29. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2007

Film, který neví, co chce říct

Obsluhoval jsem anglického krále (2006), režie Jiří Menzel

Většina filmových adaptací literárních děl, vzniklých po roce 1990, je neúspěšná, a totéž platí plnou měrou o velmi nevyrovnané Menzelově verzi Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále. Jistě, Hrabalův román je významově těžko uchopitelný, světélkuje množstvím protichůdných semantických obsahů na mnoha rovinách; přesto však z nich nakonec vyplývá ucelená filozofie. Veškerá tato složitost a hloubka z Menzelovy adaptace zmizela. Co zůstalo, je jen láskyplná a vizuálně pečlivá evokace prostředí luxusních dobových hotelů z období první republiky. Cynik by se mohl zeptat: Co ten film vlastně sděluje, než že je to oslava jídla?

(Ukázka z připravované knihy Jana Čulíka: Jací jsme: Český hraný film 1990-2007, která vyjde před Vánoci)

Snímek paradoxně trpí dvěma protichůdnými tendencemi, který jeho význam snižují na stereotypní a myšlenkově plytký pokus. Politické události, odehrávající se na scéně tzv. "Velkých dějin", jsou ve filmu zbanalizovány a zesterotypičněny: vznikl tak jen konvenční, snad už asi tisící příběh "osudu člověka" v době kataklysmatických událostí druhé světové války a příchodu komunismu ve střední Evropě.

Jenže Hrabalovo literární dílo není politickohistorickým pamfletem, odsuzujícím německou okupaci či příchod komunistického režimu. Politické události v Hrabalově románu hrají zvláštní, téměř nepolitickou roli. Jsou nástrojem k čemusi většímu. Třeba pojetí "fešáckého" pracovního tábora pro milionáře po roce 1948 je přece u Hrabala velmi zvláštní; hlavní hrdina v něm také dlouho nepobude; zamysleme se, proč tomu tak je. Ovšem Menzel se ve své filmové verzi přidržel polopatické, konvenční interpretace historických událostí, usoudil, že když jde o komunistický pracovní tábor, musí být drsný a hrdinu v něm ponechal skoro po celých patnáct let. Stereotypičnost podání nacistického a komunistického útlaku film oslabuje, Hrabalovy texty nikdy nejsou otevřenou politickou propagandou, s níž konvenčním způsobem flirtuje Menzelův film. Menzel naznačuje, že historické události mají jedinou možnou, obecně přijímanou interpretaci. Hrabal nikdy není takto jednoduchý.

Jednou z pozoruhodných vlastností Hrabalova románu je téměř úplná amorálnost hlavní postavy (která, mimochodem, v literárním textu skoro nikdy není jmenována: Menzel to musel zexplicitnit a polopaticky hlavního hrdinu hned divákům představil pod jménem Jan Dítě). V Hrabalově románu jedná hrdina - maličký číšník - ve většině případů neeticky (ať jde o podvodné prodávání párků na nádraží, o placení za sex s Jaruškou v místním bordelu U Rajských, o kolaboraci s nacisty či o zpeněžení známek usmrcených židů), jenže se většinou úzkostlivě vyhýbá morálnímu hodnocení svých činů. Tímto svým postojem se číšník skutečně chová jako dítě, které také hloubkově nezkoumá, zda to, co učinilo, je či není etické. Hrabal v knize analyzuje slouhovství a český komplex méněcennosti, ale objektivně a nezúčastněně, bez patetických morálních soudů, jako vědec studující jevy pod mikroskopem. To Menzel ve filmu nedokáže.

Bohatství či postavení, jehož hlavní hrdina v Hrabalově románu (dočasně) nabývá, je vždycky dosaženo aspoň do určité míry nelegitimním způsobem: hlavní hrdina v knize toto však nikdy nereflektuje. Nepozastavuje se nad tím, že na nádraží při prodeji párků kradl. Tato podivná amorálnost celého románu vytváří napětí a vede čtenáře ke spekulacím, proč se tak malý číšník chová a jak se to váže k ostatním významovým rovinám Hrabalova příběhu. Hrabala vždycky zajímají vzrušující, neobvyklé, intenzivní, výstřední motivy a zážitky, skoro nikdy je neumísťuje do moralizujícího rámce.

Menzel ovšem horror vacui Hrabalovy amorálnosti nesnesl. Epizodu z počátku filmu, kdy Dítě okrade při prodeji párku Waldena v odjíždějícím vlaku tím, že mu nevrátí drobné, opakuje později ve variaci, kdy se Dítě snaží Waldenovi uzavřenému ve vagonu nacistického železničního transportu za odjíždějícím vlakem podat kus chleba; a pak v úplném závěru na samotě v šumavském pohraničí, kdy Dítěte navštěvuje po letech mrtvý Walden a Dítě mu na základě svých morálních výčitek vrací drobné. Menzel se snaží vytvářet ve filmu několikrát takovéto paralely: jsou trochu násilné.

Druhým rozdílem Menzelova filmu ve srovnání s Hrabalovým románem je téměř naprostá absence jakékoliv filozofie. Menzelův film je významově bezradný, neví, co chce a nic nekomunikuje. Je významově neintegrovaný, je pouhou sérií vizuálně často atraktivně pojatých dobových scén. Jediným pojítkem filmu, které Menzel z Hrabalova literárního textu odpozoroval dobře, je grotesknost, avšak tento motiv je realizován chabě a nedůsledně, takže se nestává integrující páteří celku.

Hrabalovo literární dílo je bildungsroman. Je to příběh o člověku, který se bez vlastní viny narodí s podstatným fyzickým handicapem (je malý a vypadá jako dítě) a má z toho komplex. Hrabalův hrdina je jistě metaforou celého "malého" českého národa, který byl v sedmdesátých letech, kdy Hrabal toto dílo napsal, po sovětské invazi z roku 1968, v beznadějném područí totalitní mocnosti. V té době byl každý proti establishmentu. Proto je jedním z hlavním motivů tohoto románu myšlenka, že snažit se vetřít do přízně mocným je vždycky pošetilé.

Hrabal svým románem sleduje, jak se jeho zakomplexovaný, malý hrdina snaží stůj co stůj integrovat do establishmentové společnosti, dosáhnout toho, aby byl ctěn a uznáván. To se mu z téměř metafyzických důvodů nikdy dlouhodoběji nepodaří. Českému everymanovi to prostě není souzeno. Možná proto, že skutečně má nepoužitelné vlastnosti, není fyzicky přitažlivý a charismatický, nemá dlouhodobější štěstí - možná i proto, že své peníze a postavení získává nelegitimním způsobem. Jenže to v Hrabalově románu nevadí: všichni ti bohatí podnikatelé a živnostníci, jimž se snaží v první části Hrabalova díla miniaturní číšník tak silně přizpůsobit, dosáhli svého bohatství také neetickými metodami, jenže jejich postavení jako příslušníky establishmentu nikdo nezpochybňuje. To jsou ty velké národy.

Menzel zakomplexovanost a nedostatečnost Hrabalova hlavního hrdiny rozbíjí. Nepochopil tuto postavu. Dopsal do ní zvláštní inteligenci: Dítě sice dostává od vrchního číšníka pohlavky, ale je schopen geniálně radit štamgastům, jak vyhrát šachovou partii. Tuto zvláštní inteligenci Hrabalův hrdina v knize nemá a tento charakterový rys je v protikladu s celkovou charakteristikou hrdiny. Když je tedy podle Menzelovy interpretace Dítě tak inteligentní, že dokáže předvídat šachové partie o několik kroků dopředu, proč není ve filmu Dítě schopen stejným způsobem úspěšně strategicky plánovat své kroky v životě?

Hrabalova kniha je dílem osobního dozrávání. Hrdina si postupně uvědomuje, že snaha stát se slavným, úspěšným a uznávaným, ať už na základě bohatství (za první republiky) či ideologie (později) je pošetilá. (V Hrabalově díle za nacistické okupace, ideologie odlidšťuje: proto se v románu hrdinovi a jeho německé manželce po všech "vědeckých" testech, jejichž účelem mělo být vytvořit "dokonalého Árijce", narodí kripl, který jen kladivem zatlouká hřebíky do dřevěných prken v podlaze, v Menzelově filmu manželé nedokáží dítě vůbec počít). Pošetilá je proto, že -- jak to Hrabal cítil v atmosféře sedmdesátých let - všechna sláva polní tráva: bohatství a postavení nejsou trvalé a ideologie ztrácejí význam. Až právě na samotě v pošumavském pohraničí dochází hrdina-bývalý číšník kompletního, mystického prozření a poznává sebe sama. Hrabalova kniha je silně ovlivněna taoismem.

Toto všechno v Menzelově filmu chybí. Po několika vizuálně atraktivních retro-scénách v pražských hotelech za první republiky se film promění pomocí týdeníků a jiných přidružených záběrů v historickou rekapitulaci nacistické okupace; případně komunistického režimu. V situaci, kdy Dítě pracuje jako číšník v nacistickém středisku pro plození dokonalých Árijců, fílm připomíná Cieslarův snímek Pramen života (2000). V sekvencích, pojednávajících o komunistické éře po roce 1948, se nám dostává ideologických lekcí o tom jak drastický a mstivý byl v této době útlak (to v Hrabalově knize není!) , i poněkud školometského vysvětlení, proč že je tomu, že je sudetské pohraničí po druhé světové válce tak zanedbané a vylidněné.

Menzel využil Hrabalova literárního textu pouze jako inspirace: některé části příběhu (např. existenci mentálně postiženého Dítětova syna, či sexuální hrátky prezidenta Masaryka v hotelu Tichota) z příběhu vynechal a román zjednodušil, nepochopil také filozofický rozměr Hrabalova literárního textu. Zároveň Menzel do filmu vepsal postavy a monology nové. Jako ideologická propaganda působí zakázaný profesor francouzštiny a jeho mladá spolupracovnice; dívka, kterou propustili z čokoládovny, protože se ráda milovala s více muži.

Měnit původní literární dílo samozřejmě filmový tvůrce má právo, pokud je výsledné dílo stejně dobré jako literární předloha, anebo kvalitnější. V tomto případě se to nepodařilo. Švejkovský závěr filmu, kdy Dítě v šumavské samotě drží půllitr s pivem a říká: "Tohle pivo je dobré, sem budu chodit!" je svou banalitou ve srovnání s původním Hrabalovým textem šokující. Anebo že by Menzel chtěl komunikovat skutečnost, že je Dítě svými životními zážitky ze tří režimů natolik otřesen, že poslední věta celého díla (která je svým umístěním nesmírně významná) musí být o pivu, protože o ničem jiném po traumatických zkušenostech nemá smysl mluvit?

                 
Obsah vydání       29. 6. 2007
1. 7. 2007 Atentát ve skotském Glasgow
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 Nechci uhořet Jan  Čulík
30. 6. 2007 Kvůli klimatizaci ničíme životní prostředí Jan  Čulík
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat
29. 6. 2007 Kritika MFD zaměřená proti nemocničnímu stravování, je hrubě tendenční
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
30. 6. 2007 Vyvařování v nemocnicích Petr  Wagner
29. 6. 2007 Nový silniční zákon rok poté Ivo  Antušek
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Přestaňte kouřit, začněte žít Jan  Čulík
29. 6. 2007 Puzení konat Václav  Dušek
29. 6. 2007 Česká televize a podprahové informace pro radar Michal  Rusek
29. 6. 2007 ■ ■ ■ František  Schildberger
29. 6. 2007 Nikoliv etika a právo, ale úspěch a zisk, to je měřítko společenské úrovně i tvář současné státní politiky Jan  Paul
29. 6. 2007 Několik poznámek k daním
29. 6. 2007 V Německu vzplála diskuse o prezidentském úřadu Richard  Seemann
29. 6. 2007 Christopher Bollyn v ilegalitě? Jan  Zeman
29. 6. 2007 Že by Češi opravdu byli tak pověrčiví, aneb Věříte anketkám? Uwe  Ladwig
28. 6. 2007 Islamismus není nacismus
28. 6. 2007 Z deníku Mladá fronta Dnes se stal PR magazín politiků ODS Štěpán  Kotrba
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě
27. 6. 2007 Úspěchy a záhady Oskar  Krejčí
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Žvanivý Vondra Milan  Valach
26. 6. 2007 Soudím, že islám musí být zničen Štefan  Švec
26. 6. 2007 Britské střední vrstvy na pokraji revoluce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 6. 2007 Valna hromada Občanského sdružení Britské listy

Český film RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
5. 6. 2007 Tajnost dnešního českého filmu Tomáš  Koloc
30. 5. 2007 Bestiář: Překvapuje banalitou i mechaničností Jan  Čulík
29. 5. 2007 Tajnosti: Snad nejhlubší a nejpozoruhodnější film z poslední doby Jan  Čulík
28. 5. 2007 Vratné lahve: Sentimentální variace na známé téma Jan  Čulík
23. 5. 2007 Zemřel filmový režisér Pavel Hobl   
14. 5. 2007 Konec básníků v Čechách Jan  Čulík
14. 5. 2007 Jak básníci neztrácejí naději Jan  Čulík
10. 5. 2007 Byli jsme to my? Jan  Čulík
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
20. 3. 2007 Tmavomodrý svět Jan  Čulík
19. 3. 2007 Vratné lahve: Vypůjčit a vrátit Tomáš  Koloc