2. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2009

Immanuel Wallerstein: Jak předělat Ameriku: Obamovy dvojznačnosti

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Barack Obama byl 20. ledna slavnostně uveden do úřadu prezidenta Spojených států za jásotu velké většiny Američanů i obyvatel zbytku světa. Ve svém inauguračním projevu slíbil „opět začít pracovat na předělání Ameriky“. V této krátké větě, kterou zdůraznil světový tisk v titulcích a analýzách, Obama vystihl všechny dvojznačnosti svých prezidentských slibů. Sloveso „předělat“, „remake“, může totiž znamenat velmi rozdílné věci.

Může znamenat návrat k předchozímu stavu, který byl lepší. A Obama jakoby naznačoval tuto možnost jinou větou, v níž vyzýval Američany, aby si „zvolili naše lepší dějiny“. „Remaking“ ale může také znamenat zásadnější změnu, vytvoření docela jiného druhu Ameriky, než je ten, který dnes zná svět. Dvojznačnost je v tom, zda Obama navrhuje pouze povrtat se trochu ve struktuře a institucích Spojených států a světosystému, nebo je zásadně změnit.

Dnes už by mělo být každému jasné, že Spojené státy si nezvolily prezidentem nějakého Che Guevaru, přes hysterické obavy nesmířeného pravicového křídla Republikánské strany. Nezvolily si ovšem ani nového Ronalda Reagana, přes naděje některých, kdo pro něj hlasovali, a přes obavy jeho nesmlouvavějších levicových kritiků. Koho tedy vlastně Spojené státy zvolily? Odpověď zatím není jasná, a to zejména kvůli Obamově politickému stylu.

Je třeba rozebrat dvě otázky. Jednou je, co by chtěl Obama ve skutečnosti dosáhnout jako prezident. Druhá zní, co může pravděpodobně dosáhnout vzhledem k realitám geopolitiky a navíc celosvětové depresi. O té viceprezident Biden 25. ledna řekl, že je „horší, řečeno docela otevřeně, než si kdokoli myslel, a každý den se dál zhoršuje“.

Co víme v této chvíli o Obamovi? Na politického lídra je neobvykle obratný a vzdělaný - je to sebejistý, uvážlivý a velmi úspěšný politik. Kde ale doopravdy stojí na široké škále sahající od přání jen se trochu povrtat až po odhodlání k zásadní změně? Pravděpodobně někde uprostřed. A co doopravdy udělá a čeho dosáhne, bude pravděpodobně víc záviset na omezeních světosystému než na jeho vlastních rozhodnutích, ať budou jakkoli inteligentní.

Prozatím se nám dostalo náznaků o tom, kam nyní směřuje, v pěti oblastech: v účasti občanů na politice, v geopolitice, životním prostředí, vnitřních sociálních otázkách a v tom, co dělat s depresí. Počáteční verdikt je velmi nevyrovnaný.

V čem zřejmě září nejvíc, je účast občanů na politice. Samo jeho zvolení je toho dokladem. Zvolení Afroameričana prezidentem je zajisté pouze vyvrcholením trvalého trendu, který se ve Spojených státech prosazuje od roku 1945 – od integrace ozbrojených sil, kterou zavedl prezident Truman, přes rozhodnutí Nejvyššího soudu o desegregaci škol a jmenování Thurgooda Marshalla do Nejvyššího soudu až po jmenování Colina Powella předsedou Sboru náčelníků štábů a za sebou jdoucí jmenování Powella a Condoleezzy Rice do funkce ministra zahraničí. Nicméně Obamovo zvolení znamená průlom, který přede dvěma lety málokdo očekával. A to je důležité.

Obama bude v tomto úsilí o posilování účasti občanů pokračovat. Čeká ho ovšem vážná zkouška v otázce imigrace. Zatím není žádný náznak, s jakou vervou se do této věci pustí. Musel by bojovat se značnou částí své vlastní politické základny. Vzhledem k současné výši nezaměstnanosti ve Spojených státech a její očekávané budoucí úrovni může odložit jakoukoli akci na pozdější dobu. Tím ale problém nezmizí, jen se ztíží jeho řešení. Navíc neřešení této věci bude mít nepříznivé dopady na schopnost celého světa projít depresí s menšími bolestmi.

Mnohem méně slibný je Obamův geopolitický postoj. Izraelsko-palestinský konflikt je pravděpodobně v tomto okamžiku neřešitelný. Jako absolutní minimum je nutno zahrnout do jednání Hamás. Jmenování George Mitchella jako zvláštního představitele USA je možná předzvěstí, že se tak stane. To ale bude sotva stačit k dosažení životaschopného politického řešení. Izraelci se zakopali do svých bunkrů a nejsou ochotni ani pomyslet na cokoli, co by mohli přijmout palestinští nacionalisté.

Nepochybuji o tom, že Iráčané přimějí Obamu, aby dodržel svůj slib o stažení do 16 měsíců. A nevěřím, že by se Obama pustil do něčeho většího než verbálních strkanic s Íránem. V Pákistánu se ale vydal se na stezku vedoucí do katastrofy tím, že v prvním týdnu svého úřadování vážně poškodil postavení tamní vlády. Pákistánská vláda je slabá a může brzy padnout. A pokud se tak stane, Obama nemá žádné varianty, které by se daly obhajovat.

Základní problém je v tom, že se Obama nevzdal nabubřelého jazyka dřívější hegemonické mocnosti. Ve svém projevu řekl světu: „Vězte, že Amerika je...připravena opět vést.“ Svět si přeje, aby se Spojené státy podílely. Ale zejména si nepřeje, aby Spojené státy vedly. Myslím, že to Obama zatím skutečně nepochopil. Pákistán by ho mohl docela zruinovat.

Navíc začal špatnou nohou v Latinské Americe. Hraje pro galerii na téma Cháveze a co je horší, neslyší varování prezidenta Luly, že Latinská Amerika neuvěří, že je pro změny, dokud bezpodmínečně nezruší kubánské embargo.

Jeho první kroky ve věcech životního prostředí jsou pozitivní – v tom, koho jmenoval, v jeho exekutivních rozhodnutích i ve sděleních ostatním státům, že Spojené státy jsou ochotny podílet se na kolektivních opatřeních, které označí vědci za nutné. Ovšem tak jako v jiných oblastech, i zde je otázkou, jak odvážně a rychle je ochoten jednat.

Politika ve vnitřních sociálních otázkách je opět nejistou směsicí. Obama obnovil přístup k potratům z doby Clintonovy administrativy, což ho jasně odlišuje od politiky Reagana a Bushe. Nařídil uzavření Guantánama a tajných věznic CIA, přičemž odložil o rok některá rozhodnutí o tom, co dělat s jejich současnými vězni. Do jaké míry zruší obrovskou síť vládního vměšování do soukromí lidí ve Spojených státech je pořád velmi otevřená otázka. Není také zatím jasné, do jaké míry splní své sliby odborům, že anuluje vážná omezení jejich možností organizovat se, která zavedly předchozí administrativy.

Nakonec se dostáváme k aréně, kde má nejmenší volnost jednání, ke světové depresi. Je zřejmě ochoten mnohokrát znásobit angažovanost vlády v ekonomice. To ale platí o všech ostatních politických vůdcích na celém světě. A je zřejmě ochoten posilovat to, co by se dalo nazvat sociálně demokratickými opatřeními k omezení bolestivých dopadů na pracující vrstvy. Ale i to dělá prakticky každý vedoucí politik kdekoli na světě.

Otázkou opět je, jak smělá budou tato opatření. Do všech svých klíčových funkcí jmenoval houf velmi opatrných keynesovců. Není mezi nimi žádný americký ekonom, který by patřil k levicovým keynesovcům – Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Alan Blinder nebo James Galbraith. Ti všichni říkají, že opatrná opatření nebudou fungovat a že se ztrácí drahocenný čas. Obama možná do roku obmění svůj tým a začlení do něj ty, kdo volají po odvážnějším jednání. Ale je také možné, že už bude trochu pozdě.

Obama se velmi snaží přitáhnout ke svým ekonomickým návrhům republikány v Kongresu. Zčásti je to jeho vášní pro upřednostňování „jednoty cílů nad konfliktem a nesvárem,“ řečeno slovy jeho inauguračního projevu. Zčásti je to chytrá politika v tom smyslu, že nechce být osamocen, když se ekonomika dál zhoršuje. Vedení republikánů je ale dostatečně chytré, aby to pochopilo, a dá mu své hlasy jedině oplátkou za vykuchání značné části jeho programu.

Obamův rozjezd je zatím velmi roztřesený. Máloco nasvědčuje tomu, že je ochoten prosazovat zásadní předělání Ameriky, přes jeho inteligenci a intelektuální otevřenost. Spojené státy dostávají řádně za vyučenou. Potřebují předělat od základů.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       2. 2. 2009
2. 2. 2009 Davos 2009: vyhne se svět protekcionismu? Ludmila  Štěrbová
2. 2. 2009 Červivé plody davoského konsensu Radovan  Baroš
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
2. 2. 2009 Stávky proti zaměstnávání cizinců
2. 2. 2009 Máme na "to" také my v ČR? Miloš  Dokulil
2. 2. 2009 Katastrofa v Gaze Nafeez Mosaddeq Ahmed
2. 2. 2009 Odchod Matúš  Holý
2. 2. 2009 Dvě tváře Zelených: Pouze šestinu zajímá program
2. 2. 2009 Havlův dopis Johaně, pohyblivé Warholovy obrazy a další příběhy, nejen Benjamina Buttona Josef  Brož
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
2. 2. 2009 150 milionů na televizi je málo Štěpán  Kotrba
2. 2. 2009 Recept na krizi nemáme, proto řešíme výuku dějepisu Miloslav  Štěrba
2. 2. 2009 Brutální zotročení znojemské "učitelky" Jan  Čulík
2. 2. 2009 PORNO S UČITELKOU: Čím se liší Čulík od znásilňovatele? Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
2. 2. 2009 Dejme si o biftek méně Vít  Klíma
2. 2. 2009 O Zlém systému, slepotě intelektuálů a podivuhodné zradě Bohuslav  Binka
2. 2. 2009 Theodore Dalrymple
2. 2. 2009 O freudovské cestě k univerzáliím aneb Nezobecňuj z jednoho případu, zobecňuj ze dvou Karel  Dolejší
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
2. 2. 2009 Štěpán Kotrba se "hluboce mýlí": angažoval jsem se pro e-government i e-health Ivan  David
2. 2. 2009 Pohled do zrcadla někdy děsí... A někdy rozesměje. Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
2. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Jak předělat Ameriku: Obamovy dvojznačnosti Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2009 Vlček: ukončit blokádu Gazy a vrátit Izrael do hranic z roku 1967
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
2. 2. 2009 Izrael hrozí "tvrdou a nepřiměřenou" reakcí na nové odstřelování palestinských raket
2. 2. 2009 Rusko je "zklamáno Obamovým postojem k protiraketové obraně"
2. 2. 2009 Ruský prezident Medvěděv se distancoval od nedávných politických vražd
2. 2. 2009 Nejkvalitnější bahno českého myšlení a koloniální linie britských žvanivců
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Jak předělat Ameriku: Obamovy dvojznačnosti Immanuel  Wallerstein
16. 1. 2009 Immanuel Wallerstein: Kronika předpověděné sebevraždy - případ Izraele Immanuel  Wallerstein
16. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Pákistán: Obamova noční můra Immanuel  Wallerstein
2. 12. 2008 Immanuel Wallerstein: Irák: třináctá hodina Immanuel  Wallerstein
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2008 Immanuel Wallerstein: Bolívie: porážka pravice Immanuel  Wallerstein
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
2. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Přežije NATO Gruzii? Immanuel  Wallerstein
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
4. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Afghánistán: prezident Obama může najet na mělčinu Immanuel  Wallerstein
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
4. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Když se tvrdí hoši rozhodnou být diplomaty Immanuel  Wallerstein
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku Immanuel  Wallerstein

USA 2009: Obama a očekávání RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2009 Immanuel Wallerstein: Jak předělat Ameriku: Obamovy dvojznačnosti Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2009 Odchod Matúš  Holý
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Již první dny Obamova prezidentství ukazují, že bez prolévání krve to nepůjde Daniel  Veselý
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
22. 1. 2009 Proboha, jsi vůbec "Robert"? A není to fuk?! Miloš  Dokulil
22. 1. 2009 Chce vyjednávat s Íránem bez předchozích podmínek   
21. 1. 2009 Toto je cena a příslib občanství Barack  Obama
21. 1. 2009 Nový tón. Opustil falešný optimismus   
21. 1. 2009 Co Obamův projev znamená   
21. 1. 2009 Komentář deníku Daily Telegraph   
21. 1. 2009 Bloggeři a komentátoři nejednotni ohledně Obamova projevu   
21. 1. 2009 Proč nevydala iDnes Obamův projev celý?   
20. 1. 2009 Obama, radar a globální nula Oskar  Krejčí