4. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 7. 2007

ANALÝZA

CIA: odtajněná přísně tajná zpráva o Československu 1968

Zpravodajský direktorát CIA vydal a tím i odtajnil v květnu 2007 v rámci projektu FOIA Zpravodajskou zprávu (Intelligence Memorandum) jejíž součástí je i šedesátistránková zpráva "Czechoslovakia :The problem od Soviet Control - Československo: problém sovětské nadvlády". Přísně tajná zpráva (s klasifikací top secret) byla zpracována ke dni 16. ledna 1970 skupinou analytiků, kterou vedl James Ogle a výsledek předkládal šéf oddělení speciálního výzkumu DD/I John Kerry King.

Účelem zprávy bylo podat podrobný rozbor "jak Sovětský svaz přišel o politickou nadvládu nad Československem a jak ji opět získal během let 1968 - 1969". Materiál, přestože měl vysoký stupeň utajení, je v podstatě souhrnem a chronologickým popisem informací z dostupných, většinou mediálních zdrojů.

Poznámka redakce BL: Kdyby Milan Vodička z redakce MfD nečetl analýzy Britských listů, neměl by snad o čem psát...
MfD 7. 7. 2007 14:30: CIA: Nezvládnuté pražské jaro uťalo reformy východu ZDE

Účelem zprávy bylo podat podrobný rozbor "jak Sovětský svaz přišel o politickou kontrolu nad Československem a jak ji opět získal během let 1968 - 1969". Materiál, přestože měl vysoký stupeň utajení, je v podstatě souhrnem a chronologickým popisem informací z dostupných, většinou mediálních zdrojů.

16. 1. 1970 Spis ESAU XLIV : Czechoslovakia :The problem od Soviet Control CIAARCHIV BL

Zpráva nezahrnuje žádné informace, které by měly zpravodajský charakter a jejichž zdrojem by byla americká či jiná agenturní síť. Nevychází tedy z žádných vlastních informací. Její důvěrná zpravodajská hodnota, alespoň pokud se týká pramenů a zdrojů, je tudíž nulová.

Nezahrnuje ani vlastní hodnocení či doporučení pro exekutivní orgány.

Uvádí v podstatě jediný závěr, který by bylo možno charakterizovat jako určité vlastní stanovisko s tím, že invazí do Československa Moskva zaplatila politickou cenu, ale menší, než sama očekávala.

Zajímavé je řazení podmínek změn pro vývoj v Československu:

  • vzájemný kritický vztah Novotný - Brežněv (po výměně Chruščova)
  • slovenské hnutí o větší autonomii
  • popularita Dubčeka
  • urychlení vývoje koncem dubna l968 (po odhalení příprav puče)
  • ztráta monopolu moci KSČ
  • hledání třetí cesty v období před invazí

Zajímavé je, že zpráva nerozbírá celospolečenský a intelektuální vývoj v zemi i postupné projevy z počátku šedesátých let v různých oblastech společenského života. Svědčí to o zjednodušeném americkém pohledu na vnitřní prostředí socialistických zemí.

Zpráva obsahuje podrobný až detailní popis průběhu událostí, roli jednotlivých aktérů a později i popis průběhu normalizace. Je připojena charakteristika sovětských a československých činitelů v uvedené době.

Zprávu je možno hodnotit jenom jako stručný výtah z veřejně dobře známých informací a to dokonce bez nároku na jejich zhodnocení či zařazení do širšího politického kontextu. V podstatě tato informace přes její označení o vysokém stupni utajení nemá žádný rys informace zpravodajského charakteru. Popis informací v té době daleko detailnější a hlubší byl snadno dosažitelný. Případné zhodnocení a na jeho základě doporučení postupu americké strany v této "odtajněné" zprávě zcela chybí. Pokud neexistuje, bylo by to svědectví o povrchní a nedostatečné práci.

Určitým východiskem pro naše pochopení takovéto zprávy může být skutečnost, že invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa proběhla právě v době nejužší spolupráce Moskvy a Washingtonu. Končilo totiž úspěšně dlouhodobé jednání o dohodě o nešíření jaderných zbraní, kde obě strany byly prioritně velmi zainteresovány. Tento fakt dal dokonce roku 1968 svůj význam pro historii mezinárodních vztahů s následující intensivní perspektivní spoluprací obou velmocí. Ostatní události, včetně Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy ustoupily zákonitě svým významem do pozadí.

K charakteru této zprávy CIA pouze doplním, že jsem prostudoval ještě dokumenty, které se týkaly americko-vietnamské války a okolností, které vedly k jejímu ukončení. Průběh jsem v dané době sledoval a byl jsem dosti podrobně informován.... I zde však se "odtajnily" jen netajné materiály. Obě informace o podpoře SSSR vietnamské strany vojenským materiálem a potíže s ČLR a pozadí přístupu VDR k případnému vyjednávání se opět zakládají jen na rozborech dostupných mediálních informací, aniž by na jejich základě přijímala americká strana nějaké závěry. Skutečné informace o zpravodajském vyjednávání v uvedené věci v těchto dokumentech chybí.

Je možno učinit závěr, že nyní odtajněné materiály CIA nedávají skutečný obraz o stavu jednání ani jeho pozadí.

Pokud nyní media vyzvedávala přípravy atentátů na Castra, i zde je třeba uvést, že o těchto aktivitách CIA či přípravách na ně jsou dnes již napsány celé knihy a to v podstatě ve smyslu uveřejněných dokumentů. Je proto dosti těžko učinit závěr k jakému účelu toto uveřejnění materiálů CIA mělo sloužit. K transparentnosti a odtajnění závažných informací rozhodně ne.

CIA pouze formálně splnila úkol, vyplývající jí z archivního zákona.

Jak viděla srpen 1968 CIA CIA


Case Number: CSI-2001-00027 Pub. Date: 28. 10. 1968 Policy differencies in the Soviet politbyro and the Czech crisis - Intelligence report /speculative essay CIAARCHIV BL

Case Number: EO-1997-00101 Pub. Date: 29. 11. 1968 Czechoslovak leadership faces uncertain future - Special report - weekly rewiev CIAARCHIV BL
Case Number: F-1999-01916 Pub. Date: 8. 11. 1968 Central intelligence Bulletin CIAARCHIV BL
                 
Obsah vydání       4. 7. 2007
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Hlavní cenu dostala Severní blata
8. 7. 2007 Katolička Petra Kováčová Boris  Cvek
7. 7. 2007 Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec Boris  Cvek
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
7. 7. 2007 Nový způsob evangelizace: rozbíjet rodiny jinověrců Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Live Earth - megaakce rockových hudebníků na záchranu planety
7. 7. 2007 Téměř 50 britských univerzit na pokraji finančního kolapsu
7. 7. 2007 Rusko dává Evropě na výběr - své rakety chce rozmístit přímo uprostřed EU Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Lavrov proti duchu studené války
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi
7. 7. 2007 Papež si myslí, že pouze katolíci mají právo zastupovat Krista...
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
7. 7. 2007 Prosté věci - prostě nejlepší Ema  Čulík
7. 7. 2007 Simple Things - simply the best Ema  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
6. 7. 2007 Zaplatíte akreditaci a na filmy se nedostanete? Jan  Čulík
6. 7. 2007 Stupidita Festivalového deníku, Karlovy Vary
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu
5. 7. 2007 "Ivanov varoval Američany," píše ruský list Vzgljad Karel  Dolejší
5. 7. 2007 Spojené státy trvají na radaru v Česku, vláda ČR přikyvuje bez souhlasu parlamentu a přes odpor obyvatel
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
5. 7. 2007 Austrálie "je v Iráku kvůli ropě"
5. 7. 2007 CIA: odtajněná přísně tajná zpráva o Československu 1968 Miroslav  Polreich
5. 7. 2007 Hrozba útoků v Británii snížena z nejvyššího stupně "kritický" na "vážný"
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 7. 2007 Rusové a Korejci: Většinou nezklamou Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
5. 7. 2007 Lidový a studentský filmový festival Karlovy Vary Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mitchellova Venuše zřejmě nejlepší film letošního karlovarského festivalu Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
4. 7. 2007 Ty špíno, vem si svůj batoh a vypadni Jan  Čulík
4. 7. 2007 Úterní pokračující projekce Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Odmítáme terorismus
4. 7. 2007 Padli; aby pomohli zbavit zemi fašistické nadvlády Jan  Hamáček
4. 7. 2007 Poukázali jste záslužně na to, že z českých médií zmizely dobré fotografie
4. 7. 2007 Pane Čulíku, nepoučujte český národ
4. 7. 2007 Nechci nikoho poučovat, nechci nikoho měnit
4. 7. 2007 ■ ■ ■ Kateřina  Bolechová
4. 7. 2007 Nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" ukončila svou činnost Richard  Seemann
4. 7. 2007 Sté výročí počátků největšího podvodu dějin? Jan  Zeman
4. 7. 2007 Tony odchádza. Nech žije Gordon? Radovan  Geist
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
3. 7. 2007 Skutečný život je skutečně napínavý Ema  Čulík
3. 7. 2007 Real life's a real thrill Ema  Čulík
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 Válka generací a spiknutí metuzalémů Stanislav  Heczko
3. 7. 2007 O (ne)závislosti ruských médií Tomáš  Lipták, Inga  Kokalevská
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce