Máte-li zájem podpořit další existenci Britských listů, podepište tuto petici

11. 2. 2011

Velká studentská schůze proti škrtům na Glasgow University, pátek 11. 2. 2011

Další existence Britských listů, které jsou projektem University of Glasgow (mohou dosud existovat, protože je jejich šéfredaktor placen jako docent university v Glasgow, projekt Britských listů nedostává od univerzity žádné přímé dotace), je přímo spojena s kauzou další existence tamějšího střediska (Centre of Excellence) pro studium středovýchodní Evropy. Další informace ZDE.

Facebook: Modern Languages and Cultures at the University of Glasgow under Threat

My nížepodepsaní chceme vyjádřit svůj pevný odpor proti hrozbám, které činí vedení University of Glasgow centru Moderních jazyků a kultur.

Navrhované škrty by vážně ohrozily kvalitu vzdělání v humanitních oborech, ve společenskovědních oborech i jinde. Zpochybnily by také podstatnou měrou tvrzení univerzity, že slouží širší společnosti poskytováním takové odborné kvalifikace svým absolventům, která jim umožní fungovat v dnešním světě, v němž jsou jazykové a kulturní kompetence naprosto zásadní.

Pokud souhlasíte, že jsou moderní jazyky důležité pro univerzitní vzdělávání ve Velké Británii, a pokud se stavíte proti škrtům navrhovaným na University of Glasgow, podepište níže uvedenou petici. Zásadní manažerská rozhodnutí budou učiněna velmi brzo, takže je tato věc naléhavá.

Petice byla právě zveřejněna ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.2. 2011