a do Irské republiky. BSkyB předtím vysílalo analogovou satelitní televizi http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Digital_%28UK%29 už od roku 1982. Sky Digital vysílá ve formátu MPEG-2, odpovídajícím systému DVB. Sky News a některé další kanály vysílají interaktivní službu formou pseudo-video-on-demand tím, že vysílají streamované video smyčky . Většina digitálních přijímačů je nezakódovaných, za některé se platí. BskyB nemá veto nad tím, jaké okruhy by chtěla vysílat svým systémem. Vládní regulační orgán Ofcom si kontraktem od BskyB vynutil, že musí vysílat všechny okruhy, které dosáhnou příslušným paprskem na její satelit, za poplatek v částkách od 15 do 100 000 liber. Celkově umožňuje BskyB vysílání asi jednoho tisíce okruhů, avšak v různých regionech je nabídka různá. (Ukázka videa).

Začátky -- terestrické vysílání

Terestrické digitální vysílání bylo zahájeno v Británii šest týdnů po satelitním, dne 15. listopadu 1998. Britská vláda Zákonem o vysílání z r. 1996 vydala licence k vysílání na šesti multiplexech (označených 1, 2, A, B,C a D). Každý multiplex je bitstream 18 nebo 24 megabitů za sekundu ve standardu DVB-T.

Tehdejší Indepdendent Television Commission udělila každému z existujících terestrických televizních okruhů polovinu kapacity jednoho multiplexu. BBC tehdy vysílala okruhy BBC 1 a 2, tak dostala multiplex 1, komerční televize ITV a komerční kulturní Channel Four dostaly multiplex 2, komerční Channel Five a welšských Sianel Peduar Cymru (velšský Channel Four) dostaly multiplex A. Zbývající tři multiplexy byly odprodány. Vzniklo podnikatelské konsorcium, skládající se ze dvou britských regionálních komerčních televizních společností, Granada a Carlton a z Murdochovy BskyB. Ty utvořil subskripční digitální televizní službu Ondigital.

Veřejnoprávní BBC do určité míry využila svého multiplexu tím, že založila tři nové televizní okruhy, BBC Choice (který začal vysílat 23. září 1998), BBC News 24 a BBC Knowledge (vysílání od 1. června 1999). ITV na svém multiplexu provozovala některé okruhy společnosti ONDigital a ITV 2 od 7. prosince 1998. Channel Four využil svého prostoru pro vytvoření subskripčních okruhů FilmFour a E4, které byly také součástí balíku OnDigital. Pětka prodala svou půlku multiplexu welšskému Channel Four, ten, poté, co jej ovládl celý, ho skoro celý pronajal společnosti ONDigital.

BBC přijala politiku, že v budoucím multiokruhovém televizním světě se musí prosadit kvalitou. Ostatní televizní společnosti se rozhodly prosazovat kvantitu.

ONDigital => ITV Digital

Komerční terestrický subskripční multiplex v Británii pak zbankrotoval. Nepomohla mu ani změna jména na ITV Digital. Přestal vysílat 1. května 2002, prý proto, že zaplatil příliš mnoho za práva na vysílání zápasů fotbalové ligy. Avšak projekt měl vážné komerční, manažerské a technické problémy, mimo jiné i tím, že musel rozdávat set-top boxy zadarmo a že jeho kódování bylo lehké hacknout. Zároveň trpěl agresivní konkurencí od satelitního digitálního vysílání BskyB.

Freeview

Po rozpadu konsorcia ITV Digital se práva na užívání komerčních multiplexů vrátila zpět k regulačnímu orgánu, který uspořádal novou soutěž. pro vysílání na multiplexes B, C a D. Vzniklo konsorcium Freeview, na němž se podílely BBC a BskyB. Konsorcium Freeview odmítlo subskripční model OnDigital, který selhal, a od 30. října 2002 začalo vysílat digitálně jen ty televizní okruhy, které jsou zadarmo, a celou řadu digitálních rozhlasových stanic. Projekt Freeview vznikl především proto, že po kolapsu ONDigital nebyly veřejnosti zadarmo přístupné nové veřejnoprávní digitální okruhy společnosti BBC -- a tím BBC porušovala zákon.

Zbývající prázdné místo na komerčních multiplexech bylo od května 2004 prodáno subskripčnímu projektu Top Up TV. Ten začal vysílat výlučně na Multiplexu A, který nyní vlastní komerční televize ITV. Channel Four začal využívat svého pásma na multiplexu 2 pro své vlastní okruhy. 12 října 2005 se komerční stanice ITV i Channel Four připojily k projektu Freeview, což znamená, že balík rozhlasových a televizních okruhů Freeview se nyní vysílá na všech šesti multiplexech.

19. dubna 2006 rozhodl regulační orgán Ofcom zrušit podmínku, uvalenou na komerční multiplexy B, C a D v roce 2002, při vzniku Freeview, že se na nich nebudou smět provozovat subskripční okruhy. Od nynějška se tedy na nich komerční okruhy, stejně jako dosud na multiplexech 2 a A, budou smět provozovat. Ofcom argumentuje, že se od roku 2002 trh v oblasti digitální televize výrazně změnil a že se nemá omezovat televizní vysílání za poplatek. S tímto rozhodnutím souhlasilo 9 z 12 vysílatelů, překvapivě, včetně společnosti BBC. Nesouhlasil s ním Channel Four, který argumentoval, že právě volný přístup k digitálnímu televiznímu vysílání byl hlavním důvodem pro jeho obrovský úspěch -- v Británii je nyní v provozu více než 10 milionů Freeview set top boxů.

Zdroj ZDE

Digitální satelit -- nejpopulárnější platforma

Digitální satelitní televizní vysílání je nyní v Británii nejpopulárnější televizní platformou .

Zdroj ZDE

Poprvé je nyní v Británii více subskribentů digitálního satelitního vysílání než lidí, kteří sledují televizi prostřednictvím analogového vysílání.

Celkem bylo koncem roku 2005 v Británii 17,5 milionů domácností, sledujících digitální televizi alespoň na jednom přijímači.

BskyB mělo koncem roku 2005 7 666 000 subskribentů pro své placené digitální televizní vysílání.

Do konce roku 2005 se prodalo více než 10,5 milionů Freeview set top boxes -- každý stojí 41 liber -- cena se za poslední dva roky snížila o polovinu. Sedmdesát procent domácností, sledujících digitální televizi, ji sleduje na Freeview.

Třetím způsobem, jak sledovat digitální televizní vysílání, je kabelová televize. Tu má 13,2 procent domácností. Digitální televizi prostřednictvím ADSL mají 0.2 procenta.

Volba pro zákazníka

V rámci Freeview musí zákazník zaplatit 41 liber za set top box a pak má přístup k asi 30 digitálním okruhům zadarmo. Nebo si zákazník může koupit novou digitální televizi. Je možno si připlatit a terestricky přijímat také v některých oblastech na subskripci TopUpTV dalších 11 okruhů .

Rozhodne-li se zákazník pro satelitní televizi, může si buď jednorázově pořídit satelitní digitální talíř za 150 liber a získat tak trvale přístup k 120 volně přístupným digitálních televizním a 80 rozhlasovým okruhům.

Nebo je možno si předplatit Sky TV a za přibližně 15 liber měsíčně získat přístup k 200 okruhům na subskribci a dalším 200 volným okruhům.

Kabelová televize, například prostřednictvím společnosti NTL, nebo Telewest je podobná -- platíte cca 15 liber měsíčně a máte přístup k více než 100 televizních okruhů.

Příprava "digital switchover"

Británie se nyní připravuje na digital switchover, vypnutí analogového vysílání, k němuž -- po regionech -- dojde v letech 2008 -- 2012. Vláda argumentuje, že dokud nedojde k úplnému přechodu na digitální televizní vysílání, nebude asi čtvrtina britských domácností schopna přijímat digitální vysílání prostřednictvím televizní antény.

Sledovanost

Tradiční terestrické televizní stanice přišly o miliony diváků, avšak stále si zachovávají oproti desítkám dalších digitálních okruhů velmi silnou sledovanost. Televize BBC má celkový denní dosah 51 procent, komerční terestrické stanice 52 procent, celkově mají veškeré terestrické stanice dosah 63 procent, veškeré neterestrické 55 procent.

Konvergence

Broadbandový internet -- televizní vysílání na internetu. Telefonní společnosti.

HDTV

High Definition Television se vysílá digitálně. Jen prostřednictvím satelitu a kabelové televize. BskyB už v kvalitě HDTV vysílá .

                 
Obsah vydání       19. 5. 2006
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
20. 5. 2006 Program ODS je mi nejbližší, ale...
21. 5. 2006 Bundestag schválil nejvyšší zvýšení daní v dějinách SRN Radek  Vogl
19. 5. 2006 Český rozhlas k případu Aleš Cibulka
19. 5. 2006 Slovíčkaření aneb vlk se nažral a koza zůstala celá Jiří  Jírovec
18. 5. 2006 Let 77 a Judicial Watch jako dezinformační past Michal  Brož
19. 5. 2006 Stěhování Svobodné Evropy si zaplatíme - peněz je přeci dost Jan  Žižka
19. 5. 2006 Nokturno Josef Václav Sládek
19. 5. 2006 Kuba v Radě OSN pro lidská práva nevyhrála - spíše prohrály Spojené státy
20. 5. 2006 Jak to, že Human Rights Watch systematicky kritizuje americkou vládu? Jan  Rovenský
19. 5. 2006 Štěpán Kotrba by se měl obtěžovat s důkazy Karel  Dolejší
18. 5. 2006 Kapitalismus a korupce jedno jsou? Petr  Hušek
19. 5. 2006 "Televize vytvářená na koleně je budoucností digitalizace..." Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
21. 5. 2006 Příběh novin
19. 5. 2006 Moc médií a média moci Max  Fischel
19. 5. 2006 Odcizování přírodě -- důsledek či příčina krize člověka a společnosti Petr  Sak
19. 5. 2006 Oresteia III. - Laskavé Bohyně Lukáš  Nozar
19. 5. 2006 O stranách a směnkách Ladislav  Žák
19. 5. 2006 Jak je to přesně s dálnicí D 47 Jaroslav  Štemberk
19. 5. 2006 Zákaz potravin z GMO v moskevských školách Miroslav  Šuta
19. 5. 2006 Sen o dlouhověkosti: prodloužení života nenahradí jeho kvalitu Jan  Paul
19. 5. 2006 Zelený terč něco vydrží Milan  Daniel
19. 5. 2006 Méně státu = více korupce? Vladislav  Černík
19. 5. 2006 Socani "jsou zloději" Ctirad  Oráč
19. 5. 2006 Osvaldová: "Cibulka neporušil pravidla novinářské etiky"
19. 5. 2006 Boj za svobodu slova, anebo projev myšlenkové ochablosti? Jan  Čulík
19. 5. 2006 B+B+B: Bérová, Boura a bulvár - 7,5 milionů dotace Štěpán  Kotrba
18. 5. 2006 Klíč k určování Nováků, aneb nevím, že nevím, a nevím o tom Ondřej  Hausenblas
18. 5. 2006 Pendolino je fajn, ale bylo ho opravdu třeba? Michal  Polák
18. 5. 2006 Jak věcně lhát Bohumil  Kartous
18. 5. 2006 Stejně jiný náhled na věc Kamil  Abbid
18. 5. 2006 Jak být šťastným František  Augusta
18. 5. 2006 Voličovy nálady, voličovy preference a voličova volba Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
18. 5. 2006 Triumvirát zločinu, praní špinavých peněz a pokřivené spravedlnosti Josef  Vít
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy   
22. 3. 2006 Jan Kraus respektovým bavičem Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
5. 11. 2005 Reality show Odhalení: gorily v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba