24. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2008

Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos

Popisy filmů, promítaných na festivalu v Jihlavě, publikované v katalogu, jsou většinou směšně pseudointelektuálské. Mají daleko vyšší ambice, než jaký je pak uváděný film. Stylista, který tyto popisy formuloval, se snažil skrýt skutečnost za pokud možno co nejsložitější a zdánlivě nejučenější metajazyk. Skutečnost skrytá za květnatě šroubovaným jazykem je však většinou nesmírně jednoduchá.

O filmu, nazvaném "Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lavičky v devíti obrazech" od studenta druhého ročníku FAMU Lukáše Kokeše v katalogu jihlavského festivalu například v katalogu otiskli toto:

"Inscenačně-manipulativním způsobem zasahuje snímek, který lze vnímat jako ironický pandán k linii poetických filmů, oslavujících pábitelskou moudrost, do statické existence vesnického alkoholika, vyrovnávajícího se s textem od místního faráře - v kontextu křesťanské rétoriky pak ztrácí rekonstruovaná každodennost hlavní postavy svůj bezvýznamný charakter a Člověk se na cestě k duševní očistě skrze katolickou věrouku propíjí do vyššího symbolického řádu."

Kokeš natočil černobílý film o postarším alkoholikovi, asi padesátníkovi s pivním břichem. Ten žije na vesnici: v prvním záběru ho vidíme před samoobsluhou, kde si otvírá pivo a už se motá. Pak dojde do dílny, kde opravuje televize . Režisér se film neustále snaží dost neústrojným způsobem zcizovat: příběh i svou postavu, jejíž portrét kreslí, shazuje tím, že na natáčeného muže zpoza kamery mluví, dává mu různé instrukce a příkazy: "Tak něco zazpívej." "Dej to pivo vejš." "Stoupni si tamhle. Sedni si." Natáčený muž je přitom v místnosti sám a nikoho jiného na scéně nevidíme: komandující režisér stojící za kamerou je neviditelný.

Posléze sledujeme, jak se opilý muž koupe v rybníce, honí svoji botu, která mu uplave. Posléze sedí nahý na dece u stavidla na hrázi rybníka. I v této sekvenci mu režisér zpoza kamery sděluje, když už může hrdina z rybníku vylézt. Je zjevné, že je film zinscenovaný: režisér v diskusi po promítání vysvětloval, že protože byl muž opilý, sdělené instrukce, co má během natáčení v záběru dělat, během chviličky zapomněl, tak mu to režisér musel po spuštění kamery připomínat.

Film vrcholí tím, že se ve snímku jako voiceover čte text, který opilci dal farář, o křesťanské nápravě alkoholiků. Citovaná brožurka nadneseným náboženským jazykem a la jehovisté přesvědčuje, že opilce od alkoholismu či od kouření zachrání jen Bůh. To má být v katalogu zmiňovaná epifanie.

Kokešův portrét venkovského alkoholika by byl zajímavý, kdyby režisér natáčel to, co muž sám dělá a kdyby ho neřídil a nekomandoval. Zcizováním se snímek zfalšoval. Neustálým komandováním režisér muže, jehož portrét líčí, ponižuje a zesměšňuje. Muž, protože je opilý, se chová sám od sebe směšně. Režisér ho proměnil v loutku, v cvičenou opičku, kterou na plátně vodí sem a tam, manipuluje ji ze své vůle. Film tak ukazuje, že muž, jehož portrét režisér kreslí, je už jen nemocná, nesvéprávná slupka.

Vizuálně je Kokešův film zajímavý, je slušně natočený a kompozice je promyšlená, i když občas se kamera bezdůvodně otočí do nebe: střihač by to vyhodil. Bez režisérova komandování zobrazované postavy mohl vzniknout hlubší, lidštější a důstojnější portrét. Člověk s režisérovou postavou soucítí. Vytvořil portrét založený na ozvláštňující ubohosti stárnoucího alkoholika, ztrácejícího už své lidství. Ke křesťanské nápravě, inzerované v katalogu, nedojde.

* * *

Daleko nejděsivějším filmem, jaký jsem viděla za dlouhou dobu, byl snímek Veroniky Janečkové "Pravztahy" . Film Veroniky Janečkové byl bakalářskou prací na FAMU - na jeho základě ji přijali k magisterskému studiu.

Snímek pojednává o mezilidské brutalitě. Katalog o něm praví, opět šroubovaně a nepromyšleně, toto:

"Generační svár přítomný v každodenních sporech mezi babičkou a vnučkou, režisérkou filmu, vede k jejímu rozhodnutí odejít a místně i časově sevřený obraz postupného vyklízení domu se spolu s dlouhým trýznivým rozhovorem stávají základem surově důvěrného dokumentu zvnitřku soukromé skutečnosti, v němž se soucit spojuje s výčitkami, a kde navzdory vzájemnému obviňování není nikdo vinen, neboť zaznamenanou situaci nemůže neprovázet nic než nedorozumění."

Prostě není pravda, jak píše katalog, že "zaznamenanou situaci nemůže neprovázet nic než nedorozumění". Toto je pozoruhodný film, neboť autorka v něm zachytila vlastní, neobyčejně brutální chování vůči své křehké, asi pětaosmdesátileté babičce. A to tak drsným způsobem, že, jak se přiznali někteří přítomní v kině, a týká se to i mě, diváci měli během promítání slzy v očích.

Režisérka natáčí svůj příběh. Bydlí v jednom bytě s velmi starou ženou, vlastní babičkou, které je zřejmě přes osmdesát. Babička se pohybuje po bytě jen s velkými obtížemi, dva kroky a odpočinek, za pomoci chodítka. Není schopna si vařit a je v mnoha ohledech odkázána na pomoc vnučky.

Je pozoruhodné, že režisérka natočila pečlivý a dojemný portrét zranitelnosti roztomilé a sympatické staré paní, kterou však ona sama v celém filmu drsným až drastickým způsobem psychicky mučí. Babička je na vnučce závislá -- ta jí hystericky nadává a emocionálně vyhrožuje, že ji opustí. Čehož se stará žena ovšem děsí, bojí se samoty.

Režisérka bydlela se svou babičkou po dobu pěti let. Koroze jejich vztahu postupuje - přikapávají další a další kapky do číše jedu, kterou Veronika plní proti své babičce. Kritizuje babiččin způsob života, komanduje ji. Je prostě na starou ženu systematicky sprostá. Nikoliv vulgárními slovy, ale psychickým nátlakem. Ve filmu nedochází k žádnému fyzickému násilí, dopad vnuččiných slov je však naprosto destruktivní. Emocionálně babičku týrá, doslova se vyžívá v opakovaném transferu ničivých záporných emocí na bezbranného starého člověka. Po filmu jsem se musela jít projít, abych to vydýchala.

Film je natočen tak, že vidíme jednotlivé záběry scén v bytě, které jsou zkombinovány s voice-overem, tvořeným rozhovorem režisérky s babičkou. Vizuální složka filmu je nesmírně emocionální. Režisérka vyvolává ničivé emocionální hádky kvůli neuvěřitelným prkotinám. Vnučce jde na nervy, jak babička vede svůj život.

Hádka většinou začíná vnuččinou výhrůžkou: "No, já se budu stěhovat." Babička se toho vyloženě děsí, protože je stará, nemohoucí, a potřebuje, aby s ní někdo v bytě bydlel. Ustupuje, snaží se vnučce vyjít vstříc, ta ale staré ženě nadává. Jsou to doslova orgie emocionálního vydírání. Agresivita vnučky se během filmu stupňuje.

Veronika Janečková natočila autoportrét vlastní, stupňující se brutální agrese vůči bezbranné ženě. Celý film natočila sama kamerou ze stativu, v bytě kromě babičky a vnučky nikdo jiný nebyl. (V závěrečných záběrech filmu, kdy vnučka babičku opouští a vystěhovává se, odnášejí tři kluci sbalené stěhovací krabice.) V diskusi po filmu se snažila vysvětlit, že film chtěla natočit proto, aby z babiččina bytu dokázala odejít. To nakonec také udělala a starou nemohoucí ženu v něm zanechala samotnou, snad jednou týdně ji tam nyní navštěvuje jen její dcera.

Režisérka je jedináček a divákům přiznala, že se takto agresivně a hystericky skutečně má ve zvyku chovat a žádala diváky, jestli by měl někdo radu, jak jí pomoci, jak z problému ven.

Ničivost filmu byla umocněna tím, že jeho vizuální složka intenzivně zdůrazňovala křehkost a bezbrannost staré paní. Zřejmě podprahově režisérka tušila, že dělá něco neuvěřitelně špatného a krutého. Člověk má dojem, že ta dívka je nejen nevyzrálá, ale spíš vlastně nemocná -- měl jí pomoci psycholog, nevím, zda je řešením natáčet o TAKTO patologické situaci dokumentární film

Vznikla neuvěřitelná studie nejdrsnější agresivity vůči člověku, který se nemůže bránit. Film je nepředstavitenou esencí krutosti. Zajímavé je, jestli si Veronika Janečková vědoma, jaké obvinění sebe samotné natočila.

Film jasně ukazuje, jak se někteří lidé dokáží chovat ke starým lidem. Jak víme, zdaleka nejde jen o režisérčin přístup, viz tisíce lidí v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech důchodců. Někteří příbuzní za nimi vůbec nejezdí, nebo jezdí jen pro peníze. Takže je to žhavé současné téma.

* * *

Třetí sobotní film byl velkým zklamáním. Katalog zase metajazykem charakterizoval devadesátiminutový (!) film Vladimíra Voříška "Panda s rudýma ušima" těmito slovy:

"Zachycené pohledy na cestě, která může být hranicí mezi pastvinou a pustinou, mezi mužem a ženou jako vlastí a cizinou nebo mezi zvířetem a člověkem, skládají v kapitolách Hong-Kong, Tibet, Čína a Naši filmovou zprávou o putování na východ, jejímž určujícím momentem je napětí mezi těkavou fragmentárností a utkvěním, mezi přízraky pomíjivosti a meditativním spočinutím, kdy sám obraz se stává vědomím cesty, připomínkou nekonečného v konečném světě."

Nebyl o ničem. Byly to nesmírně dlouhé, statické záběry (trvající třeba přes minutu, kdy se v obraze nic nedělo). Odešla jsem z kina.

                 
Obsah vydání       24. 10. 2008
26. 10. 2008 Volby skončily. ČR už nebude jako dřív Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Zadostiučinění? Ne, výzva Jan  Mertl
26. 10. 2008 Výsledky voleb by neměly posílit starou gardu politiků Boris  Cvek
26. 10. 2008 Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost
25. 10. 2008 ČSSD s výjimkou Prahy vyhrála i v senátních volbách
26. 10. 2008 Jsem pro odtržení ČR od Prahy
26. 10. 2008 V Praze jsou peníze
26. 10. 2008 Naplaveniny, aneb co na to rodilá Pražačka
26. 10. 2008 Povolební sebereflexe
26. 10. 2008 Jak si vedly ve volbách xenofobní a krajně pravicové strany? Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2008 Důstojný Topolánek Milan  Daniel
26. 10. 2008 Nevím, jestli bych Topolánka při útoku na hyenu z Blesku nehájil Jan  Čulík
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Le Monde: Nový proces s panem K. Pavel  Barák
25. 10. 2008 Pozor na francouzské intrikánství
24. 10. 2008 Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu? Karel  Dolejší
24. 10. 2008 I kdyby ČSSD zvítězila ve všech obvodech, dojde jen k vyrovnání sil Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Mladí nemají důvod volit
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
25. 10. 2008 She's got swastika eyes Martin "Destroyer" Přikryl
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Nová vlna se starým obsahem
25. 10. 2008 Je trapné, když Rada ČRo kritizuje něco, co ani neumí přeložit
24. 10. 2008 Alan Greenspan: Mýlil jsem se
24. 10. 2008 Mladý Hampl to ví líp než Greenspan: "Regulací nelze dosáhnout růstu bohatství"
24. 10. 2008 Nevyzpytatelná Francie? Ne, pouze Sarkozyho zizanie! Josef  Brož
24. 10. 2008 FAZ: Sarkozy může rozdělit Evropskou unii
24. 10. 2008 Human Rights Watch příštímu americkému prezidentovi: Zlepšete právní ochranu dělníků
24. 10. 2008 Le Monde: Tisíce iráckých, afgánských a gruzínských uprchlíků uvízly na řecko-tureckých hranicích
24. 10. 2008 "Berlínská zeď kapitalismu"
24. 10. 2008 Krize a populismus, neboli Snížit, nebo zvýšit daně? Uwe  Ladwig
24. 10. 2008 MFD zase manipuluje veřejnost ohledně zdravotnictví Petr  Wagner
23. 10. 2008 Zdá se, že ani teď není ODS schopna sebereflexe Petr  Nachtmann
23. 10. 2008 Počkejte, doporučuje studie Pentagonu o plánu umístit americký radar do Čech
24. 10. 2008 Nyní bankrotují celé země
24. 10. 2008 Helmut Zilk. Jméno které stačí. Richard  Seemann
24. 10. 2008 Omluva Respektu Kunderovi: Zde je návrh Jiří  Pehe
24. 10. 2008 Fabiano Golgo se domnívá, že Kundera byl udavač
24. 10. 2008 Za jak dlouho opíšou v ČTK informaci z novin, aby ji mohli zdrojovat z Reuters?
24. 10. 2008 Proč trvalo českým médiím ve čtvrtek až do večera, než informovala o Haiderově milenci?
24. 10. 2008 CItát dne, aneb co je pro ODS sebereflexe?
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu
24. 10. 2008 Dívejte se na televizi
24. 10. 2008 Papežova drzost Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 L'impudence du pape Štěpán  Kotrba
23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík
24. 10. 2008 Komu se vyplatí zničení nádražní budovy v Ustí nad Orlicí? Martin J. Kadrman
24. 10. 2008 Evropská unie odložila zavedení letištních scannerů, které cestující "svlékají"
24. 10. 2008 Poškodil Írán šance Baracka Obamy?
22. 10. 2008 Redaktoři Pelhřimovského deníku neinformují své čtenáře o kontroverzních skutečnostech týkajících se místního kandidáta do senátu Jan  Čulík
22. 10. 2008 Kundera požaduje od Respektu omluvu, jinak se bude soudit
22. 10. 2008 Ještěří mozek? Jiří  Drašnar
23. 10. 2008 Pár myšlenek z ještěřího mozku Karel  Dolejší
21. 10. 2008 Mytologizace "Udání Milana Kundery" Jakub  Češka
21. 10. 2008 O zkreslování informací Jiří  Jírovec
24. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Bolest a utrpení je také cesta Jan  Paul
23. 10. 2008 Kde leží příčiny romské emigrace do Kanady a jak by měla vláda reagovat? Pavel  Pečínka
23. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Slalom nejen pro nevidomé Jan  Paul
23. 10. 2008 Jakou úlohu bude hrát rasový původ v amerických prezidentských volbách? Miloš  Kaláb
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

Český film RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
26. 10. 2008 Tajemství obrazu a vacátkovská Bathory Jan  Stern
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
2. 9. 2008 Brabcův Máj je opravdu špatný film Jan  Čulík
1. 9. 2008 Štefan Švec: Kouteckého Občan Havel je dobrý film Jan  Čulík
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
2. 8. 2008 Jak dnes prezentovat politický útlak za stalinismu Jan  Čulík
30. 7. 2008 Občan Havel: Kouteckého nasládlá propaganda, kterou měla naštěstí rozum odmítnout i Česká televize Jan  Čulík
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík

Festival dokumentárního filmu Jihlava RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík

Může být mučení uměním? RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček