4. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2007

Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec

Polemika s článkem Petra Slámy "Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik??"

Petr Sláma ve svém článku pro Britské listy podle mého názoru velmi lacině míchá Husa a husitství (přičemž husitské hnutí je husitské jen v tom smyslu, že reaguje na Husovu smrt a že si bere za své některé jeho postoje -- v každém případě Hus byl konzervativní katolík, nikoli utrakvista a už vůbec ne táborita) a ještě laciněji dává k dispozici jen dvě alternativy, z nichž žádná nemá relevanci. Každý, kdo chce psát o Husovi, by si měl především přečíst jeho dílo (kompletně vyšlo v češtině v šesti svazcích: Mistra Jana Husi Sebrané spisy, Josef Bursík, Praha 1904). Co každého čtenáře Husova díla musí napadnout jako první, je dle mého názoru to, že Hus byl součástí středověké, univerzalistické, scholastické tradice. V ničem není větším fanatikem či národovcem (ačkoli by se dalo právem říci, že se více věnuje -- trošku jako Dante -- rodnému jazyku a rodné zemi) než sv. Tomáš Akvinský, který zastával také mnohé, pro nás zcela nepřijatelné, "fanatické", teze, jako je např. popravování kacířů.

Husův moralismus vychází ze strašné situace v tehdejší církvi, již kritizoval i sám Karel IV. Dobrý obraz o středověké církvi si může učinit každý čtenář Dantovy Božské komedie. Tento největší katolický básník, jejž asi nikdo nebude podezřívat z toho, že by církev jako takovou nenáviděl, ostře kritizuje poměry v církvi a odsuzuje soudobé papeže do hlubin pekla. Stejně ostře se vyjadřovali i mnozí světci během staletí před Janem Husem. Církev stále hledala svou reformu, ať už v hnutí kolem sv. Bernarda z Clairvaux či kolem sv. Františka z Assisi, ale zas a zas se ukazovala ve své světské moci proti reformě imunní. Petr Sláma by si měl uvědomit, že církev před Tridentem vypadala zcela jinak, než si dnešní katolíci chtějí přiznat.

Byl-li Hus v něčem heretik, tak v některých subtilitách (měl blízko k tzv. donatismu), ne ve své moralismu. Moralismem naopak Hus jasně dosvědčuje svou příslušnost ke středověkému katolicismu, jenž neustále hrozil peklem. Je také příznačné, že skutečná reformace, začínající s Lutherem, měla zcela opačný éthos, totiž důraz na Pavlovo učení o milosti (dnes populární i v římské církvi). Hus není teologicky předchůdcem reformace, stal se však vzorem člověka, který pro návrat k pravé církevní nauce (již luteráni i kalvíni nacházeli v Písmu na rozdíl od Husa, který čerpal navíc ještě z pozdější katolické tradice stejně jako celá scholastika) dokázal obětovat svůj život. To motivovalo českou reformaci, tj. "husitství", ale i reformaci světovou (Luther se k Husovi hlásil).

Co je však nejpodstatnější na Husově příběhu, to je jeho smrt. Tak jako mnoho jiných kritiků církve (mezi jinými třeba církví prokletý, mnohem radikálnější než Hus, John Wyclif, z něhož vychází Husovo dílo O církvi), mohl i on žít v klidu pod ochranou šlechty, ale uvěřil koncilu a císaři Zikmundovi. To bylo od něj naivní, nicméně i šlechetné a statečné následování Krista. Přišel na koncil a podobně jako kdysi svatý František, který s církevními stvůrami svedl taky bolestné boje, tam proti zájmům moci a korupce hájil pravé jádro církevní nauky tak, jak by ho v zásadě (teď nejde o detaily) přijali určitě také velcí zakladatelé západní církve, jakými byli sv. Augustin či sv. papežové Lev Veliký, Řehoř Veliký, Řehoř VII. Že církev potřebovala reformu a že ta reforma musela spočívat v návratu (jak se uskutečnil např. na Tridentském koncilu), o tom v Husově době už nějaké to století asi nikdo, kdo to s církví myslel dobře, nepochyboval. Ale proto byl Hus mocným prelátům tolik nebezpečný, protože řekl to, co si mysleli mnozí (včetně králů, císařů (= Karel IV.) a knížat!), a řekl to velmi nahlas, dokonce na koncilu a silou pouhé morální autority. Je nepochybné, že měl pravdu.

Měl pravdu, když usvědčoval preláty z naprostého znehodnocení křesťanství, z obludného zničení původní církve, jak ji založili Ježíš Kristus, apoštolové a sv. Otcové. Tváří v tvář svinstvu a lži neodvolal stejně jako mnoho a mnoho křesťanských mučedníků prvních staletí, kteří pro svou víru byli vyvražďováni, a podstoupil smrt ohněm. Byl a zůstal sám, jeho dědicem nikdy nebyl žádný "husitismus" a římská církev ho nikdy nepřijala zpět, byť byl nad vší pochybnost jedním z nejzásadovějších katolíků své doby. Neměl to štěstí jako Jana z Arku, již římská církev nejprve upálila, aby ji pak prohlásila za svatou.

Nejpomýlenější ze všeho je však chápat Husa jako veličinu národního hnutí, jak to dělala také první republika, komunisté a nakonec i Československá církev husitská. Hus je postava dějin náboženství, patří do světového étosu pravdy a poctivosti, a to, že byl Čechem a měl péči o svůj národ, to je zcela vedlejší a případkové. Proto na něj také můžeme být hrdi. Na dnešní poměry byl sice fanatik, ve svých poměrech však v žádném případě. Pro každého, kdo chce být k němu slušný a poctivý, musí být tento muž jedním z katolických světců. Mírné potíže, které měl s některými částmi nauky, nejsou problém, stačí se podívat pro příklad na takového světce, jakým byl sv. Augustin, jehož učení de facto zakládá kalvinismus, a přece Augustin patří mezi římskokatolické světce par excellence. Jediná církev, pokud vím, která se ovšem zatím dokázala přihlásit k Husovi jako ke katolickému světci, je česká starokatolická církev.

Pro mne osobně je Hus krom toho všeho ještě příkladem českého vzdělance (a na něj posléze navazuje Chelčický a Komenský, byť oba již patřili k reformačnímu učení), který přesahuje to, co tu od národního obrození zakořenilo jako "česká kultura". V dobách, kdy na území, kde se mluvilo česky, nějaká skutečná kultura byla, to byla kultura intimně a hluboce napojená na celoevropský rozměr a celoevropská témata. Hus byl osobnost evropského formátu a Češi mu dávno přestali rozumět nikoli jenom díky různým ideologickým animozitám (rekatolizace vs. Hus-protestant, pak národní tradice vs. Hus-katolík a Hus-scholastik, pak třídní pojetí Husa vs. Hus-přítel šlechty a středověkého uspořádání státu), ale také proto, že ztratili základ, že se od národního obrození uzavřeli na smradlavém dvorku své malosti a nijak se nevraceli ke své původní kultuře, kultuře univerzalistické, umírněně katolické a otevřené světovému bohatství. Hus by měl být chápán a studován jako mohutný most přes řeku národní malosti k moři velké univerzalistické civilizace středověku, z níž vyrostla renesance, reformace, věda a celá naše západní civilizace. Četba Husa by měla českého studenta v 21. století přivést k podrobnějšímu studiu Tomáše Akvinského, ba scholastiky vůbec, měla by mu ukázat dodnes živé místo Husa v diskusi o církvi, o náboženství, o tradici a svědomí. Kultura totiž, zejména v civilizovaném světě, nezačíná v devatenáctém století, ale v antice a ještě před antikou. A je intimně spojená s náboženskými otázkami od Gilgameše po Ginsberga. Češi si tohle ve svém smrádečku neuvědomují již hezky dlouho, a podle toho jejich "kultura" také vypadá. I proto pro ně Hus a Komenský zůstávají stále tak cizí, byť o nich žvaní tak často.

                 
Obsah vydání       4. 7. 2007
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Hlavní cenu dostala Severní blata
8. 7. 2007 Katolička Petra Kováčová Boris  Cvek
7. 7. 2007 Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec Boris  Cvek
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
7. 7. 2007 Nový způsob evangelizace: rozbíjet rodiny jinověrců Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Live Earth - megaakce rockových hudebníků na záchranu planety
7. 7. 2007 Téměř 50 britských univerzit na pokraji finančního kolapsu
7. 7. 2007 Rusko dává Evropě na výběr - své rakety chce rozmístit přímo uprostřed EU Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Lavrov proti duchu studené války
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi
7. 7. 2007 Papež si myslí, že pouze katolíci mají právo zastupovat Krista...
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
7. 7. 2007 Prosté věci - prostě nejlepší Ema  Čulík
7. 7. 2007 Simple Things - simply the best Ema  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
6. 7. 2007 Zaplatíte akreditaci a na filmy se nedostanete? Jan  Čulík
6. 7. 2007 Stupidita Festivalového deníku, Karlovy Vary
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu
5. 7. 2007 "Ivanov varoval Američany," píše ruský list Vzgljad Karel  Dolejší
5. 7. 2007 Spojené státy trvají na radaru v Česku, vláda ČR přikyvuje bez souhlasu parlamentu a přes odpor obyvatel
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
5. 7. 2007 Austrálie "je v Iráku kvůli ropě"
5. 7. 2007 CIA: odtajněná přísně tajná zpráva o Československu 1968 Miroslav  Polreich
5. 7. 2007 Hrozba útoků v Británii snížena z nejvyššího stupně "kritický" na "vážný"
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 7. 2007 Rusové a Korejci: Většinou nezklamou Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
5. 7. 2007 Lidový a studentský filmový festival Karlovy Vary Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mitchellova Venuše zřejmě nejlepší film letošního karlovarského festivalu Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
4. 7. 2007 Ty špíno, vem si svůj batoh a vypadni Jan  Čulík
4. 7. 2007 Úterní pokračující projekce Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Odmítáme terorismus
4. 7. 2007 Padli; aby pomohli zbavit zemi fašistické nadvlády Jan  Hamáček
4. 7. 2007 Poukázali jste záslužně na to, že z českých médií zmizely dobré fotografie
4. 7. 2007 Pane Čulíku, nepoučujte český národ
4. 7. 2007 Nechci nikoho poučovat, nechci nikoho měnit
4. 7. 2007 ■ ■ ■ Kateřina  Bolechová
4. 7. 2007 Nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" ukončila svou činnost Richard  Seemann
4. 7. 2007 Sté výročí počátků největšího podvodu dějin? Jan  Zeman
4. 7. 2007 Tony odchádza. Nech žije Gordon? Radovan  Geist
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
3. 7. 2007 Skutečný život je skutečně napínavý Ema  Čulík
3. 7. 2007 Real life's a real thrill Ema  Čulík
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 Válka generací a spiknutí metuzalémů Stanislav  Heczko
3. 7. 2007 O (ne)závislosti ruských médií Tomáš  Lipták, Inga  Kokalevská
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
9. 10. 2006 Parametry hrdinství Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
3. 11. 2005 Husitské konotace Pavel  Kopecký
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber