3. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2008

Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku?

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

"Dramatické důsledky" předpovídá ministr obrany Spojených států Robert Gates, pokud nebude 1. ledna 2009 existovat žádná smlouva týkající se oprávnění vojsk USA k operacím v Iráku -- buď v podobě Dohody o statutu sil (SOFA) mezi Irákem a Spojenými státy, nebo aspoň v podobě prodloužení mandátu OSN, který v tomto okamžiku představuje právní základ přítomnosti a činnosti vojsk USA v této zemi, ale vyprší 31. prosince 2008.

Jak dnes uznává skoro každý, jednání mezi Spojenými státy a Irákem uvázla ve slepé uličce.

Může ještě dojít k průlomu v posledním okamžiku, ale zdá se to nepravděpodobné. Pravděpodobnější je, že se na samém konci prosince sejde Bezpečnostní rada OSN, aby schválila časově omezené prodloužení existujícího mandátu. Otázka by tím spadla do rukou příštímu prezidentovi USA. Něco takového Bushova administrativa nechtěla a ani nikdy neočekávala.

Před takovým rokem si byla Bushova administrativa jista, že bude schopna vyjednat dohodu SOFA s vládou iráckého premiéra al-Malikiho, u níž předpokládala přátelské postoje. Chtěla dohodu, která by víceméně obnovila současná pravidla platná pro vojenské operace USA v Iráku a tím by také přinejmenším na několik dalších let svázala ruce příští administrativě. Vyjednavači USA navrhli mezivládní dohodu, která by nemusela být schvalována legislativou jedné ani druhé země.

Tento plán naprosto selhal. Především legislativy trvaly na své účasti na schvalování dohody, což platilo zejména pro iráckou stranu. Zadruhé se v Iráku ozvaly vlivné politické síly odmítající jakoukoli dohodu, která by umožnila další přítomnost sil USA v zemi. Patří k nim samozřejmě skupina vedená Moktadou al-Sadrem, který proti pokračující přítomnosti USA začal důsledně zvedat prapor iráckého nacionalismu.

Ovšem al-Sadr nebyl sám. Ukázalo se, že vážné výhrady existují ve všech třech skupinách, na něž Spojené státy spoléhaly, že podpoří prodloužení – ve dvou hlavních šiítských stranách působících vedle sadristů (SCIRI a al-Malikiho strana DAWA), u takzvaných umírněných sunnitů a samozřejmě u Kurdů. Povyk ze všech stran přiměl premiéra Nouriho al-Malikiho k tom, aby na jednání zaujal mnohem tvrdší postoj, než USA očekávaly. Začal se chovat tak, jako by jeho největší starostí bylo nebezpečí, že ho někdo jiný – zejména Moktada al-Sadr – zastíní jako iráckého nacionalistického vůdce.

Al-Maliki proto na jednání předložil dva hlavní požadavky. Chtěl pevné datum stažení vojsk USA. A chtěl podřídit vojáky USA i civilní kontraktory irácké jurisdikci ve všech případech, kdy by byli obviněni z vážných zločinů spáchaných mimo rámec legitimní vojenské činnosti. Oba požadavky se Spojeným státům z duše příčily.

Ovšem al-Maliki na nich trval. A po mnoha měsících dosáhl ústupky. Bylo dohodnuto, že bojové jednotky USA odejdou do roku 2011 a byla také přijata irácká jurisdikce pro jednání mimo vojenskou oblast. V příslušných formulacích ale byly únikové klauzule. Stažení do roku 2011 bylo podmíněno „situací na místě“. A platnost irácké jurisdikce byla podmíněna tím, že někdo (pravděpodobně Spojené státy) rozhodne, že ke stíhanému jednání opravdu došlo mimo legitimní vojenskou činnost.

Ukázalo se, že únikových dvířek je příliš mnoho na to, aby je iráčtí politikové akceptovali. Jak jeden z nich nedávno řekl, „dávají pravou rukou zpátky to, co vzali levou“. Takže jeden po druhém oznámili, že při hlasování nepodpoří současný „kompromisní“ návrh. Nejvýznamnější hlas v tomto směru patřil Velkému ajátoláhovi al-Sistánímu, který dal najevo, že návrh je nepřijatelný. Návrh odmítla největší šiítská strana SCIRI. Umírnění sunnité a Kurdové naznačili, že si přejí změny. Pak celý irácký kabinet odhlasoval, že bude trvat na úpravách. A pak naznačil, že jednou z nich bude přiznání práva posuzovat, zda k jednání Američanů došlo mimo legitimní činnost, irácké vládě (a nikoli USA). Nezdá se, že by takové úpravy byly pro Spojené státy vůbec přijatelné.

Za této situace se ministr obrany Gates a ministryně zahraničí Condoleezza Rice pokoušeli vydávat opatrná diplomatická prohlášení. Jiní Američané nebyli tak zdrženliví. Velitel vojsk USA v Iráku generál Raymond T. Odierno řekl, že příčinou iráckého zdráhání jsou íránské úplatky. Al-Mailiki okamžitě odpověděl, že Odierno „riskoval svou pozici“.

Pak předseda amerického Sboru náčelníků štábů admirál Michael Mullen vyjádřil názor, že bez podpory vojsk USA by irácké ozbrojené síly „nebyly schopny zajistit svou vlastní bezpečnost“. Mluvčí irácké vlády Ali al-Dabbagh ihned rozzlobeně odpověděl, že „není správné nutit Iráčany, aby si vybrali a není vhodné mluvit s Iráčany tímto způsobem“. Jiní Iráčané byli přímočařejší. Mullenovy výroky o ukončení veškeré pomoci USA, jestliže nebude podepsána dohoda SOFA, označili za formu „vydírání“.

Když Spojené státy podnikly nedávný přepad proti údajným živlům al-Kaidá na syrském území, a vedly jej ze základny v Iráku, vylily tím na navrhovanou dohodu další dávku studené vody. Přední kurdský politik řekl, že přepad byl proveden bez vědomí irácké vlády a že bude pro sousedy Iráku „dobrým důvodem ke znepokojení z pokračující přítomnosti USA v Iráku“. Irácký kabinet nyní chce další dodatek ke smlouvě zakazující útoky na sousedy silami USA rozmístěnými v Iráku.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jasně řekl, že Rusko nebude proti prodloužení povolení OSN, pokud o ně požádá irácká vláda. Dodal, že Rusko podporuje „vládu Iráku pokud jde o nutnost zajistit suverenitu Iráku na jeho vlastním území“. Proč by také ne? Rusko je docela rádo, že jsou vojska USA v současnosti vázána v Iráku. Omezuje to schopnost USA použít je někde jinde. V každém případě je otázkou, jestli irácká vláda, pokud bude žádat o prodloužení mandátu OSN, nebude současně požadovat, aby byly do mandátu vtěleny ony podmínky, které Spojené státy odmítají zařadit do smlouvy SOFA. V takovém případě by USA mohly prodloužení vetovat.

Tím, kdo s požitkem tiše sleduje co se děje, je Moktada al-Sadr. Pouhá jeho existence jako hlasu na irácké scéně donutila všechny ostatní irácké síly, aby otevřeněji a agresivněji vyjadřovaly irácké nacionalistické požadavky. Vlna se zvedá jeho směrem. Je nyní docela pravděpodobné, že Irák požádá Spojené státy, aby se úplně stáhly ještě před hypotetickým datem roku 2011 uvedeným v nynější smlouvě SOFA, a mnohem dřív než po uplynutí těch 100 let, o kterých jednou mluvil John McCain.

Bude to mít „dramatické důsledky“? To posoudí svět. A samozřejmě také Iráčané. A také veřejné mínění USA. Ať to ale bude dramatické nebo ne, velmi pravděpodobně se to stane.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       3. 11. 2008
3. 11. 2008 11 mezinárodních spisovatelů odsoudilo "pokus o pomluvu Milana Kundery"
3. 11. 2008 Naši darmodějové Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Může být mučení uměním? Jan  Čulík
3. 11. 2008 De Sade do čítanek?
3. 11. 2008 Estetizace vraždy je nepřijatelná
3. 11. 2008 Společensky nebezpečné postoje Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Umění má zřejmě pořád, kromě poznávací a estetické i etickou funkci Jan  Čulík
3. 11. 2008 Kdo četl Zločin a trest, byl aspoň na chvíli Raskolnikovem Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
3. 11. 2008 Mezi bombami a čokoládami Bohumil  Kartous
2. 11. 2008 Americké volby ve stínu změny Miroslav  Polreich
3. 11. 2008 Hřebejkův a Vieweghův Nestyda: Zajímavý nový začátek Jan  Čulík
3. 11. 2008 Finanční krize -- systémový pohled Ilona  Švihlíková
3. 11. 2008 Na některých českých ambasádách bují korupce, vládu to nezajímá Zdeněk  Maršíček
1. 11. 2008 Vanity fair: Osudový zvrat
3. 11. 2008 Všechny preventivní války bez mandátu RB OSN představují porušení Charty OSN
3. 11. 2008 Defense News: Reformujte Pentagon, říkají poradci Karel  Dolejší
3. 11. 2008 Druhá korejská válka v roce 2024
3. 11. 2008 Elektronické volební přístroje v USA opět volí jinak než voliči Jana  Ridvanová
3. 11. 2008 Do teplých krajin s křižníkem, který nese letadla
3. 11. 2008 Hluboké ticho, aneb neviditelný holokaust v Kongu Daniel  Veselý
3. 11. 2008 Václav Moravec v Afghánistánu Daniel  Veselý
31. 10. 2008 Pár lakonických poznámek o Dílnách z FAMU Dominika  Švecová
3. 11. 2008 Obtížné jednání o rakouské velké koalici Richard  Seemann
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
31. 10. 2008 USA plánují výměnu armádních karabin Karel  Dolejší
1. 11. 2008 Spiegel: Světovému hospodářství hrozí hluboká, chronická recese
1. 11. 2008 Nězavisimaja gazeta: Rubl ztrácí valutové zajištění
1. 11. 2008 Newsweek: Íránská jaderná zařízení jsou příliš hluboko
2. 11. 2008 Exotický Klaus Robert  Bartoš
2. 11. 2008 Polemika o užitečnosti obecní a městské policie Miloslav  Štěrba
31. 10. 2008 Nejednej, mluv! Slavoj  Žižek
31. 10. 2008 Argumentum ad ignorantiam John Michael Greer
3. 11. 2008 Rozsiřování" NATO směrem na Kavkaz přes Brdy Karel  Košťál
3. 11. 2008 I prostitut by měl znát svoji cenu Jan  Keller
31. 10. 2008 Vláda nehodlá dát garance na důchodové a životní pojištění, pouze na vklady Petr  Braný
1. 11. 2008 Oheň a kapitál Tibor  Vaško
2. 11. 2008 Dušičky Boris  Cvek
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2008 Immanuel Wallerstein: Bolívie: porážka pravice Immanuel  Wallerstein
16. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Nový světový geopolitický řád: konec prvního dějství Immanuel  Wallerstein
2. 9. 2008 Immanuel Wallerstein: Přežije NATO Gruzii? Immanuel  Wallerstein
16. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Geopolitické šachy: pozadí miniválky na Kavkaze Immanuel  Wallerstein
4. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Afghánistán: prezident Obama může najet na mělčinu Immanuel  Wallerstein
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
4. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Když se tvrdí hoši rozhodnou být diplomaty Immanuel  Wallerstein
21. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství? Jak bude velké? Jak dalekosáhlé? Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2008 Immanuel Wallerstein: Jak skončí válka v Iráku Immanuel  Wallerstein
21. 5. 2008 Wallerstein: Agenda levice pro příštích 25 let Štěpán  Steiger
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
21. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Když Henry Kissinger vyjádří názor Immanuel  Wallerstein