7. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2005

Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví

Zpráva ČTK, reagující na nejistotu uživatelů multimediálních počítačů ohledně platby koncesionářských poplatků, uvádí mimo slov Martina Krafla i citaci odpovědi mluvčího Českého rozhlasu Ladislava Pavlíka. Bohužel jsou to slova zmatených laiků. Je ostudou ČTK, že novináři nebyli schopni nejen logicky uvažovat, ale ani konfrontovat názor mluvčích s názorem kteréhokoliv právníka...

Krafl, který reagoval za Českou televizi, ani Pavlík hovořící za Český rozhlas si nejspíš nepřečetli zákon 348/2005 Sb., který je účinný už od 13. září 2005. Povinnost platit koncesionářské poplatky dle tohoto předpisu přitom vznikla od 1. října 2005 - tedy před týdnem. A vznikla všem, kteří vlastní zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu.

zákon 348/2005 Sb., § 2
Předmět poplatků
(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

Rozhlasový přijímač je přijímačem, i kdyby to byla krystalka. Počítač, vybavený audiokartou a rozhraním konektivity pro připojení do některé ze sítí elektronických komunikací (modem, wifi karta, síťová karta) JE zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání. A to i za situace, kdy si jeho uživatel nezaplatil onu konektivitu u svého providera, či se nepřipojil a tudíž nemůže vysílání přijímat. A pto i za situace, kdy Česká televize prozatím neposkytuje službu vysílání programů ČT1, ČT 2 či ČT 24 v jedné ze sítí elektronických komunikací - v internetu.

Podle Krafla nelze považovat počítač ze televizní přístroj, pokud není vybaven TV kartou. Bez ní počítač umožňuje reprodukovat jen omezený počet televizních pořadů a naopak neumožňuje "individuálně volitelnou reprodukci televizního vysílání", jak uvádí zákon , domnívá se Krafl ve zprávě ČTK.

To ale není pravda. Online televize na internetu (dostupné v síti elektronických komunikací prostřednictvím přenosového protokolu TCP-IP) existují a divák tudíž má, jsa připojen k internetu na území České republiky, možnost příjmu televizního vysílání. Pokud si zaplatí konektivitu u svého providera. Ale to je už jiná písnička, o které se zákon nezmiňuje... Že Česká televize nenabízí uživatelům počítačů jako "individuálně volitelnou reprodukci" vysílání (všesměrové šíření prostřednictvím dané sítě elektronických komunikací), ale pouze individuálně volitelné přehrávání části svých pořadů, na situaci nic nemění. Zákon nehovoří o vysílání České televize, ale o televizním vysílání. To na internetu přístupné je.

Oproti tomu Český rozhlas JIŽ DÁVNO zprovoznil internetový stream VŠECH CELOPLOŠNÝCH A 10 REGIONÁLNÍCH STANIC v reálném čase, uvedl do provozu první PLNĚ DIGITÁLNÍ, dnes ještě pouze INTERNETOVOU STANICI, vysílající ale plných 24 hodin denně. Nabízí možnost streamu vysílání "digitálních" i "analogových" stanic prostřednictvím digitálního satelitního vysílání a na internetu ve formátech WMA, a MP3, u formátu OGG VORBIS v plné technické kvalitě (až 256 kbps multibitrate stereo) , v akademické síti CESNET i ve formátu multicastu MPEG-TS v originální podobě, získané při příjmu ze satelitu - vzorkovací frekvence 48 kHz, tok 192 kb/s. V mnoha případech jde tedy o kvalitu vyšší, než je technicky možná prostřednicvím běžného analogového vysílání - což v případě vážné hudby stanice Vltava či D-DUR znamená kvalitu technicky poslechově srovnatelnou s digitálním záznamem na minidisk.

Pavlík zase chce zjišťovat, zda lze internet považovat za šiřitele televizního a rozhlasového vysílání...

Proč? Vždyť o to vůbec nejde. Internet je stejné médium, jako jiné. I jako dlouhé, krátké či velmi krátké vlny. Je to síť elektronických komunikací. Pouze šíření dat v něm má jiná pravidla. Rozhlasové či televizní vysílání není definováno základní normou - zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a to přesto, že o části rozhlasového a televizního vysílání ZEK hovoří - třeba v §17 jako o "využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasovou službu". Fakticky se ale jedná o přenos multimediální informace (bez ohledu na druh) - datové podoby zvukového či obrazového signálu prostřednicvím sítě elektronických komunikací (dle definice pojmů v §2 písm. h) ZEK).

Lex specialis - zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlase v platném znění hovoří v § 2 odst. 1 a 2 o rozhlasovém vysílání jako o službě veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území České republiky a do zahraničí, v § 3 odst. a) a f) pak specifikuje i možnost užití nových technických prostředků, vysílacích technologií a služeb, kterými lze obsah veřejné služby šířit a ukládá Českému rozhlasu, aby tak činil. A Rozhlas tak činí...

Počítač proto nemusí být dnes vybaven rozhlasovým FM přijímačem, aby byl schopen příjmu rozhlasového vysílání... Musí být pouze splněna podmínka faktické možnosti přenosu některou ze sítí elektronických komunikací. Vysílání proto znamená i stream a multicast - všesměrové šíření obsahu, časově kontinuální, čímž se liší od downloadu (importu bez přehrání) obsahu do počítače - v tomto případě jednotlivých zvukových souborů diskontinuálně - ze serveru či média (CD, DVD) a jejich následného přehrání ze souboru, uloženého na disku. Stream a multicast lze přijímat jako obsah vysílání prostřednictvím počítače, který musí splňovat dvě podmínky: musí být vybaven audiokartou (většinou už je dnes na boardu, stejně jako síťová karta) a rozhraním konektivity do některé ze sítí elektronických komunikací. I když by tyto součástky byly vymontovány (aby majitel nemusel platit) nebo zneschopněny softwarově, posuzuje se zařízení v okamžiku technické homologace. Videokartu a konektivitu do zobrazovací jednotky (monitoru) pro příjem obrazové části televizního vysílání má každý funkční počítač. Bez audiokarty a možnosti konektivity do některé ze sítí elektronických komunikací však příjem plnohodnotného obsahu rozhlasového či televizního vysílání není možný. To jsou dnes už ale jen ty počítače, o nichž se uživatelé i programátoři vyjadřují jako o šrotu... Nejvíce pak budou platit ti, kteří na to mají - podnikatelé, kteří si pořídili nové, multimediální, k internetu připojené počítače či notebooky pro každého zaměstnance. Ti totiž jsou povinni platit za každý takovýto počítač, včetně handheldů a PDA.

Technický pokrok jde mílovými kroky kupředu a nový zákon o koncesionářských poplatcích je na něj připraven. Stejně jako téměř všechny, v současné době prodávané počítače, mající modem či síťovou kartu a zvukovou kartu... Zbývá už jen platit. Českému rozhlasu stačí za jeden jen 45 Kč - tři piva měsíčně...

autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       7. 10. 2005
8. 10. 2005 Ptačí chřipka se zřejmě rozšířila už do Rumunska
9. 10. 2005 Více než 3000 osob zřejmě zahynulo při zemětřesení v jižní Asii
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
9. 10. 2005 Zákaz slova "komunismus" je naprosto absurdní Boris  Cvek
9. 10. 2005 Evropský paternalismus je pro mě nepřijatelný Jan  Čulík
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
31. 10. 2005
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 El Baradei získal Nobelovu cenu míru
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
7. 10. 2005 George Bush: "Bůh mi přikázal, abych skoncoval s tyranií v Iráku"
7. 10. 2005 Bílý dům popírá, že by Bush byl k invazím inspirován Bohem
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné
7. 10. 2005 Spánek sen Tomáš  Makaj
7. 10. 2005 To, co se tvrdí v médiích, jistě "musí být pravda" Bohumil  Kartous
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?
7. 10. 2005 Darwin a "inteligentní design"
7. 10. 2005 Dětský ostrov zdravotnictví Michal  Vimmer
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
7. 10. 2005 Bienále + Bienále + Bienále = Tribienále (česká specialita) Petr  Jiška
7. 10. 2005 V Sin City nejde o boj Dobra a Zla Ján  Simkanič
7. 10. 2005 Zelení jsou v "normálu" Dušan  Lužný
7. 10. 2005 Lékaři nechtějí návrat socialismu Tomáš  Julínek
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?   
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Internetové stránky BBC Action Network dostaly cenu za demokracii   
26. 9. 2005 BBC terčem kritiky za zpravodajství o útocích ze 7. července   
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Děti prý mohou být vegetariány! Bohumil  Kartous
14. 9. 2005 Špatná mapa ve vysílání ČT 1 Roman  Staněk
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
27. 8. 2005 Bývalý šéf BBC požaduje "pravdu a krásu" v televizním vysílání   
27. 8. 2005 BBC zpřístupní své kompletní televizní vysílání na internetu   
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba