Novela občanského zákoníku:

Majetky nájemníků v ohrožení - v důsledku hrubého lobbismu i střetu zájmů

3. 2. 2011 / Zbyněk Fiala

Při prohlížení pozměňovacího návrhu 188/1 k tisku 188/0 pocházejícího z výboru pro regionální rozvoj mě napadl již notně otřepaný Cromwellův výrok, že v době zasedání parlamentu si občané nemohou býti jisti životy ani majetkem. Nenápadná změna a vypuštění jedné věty totiž může znamenat značné riziko pro majetky nájemníků.

Tento tisk obsahuje novelu občanského zákoníku, která upravuje sjednávání nájemného. Původní vládní návrh obsahoval ustanovení, které umožňovalo soudům zvýšit nájemné i za období po podání žaloby, nikoliv, tak jak je u konstitutivních žalob obvyklé, okamžikem právní moci rozsudku. Soud tak mohl volně hodnotit, zda se majitel pokusil s nájemníkem dohodnout o zvýšení nájemného a třeba i na základě této skutečnosti stanovit ,odkdy se zvýšené nájemné hradí. Pokud navrhovaný pozměňovací návrh bude schválen, soud bude mít povinnost stanovit nájemné od okamžiku podání žaloby a nebude moci přihlížet k dalším relevantním skutečnostem. Majitelé domu již nebudou ničím tlačeni k dohodě s nájemníky; spíše se jim vyplatí podat žalobu o zvýšení nájemného a zahlcovat soudy, než aby se pokoušeli dohodnout jeho výši. Kromě toho je navrhovaný pozměňovací návrh samozřejmě v rozporu se zásadou dispoziční autonomie a také v rozporu s ustálenou judikaturou Ústavního soudu.

Z hlediska civilistiky velmi nezvyklé ustanovení má původ v mohutném lobbingu občanského sdružení majitelů domů a velkých hráčů na poli nájemního bydlení (např. Bakalovo RPG Byty či Vítkovo CPI byty). Na jednání Ústavněprávního výboru, jež proběhlo v lednu, a které se zabývalo právě návrhem novely, byl přítomen předseda OSMD Tomislav Šimeček, přičemž jednání se neslo v duchu pozměňovacích návrhů pocházejících z OSMD.

Tlaku OSMD bohužel neodpovídá protitlak spolků nájemníků. Dříve velmi aktivní sdružení SON má po odchodu jeho předsedy JUDr. Křečka velmi odlišný charakter. Jak jeho současnou podobu charakterizoval místopředseda SONu p. Vozárik pro server aktualne.cz - "S ochranou nájemníků už dnes nemáme nic společného, i když lidé to často pořád takhle vnímají," ...."Lidé si myslí, že Sonka za nájemníky něco vyřídí, něco udělá, že za ně bude něco soudit. To ale určitě ne," uvedl Jan Vozárik. "Věnujeme se pouze poradenské, právní, metodické a osvětové činnosti v souvislosti s bydlením." Aktivita SONu, co se týče projednávání návrhů týkajících se nájemného se omezuje snad jen na komentář v legislativním kolečku a self-promo představitelů SONu v médiích; na jednání výborů není o nich ani vidu, ani slechu. O charakteru sdružení SON leccos vypovídá také jeho velmi aktivní spolupráce se společností Zdeňka Bakaly RPG Byty s.r.o.

Ostatní sdružení nájemníků bohužel fungují na amatérské či regionální bázi (BytyOKD.cz, Byty Třinec, či pražská obvodní sdružení nájemníků) a jejich možnosti jsou v těchto ohledech velmi omezené. Neexistuje tak žádný robustní protivník lobby majitelů domů, který by hájil zájmy nájemníků a bojoval za ně v rámci legislativního procesu či jiným způsobem. Zájmy nájemníků tak hájí pouze levicové politické strany -- KSČM či ČSSD.

Věci veřejné přes před volbami proklamovaný zájem o problematiku nájemního bydlení, žádného expertní pojetí problematiky nájemního bydlení nevytvořily. V těchto souvislostech rozhodně velmi zajímavou, byť málo známou skutečností je, že jeden z představitelů vlastníka největšího bytového fondu v ČR společnosti RPG Byty s.r.o. Pavel Telička je zároveň poradcem Ministerstva pro místní rozvoj, jenž je garantem předkládané novely. Střet zájmů je naprosto očividný, stejně tak jako duch předkládané novely, která je i v rozporu s připravovanou rekodifikací občanského práva.

Autor je právník

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.2. 2011