27. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2008

Havel, Kotrba, politika a politický kýč

Polemika s článkem Štěpána Kotrby "Proč byly postoje Václava Havla kýčem"

Havel i Dubček se skutečně podíleli na věcech, které původně nechtěli, nebo je aspoň zašťitovali. To je ovšem u politiků u moci spíše pravidlo než výjimka. Tedy kromě těch, jejichž jediným politickým cílem je vlastní zadek v příslušném křesle.

Lze namítnout, že charakterní politik by měl v podobných případech odstoupit. V Dubčekově případě to platí, u Havla bych si tím tak jistý nebyl. Při rozdělení Československa Havel skutečně odstoupil (což mohl být ovšem i pragmatický kalkul do budoucna). U toho ostatního je otázka, co a nakolik vlastně Havel chtěl. Rozhodně bychom ho neměli obviňovat ze splnění slibů, které ve skutečnosti nedal, což se jeho kritikům někdy stává.

Václav Havel byl velkým bojovníkem za svobodu a objektivně vzato i za demokracii, přinejmenším do začátku roku 1990. Sám ale demokratem nikdy nebyl. Vždy byl aristokratem, častěji (ale ne pokaždé) v lepším smyslu. Navíc s tendencí režírovat. Kdyby měl možnost neomezeně modelovat českou politiku, pravděpodobně by stvořil něco systémově připomínajícího dnešní Írán. Tedy demokracii kontrolovanou elitou, která vede svět k lepšímu, elitou, nezodpovídající se nikomu kromě sebe sama. To je nutné mít na paměti, posuzujeme-li jeho polistopadové kroky. Nemusí se nám vždy líbit. Ale ani demokratická politika není v praxi vždy tak hezká jako v teorii, která často příliš nepočítá s reálně existujícími lidmi. Těmi nahoře i těmi dole.

Nevím, zda ve Washingtonu přesvědčovali Havla o logice bipolárního světa. V každém případě ten bipolární svět pak už moc dlouho nevydržel.

"Pendrekový" zákon ze srpna 1969 souvisel se snahou SSSR udržet si Československo jako svého klienta. Osobně si ale myslím, že by Kreml postupoval stejně i ve světě tripolárním či tetrapolárním. Ba i monopolárním, pokud by tímto pólem byl on sám. Co se týče privatizačních zákonů, rozpadu Československa a rozpadu OF na politické partaje, tady mi souvislost s logikou bipolárního světa uniká úplně. Příčiny bych viděl spíš v nestabilitě spojení socialistické ekonomiky s demokracií (krachuje desetkrát rychleji než socialistická ekonomika spojená s diktaturou), v prioritě slovenské identity nad československou a v neochotě voličů nadále podporovat hnutí, které bylo pro všechny a zároveň pro nikoho, hnutí, jehož jednota stavěla své představitele zcela mimo kontrolu voličů.

Pokud jde o pány Hammera a Sinclaira, není mi jasné, jak se z nich mohl Václav Havel poučit. Havlovy divadelní hry jsou někdy obtížně pochopitelné. Přesto mám pocit, že jejich autor o podobných existencích věděl. Možná si jen uvědomoval lépe než jiní opozičníci, že svět skautských ideálů, pragmatických obojživelníků a aktivních smolařů nelze od sebe v praxi smysluplně oddělit. Takhle ovšem idealista uvažovat nesmí. To smí jen realista typu Štěpána Kotrby.

Jak se Václav Havel zpronevěřil svým ideálům v komunistickém kriminále, mi není jasné. Podporoval odtamtud nějaké "humanitární bombardování"? Nebo inicioval nějakou válku mezi vězni? Nebo jde o projev falešného vědomí ze strany ŠOK?

Že humanista nikdy nebude schvalovat bombardování či iniciovat válku? Měl tedy Václav Havel schvalovat občanskou válku v Kosovu, která byla daleko horší a nadále se mohla už jen stupňovat? Třetí možnost neměl. Jako český prezident a světově známá celebrita nebyl v pozici, kdy mohl mlčet. I mlčení by se v jeho případě vykládalo jako schvalování té či oné možnosti (zpravidla momentálně pravděpodobnější). Kdo to nebere v úvahu, ten sám produkuje politický kýč. Zhruba tak, jak ho ŠOK popisuje v předposledním odstavci svého článku.

Ledacos z toho, co Havel hlásal, nedokázal ani on ani nikdo jiný naplnit konkrétním obsahem. Tyto věci následně zapadly nebo degradovaly v politický kýč. Nicméně něco zůstalo. Především svoboda slova, za kterou Václav Havel léta bojoval. Tou "obdaroval" čtvrtou skupinu, ke které počítám i sebe, a na kterou ŠOK zapomněl. Zato nezapomněl, že to byl Havel (a ne Klaus, Pithart či Vrba), kdo dal Čechům a Slovákům zlodějskou privatizaci, místo aby nějakou kouzelnou formulí vytvořil řádnou a uznávanou národní elitu.

                 
Obsah vydání       27. 6. 2008
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
27. 6. 2008 Cena ropy dosáhla dalšího rekordu
27. 6. 2008 Labouristé drasticky prohráli doplňovací volby v Henley Jan  Čulík
27. 6. 2008 Prostor pro realizaci amerického protiraketového systému v Evropě se uzavírá
27. 6. 2008 Spojené státy se rozhodly odstranit Severní Koreu ze seznamu darebáckých států
27. 6. 2008 Je eticky přijatelné nepřiměřeně profitovat na "banálním" poklesku? Miloš  Dokulil
27. 6. 2008 Buď je vláda hluchá a slepá, nebo naopak pěkně fikaná... Jan  Neoral
27. 6. 2008 Přeběhlíci a Čunek jsou projevy krize ústavního systému Martin  Kunštek
27. 6. 2008 Vládní koalice a české zájmy Jan  Prokeš
27. 6. 2008 Demokracii si musíme teprve vybojovat Milan  Valach
27. 6. 2008 Návrh státního rozpočtu na rok 2009 potvrzuje neúspěšnost vládních reforem Bohuslav  Sobotka
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
27. 6. 2008 (osamocená) Jan  Borna
27. 6. 2008 Jak Václav Havel hovořil o socialismu s lidskou tváří i po "plyšáku" Václav  Havel
28. 6. 2008 Havel, Kotrba, politika a politický kýč Pavel  Urban
27. 6. 2008 Pohrdlivou a nabubřelou terminologii si Václav Havel nezaslouží Jiří  Svoboda
27. 6. 2008 Lidsky i intelektuálně nepřijatelná frazeologie vůči mravnímu zrcadlu aneb "Dejte šaškům rolničky!" Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Má úcta k Havlovi spíš roste Boris  Cvek
27. 6. 2008 Kdo bude vyšetřovat trestné činy policistů? Od ledna 2009 asi nikdo.
27. 6. 2008 Obchodní řetězce za stovky porušení práv zaměstnanců dostaly nízké pokuty
27. 6. 2008 Reakce naštvaného občana
27. 6. 2008 Co by se stalo, kdyby Wave nebylo Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Demokracie mezi volbami, anebo O užívání procent a bodů Uwe  Ladwig
28. 6. 2008 SME: "Ľavičiari žiadajú o ústavné preskúmanie Lisabonskej zmluvy"
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
26. 6. 2008 Festival britských televizních seriálů v Chotěboři
27. 6. 2008 TNS-Sofres hlásí několik dní před začátkem francouzského předsednictví EU "trvalý euroskepticismus" francouzských občanů Karel  Košťál
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008