24. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 10. 2008

Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu?

Finanční krize právě vrací na pulty knihu někdejší profesorky London School of Economics Susan Strangeové Kasínový kapitalismus. Studie zveřejněná poprvé v roce 1986 argumentuje, že finanční kapitál se od 70. let postupně vymanil z kontroly, které byl podroben po druhé světové válce -- a finanční trhy se staly hájemstvím spekulativních obchodů oddělených od reálné ekonomiky.

Nejchytřejší prezident na světě, totiž ten český, ovšem v Mladé frontě Dnes tvrdí, že příčinou současné finanční krize jsou nadměrné státní zásahy do finančnictví. Vlády prý svým sprostým vyděračstvím přinutily nebohé investiční bankéře, aby se smrti hladem vyhnuli tím, že se pustí do mimořádně riskantních kapitálových obchodů.

V západoevropské politice nyní probíhá spor o to, na jaké úrovni má být umístěno těžiště kontroly finančního sektoru -- zda národní státy mají především obnovit někdejší daňovou suverenitu, jak se o to snaží Německo, a pouze některé úkoly delegovat výše, nebo zda má regulace být ukotvena primárně na úrovni bruselských či dokonce brettonwoodských institucí, jak to požaduje francouzský prezident. Zatímco se tedy dva nejvlivnější státy EU přou o vhodnou odpověď na selhání neoliberálních receptů, čeští představitelé dávají najevo, že nejlepší je pokud možno nedělat vůbec nic - protože kdo nic nedělá, nic nezkazí, kdo nic nezkazí, je finančníky pochválen, kdo je pochválen, je povýšen, kdo je povýšen, nic nedělá, kdo nic nedělá... atd. Tento postoj může sice v krátkodobém ohledu přimět některé spekulativní investory, aby uvažovali o zaparkování svých zisků právě v českých bankách, politicky však Českou republiku v Evropě dlouhodobě poškodí. Nejde jen o oslabení půlročního českého předsednictví Unii, ale také o důsledky faktického sabotování francouzského i německého přístupu pro mezinárodní prestiž ČR. Současné německo-švýcarské třenice o regulaci přeshraničního pohybu kapitálu mohou být pouhou předehrou mnohem vážnějších mezinárodních sporů, i když jistě nikdo vážně nezamýšlí řešit mezistátní finanční záležitosti metodami Saddáma Husajna v Kuvajtu.

Jak vlastně došlo k odpoutání spekulativního kapitálu od reálné ekonomiky? Zhruba mezi lety 1945-1975 prováděl stát v evropských zemích aktivní hospodářskou politiku. Směřovala jednak k podpoře a stabilizaci hospodářského růstu, jednak k získání prostředků na sociální programy, jejichž cílem bylo posilovat vnitřní soudržnost západních společností tváří v tvář konkurenčnímu společenskoekonomickému systému. Zpravidla platilo, že investoři působili v hranicích národních států a "pumpovali" peníze do rozvíjejících se průmyslových odvětví. Fiskální zátěž sice omezovala zisky, ale vyhlídky byly z ekonomického hlediska stabilní, prognózovat bylo možno na desítky let dopředu a za železnou oponou existoval odstrašující příklad, co by se mohlo stát, kdyby chamtivost zašla příliš daleko. Jenže pak - mezi lety 1969-1975 - vznikla politika détente. Obě soupeřící supervelmoci, USA a SSSR, dosáhly nukleárního patu v podobě vzájemně zaručeného zničení (mutually assured destruction, MAD) a invaze do Československa zasadila komunistickým stranám na Západě poslední, fatální ránu. Začalo období antagonistické strategické spolupráce mezi Washingonem a Moskvou, které pak trvalo až do rozpadu východního bloku. Západní investoři pochopili, že bolševická hrozba "znárodňování" se stává pouhým papírovým tygrem, protože Sověti nemohou a už snad ani nechtějí rozšiřovat říši západním směrem.

Po jomkippurské válce v roce 1973 vedla politika islámských ropných států ke světové ekonomické krizi, jakou poválečná epocha do té doby nezažila. Krátce před ní vydali manželé Meadowsovi dnes již klasickou studii nazvanou Meze růstu, v níž upozornili na fakt, že bezpříkladný poválečný hospodářský růst vlastně probíhá na úkor spotřebovávání konečných zásob surovin v konečném prostředí, takže nebude moci pokračovat bez omezení. Otřes ropné krize knihu Meadowsových proslavil a způsobil, že investoři ztratili důvěru v dlouhodobé perspektivy průmyslové ekonomiky. Protože současně s tím slábla sovětská hrozba, reagovali faktickým vypovězením poválečné sociální smlouvy a začali hromadně přesouvat aktiva z dosahu vlád.

"Daňové ráje" od té doby patří do rejstříku kasínového kapitalismu. Jsou důkazem nedůvěry investorů v dlouhodobě stabilní rozvoj západní průmyslové ekonomiky, nikoliv vynucenou reakcí na přílišnou státní kontrolu. Pro reprodukci a fungování kasínového kapitalismu mají daňové ráje daleko významnější roli než mnohem později vynalezené spekulativní investiční nástroje, o nichž se v souvislosti s aktuální krizí popsalo zdaleka nejvíce papíru. Právě daňové ráje si totiž vynutily vzájemnou konkurenci mezi státy -- konkurenci o to, kdo daňovou zátěž co nejvíce omezí, ale také, kdo bude vlastníkům peněz klást co nejméně nepříjemných otázek, lapidárně řečeno, kdo nabídne nejnižší myslitelný standard. Schopnost států vybírat přímé daně pod hrozbou odchodu investorů setrvale klesala a tento za daných podmínek neodstranitelný pokles příjmů si vlastně vynutil neoliberální politiku formulovanou za Thatcherové a Reagana. Mezinárodní konsensus založený na těchto skutečnostech se dotvořil zhruba v polovině 80. let, byl posvěcen nadnárodními institucemi brettonwoodského původu a trval bez podstatnějších změn až do letošního září. Poté spekulativní bublina začala splaskávat a světová ekonomika vykročila do prázdna.

Státy investovaly do kolabujícího finančního systému obrovské prostředky z kapes daňových poplatníků a nyní za to chtějí někdejší daňovou suverenitu zpět. Mezinárodní organizace Transparency International odhaduje, že jen z Německa ročně do daňových rájů odplyne až 500 miliard euro. Stát tak přijde možná až o 15 miliard euro na daních. Četné společnosti totiž účetně vykazují zisky kdesi na ostrovech Man či Jersey, na Bahamách, v Andoře, Monaku či Lichtenštejnsku a vyhýbají se tak jejich zdanění doma.

Svět, v němž žijeme, se právě teď stal velmi labilním. Díky nemalým Sarkozyho ambicím v ekonomické i zahraniční politice ožívá někdejší německo-francouzská rivalita pohřbená Montánní unií v roce 1950. Požadavek na oživení a reformu brettonwoodského systému je přímou výzvou k odstavení USA od role lídra světového ekonomického systému. Může se také nakonec ukázat, že kontrola finančních trhů je příliš ambiciózním cílem i pro Evropskou unii či Mezinárodní měnový fond. Dlouhodobá krize s trvající destrukcí poptávky a z ní plynoucí pokles cen ropy by pak mohly znamenat, že současní ruští vládci nebudou schopni nespokojeným generálům věnovat tolik peněz, kolik jim nedávno slíbili. Všechna tato rizika jsou zřejmá a pravděpodobnost, že se realizují, není radno podceňovat.

To jediné, čím si však můžeme být zcela jisti, je skutečnost, že dějinný pohyb se na českých hranicích nezastaví, i kdyby je Topolánkova vláda znova obehnala ostnatým drátem. Nepodařilo se to v roce 1989 a nepodaří se to ani v tom letošním, osmičkovém. Jistě, opatrnost je namístě a netřeba se přetrhnout v tupém napodobování jiných zemí. Jak dlouho ale za sebe necháme mluvit ty, kdo se řídí heslem "Kůl v plotě, náš vzor"?

                 
Obsah vydání       24. 10. 2008
26. 10. 2008 Volby skončily. ČR už nebude jako dřív Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Zadostiučinění? Ne, výzva Jan  Mertl
26. 10. 2008 Výsledky voleb by neměly posílit starou gardu politiků Boris  Cvek
26. 10. 2008 Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost
25. 10. 2008 ČSSD s výjimkou Prahy vyhrála i v senátních volbách
26. 10. 2008 Jsem pro odtržení ČR od Prahy
26. 10. 2008 V Praze jsou peníze
26. 10. 2008 Naplaveniny, aneb co na to rodilá Pražačka
26. 10. 2008 Povolební sebereflexe
26. 10. 2008 Jak si vedly ve volbách xenofobní a krajně pravicové strany? Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2008 Důstojný Topolánek Milan  Daniel
26. 10. 2008 Nevím, jestli bych Topolánka při útoku na hyenu z Blesku nehájil Jan  Čulík
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Le Monde: Nový proces s panem K. Pavel  Barák
25. 10. 2008 Pozor na francouzské intrikánství
24. 10. 2008 Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu? Karel  Dolejší
24. 10. 2008 I kdyby ČSSD zvítězila ve všech obvodech, dojde jen k vyrovnání sil Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Mladí nemají důvod volit
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
25. 10. 2008 She's got swastika eyes Martin "Destroyer" Přikryl
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 Nová vlna se starým obsahem
25. 10. 2008 Je trapné, když Rada ČRo kritizuje něco, co ani neumí přeložit
24. 10. 2008 Alan Greenspan: Mýlil jsem se
24. 10. 2008 Mladý Hampl to ví líp než Greenspan: "Regulací nelze dosáhnout růstu bohatství"
24. 10. 2008 Nevyzpytatelná Francie? Ne, pouze Sarkozyho zizanie! Josef  Brož
24. 10. 2008 FAZ: Sarkozy může rozdělit Evropskou unii
24. 10. 2008 Human Rights Watch příštímu americkému prezidentovi: Zlepšete právní ochranu dělníků
24. 10. 2008 Le Monde: Tisíce iráckých, afgánských a gruzínských uprchlíků uvízly na řecko-tureckých hranicích
24. 10. 2008 "Berlínská zeď kapitalismu"
24. 10. 2008 Krize a populismus, neboli Snížit, nebo zvýšit daně? Uwe  Ladwig
24. 10. 2008 MFD zase manipuluje veřejnost ohledně zdravotnictví Petr  Wagner
23. 10. 2008 Zdá se, že ani teď není ODS schopna sebereflexe Petr  Nachtmann
23. 10. 2008 Počkejte, doporučuje studie Pentagonu o plánu umístit americký radar do Čech
24. 10. 2008 Nyní bankrotují celé země
24. 10. 2008 Helmut Zilk. Jméno které stačí. Richard  Seemann
24. 10. 2008 Omluva Respektu Kunderovi: Zde je návrh Jiří  Pehe
24. 10. 2008 Fabiano Golgo se domnívá, že Kundera byl udavač
24. 10. 2008 Za jak dlouho opíšou v ČTK informaci z novin, aby ji mohli zdrojovat z Reuters?
24. 10. 2008 Proč trvalo českým médiím ve čtvrtek až do večera, než informovala o Haiderově milenci?
24. 10. 2008 CItát dne, aneb co je pro ODS sebereflexe?
24. 10. 2008 "Americké rakety" zasáhly školu v Pákistánu
24. 10. 2008 Dívejte se na televizi
24. 10. 2008 Papežova drzost Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 L'impudence du pape Štěpán  Kotrba
23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík
24. 10. 2008 Komu se vyplatí zničení nádražní budovy v Ustí nad Orlicí? Martin J. Kadrman
24. 10. 2008 Evropská unie odložila zavedení letištních scannerů, které cestující "svlékají"
24. 10. 2008 Poškodil Írán šance Baracka Obamy?
22. 10. 2008 Redaktoři Pelhřimovského deníku neinformují své čtenáře o kontroverzních skutečnostech týkajících se místního kandidáta do senátu Jan  Čulík
22. 10. 2008 Kundera požaduje od Respektu omluvu, jinak se bude soudit
22. 10. 2008 Ještěří mozek? Jiří  Drašnar
23. 10. 2008 Pár myšlenek z ještěřího mozku Karel  Dolejší
21. 10. 2008 Mytologizace "Udání Milana Kundery" Jakub  Češka
21. 10. 2008 O zkreslování informací Jiří  Jírovec
24. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Bolest a utrpení je také cesta Jan  Paul
23. 10. 2008 Kde leží příčiny romské emigrace do Kanady a jak by měla vláda reagovat? Pavel  Pečínka
23. 10. 2008 Monitor Jana Paula: Slalom nejen pro nevidomé Jan  Paul
23. 10. 2008 Jakou úlohu bude hrát rasový původ v amerických prezidentských volbách? Miloš  Kaláb
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2008 Krize a populismus, neboli Snížit, nebo zvýšit daně? Uwe  Ladwig
24. 10. 2008 Česká republika jako skanzen kasínového kapitalismu? Karel  Dolejší
24. 10. 2008 Nyní bankrotují celé země   
24. 10. 2008 Alan Greenspan: Mýlil jsem se   
24. 10. 2008 Mladý Hampl to ví líp než Greenspan: "Regulací nelze dosáhnout růstu bohatství"   
23. 10. 2008 Záchrana Západu zestátněním klíčového průmyslu, neboli Sarkozy, Merkelová a české předsednictvo Evropské unie Uwe  Ladwig
21. 10. 2008 Novořeč a ignoranství Michal  Vimmer
21. 10. 2008 Stane se Švýcarsko příštím Islandem?   
18. 10. 2008 Krachující banky na Wall Street platí ředitelům prémie ve výši 70 miliard dolarů   
17. 10. 2008 Krize se rozšířila do východní Evropy   
16. 10. 2008 Prosim, oblečte se dobře, bude zima, aneb Ale svět přece nezanikne Uwe  Ladwig
16. 10. 2008 Obavy z globální hospodářské krize způsobily další pád světových burz   
15. 10. 2008 Americká vláda koupí podíly v bankách   
15. 10. 2008 Sny politiků, vyhrožování bankéřů, aneb Jak určit příjmy -- teorie a praxe Uwe  Ladwig
15. 10. 2008 Finanční krize a boží vůle Stanislav  Vozka