1. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku
1. 11. 2004

Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku

Smetana, když chtěl hudebně vyjádřiti, jaký karakter by měl míti český člověk, má-li národ dojíti k vítězství,
učinil tak v Táboru takto:


Jak rovná, nezlomená i neprotnutá jest melodická linie tohoto motivu, jak pevný, nepoddajný jest jeho rythmus.
jak silný, všude slyšitelný jest jeho zvuk --- tak nekolísavý, rozhodný, sebevědomý, na svou lidskou i národní důstojnost
hrdý má býti český člověk. Jen tak bude v něm duch "božích bojovníků, z něhož se zrodil tento Smetanův motiv.

1918.

Zdeněk Nejedlý.

Soubor lístků, poslaných přes propast času TÉMA BL

Zdeněk Nejedlý
* 10. 2. 1878 Litomyšl       | 9. 3. 1962 Praha
český historik, hudební vědec, politik a publicista

Zdeněk Nejedlý studoval historii a estetiku na filosofické fakultě české univerzity v Praze, kde jej původně nejvíce ovlivnili Jaroslav Goll a Otokar Hostinský. Od roku 1905 na této fakultě působil jako vysokoškolský učitel, nejprve jako docent, později jako profesor hudební vědy. Byl autorem dějin rodného města, obsáhlých monografií o husitském zpěvu, dějinách Národního divadla, životopisu Lenina, nedokončených, široce koncipovaných prací o Bedřichu Smetanovi a T. G. Masarykovi. Zabýval se řadou problémů a osobností českých politických a kulturních dějin (národní obrození, Alois Jirásek, Božena Němcová, spor o smysl českých dějin aj.). Jeho kritické soudy o mnoha otázkách minulosti i současnosti byly často až příliš osobně zaujaté, a díky tomu nespravedlivé a mylné, a to nejen v otázkách politických dějin, ale také dějin a současnosti české hudby (antipatie k Antonínu Dvořákovi, V. Novákovi, L. Janáčkovi, B. Martinů atd.).

Po vzniku první Československé republiky byl představitelem levicového směru v realistickém hnutí a obsáhle a kriticky komentoval politický a kulturní vývoj státu.

Ve 20. letech vydával a převážně také psal kulturně politický časopis Var. Byl sympatizantem KSČ, propagátorem spolupráce se SSSR a roku 1924 zakladatelem Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem.

Po 15. březnu 1939 emigroval do Sovětského svazu. Přednášel na Historické fakultě Moskevské státní univerzity, spolupracoval s Historickým ústavem Akademie věd SSSR a od roku 1941 byl místopředsedou Všeslovanského výboru. Jeho vztahy s Gottwaldovým vedením komunistické emigrace v SSSR zdaleka nebyly dlouhou dobu tak idylické, jak je líčily propagační brožury a spisy některých publicistů a historiků po roce 1945. Například v dopisu, který napsal V. Kopecký Gottwaldovi a Švermovi v květnu 1943, je vysloveno podezření, že lidé kolem československé vojenské vládní mise v Sovětském svazu (generál H. Píka aj.) si Nejedlého předcházejí. Prý tak činí proto, že ho pokládají za nejvlivnějšího činitele u sovětských orgánů a za budoucího hodnostáře. To je asi ta orientace na Nejedlého jako na toho, jenž má zajistit při východní orientaci individuální svobodu. Nakonec pro onu "východní orientaci" nebylo zapotřebí ani "individuální svobody" a ani osobnosti zdánlivě nestranného učence. Plnou důvěru dostal Gottwald se svými podřízenými, a to nejenom ze sovětské strany, ale v prosinci 1943 také od dr. E. Beneše.

Nejedlý se do Československa vrátil jako člen Fierlingerovy vlády. V letech 1945-53 byl ministrem školství, s přestávkou mezi červencem 1946 až únorem 1948, kdy byl ministrem práce a sociální péče. S jeho jménem je spojena nejenom školská reforma roku 1948, která zavedla tzv. jednotnou školu, ale také "čistky" na vysokých školách, vyhazovy komunistům nepohodlných vysokoškolských učitelů a tzv. studijní prověrky, při nichž komise fanatických komunistických studentů nemilosrdně vylučovaly ze studia vlastní kolegy - zkrátka, podle dobového hesla: O čem Komenský snil, to Nejedlý uskutečnil!.

Roku 1952 se Nejedlý stal prezidentem právě založené Československé akademie věd. Věnoval se hlavně svérázné interpretaci české historie a snažil se spojit tradice husitství a národního obrození s historií i současností komunistického hnutí. Tím spoluurčil zaměření oficiální státostranické historiografie 50. let.

Jestliže v meziválečných letech Nejedlý patřil k obávaným a v mnoha případech i uznávaným levicovým kritikům a komentátorům české politiky, vědy a kultury, po roce 1945, hlavně svými častými projevy "o všem a ke všemu", se velice rychle stával z rozporuplné, ale skutečné osobnosti nesnášenlivým starcem, předmětem mnoha vtipů a komunistickým hodnostářem, kterého vlastně už nikdo - kromě jeho samého - nebral zcela vážně. To ovšem neznamená, že nenapáchal hrozivé škody. Platí to nejen o historii a literatuře (jeho prosazování Jiráska mělo i ryze hmotné pozadí - bral za vydávání díla dividendy), ale především hudby. Nešlo o jeho oblibu díla Smetanova, ale faktický bojkot jak Dvořáka, tak zejména Janáčka a dalších skladatelů, jejichž hudbě tento "znalec" nerozuměl. Do toho se mísila i osobní pomsta proti ideovým odpůrcům, jako byl například J. Hutter. Jeho megalomanii, s níž začínal mnohasvazkové projekty, jež nikdy nedokončil, lapidárně vyjádřila dobová anekdota tvrdící, že na jeho hrobě bude vytesáno: Zde leží Zdeněk Nejedlý první díl...

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       1. 11. 2004
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
1. 11. 2004 Police need to listen to calls for reform Jan  Čulík
1. 11. 2004 Kerryho poradce: "Zahraniční média jsou asi tak užitečná jako vši"
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík
1. 11. 2004 Michael  Marčák
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
1. 11. 2004 Havel i Klaus reagovali na komunistický režim podobně - nedostatečně Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Proč se perou Klaus a Gross Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Kdo je rozumnější? Bohumil  Kartous
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek
1. 11. 2004 Nemusíte platit za telefon. Už nikdy NEMUSÍTE Ladislav  Kahoun
1. 11. 2004 Vezměte si třeba taxíka - zdraví především Jan  Stejskal
1. 11. 2004 Média citovala ministryni Emmerovou (schválně?) špatně Vít  Černý
1. 11. 2004 Kutilské chámství českých vládců proti mezinárodnímu právu Karel  Mašita
1. 11. 2004 Alsasko: Nové antisemitské útoky Simone  Radačičová
1. 11. 2004 Zvítězí-li George W. Bush, stěhuji se do Kanady Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu
1. 11. 2004 Hlavní nádraží v Brně je krajským dopravním uzlem a tím musí také zůstat Jiří  Löw
1. 11. 2004 Fakt teda kecy ! Miroslav  Prokeš
26. 10. 2004 III. Evropské sociální fórum - pohled zevnitř Zdeněk  Štefek
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
1. 11. 2004 Hledáte-li práci v zahraničí, základní informace poskytne EURES
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
1. 11. 2004 Brain drain - Západ odsává z Afriky nejen suroviny, ale i mozky Miloš  Kaláb
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba

Český památník z velkého roku RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
22. 10. 2004 Josef Bohuslav Foerster: Oř, jenž tě doveze k cíli dokonalosti   
20. 10. 2004 Destinnová: V milosti shlížejte na tuto zem   
14. 10. 2004 K. M. Čapek - Chod: Držme se !   
13. 10. 2004 Soubor lístků, poslaných přes propast času   
13. 10. 2004 František Bílek: Každý ve svém povolání dílo - život lámej a svým dávej