27. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2008

Pohrdlivou a nabubřelou terminologii si Václav Havel nezaslouží

Vážení a milí, nepatří k mým zvykům přecitlivěle reagovat na texty, publikované na internetu. Článek Štěpána Kotrby "Proč byly postoje Václava Havla kýčem" si ale reakci zaslouží. Věcně má přitom Kotrba v mnohém pravdu a mnohé z toho jsem říkával nahlas a veřejně v době, kdy to mnozí neříkali. Ale pohrdlivá, přezíravá a nabubřelá frazeologie je ve vztahu k Václavu Havlovi lidsky i intelektuálně nepřijatelná a historicky stejně zavádějící, jako všechny zjednodušené a zvulgarizované pohledy, z jakých se nakonec rodí pojmy typu "nepřítel lidu", nebo touha vyznamenat Mašíny a místo státem financovaného Ústavu marx-leninismu zřídit státem financovaný úřad obdobného obsahu, byť opačného politického zaměření, píše Jiří Svoboda.

Za předlistopadového režimu jsem vyrůstal, vystudoval a také většinu své profesionální kariéry a produktivního života odžil. Sám pro sebe jsem neviděl cestu ze sovětského protektorátu ani v emigraci, ani v disidentství. Ale první i druhé jsem pokládal vždy za legitimní.

Není určitě mým celoživotním záměrem démonizovat předlistopadový režim a jeho mocenské praktiky. Nebyl jsem ale určitě jediný, kdo měl v onom režimu strach. Strach o seberealizaci, o možnost klidně a svobodně žít a občas dokonce říct nahlas, co si myslím. Měl jsem strach z oné StB, jejíž důstojníky jsem poznal poprvé, když mi nebylo ještě 18 let. Měl jsem strach z funkcionářů oné KSČ, kteří na mne řvali, že si nezasloužím nic jiného, než jít k lopatě. Co měli společného s levicovostí a socialismem? Zhola nic! Zato zdatně uměli s frazeologií sovětského poručnictví ničit osudy lidí! Do statků a někdy i hrdel!

A Václav Havel byl v této době statečný člověk!

Snad k tomu byl disponován nějakým zvláštním povahovým rysem, že dokázal vzdorovat normální touze člověka klidně žít. Byl nepochybně mravním zrcadlem - tedy pro mne ano. Kdykoli jsem slyšel o jeho zatčení, vyslýchání a nakonec odsouzení (nemýlím-li se, strávil ve vězení celkem 4 a půl roku - to je z mého pohledu tehdejšího i dnešního nekonečně mnoho dnů), kladl jsem si otázku, zda jeho postoj není správnější, než můj.

Pokud jde o čistě abstraktní mravnost, pak tato byla zcela jistě na straně Václava Havla. Já mám na mysli správnost v kontextu vlastní osobnosti, včetně toho, že mně nikdy nebyl vlastní mesianismmus a nechtěl jsem se za nikoho, tím méně za jakoukoli myšlenku, obětovat.

Mohl bych z článku Štěpána Kotrby vyjmout citáty a poukázat na to, co se mne na textu dotýká, ale myslím, že je to zřejmé. Pro onen čas, který Petr Uhl, Rudolf Battěk, Václav Benda i Václav Havel (a mnozí jiní) strávili ve vyšetřovnách StB a věznicích (aniž mohli kdy tušit, že se guberniální předlistopadový režim zhroutí) jim náleží stejná úcta jako vězňům Protektorátu, pilotům RAF, vojákům Svobodovy armády, či Aloisu Rašínovi a Karlu Kramářovi. Úctou jsou chráněni před hrubostí a nabubřelými výrazy; bez ohledu na to, zda s jejich myšlenkami, či některými činy souhlasíme, či nikoli.

Respekt ke statečným lidem patří k základním vlastnostem národa, který si zaslouží přežít.

Autor je filmový režisér, bývalý předseda KSČM, dnes pedagog na FAMU

                 
Obsah vydání       27. 6. 2008
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
27. 6. 2008 Cena ropy dosáhla dalšího rekordu
27. 6. 2008 Labouristé drasticky prohráli doplňovací volby v Henley Jan  Čulík
27. 6. 2008 Prostor pro realizaci amerického protiraketového systému v Evropě se uzavírá
27. 6. 2008 Spojené státy se rozhodly odstranit Severní Koreu ze seznamu darebáckých států
27. 6. 2008 Je eticky přijatelné nepřiměřeně profitovat na "banálním" poklesku? Miloš  Dokulil
27. 6. 2008 Buď je vláda hluchá a slepá, nebo naopak pěkně fikaná... Jan  Neoral
27. 6. 2008 Přeběhlíci a Čunek jsou projevy krize ústavního systému Martin  Kunštek
27. 6. 2008 Vládní koalice a české zájmy Jan  Prokeš
27. 6. 2008 Demokracii si musíme teprve vybojovat Milan  Valach
27. 6. 2008 Návrh státního rozpočtu na rok 2009 potvrzuje neúspěšnost vládních reforem Bohuslav  Sobotka
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
27. 6. 2008 (osamocená) Jan  Borna
27. 6. 2008 Jak Václav Havel hovořil o socialismu s lidskou tváří i po "plyšáku" Václav  Havel
28. 6. 2008 Havel, Kotrba, politika a politický kýč Pavel  Urban
27. 6. 2008 Pohrdlivou a nabubřelou terminologii si Václav Havel nezaslouží Jiří  Svoboda
27. 6. 2008 Lidsky i intelektuálně nepřijatelná frazeologie vůči mravnímu zrcadlu aneb "Dejte šaškům rolničky!" Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Má úcta k Havlovi spíš roste Boris  Cvek
27. 6. 2008 Kdo bude vyšetřovat trestné činy policistů? Od ledna 2009 asi nikdo.
27. 6. 2008 Obchodní řetězce za stovky porušení práv zaměstnanců dostaly nízké pokuty
27. 6. 2008 Reakce naštvaného občana
27. 6. 2008 Co by se stalo, kdyby Wave nebylo Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Demokracie mezi volbami, anebo O užívání procent a bodů Uwe  Ladwig
28. 6. 2008 SME: "Ľavičiari žiadajú o ústavné preskúmanie Lisabonskej zmluvy"
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
26. 6. 2008 Festival britských televizních seriálů v Chotěboři
27. 6. 2008 TNS-Sofres hlásí několik dní před začátkem francouzského předsednictví EU "trvalý euroskepticismus" francouzských občanů Karel  Košťál
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008