23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Pokušení...
25. 2. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro ty, kteří touží „poznat minulost“

...a neuveď nás v pokušení...

Matouš 4,1-11

Je první postní neděle, při které církev čte text o tom, jak byl Ježíš vystaven zkoušce na poušti. Všimněme si jednoho: ta zkouška má daleko k drastickému líčení Ježíšovy smrti, kdy Ježíš je také pokoušen: dokaž své mesiášství tím, že sestoupíš z kříže. Zde, na poušti, zlo nezastrašuje Ježíše hrozbou smrti, ani utrpením -- ďábel naopak nabízí, svádí, pokouší.

V Čechách již každý student rozlišuje dobře mezi zkouškou, která může být pořádným trápením, a pokušením, které naopak bývá značně sexy.

Narozdíl od češtiny odvozuje biblická řečtina od slova pokus, peira (peira), slovo peirasmoz, (peirasmoz);což je jak zkouška, tak zároveň i pokušení. Je v tom moudrost biblického poznání, že každé pokušení je zároveň zkouškou, zda si zachováme svoji identitu, či zda podlehneme svodu a necháme se zlem zkorumpovat.

Průběh Ježíšova pokušení (zkoušky) na poušti připomíná spíše přátelskou teologickou disputaci, než nějaké pekelné utrpení. Když totiž potřebuje ďábel někoho opravdu získat na svou stranu, aby se stal jeho aktivním spolupracovníkem, nikoli jen trpným, ze strachu sloužícím nástrojem, je vždycky sexy. Vždycky svádí, málokdy zastrašuje - nanejvýš obě varianty sofistikovaně kombinuje.

Však také má ďábel přízvisko Lucifer, tj. nositel světla, něco jako osvětový pracovník. Jen opravdová lidská zrůda nazve zlo, kterému se upsala, skutečným zlem. Vždycky se přeci slouží zlu s ušlechtilou demagogickou racionalizací: jednou je to čistota víry, jindy čistota rasy, opět jindy vědecký světový názor, či „spravedlivá“ odplata, či „naše oprávněné zájmy“, obrana demokracie, záchrana míru, obrana území, či vyrovnání se s minulostí...... každý si může dosadit, co je mu libo.

Ona pokušení jsou stále stejná, jako byla u Krista tam na poušti: pokušení konzumního, požitkářského stylu života; pokušení ideologicky, nebo pseudonábožensky zjednodušeného gesta či činu, spoléhajícího na automatický zázrak; nebo konečně použití zlých prostředků k nápravě světa.

Mluví se dnes hodně o církevních spolupracovnících StB v postkomunistických zemích. Dovolím si krátké převyprávění lákacího monologu příslušníků Stb, se kterým chodili za faráři:

„Pane xy, my víme, že jste kritický k režimu. Ale my si toho vážíme, je málo takových, kteří dokáží mít svůj svobodný názor. My víme, že děláme mnoho chyb, někdy i některým lidem ubližujeme, ale neradi. Je to tím, že k nám jsou lidé neupřímní, že se přetvařují, nikdo nám neřekne pravdu. My pak nevíme, jak se věci opravdu mají. Ale vy byste to mohl změnit. Když s námi budete upřímně hovořit, můžete spoustu lidí ochránit, posloužíte církvi, pravdě, spravedlnosti. Mohl byste i jet i do zahraničí, abyste mohl pokračovat ve vzdělání (setkat se s příbuznými...), můžete ledacos, uměli bychom vaši upřímnost ocenit (pokud měl dotyčný nějaký „flastr“, tím lépe, následovala naznačená hrozba), my víme že jste... (– následoval výčet tajných prohřešků, byly-li nějaké), ale hlavně zvažte, že posloužíte dobré věci!“

Byl-li dotyčný naivní, či ustrašený, snadno na podobné lákání nalétl, a to už první osudovou chybou, když slíbil, že o tomto rozhovoru nebude nikde mluvit. Slíbil-li to, už se vezl. Nešlo totiž většinou vůbec o žádné faktické informace, kterými by dotyčný mohl komukoli uškodit, ale pouze o to, mít dotyčného pod kontrolou a o možnost pohrozit mu kdykoli, když by si začal vyskakovat: dejte si pozor, nebo povíme vašim přátelům, že s námi spolupracujete! Dovedu si představit, že podobně byli jistě lákáni a posléze zastrašováni i lidé z řady jiných profesí.

Poněkud mne děsí, že pod rouškou „poznání minulosti“ slouží dodnes – sedmnáct let po převratu – tyto věci k profesnímu i lidskému vyřizování si účtů, často mnohem podlejšímu a nebezpečnějšímu, než byla tehdejší zbabělost toho, či onoho. Zejména bych mnohým našim lustrátorům, odvolávajícím se na Američany řízenou denacifikaci Německa, doporučoval srovnat si toto naše počínání s pragmatičností právě Američanů, kteří již v průběhu 2.sv. války počali shromažďovat z německých zajatců stovky nacistických „mozků“ jako byl Werner von Braun, a využívat je bez ohledu na jejich minulost pro své účely a své zájmy vědecké, ale i třeba špionážní a jiné.

Zlo vždycky hraje na naši naivitu, hloupost, ambice, poživačnost, touhu po jednoduchém a černobílém světě, na naši touhu mít jasně a přehledně definované přátele a nepřátele. Je tomu tak vždycky a v každé době a v každém režimu. Ďábel je podvodník, láká a slibuje lákavě snadná, ideologická řešení.

Jenže my musíme mít odvahu říct, navzdory všem nově povstanuvším ideologům zprava i zleva, že na mnohé problémy našeho světa - ať už je to terorismus, nebezpečí velmi problematické války v Iráku, hrozbu nových závodů ve zbrojení, kriminalitu, korupci - prostě nemáme jednoduchá řešení. To jen ďábel údajně disponuje odpověďmi a řešeními, která by toto vše rychle odklidila ze světa.

Jak píše Tomáš Halík:

„I takové zdánlivě zbožné odpovědi, jako: stačí, kdyby všichni lidé dodržovali Desatero, uvěřili v Pána Ježíše, a hned by všechny tyto problémy zmizely - jsou jen nebezpečné fráze, protože víme - a to dokonce z Písma svatého - že tato podmínka nikdy splněna nebude. Vždycky budeme žít ve světě, kde se bude prolínat svatost s hříšností a kde platí, že i spravedlivý hřeší sedmkrát denně. Důležité je alespoň vytvořit prostředí, kde bychom o těch složitých problémech naší doby mohli seriózně přemýšlet, navzájem hovořit a společně hledat různá řešení - byť to vždycky budou řešení jen částečná a nedokonalá. Ti, kdo slibují, že na zemi rychle zařídí ráj, obvykle z něj udělají dřív nebo později peklo“.

V nadcházejícím postním období zvala stará křesťanská tradice věřící, aby se soustřeďovali na Kristův zápas s mocí zla a s pokušením, které svádí na cestu zla, které na sebe bere většinou podobu dobra, jak říká Bible: Satan se proměňuje v anděla světlosti (2k 11,14). Žijeme manipulováni zlem, jeho mocenskými či komerčními zájmy (reklama), často aniž o tom víme, či alespoň tušíme.

Neškodilo by, myslím, nikomu, kdybychom si to uvědomovali a pokoušeli se  této manipulaci nepodlehnout. Bylo by samozřejmě velice pěkné, kdyby onen Pokušitel neexistoval. Kdyby démonicky svůdné síly zla, které ničí lidstvo a životy jednotlivců, patřily jen do mytologie. Ale právě spolehnutí na toto je projevem oné naivity, hlouposti a slepoty, kterou nás zlo manipuluje.

Amen

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta