24. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
papež Benedikt
24. 10. 2008

Papežova drzost

Hlava katolické církve Benedikt XVI. se bezprecedentním způsobem vměšuje do světského práva. Jedině tak si lze vysvětlit drzost, s jakou intervenoval papež za "vrácení" katedrály Sv. Víta církvi během předání pověřovacích listin nového českého velvyslance ve Vatikánu Pavla Vošalíka 27. září. Navazuje tak na tradici svých některých předchůdců, kteří se vměšovali do politického vývoje Evropy, a na které v důsedku toho nemá starý kontinent ty nejlepší vzpomínky. Sněmovní komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi se má sejít během této parlamentní schůze, aby řešila požadavek katolické církve prosazovaný lidovci, na 270 miliardové "narovnání" . "Věřím, že speciální komise, které za účelem vyřešení mimořádné otázky církevního majetku sestavila Vaše vláda a parlament, budou i nadále pracovat čestně, poctivě, a uznají upřímně přínos církve pro společnost. Vyslovuji zvláštní přání, aby se na toto dbalo i při řešení otázky pražské katedrály, která je živým svědectvím bohatého kulturního a náboženského dědictví Vaší země a dokladem souladu mezi církví a státem.", konstatoval papež.

Plné znění papežova projevu k novému českému velvyslanci ZDE

Vážený pane velvyslanče,

je mi potěšením, že Vás dnes mohou přijmout u příležitosti předání pověřovacích listin, kterými jste ustanoven k zastávání úlohy mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky při Svatém stolci. Děkuji Vám za srdečný proslov, který jste přednesl na začátku poslání, kterým Vás Vaše vláda pověřila. Prosím Vás, abyste vyřídil můj uctivý pozdrav prezidentu republiky, panu Václavu Klausovi, a abyste ho ujistil, že se modlím za zdraví a prospěch jeho národa.

Pane velvyslanče, cením si toho, že zdůrazňujete vliv křesťanství na bohaté kulturní dědictví Vašeho národa, zvláště na úlohu, kterou sehrálo evangelium, když přinášelo českému národu naději v době útisku. Naděje je skutečně nepomíjejícím poselstvím, které církev předkládá každé generaci, poselstvím, díky kterému se církev zapojuje do celosvětové úlohy vytvářet pouta pokoje a dobré vůle mezi všemi národy. Činí tak zvláště skrze svou diplomatickou činnost, která zdůrazňuje důstojnost lidí, určených k tomu, aby žili ve společenství s Bohem a ve společenství vzájemném.

Váš národ, veden smyslem pro solidaritu, která mu umožnila znovu povstat po pádu totalitarismu, chce přispět také ke prospěchu celé světové rodiny, a to účastí na mezinárodní spolupráci v boji proti násilí, hladu, chudobě a dalšímu bezpráví ve společnosti. Vaší zemi se brzy otevřou nové možnosti při předsednictví Radě Evropské unie v příštím roce. Věřím, že budou-li stanoveny jasné cíle a bude-li usnadňována spolupráce všech členských zemí, pak České republika, poctěna předsednictvím, bude moci být pevným orientačním bodem ve společné snaze uvést do souladu jednotu a rozdílnost, národní svrchovanost a společné aktivity, ekonomický pokrok a sociální spravedlnost v Evropě.

Církev si je vědoma nesčetných úloh, před kterými Evropa stojí, právě ve chvíli, kdy se národy snaží o založení stabilnějšího mezinárodního společenství pro budoucí generace. Aby v tom mohla pokračovat, její představitelé jsou povoláni k tomu, aby uznali, že štěstí a blahobytu lidí nelze dosáhnout pouze skrze struktury nebo jednotlivou společenskou nebo politickou vrstvu (srov. Spe salvi č. 24). Uskutečnění autentické kultury vyžaduje harmonickou spolupráci rodin, církevních společenství, škol, ekonomických sil, komunálních organizací a státních institucí. Nechtějí být v žádném případě samoúčelné, nýbrž jsou strukturovány a uspořádány tak, aby sloužily všem a jsou mezi sebou navzájem propojeny za účelem společného dobra (srov. Centesimus annus, č. 13).

Celá společnost proto získá, když je církvi dáno právo spravovat duchovní a materiální dobra pro svou službu (srov. Gaudium et spes, č. 88). Ve Vaší zemi se v této oblasti ukazují znamení pokroku, ale ještě zbývá mnoho vykonat. Věřím, že speciální komise, které za účelem vyřešení mimořádné otázky církevního majetku sestavila Vaše vláda a parlament, budou i nadále pracovat čestně, poctivě, a uznají upřímně přínos církve pro společnost. Vyslovuji zvláštní přání, aby se na toto dbalo i při řešení otázky pražské katedrály, která je živým svědectvím bohatého kulturního a náboženského dědictví Vaší země a dokladem souladu mezi církví a státem.

Evangelium ze své podstaty vybízí věřící, aby se věnovali láskyplné službě svým bratřím a sestrám bez rozdílu a bez ohledu na námahu (srov. Lk 10, 25-37). Láska je vnějším vyjádřením víry, která nese společenství věřících a umožňuje jim, aby byli znamením naděje pro svět (srov. Jan 13,35). Zářným příkladem této viditelné lásky ve Vaší zemi je práce charit. Její členové intenzivně pracují v nesčetných sociálních oblastech.

Zvláště to lze vidět ve službě svobodným matkám, bezdomovcům, postiženým a vězňům. Spolupráce Charity České republiky a Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věci, je dokladem plodů, které mohou vzejít z úzké spolupráce mezi státními a církevními strukturami (srov. Deus Caritas est, č. 30). Rád bych zdůraznil na tomto místě nesmírný potenciál pro výchovu mládeže. Účastí v těchto iniciativách se učí, že autentická solidarita nespočívá pouze v poskytování materiálních dober, ale v darování sebe sama (srov. Lk 17,33).

Na závěr mi, Excelence, dovolte, abych vyjádřil Vám a Vašim spoluobčanům účast na tragické smrti pana Ivo Žďárka, velvyslance České republiky v Pákistánu, který byl mezi těmi, kdo přišli o život v nedávném atentátu v Islámabádu. Každý den se modlím za to, aby toto násilí skončilo a povzbuzuji všechny, kdo pracují v diplomatických službách, aby se stále intenzivněji věnovali podpoře míru a zaručení bezpečnosti ve světě.

Na začátku Vaší služby, pane velvyslanče, Vám z celého srdce přeji, aby Vaše poslání přineslo hojné plody. Ujišťuji Vás, že úřady římské kurie jsou připraveny Vám v těchto úkolech pomoci. Prosím Vás, abyste ujistil lid České republiky o mých modlitbách a mé úctě. Přeji všem lidem hojnost Božího požehnání a svěřuji je láskyplné prozřetelnosti všemohoucího Boha.

zdroj ZDE

                 
Související články       
22. 12. 2013 Evangelii Gaudium - 3. část Jorge Mario Bergoglio - papež František

Obsah vydání       24. 10. 2008
26. 10. 2008 Volby skončily. ČR už nebude jako dřív Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Zadostiučinění? Ne, výzva Jan  Mertl
26. 10. 2008 Výsledky voleb by neměly posílit starou gardu politiků Boris  Cvek
26. 10. 2008 Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost
25. 10. 2008 ČSSD s výjimkou Prahy vyhrála i v senátních volbách
26. 10. 2008 Jsem pro odtržení ČR od Prahy
26. 10. 2008 V Praze jsou peníze
26. 10. 2008 Naplaveniny, aneb co na to rodilá Pražačka
26. 10. 2008 Povolební sebereflexe
26. 10. 2008 Jak si vedly ve volbách xenofobní a krajně pravicové strany? Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2008 Důstojný Topolánek Milan  Daniel
26. 10. 2008 Nevím, jestli bych Topolánka při útoku na hyenu z Blesku nehájil Jan  Čulík
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Le Monde: Nový proces s panem K. Pavel  Barák
25. 10. 2008 Pozor na francouzské intrikánství
24. 10. 2008 Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu? Karel  Dolejší
24. 10. 2008 I kdyby ČSSD zvítězila ve všech obvodech, dojde jen k vyrovnání sil Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Mladí nemají důvod volit
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
25. 10. 2008 She's got swastika eyes Martin "Destroyer" Přikryl
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Nová vlna se starým obsahem
25. 10. 2008 Je trapné, když Rada ČRo kritizuje něco, co ani neumí přeložit
24. 10. 2008 Alan Greenspan: Mýlil jsem se
24. 10. 2008 Mladý Hampl to ví líp než Greenspan: "Regulací nelze dosáhnout růstu bohatství"
24. 10. 2008 Nevyzpytatelná Francie? Ne, pouze Sarkozyho zizanie! Josef  Brož
24. 10. 2008 FAZ: Sarkozy může rozdělit Evropskou unii
24. 10. 2008 Human Rights Watch příštímu americkému prezidentovi: Zlepšete právní ochranu dělníků
24. 10. 2008 Le Monde: Tisíce iráckých, afgánských a gruzínských uprchlíků uvízly na řecko-tureckých hranicích
24. 10. 2008 "Berlínská zeď kapitalismu"
24. 10. 2008 Krize a populismus, neboli Snížit, nebo zvýšit daně? Uwe  Ladwig
24. 10. 2008 MFD zase manipuluje veřejnost ohledně zdravotnictví Petr  Wagner
23. 10. 2008 Zdá se, že ani teď není ODS schopna sebereflexe Petr  Nachtmann
23. 10. 2008 Počkejte, doporučuje studie Pentagonu o plánu umístit americký radar do Čech
24. 10. 2008 Nyní bankrotují celé země
24. 10. 2008 Helmut Zilk. Jméno které stačí. Richard  Seemann
24. 10. 2008 Omluva Respektu Kunderovi: Zde je návrh Jiří  Pehe
24. 10. 2008 Fabiano Golgo se domnívá, že Kundera byl udavač
24. 10. 2008 Za jak dlouho opíšou v ČTK informaci z novin, aby ji mohli zdrojovat z Reuters?
24. 10. 2008 Proč trvalo českým médiím ve čtvrtek až do večera, než informovala o Haiderově milenci?
24. 10. 2008 CItát dne, aneb co je pro ODS sebereflexe?
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu
24. 10. 2008 Dívejte se na televizi
24. 10. 2008 Papežova drzost Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 L'impudence du pape Štěpán  Kotrba
23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík
24. 10. 2008 Komu se vyplatí zničení nádražní budovy v Ustí nad Orlicí? Martin J. Kadrman
24. 10. 2008 Evropská unie odložila zavedení letištních scannerů, které cestující "svlékají"
24. 10. 2008 Poškodil Írán šance Baracka Obamy?
22. 10. 2008 Redaktoři Pelhřimovského deníku neinformují své čtenáře o kontroverzních skutečnostech týkajících se místního kandidáta do senátu Jan  Čulík
22. 10. 2008 Kundera požaduje od Respektu omluvu, jinak se bude soudit
22. 10. 2008 Ještěří mozek? Jiří  Drašnar
23. 10. 2008 Pár myšlenek z ještěřího mozku Karel  Dolejší
21. 10. 2008 Mytologizace "Udání Milana Kundery" Jakub  Češka
21. 10. 2008 O zkreslování informací Jiří  Jírovec
24. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Bolest a utrpení je také cesta Jan  Paul
23. 10. 2008 Kde leží příčiny romské emigrace do Kanady a jak by měla vláda reagovat? Pavel  Pečínka
23. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Slalom nejen pro nevidomé Jan  Paul
23. 10. 2008 Jakou úlohu bude hrát rasový původ v amerických prezidentských volbách? Miloš  Kaláb
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008