Zločinec Bush aneb jsou mezinárodní zákony UNCAT pro kočku?

11. 2. 2011 / Miloš Kaláb

Před několika dny proběhla světovým tiskem zpráva, že se bývalý americký prezident George W. Bush vzdal své chystané návštěvy Švýcarska. Nechtěl totiž riskovat nepříjemnosti, které mu mohly způsobit skupiny občanů požadujících, aby byl zatčen, protože se ve svých pamětech, vydaných koncem minulého roku, přiznal k tomu, že přikázal, aby byli podezřelí teroristé podrobováni mučení.

Švýcarské úřady si opravdu oddechly, když se dozvěděly, že exprezident Bush nepřiletí. Mohly být totiž postaveny před otázku, zdali platí mezinárodní zákony pro každého nebo jen pro někoho. Pan Dan Gardner, kanadský reportér, se nad situací zamýšlel v novinách The Ottawa Citizen a National Post z toho důvodu, že se jednoho dne rozhodne americký ex-prezident navštívit svého severního souseda. Co potom?

Nepřekvapilo, že pan Bush psal ve své knize o mučení, protože se o tom vědělo. Překvapilo ale, že se přiznal bezostyšně k tomu, že vydával osobně příkazy, aby se proti podezřelým teroristům používalo tzv. waterboardingu a jiných způsobů mučení. Dokonce je zřejmé, že se těmi příkazy vychloubal, když na otázku, zdali nařizoval waterboarding, řekl: "Máte sakramentsky pravdu".

Nynější prezident Barack Obama si při tom zacpává rukama obě uši už od doby, kdy po Bushovi nastoupil do úřadu. Některé nízké vojenské šarže, které se věnovaly mučení ve vězení Abu Ghraib a byly při tom zvěčněny na fotografiích, byly potrestány, ale jejich nadřízení, kteří nařizovali ještě horší způsoby mučení, nebyli nikdy vyšetřováni, natož aby je vláda Spojených států potrestala. Zřejmě k tomu nikdy nedojde.

"Dohodu Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu jednání nebo trestání" (The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)) podepsaly téměř všechny státy na světě a tedy i Kanada, podobně jako Spojené státy - díky Ronaldu Reaganovi.

Dohoda UNCAT požaduje, aby se na mučení pohlíželo jako na zločin podle zákonodárství jednotlivých zemí. Požaduje také, aby státy okamžitě nezávisle vyšetřily, zdali jsou vážné důvody domnívat se, že došlo k mučení. Dvě podmínky tedy vedou k povinnosti vyšetřovat: Musí být důvodné podezření a podezřelá činnost musí být mučením. Není pochybností o důvodném podezření. Dokladů bylo mnohem více ještě dříve, než se pan Bush opakovaně a rozhodně přiznal k tomu, co přikazoval.

Jednalo se ale o mučení? George Bush a jeho společníci to popírají, ale odborníci na zákony mají jiný názor. Domácí americké soudy usvědčily viníky z činů, které nařizovali. Podobně rozhodly americké vojenské tribunály - a také mezinárodní tribunály. Vlastní vyjádření americké vlády o lidských právech běžně označuje waterboarding a podobné techniky za mučení - když takové činy páchají cizí vlády. Jedná se o mučení - tečka. Závěr je jasný: Obamova vláda má podle UNCAT povinnost vyšetřovat G.W. Bushe a jeho podřízené. Jenže nevyšetřuje - a tedy porušuje zákon. To ovšem staví jiné vlády do velice obtížné situace.

UNCAT vyžaduje, aby vlády vyšetřovaly a stíhaly své vlastní občany podezřelé z toho, že někoho mučili, ale navíc požaduje, aby všechny vlády, které dohodu podepsaly, vystupovaly proti každému, kdo se mohl dopustit mučení kdekoliv na světě. "Takovou osobu je nutné zadržet", přikazuje UNCAT, "ale jen tak dlouho, jak je to nutné k zahájení kriminálního vyšetřování nebo deportačního procesu". Jestliže vláda, pod jejíž pravomoc podezřelý občan patří, nepožaduje jeho deportaci, aby ho mohla vyšetřovat, má povinnost vláda, v jejíž pravomoci se podezřelý občan nalézá, sama zahájit vyšetřování a potom soudit a trestat. Není výjimek - je to zákon.

Když se dozvěděla koalice skupin, zabývajících se lidskými právy, že měl G. W. Bush v plánu promluvit v sobotu v Ženevě, připomněla švýcarským úřadům jejich zákonnou povinnost. Pan Bush zrušil své vystoupení. Úřady si jistě zhluboka oddechly. Nejedná se jen o zákon, ale o politiku.

Americká vláda nedovolí, aby byl kterýkoliv americký úředník na libovolném stupni souzen cizí vládou a určitě vystoupí v roli Ošklivého Američana, aby něčemu takovému zabránila. Připomeňme si, co se stalo panu Khaledovi el-Masrimu, německému občanu libanonského původu.

Je dnes dobře známo, že byl pan el-Masri unesen agenty CIA, když byl v r. 2003 na dovolené v Makedonii, dopraven na vojenskou základnu v Afghánistánu a podroben brutálnímu mučení, jehož součástí bylo bití, drogování a sodomie. Konečně došlo Američanům, že šlo o chybu v osobě - pan el-Masri má stejné jméno jako jakýsi podezřelý terorista. Po 5 měsících věznění byl pan el-Masri odvezen na albánský venkov a tam ponechán sám sobě.

Německo odmítlo požádat o vydání lidí, kteří byli zodpovědni za jeho utrpení, ale díky Wikileaks se nyní ví, proč: Americká vláda varovala soukromě německé úřady, že jakýkoliv pokus o vyšetřování by "vážně poškodil americko-německé vztahy". Přeloženo z politicky korektního jazyka: "Vyšetřujte si - a budete trpět".

George W. Bush dosud nenavštívil Kanadu od té doby, co přiznal svoje zločiny. Ale jednou přijede. Potom se budou muset Kanaďané rozhodnout, čeho si cení více - zdali dobrých vztahů s vládou Spojených států nebo dodržování zákonů jakožto základu západní civilizace. Otázka je, kde jinde si bude chtít bývalý americký prezident svoji "americkou immunitu" vyzkoušet. Že by ho pozvala dnešní česká vláda?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.2. 2011