25. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2005

Hus -- chaot a kruťas?

Článek Petra Slámy mne natolik zaujal, že jsem ze svých knih (Šmahel: Husitská revoluce, Kejř: Husité; Husův proces, Kantůrková: Jan Hus) osvěžil své znalosti a na jejich základě bych se odvážil Mistra hájit v obou bodech obžaloby.

Chaot?

Pro Husa bylo klíčovým problémem, zda má (onb sám a člověk vůbec) poslouchat vrchnost, ať po něm žádá cokoliv. Své řešení vyjádřil v dopise pražskému arcibiskupovi -- má poslouchat "nikoliv ve věcech nehodných, ale v příkazech dovolených" (cituji podle Kantůrkové). Jak ale zdůvodnit neposlušnost, vládne-li vrchnost z milosti boží? Hus přijal řešení Wiklefovo: žije-li vrchnost ve smrtelném hříchu, není vrchností. Smrtelný hřích byl ve středověkém pojetí hřích tak těžký, že člověk se jeho pácháním zcela odtrhl od Boha. Hus si uvědomoval nebezpečí anarchie, k níž by jím přijatá teorie mohla vést, a snažil se její možné důsledky zmírnit.

Připomínal např., že církevní úkony jako křest či sňatek, byť provedené knězem, který pozbyl práva jím být, zůstávají platné, protože to zaručuje milost boží. Důležitý je také přítomný čas: Hus netvrdil, že spácháním smrtelného hříchu pozbyl představený oprávněnost vykonávat svůj úkol navždy. Z Husova učení lze tedy pouze vyvodit, že nemáme poslouchat vrchnost, nutí-li nás k hříchu, nikoliv, že ji v případě, že páchá takový hřích, nemáme poslouchat ani "v dovolených věcech". Je ovšem logické, že vrchnost žijící v smrtelném hříchu by měla být ze svého úřadu sesazena a že je otázka, kdo a jak to má právo provést. Jistě je také obtížné stanovit hranici, za níž je neposlušnost oprávněna a není jen výrazem svévole a fanatismu.

To jsou ale otázky, které si klade každá doba, a nemůžeme mít Husovi za zlé, že je úplně nevyřešil. Nezbytná rozmazanost hranice, za níž je dovolena neposlušnost, je menším zlem než slepá poslušnost.

Kruťas?

Petr Sláma vyčítá Husovi, že byl duchovním otcem formulace, podle níž je třeba "smrtelných hříchů na hrdle trestati". Tato formulace připomíná čtvrtý pražský artikul, v této podobě jsem ji však nikde nenašel. Husité se shodli na formulaci, že smrtelné hříchy a jiné neřády mají být "rozumně od těch, kdo k tomu mají úřad, v každém stavu stavovány a kaženy". Slovo "rozumně" tu lze stěží chápat jinak, než že trest má být přiměřený velikosti přečinu. Ve zdůvodnění artikulu se sice připomíná výrok sv. Pavla, že smrt si zaslouží nejen zločinec, ale i ten, kdo ke zločinu svoluje, smyslem výroku ani jeho použití však není, že každý pachatel musí být popraven.

Artikul nepožaduje rozšířené ukládání trestu smrti, ale dodržení zásady "žádný zločin bez trestu" a to zejména v případě vyšších stavů. Je ovšem pravda, že v moralizujícím ovzduší středověku soustředění pozornosti na trestání mohlo mít neblahé následky. Nemyslím však, že by Hus byl moralistou savonarolovského typu. Ve svých spisech a dopisech projevuje i shovívavost k lidským slabostem a smysl pro humor, a byť když se mu protivil např. tanec, spoléhal se tu na své kazatelské působení a nehrozil světskými ani pekelnými tresty. Plodem husitství nebyl jen Žižkův vojenský řád s opravdu extrémními pasážemi o trestech, ale i na svou dobu velmi mírné stanovisko Svatováclavské synody roku 1418 a hlavně hlubší zamyšlení nad problematikou trestů vůbec.

Jak píše Kejř v knize o husitech: "Husitství nezavrhlo bezvýhradně trest smrti, ale rozhodně omezilo jeho zneužívání a ozvaly se i hlasy požadující jeho úplné zrušení [...] proto mohl roku 1433 při basilejských diskusích prohlásit čelný člen husitské delegace M. Jan Rokycana, že v Praze nebyl již řadu let nikdo popraven pro krádež." Jiný významný představitel husitů, Mikuláš z Pelhřimova, při těchto diskusích dokonce řekl, že za svou osobu trest smrti zcela odmítá, čímž, jak konstatuje Šmahel, překročil mentální obzory vlastního hnutí i tehdejší Evropy.

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. vyučuje na katedře obecné fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

                 
Obsah vydání       25. 7. 2005
25. 7. 2005 Londýnská policie jmenovala osoby, podezřelé z útoků z 21.7.
23. 7. 2005 Britská policie zastřelila Brazilce
25. 7. 2005 Britský ministr zahraničí hájil usmrcení Jeana Charlese de Menezese
24. 7. 2005 Brazílie požaduje vysvětlení, proč a jak byl zabit
23. 7. 2005 Muž zastřelený v Londýně nebyl atentátník
25. 7. 2005 Oni o koze a já o voze Jan  Čulík
23. 7. 2005 Britští muslimové: Máme strašlivý strach
25. 7. 2005 Boj proti terorismu přináší na hranicích konečně své ovoce
25. 7. 2005 Michael  Marčák
25. 7. 2005 Krev zmizelého - východoevropský western Jan  Čulík
25. 7. 2005 Letos žádné zázemí pro novináře Jan  Čulík
25. 7. 2005 Tajemství smokingu Alex  Koenigsmark
25. 7. 2005 Michael  Marčák
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 7. 2005 Nevadí mi, že Klaus kritizuje EU, ale jak to dělá a s kým se spojuje Karel  Dolejší
25. 7. 2005 Vystřiženo z dobových komunistických žurnálů? Josef  Provazník
25. 7. 2005 SRN: Konzervativci a liberálové ztrácejí většinu Richard  Seemann
25. 7. 2005 SRN: Lafontaine jako divoká karta německých voleb Tomáš  Krček
25. 7. 2005 "Nobelova cena" za ekonomii Josef  Vít
25. 7. 2005 Prešov chce sídlisko, kde žijú Rómovia, obohnať múrom
25. 7. 2005 Sociální stát a problémy imigrantů Veronika  Valachová
25. 7. 2005 Jste vozíčkář, práce není
25. 7. 2005 Panská rasa, divoký odsun a zlí Čechové Michael  Marčák
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
22. 7. 2005 Der Tag kommt nicht Štěpán  Kotrba
25. 7. 2005 Okupanti utekli ještě před koncem války, kolaboranti zůstali Stanislav A. Hošek
25. 7. 2005 Co mělo přijít místo odsunu? Ondřej  Slačálek
25. 7. 2005 Soucit s těmi, co nemohou zapomenout na prožité křivdy
25. 7. 2005 Název Česko s cizojazyčnými variantami je kodifikován již řadu let Jiří  Kratochvíl
25. 7. 2005 Ať žije bordel a nikdy jinak! Václav  Dušek
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
25. 7. 2005 Ferndando Pereira byl zavražděn! Jan  Rovenský
25. 7. 2005 SRN: Deficit i letos přes 3 %
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2005 Jste vozíčkář, práce není   
25. 7. 2005 Tajemství smokingu Alex  Koenigsmark
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
25. 7. 2005 Sociální stát a problémy imigrantů Veronika  Valachová
25. 7. 2005 Ať žije bordel a nikdy jinak! Václav  Dušek
25. 7. 2005 Krev zmizelého - východoevropský western Jan  Čulík
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
22. 7. 2005 Nebylo povinností být disidentem Jan  Čulík
19. 7. 2005 Velmoci spolu neválčí, bojují proti sobě univerzitami Jan  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"   
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra   

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba