8. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2005

Jan Hus a dnešek

Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou

Jiří Paroubek
Projev předsedy vlády, přednesený v Betlémské kapli 6. 7. 2005

Kdyby byl Jan Hus jen skvělým kazatelem své doby a úspěšným rektorem Karlova učení, ocenili bychom jej a ctili jeho památku. Byl víc. Byl mužem, jenž bezprostředně změnil život celé generace Čechů i generací následujících.

Čechy a Morava se na konci 14. století díky stabilní a starostlivé vládě císaře Karla IV. staly jednou z nejvíce prosperujících zemí Evropy. Tento vývoj trval i za krále Václava IV., jenž byl ovšem mnohem méně respektovaným panovníkem nežli jeho otec.

Od roku 1348 působila v Praze univerzita. Vzdělanost v naší zemi tak již nezůstala jen věcí hrstky vyvolených. Univerzitní vzdělání se dostalo i lidem z měšťanských a lidových vrstev. A vzdělání se stalo v podmínkách české feudální společnosti hybnou silou, která uvolnila snahy o obnovu tehdejší společnosti a jejího opěrného sloupu - církve. Té církve, která počátkem 15. století procházela frustrujícím obdobím papežského schizmatu.

Jan Hus byl vynikajícím, mimořádně působivým řečníkem, a to nejen řečníkem, kterému rozuměla vybraná učená společnost té doby - univerzitní mistři a studenti. I když i to bylo tehdy mimořádně důležité. Česká univerzita tak byla - i velkou zásluhou Jana Husa, po odchodu mistrů a studentů cizího, především německého původu z Prahy v květnu 1409 - jasně proreformní, wycliffovská.

Jan Hus však ve svých kázáních v Betlémské kapli dokázal rozpoutat plamen poznání a touhy po opravě tehdejší společnosti i v širokých lidových vrstvách. Jeho kazatelský věhlas zněl celou českou zemí. Na rozdíl od svého ideového předchůdce Wiklifa, na nějž Jan Hus navazoval, tak dosáhl toho, co před ním nedokázal nikdo. Reformní učení v Čechách získalo celospolečenskou podporu. Bylo hnutím lidových vrstev, zemanů i panstva. Na jeho stranu se postavila také velká část českých kněží.

Jan Hus byl ve své době významným teologem. Nemůžeme dnes zřejmě říci, že svým přístupem a poznáním předstihl v teologii jmenovaného již Johna Wycliffa. Neměl možná idejí, které by svou dobu daleko předstihovaly, ale důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou. Jan Hus je důležitým předstupněm, na nějž o sto let později navazuje Martin Luther.

Rovněž zásluhy Husovy nejen o reformní, ale také o český charakter Karlova učení, jsou mimořádné.

Tak jako v celém životě české společnosti je také v literatuře Husův význam epochální. Hus byl nejen plodným spisovatelem, ale také důmyslným tvůrcem moderního českého pravopisu a zakladatelem jednotného spisovného jazyka.

Jeho smrtí před 590 lety se uvolnily v české společnosti síly nevídaného rozsahu. A tak, jestliže Jan Hus za svého života dokázal v srdcích Čechů ze všech společenských vrstev roznítit plamen snah o obnovu společnosti, jeho mučednická smrt na břehu Rýna v Kostnici způsobila, že tento plamen se rozhořel v oheň takového rozsahu, který již nebylo možné spojenými silami celé tehdejší Evropy udusit.

Hnutí, které převzalo po Janu Husovi jméno, nebylo pouze hnutím náboženským, ale také hnutím národním a sociálním. Proto Jan Hus patří svým celým životem, svou velkou obětí, díky svému zaujetí pro věc obnovy společnosti a církve, pro věc svého národa, v jeho dějinách, v dějinách českého národa k postavám ze všech nejzářivějším a nejmilovanějším.

Bylo tak tomu v dobách nejtěžších, je tomu tak i dnes.

                 
Obsah vydání       8. 7. 2005
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
8. 7. 2005 Summit G8 poskytne Africe pomoc ve výši 50 miliard dolarů
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Chladnokrevně zkonstruovaná vražda Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Michael  Marčák
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Egyptský velvyslanec v Iráku byl zavražděn
8. 7. 2005 Bio-sprit ist umweltschädlich Tomáš  Krček
8. 7. 2005 Stálice mezi novinářskými kachnami
8. 7. 2005 Alternativy a čísla Vítězslav  Novák
8. 7. 2005 Chyby ve výpočtu rentabilnosti jaderných elektráren
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Josef Vít neví o ekonomii nic Jan  Mysliveček
8. 7. 2005 Vít je jako Rudé právo Jan  Faltýsek
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba