SON charakter nemění

11. 2. 2011 / Milan Taraba

Právník Zbyněk Fiala popisuje praktiky Občanského sdružení majitelů domů a jejich lobbing, který by podstatně omezil práva nájemců bytů. Jsem velmi rád, že se našel autor, který souhlasně s naším sdružením vyjádřil značné znepokojení nad vývojem nájemních vztahů k bytu v neprospěch nájemců. Přesto jsem povinen některé záležitosti uvést na pravou míru.

Sdružení nájemníků ČR nemá po odchodu předsedy JUDr. Stanislava Křečka v žádném případě jiný charakter. Stanislav Křeček je řádným členem nejvyššího orgánu našeho občanského sdružení, jeho čestným předsedou a protože je současně místopředsedou ústavně-právního výboru PS PČR může prosazovat zájmy nájemců přímo v tomto orgánu a v PS vůbec ( na rozdíl od T. Šimečka ). Byl jsem dlouholetým spolupracovníkem Stanislava Křečka ve funkci statutárního místopředsedy a jsem přesvědčen, že současná situace je naopak lepší zdvojeným vlivem. V činnosti SON ani ve složení Republikové rady k žádné změně nedošlo.

Pokud autor článku vychází ze souvislosti vytržených výroků, zveřejněných serverem aktuálně cz , jsem povinen uvést věci na pravou míru. Sdružení nájemníků ČR změnilo svůj název již v roce 1996 právě proto, aby bylo zřejmé, že již nejde jen o malou organizaci pouze chránící nájemníky, ale o sdružení na bázi početné základny členů, která nejen chrání ohrožené nájemníky, ale připomínkuje zákony, má mezinárodní kredit, provozuje řadu občanských poraden, organizuje veřejná informační shromáždění apod. Dezinformace na citovaném serveru vznikla při vysvětlování loga SON, není to zkratka, ale jde o první písmena hesla SOLIDARITA a OCHRANA NÁJMU. Jsme rádi, že v poslední době výrazně sílí členská základna v Litvínově, Ústí nad Labem, České Lípě a jejich okolí s cílem úspěšného jednání se společností CPI – Byty.

Zbyněk Fiala ve svém článku píše, že zájmy nájemníků hájí pouze levicové politické strany – KSČM a ČSSD. S oběma těmito stranami úzce spolupracujeme, v poslední době jednáme i se stranou Věci veřejné. Pokud by se však prvně jmenované politické strany dokázaly dohodnout již v roce 2003, měli bychom platný zákon o nájemném z bytu a žádný problém by tady nebyl. Měly totiž dostatečnou většinu v PS PČR. Také v době přijímání zákona o jednostranném zvyšování nájemného v roce 2006 hlasovala proti jen KSČM, všechny ostatní politické strany byly pro a zákon nabyl účinnosti. Podobně lze nahlížet na převod bytového fondu do vlastnictví tzv. velkých hráčů , dnes RPG-byty a CPI – byty. Tento proces začal již v polovině devadesátých let a důsledky sklízíme dodnes.

A úplně na závěr. Sdružení nájemníků ČR odmítlo novelu občanského zákoníku i bez citovaného pozměňovacího návrhu pana Šimečka z OSMD. Účast na schůzích poslaneckých výborů je jen na pozvání na veřejnou část zasedání.

autor je předsedou SON

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.2. 2011