Farizejství

11. 2. 2011 / Jiří Baťa

Koaliční vláda jako celek, premiér Nečas, ministr Heger jako jednotlivci, ODS, TOP 09 i VV jsou (prozatím) neústupní k požadavkům lékařů. Situace se vyhrocuje.

Ohrožení péče nemocných v nemocnicích je reálné, resp. vážné natolik, že už i vláda hledá řešení, jak zabránit kolapsu. Situací se zabývá i Bezpečnostní rada státu (BRS), výstupy jsou sice svým způsobem přijatelné, nicméně jen dočasné (prý na úrovni letních prázdnin). Budiž, nezbývá, než tuto skutečnost přijmout za své. Kritická situace sice ještě nenastala ( den D dosud nepřišel), nicméně její reálnost je více než pravděpodobná.

Vláda přijímá řešení, že pro zabezpečení nejnutnějšího provozu zdravotnického zařízení v nemocnicích se zapojí Armáda ČR! No sláva, řešení se našlo. Nabízí se však otázka, kterou jsem dosud nikde nezaregistroval (dost možná, že mi unikla, nebo jsem ji „zaspal“), o které se nevedou žádné debaty a diskuse a sice, z jakých peněz bude činnost armádních zdravotníků, ostatního personálu, použité techniky a materiál hrazena? Ale vezměme to po pořádku:

Ministerstvo zdravotnictví nemá půl miliardy korun, aby vyhovělo požadavkům nespokojených lékařů. To na jedné straně. Na druhé straně nasazením armády do služeb k zabezpečení či zajištění chodu zdravotnického zařízení to nebude „gratis“ a bude bez jakýchkoliv pochybností potřeba finančního krytí. V jakém objemu si nedovolím odhadovat, ale všichni víme, že např. použitím techniky jako je helikoptéra či jiné technické zařízení, stojí ohromné peníze. Také nasazení vojenských lékařů a zdravotního personálu (v mírovém období jsou náklady na udržovací provoz minimální) včetně případné práce přesčas bude stát rovněž mnoho peněz. Bude-li armáda používat i svůj zdravotnický materiál, bude to stát rovněž nemalé peníze, protože se časem budou muset doplňovat stavy materiálu skladem podle platných armádních předpisů atd. Uhradit se bude muset i amortizace použité techniky, PHM a celá řada dalších položek. Krátce řečeno, nebude to zadarmo!

Já se ptám: je vládě známo, kolik to bude stát? A hlavně kde na to vezme peníze?Na jedné straně nemá peníze na pokrytí požadavku lékařů, na druhé straně bude hradit náklady za služby armády? Nebylo by rozumnější (no asi nebylo, ti nejchytřejší sedí ve vládě a už jako nejrozumnější rozhodli), kdyby se tyto finanční prostředky daly přímo k dispozici lékařům? Předešlo by se tak emocím, mimořádným událostem, nervního zasedání a řešení už tak značně napjaté situace a celkově kredit by to vyšlo na stejno! Nemohu než konstatovat, že vláda si chce udržet kredit „neústupné vlády“, dělá kapric nespokojeným lékařům a tím vlastně sama vyhrocuje situaci více, než samotní lékaři. Má-li toto být vizitka „dobré, pravicové a evropské vlády“, pak nás potěš pánbůh a zlí pryč! Nejsmutnější na tom je, že na tvrdohlavosti, neústupnosti a neochotě vlády (nikoliv lékařů) doplatí zase jen občané, notabene nemocní! A to není dobré, to není vůbec dobré. Jenže, s tím nic asi nenaděláme, vládě je to šuma fuk!

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.2. 2011