2. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2009

Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Af-Pak je nová zkratka, kterou vymyslela vláda USA pro dvojici Afghánistán/Pákistán. Říká tím, že Spojené státy mají určitý geopolitický zájem, při jehož sledování musí mít na zřeteli obě země současně a nikoli odděleně. Spojené státy zdůraznily tuto politiku tím, že jmenovaly pro obě země jako svého zvláštního představitele tutéž osobu, Richarda Holbrookea.

Vojska USA poslal do Afghánistánu George W. Bush. A právě on začal s politikou, která používá bezpilotní letadla USA k bombardování Pákistánu. Ovšem teď, když se Barack Obama po „pečlivém posouzení“ ztotožnil s oběma těmito politikami, stala se z nich Obamova válka.

Není to žádné velké překvapení, protože Obama dal najevo už ve své kampani před prezidentskými volbami, že něco takového udělá. Teď to ale udělal doopravdy. Je pravděpodobné, že toto rozhodnutí bude v retrospektivě považováno za nejdůležitější Obamův krok v zahraniční politice a že právě podle něj ho budou posuzovat budoucí historikové. A je pravděpodobné, že tento krok budou hodnotit jako největší Obamovu chybu. Protože jak zřejmě varoval viceprezident Biden ve vnitřních debatách o této otázce, Spojené státy se pravděpodobně dostanou do šlamastyky, z níž vyjít bude stejně snadné jako z vietnamské války.

Máme zde tudíž dvě otázky. Proč to Obama udělal? A jaké budou pravděpodobné důsledky po dobu jeho úřadu?

Začněme jeho vlastním vysvětlením svých důvodů. Řekl, že „situace je stále nebezpečnější“,že „budoucnost Afghánistánu je neoddělitelně spojena s budoucností jeho souseda, Pákistánu“ a že „pro Američany se příhraniční oblasti [Pákistánu u hranic s Afghánistánem] staly nejnebezpečnějším místem na světě“.

A proč je to tak nebezpečné? Jednoduše proto, že tam má bezpečné útočiště al-Kajdá, která v této oblasti „cvičí teroristy“ a „strojí útoky“ – nejen proti Afghánistánu a Spojeným státům, ale všude na světě. Boji proti al-Kajdá se už neříká „válka proti terorismu“, ale není vidět, jaký je v tom rozdíl. Obama tvrdí, že Bushova administrativa „ztratila směr“ a že on nyní zavádí „souhrnnou novou strategii“. Zkrátka Obama se to chystá udělat lépe než Bush.

Jaké jsou tedy ony nové prvky? Spojené státy pošlou do Afghánistánu víc vojáků – 17 000 v bojových jednotkách a 4 000 instruktorů pro výcvik afghánských ozbrojených sil. Budou posílat víc peněz. Navrhují dávat Pákistánu po pět let 1,5 miliardy dolarů ročně na „stavbu silnic a škol a nemocnic“. Navrhují vyslat do Afghánistánu „zemědělské odborníky a pedagogy, inženýry a právníky“, aby se tam „vyvinula ekonomika, které nebudou dominovat zakázané drogy“. Zkrátka Obama říká, že podle jeho přesvědčení „kampaň proti extremismu neuspěje pouze kulkami a bombami“.

Na rozdíl od Bushova přístupu ovšem zmíněné dvě vlády nedostanou „bianco šek“. „Pákistán musí dát najevo své odhodlání vykořenit al-Kajdá a násilné extrémisty na svém území.“ Pokud jde o Afghánistán, Spojené státy „budou usilovat o novou dohodu s afghánskou vládou, že bude potírat korupční jednání“. Afghánská i pákistánská vláda je ráda, že bude dostávat další prostředky. Ani jedna neřekla, že splní Obamovy podmínky. A Obama neřekl co udělá, jestliže zmíněné dvě vlády jeho podmínky nesplní.

Pokud jde o další postup, Obama tvrdí, že „nebude mír bez usmíření s dřívějšími nepřáteli“. Usmíření? Dobrá, ne s „neústupným jádrem Tálibů“ nebo s al-Kajdá, ale s těmi Táliby, „kteří vzali do rukou zbraně z donucení, nebo prostě za odměnu“. K tomu ovšem Obama potřebuje pomoc. Navrhuje vytvoření nové „kontaktní skupiny“, jejímiž členy nebudou pouze „naši spojenci v NATO“, ale také „středoasijské státy, země Zálivu a Írán, Rusko, Indie a Čína“.

Nejpozoruhodnějším aspektem této široké angažovanosti je, jak málo nadšení vyvolala po celém světě. Ve Spojených státech jí tleskají zbytky neokonzervativců a McCain. Ostatní politikové jsou rezervovaní stejně jako média. O Íránu, Rusku, Indii a Číně se nedá zrovna říci, že by naskočily do rozjíždějícího vlaku. Tyto země se dívají velmi chladně zejména na myšlenku usmíření s takzvanými umírněnými Táliby. A jak Guardian tak McClatchy informují, že sami Tálibové reagovali sjednocováním svých dosud rozdělených řad – což by byl opak toho, o co se Obama pokouší.

Takže kde asi pravděpodobně budeme za šest měsíců? V Afghánistánu bude víc vojáků USA a jejich velitelé budou pravděpodobně říkat, že těch 21 000, které poslal Obama, nestačí. Stáhnou se odtamtud další vojska NATO – bude se opakovat irácký scénář. V Pákistánu bude pokračovat bombardování, možná ve větším rozsahu, a v důsledku toho v celé zemi ještě dál zesílí protiamerické cítění. Pákistánská vláda nevytáhne proti Tálibům minimálně ze tří důvodů. Zpravodajská služba ISI, nadále velmi vlivná složka pákistánské armády, ve skutečnosti podporuje Táliby. Zbytek armády je zmítán rozpory a beztoho je asi na takovou práci příliš slabý. Vláda ve skutečnosti nebude naléhat na armádu, aby dělala víc, protože by tím jen posílila svého hlavního rivala, který je proti této akci, a mohla by tím způsobit další vojenský převrat.

Stručně shrnuto, onen „jasný a přesně vymezený cíl“, který navrhuje Obama – „rozrušit a porazit al-Kajdá v Afghánistánu a Pákistánu, odstranit ji z těchto dvou zemí a zabránit jejímu návratu v budoucnu“ – bude mít pravděpodobně ke svému naplnění dál než kdykoli předtím. Otázkou je, co bude Obama moci udělat poté. Může „držet kurz“ (odstín toho, co dělal Rumsfeld v Iráku“), angažovat pořád víc vojska a současně měnit místní politické vedení (odstín toho,co dělali Kennedy s Johnsonem a Ngo Dinh Diem ve Vietnamu), nebo se může obrátit a odejít (jak to Spojené státy nakonec udělaly ve Vietnamu). Ovací se mu nedostane za žádné z těchto rozhodnutí.

Mám dojem, že si Obama myslí, že mu jeho projev vytvořil nějaký manévrovací prostor. Myslím, že zakrátko zjistí, jak málo přijatelných možností má na výběr. Myslím si proto, že se dopustil velké a pravděpodobně nenapravitelné chyby.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2009

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       2. 4. 2009
2. 4. 2009 Rozhrnout oponu Josef  Švéda
2. 4. 2009 Důkaz: Nevinní se mají čeho bát
2. 4. 2009 Magistrát zakázal nedělní průvod odpůrců amerického radaru, demonstrace ale bude
2. 4. 2009 Ne válce, ne NATO
2. 4. 2009 Michael  Marčák
2. 4. 2009 Ministr české vlády lže. A co? Lže i premiér. Štěpán  Kotrba
2. 4. 2009 Co kdyby Klaus navrhl jako premiéra Švejnara? Lubomír  Lédl
2. 4. 2009 Protest proti záměru české vlády umístit americká vojska v Brdech, nebo oslava jeho zrušení?
2. 4. 2009 Kosovská fakta a inscenace Petr  Schnur
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
2. 4. 2009 Obama v Praze: Vzkažme mu, že radar nechceme
2. 4. 2009 Největší podporu občanů měla obnova práv Moravy
2. 4. 2009 Seymour Hersh: Tajné americké jednotky zabíjely v mnoha zemích světa
2. 4. 2009 G20 zklame
2. 4. 2009 Summit G20: Sarkozy a Merkelová chtějí konkrétní výsledky
2. 4. 2009 Pořady z celého světa zadarmo - nový projekt České televize
2. 4. 2009 I člověk, který má obavu z centralizované moci, může být pro jadernou energetiku Vladimír  Wagner
2. 4. 2009 O dvou stranách jedné mince, aneb mluvčí jsou od toho, aby mluvili Irena  Ryšánková
30. 3. 2009 Problémy Baracka Obamy Oskar  Krejčí
31. 3. 2009 OECD varovala vedoucí představitele skupiny G20: Globální ekonomika zažívá volný pád
1. 4. 2009 Jemelíkova břitva Jan  Rovenský
1. 4. 2009 Tomáš Töpfer se zapojil do propagandy již za minulého režimu Petr  Nachtmann
1. 4. 2009 Podobu klipů ODS diriguje lídr evropské kandidátky Zahradil
1. 4. 2009 Smiešna vážnosť románopisca Milana Kunderu Igor  Daniš
1. 4. 2009 Oběť masakru spáchaného srbskými policisty má dodnes noční můry
1. 4. 2009 DNES: Globální hospodářská krize pohledem politického filosofa
1. 4. 2009 Jak (ne)začít dialog o jaderné energetice Bohuslav  Binka
1. 4. 2009 MIT: Je třeba "ekologizovat" výrobu solárních panelů Karel  Dolejší
1. 4. 2009 "Guardian se stane prvním deníkem, který bude vycházet jen na Twitteru"
31. 3. 2009 Írán nabídl Spojeným státům pomoc v Afghánistánu
1. 4. 2009 Politické strany " se musejí přidržovat ideologie" Luděk  Prokop
31. 3. 2009 Lety a romská mozaika Pavel  Pečínka
30. 3. 2009 Václav Klaus: Více Kožených!
31. 3. 2009 Rekordních 150 000 podpisů pro referendum o radaru
31. 3. 2009 Experti všech zemí, spojte se
31. 3. 2009 Další "45 minutová hrozba", tentokrát z USA
31. 3. 2009 Evropa v krizi: o důvod více, proč přijmout Lisabonskou smlouvu Michael  Kroh
31. 3. 2009 Umějí autokraté lépe hospodařit?
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2009 Seymour Hersh: Tajné americké jednotky zabíjely v mnoha zemích světa   
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
31. 3. 2009 Írán nabídl Spojeným státům pomoc v Afghánistánu   
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky   
9. 3. 2009 Obama přiznal, že Spojené státy "nevyhrávají" válku v Afghánistánu   
25. 2. 2009 Konec iluzí o manévrovém boji v Afghánistánu   
25. 2. 2009 Britský ministr spravedlnosti vetoval zveřejnění vládních záznamů o rozhodnutí zaútočit na Irák   
21. 2. 2009 Přeskupení priorit NATO   
18. 2. 2009 CIA tajně používá vojenskou základnu v Pákistánu   
16. 2. 2009 Irák: Vysocí američtí vojáci vyšetřováni kvůli ztrátě miliard dolarů na rekonstrukci   
13. 2. 2009 V Afghánistánu je nezvěstná třetina zbraní z amerických dodávek   
12. 2. 2009 Rusko chce "pomáhat" Spojeným státům v Afghánistánu   
11. 2. 2009 Petraeus údajně vypouští falešné zprávy o odkladu stahování USA z Iráku   
6. 2. 2009 Anketa v ČSSD: co s Afghánistánem? Jiří  Beránek
5. 2. 2009 Afghánistán potřebuje mír, ne české žoldáky Oskar  Krejčí

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Občanská válka ve Spojených státech? Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Guadeloupe: obskurní klíč ke světové krizi Immanuel  Wallerstein
16. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Kuba se vrací Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Politika hospodářské katastrofy Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Jak předělat Ameriku: Obamovy dvojznačnosti Immanuel  Wallerstein
16. 1. 2009 Immanuel Wallerstein: Kronika předpověděné sebevraždy - případ Izraele Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Irák: třináctá hodina Immanuel  Wallerstein
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2008 Immanuel Wallerstein: Bolívie: porážka pravice Immanuel  Wallerstein
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
2. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Přežije NATO Gruzii? Immanuel  Wallerstein
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein

Pákistán RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Čína se obává indicko-japonské vesmírné aliance   
29. 11. 2008 Times of India: Spojené státy, Británie a Izrael poskytují Indii zpravodajskou pomoc   
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu   
8. 10. 2008 Rakety Hatf - jaderná pěst Pákistánu Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
27. 9. 2008 Další incident mezi USA a Pákistánem skončil na Valném sromáždění OSN   
27. 9. 2008 Indické rakety Agni: Od regionálního odstrašení ke globální výzvě Štěpán  Kotrba, Lukáš Visingr
25. 9. 2008 Přestřelky v Pákistánu: konečně se Američané přiznali   
24. 9. 2008 Pákistán považuje americké razie na své území za příčinu islamabádského atentátu   
24. 9. 2008 Dalš incident ve Vazíristánu: kdy dojde Pákistánu trpělivost?   
23. 9. 2008 Další pohraniční incident mezi Pákistánem a USA   
22. 9. 2008 Paranoia nikdy nepřináší mír, ale vždycky jen válku Štěpán  Kotrba

USA 2009: Obama a očekávání RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2009 G20 zklame   
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
2. 4. 2009 Seymour Hersh: Tajné americké jednotky zabíjely v mnoha zemích světa   
2. 4. 2009 Obama v Praze: Vzkažme mu, že radar nechceme   
2. 4. 2009 Ne válce, ne NATO   
31. 3. 2009 Experti všech zemí, spojte se   
30. 3. 2009 Topolánek on the Road Karel  Dolejší
30. 3. 2009 Problémy Baracka Obamy Oskar  Krejčí
28. 3. 2009 Tržní mystika   
27. 3. 2009 Lesk, anebo bída nachystané pasti na vládu? Miloš  Dokulil
27. 3. 2009 Topolánkův útok na Obamu byl začátkem předvolební kampaně   
26. 3. 2009 Beznadějná finanční politika   
26. 3. 2009 Obamobijce štrasburský aneb Ztraceno v překladu Karel  Dolejší
24. 3. 2009 K teorii mezní zlodějny Karel  Dolejší
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick

Útoky bezpilotními letadly RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
31. 3. 2009 Izraelské bezpilotní prostředky údajně podnikly nálety v Súdánu   
18. 2. 2009 CIA tajně používá vojenskou základnu v Pákistánu   
15. 2. 2009 Hledání alternativ k evropské protiraketové základně: Program NCADE a jeho úskalí Karel  Dolejší
9. 2. 2009 Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů Lukáš  Visingr, Štěpán Kotrba
5. 2. 2009 Vyvíjí Rusko bezpilotní prostředek určený k útoku na protiraketovou základnu v Evropě? Karel  Dolejší