Bakalovi neuhneme, někdo se vzepřít musí!

10. 2. 2011 / Jiří Baťa

Dne 3. února 2011 byl na BL zveřejněn můj článek Příklady netáhnou, ani ty dobré, ve kterém jsem poukázal na "dobré skutky" např. amerického miliardáře Warrena Buffetta, který se z 99% svého majetku vzdal ve prospěch Nadace Billa Gatese. V této příležitosti jsem zmínil, že u nás tento či podobné příklady (němečtí milionáři a jejich dobrovolné 5% zvýšení odvodů daní po dobu dvou let) nevyvolal mezi našimi milionáři, resp. miliardáři žádnou pozitivní odezvu. Mezi jinými našimi bohatými lidmi jsem jmenoval i pana Zdeňka Bakalu.

Na tuto skutečnost reagoval pan Pavel Kočiš, mediální zástupce Z. Bakaly s upozorněním, že některá tvrzení v článku postrádají faktický základ a vytýká mi, že jsem zřejmě nezaznamenal výroky pana Z. Bakaly, týkající se výzvy " The Giving Pledge" Billa Gatese a Warrena Buffetta. Pan Z. Bakala v reakci na tuto výzvu prohlásil (s odvoláním se na Respekt z 10.1.2011): " Dát polovinu majetku nepovažuji jen za gesto, ale za opravdový čin. Chápu jejich rozhodnutí a pravděpodobně se rozhodnu podobně". Dále pan Kočiš informuje, že Z. Bakala přispívá na řadu obecně prospěšných projektů, založil Nadaci Zdeňka Bakaly, finančně podporuje i české umění či Knihovnu Václava Havla. Uvedené informace jsem vzal na vědomí a v mailu panu Kočišovi jsem se omluvil v případě, že jsem uvedl některé nesprávné skutečnosti. Nicméně s odstupem času a zvláště po shlédnutí dokumentu na Aktuálně.cz o bytech společnosti RPG Byty, tedy společnosti, jejímž vlastníkem je pan Z. Bakala, který je potažmo i vlastníkem více jak 44 tisíc bytů na Ostravsku, jsem poněkud změnil názor a své stanovisko musím poopravit.

Především bych chtěl upozornit, že vyjádření pana Kočiše o mém "tvrzení" je irelevantní. Věci, respektive skutečnosti, které jsem uvedl, nebyly z mé strany myšleny jako nějaké sveřepé tvrzení, ale pouhé konstatování, které vyplynulo z jisté nedostatečné informovanosti. Ano, jsou zde jisté disproporce ve faktech, které však nemají zásadní vliv na povahu věci -- a sice, že pan Z. Bakala jako miliardář svými aktivitami v obecně prospěšných projektech zatím nepřekročil rámec běžných aktivit bohatých lidí v ČR, tj. dosud nikoho v ČR ničím velkorysým neudivil, tím méně svět, ve srovnání s výše uvedenými aktivitami milionářů v USA nebo Německu.

Nepochybně však i aktivity Z. Bakaly menší rozsahem a významem jsou chvályhodné, avšak v mém článku jsem zmiňoval aktivity natolik výrazné a mimořádné, že na sebe nutně strhly pozornost mnoha médií a lidí na celém světě. To aktivity pana Bakaly nejsou s těmito zmiňovanými ani zdaleka souměřitelné. Za nejvýše hodnocený počin p. Bakaly lze považovat založení jeho nadace (Nadace Zdeňka Bakaly), která podporuje mladé, nadané a nadějné studenty, kterým svými penězi umožňuje získat vzdělání, a díky podpoře NZB mohou své nadání a předpoklady uplatnit v  úspěšném studiu.

Již méně pozitivně hodnotím jeho podporu českému umění či podporu Knihovny Václava Havla. Zvláště poslední finanční aktivita je spíš více méně osobní gesto vůči V. Havlovi než opodstatněná či jinak zdůvodněná potřeba finančně přispívat tomuto soukromému subjektu. Domnívám se totiž, že pan exprezident V. Havel je natolik bohatý člověk, že je schopen svou knihovnu finančně zajistit, takže jakékoliv finanční "injekce" pro účely Knihovny V. Havla jsou pouze osobně účelové. Je rovněž pochopitelné, že podporou Knihovny V. Havla si Z. Bakala získává u jistých politických a společenských kruhů obdiv, uznání a společenské postavení.

Výše uvedené skutečnosti lze tedy považovat za pozitivní aktivitu pana Z. Bakaly, avšak bez mimořádného společenského významu. Osobnost pana Z. Bakaly má však ještě jednu tvář, méně pozitivní. Pan Zdeněk Bakala je vlastníkem společnosti RPG Byty, která od roku 2004 vlastní více jak 44 tisíc bytů na Ostravsku. Bohužel toto vlastnictví je spojováno s mnoha skandály, které k dobrému jménu majitele RPG Byty jistě nepřispívají. Ještě horší je skutečnost, že úroveň bydlení v bytech této společnosti je zcela neodpovídající současné společenské úrovni, ale hlavně finančním či majetkovým poměrům vlastníka těchto domů a bytů, tj. pana Zdeňka Bakaly.

Z nepodložených zdrojů vyplývá, že pan Bakala při koupi těchto bytů veřejně prohlásil, že do domů a bytů investuje za účelem zvýšení úrovně bydlení 5 miliard korun. Podle nepotvrzených informací však prý dosud nebylo vyměněno jediné okno v těchto užíváním, životním prostředím ovlivněných, neudržovaných, desítky let starých bytech či domech. Bydlení za cenu nájemného ve výši v těchto místech obvyklou, za cenu nejistoty bydlících, kteří na jedné straně při vědomí ztráty bydlení podepisují nevýhodné smlouvy, případně těch, kteří se s těmito skutečnostmi nehodlají smířit a svůj nesouhlas jsou ochotni řešit až cestou soudu. O tom všem svědčí fotografická reportáž s příslušným vypovídajícím komentářem na Aktuálně.cz.: Bakalovi neuhneme, někdo se vzepřít musí!

V kontextu těchto skutečností musím konstatovat, že panem Kočišem podané informace o aktivitách pana Z. Bakaly zdaleka neodpovídají charakteru a významu skutků a činů cizinců, jak je v mém článku uvedeno a tedy že mé konstatování o faktu, že "Příklady netáhnou, ani ty dobré" nadále platí i pro pana Z. Bakalu. Ani konstatování o prohlášení pana Z. Bakaly, že se pravděpodobně rozhodne podobně, nezakládá faktickou relevantnost a důvěryhodnost jeho záměrů. Už jenom proto, že pravděpodobnost je pojem časově zcela neohraničený, z čehož vyplývá, že k jeho naplnění může dojít zítra, za měsíc, za rok či pět nebo deset let, nebo také vůbec ne! To totiž není ani slib, nýbrž jen úvaha o možném hnutí mysli a z toho plynoucím rozhodování se. A pokud by to měl být slib od pana Bakaly a měl by být plněn stejně "razantně" jako slib proinvestování 5 miliard do bytů a domů, tak je to slib na věčné časy (a nijak jinak)!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.2. 2011