23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
ministr obrany USA Robert Gates
23. 2. 2007

ANALÝZA

"Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií?

◄ ministr obrany USA Robert Gates

V minulých dnech oživil mezinárodní scénu ministr obrany USA Robert Gates svým válečnickým vystoupením v House Arm Service Committee ve Washingtonu dne 7.2. 2007, ruský prezident Vladimir Putin svým zásadním projevem v Mnichově dne 10.2. 2007. A nakonec následoval i okamžitý "čecháčkovský" studenoválečnický ohlas v českých médiích.

Bez znalostí faktů v širších souvislostech, a nakonec i textů prezentovaných vyjádření by bylo snadné podlehnout dojmu tak nadšeně imputovaném českými médii, že svět se opět vrací do nebezpečného období, neboť "Putin dštil oheň a síru skoro jako za studené války". Alespoň dle "levicového" Práva z 12. 2. 2007 v jeho bulvárním titulku na prvé straně.

Nebojme se a nepodléhejme. Není to tak jednoduché a není to ani pravda. Situace vyžaduje hlubší a serióznější rozbor.

Gates ve Washingtonu a Mnichově

Dne 7.února 2007 vystoupil před senátním branným výborem ve Washingtonu Robert Gates, ministr obrany USA, aby svědčil ve slyšení o kapitole rozpočtu ministerstva obrany na rok 2008. Rozpočet byl podstatně navýšen a jeho projev byl pochopitelně veden ke zdůvodnění této tendence. Čísla jsou známa - 716 miliard dolarů na obranu USA. Tuto rekordní výši potřeboval zasadit do takové mezinárodně bezpečnostní situace, aby proti této částce byly námitky, pokud vůbec, minimální. Projev byl až příliš nebezpečně účelový a samozřejmě tendenční byla i snaha českých medií raději o věci nereferovat. Jinak bychom se dozvěděli, že situace je velice vážná, neboť zdrojem nebezpečí je Irán a Severní Korea.

Toto zdůvodnění ohrožení Spojených států není tak jednoznačné a proto bylo nutné na váhu nebezpečnosti přidat argument jiného rozměru a zcela nezpochybnitelné váhy. Takže se američtí zákonodárci dozvěděli, že problémem nejsou jenom tyto dvě vzdálené země s omezenou vojenskou, natož útočnou kapacitou, ale USA musí být připraveny a využít plně veškerou svoji vojenskou schopnost (full range of military capabilities), protože nevědí, jak se vyvine situace v Rusku, Číně, případně jinde. Jinými slovy připravit se na "obranu " v celovojskové kapacitě a proti velkým armádám.

I když je toto prohlášení velice alarmující a svědčí o způsobu uvažování pánů v Pentagonu a je do jisté míry i znepokojující, nemyslím, že je převažující v současné administrativě a rozhodně není v tendenci, jak lze předpokládat, nastupující politické reprezentace demokratické strany.

My jsme se sice toto stanovisko neměli dozvědět, ale dobře ho znal Putin před příjezdem do Mnichova. Ale také pánové ve Washingtonu, kteří rychle ministra obrany nasměrovali tak, že ve svém následném projevu za pár dnů v Mnichově otočil a vyzýval již ke spolupráci s Ruskem. Myslím, že toto je nejenom správné, ale doufám i stabilnější směřování, které zvláště Spojené státy ve své současné komplikované situaci ve světě potřebují.

Projev Putina v Mnichově

plné znění Putinova projevu z Mnichova - text v češtině, zvuk v ruštině a odkaz na oficiální překlad v angličtině ZDE

Je až překvapivé, jak přesně a stručně může být vyjádřeno zásadní stanovisko k hlavním problémům a tendencím současného světa. Dokument má vzhledem ke svému obsahu, ale i pojetí, trvalou platnost. Přestože byl přednesen na mezinárodní konferenci o bezpečnosti, vidí tento problém v daleko širších souvislostech : ve stabilitě světové ekonomiky, překonání chudoby a rozvoji mezicivilizačního dialogu.

Je akcentována nedělitelnost bezpečnosti a globální odpovědnost. Odmítnuty jsou ideologické stereotypy, dvojí standarty a jiné šablony blokového myšlení. Je varováním před unipolárním světem, který předpokládá jedno centrum moci, síly a rozhodování. Tento model, jak všichni již víme, je nefunkční, neboť "nemůže být postaven na morálně-mravním základě moderní civilizace". Unipolarismus generuje dnešní lidské tragédie a nelegitimní jednání, které přehlíží principy mezinárodního práva a snaží se prosadit svůj vlastní zájem a jím překročit své vlastní státní hranice. Zde jsou přímo jmenovány Spojené státy s tím, že pokud nebude respektováno mezinárodní právo, bude to podnět pro závody ve zbrojení i snahu po získání zbraní hromadného ničení druhými zeměmi. Opakovaně je zdůrazněn zájem po respektu k právu a Chartě OSN.

Z těchto stanovisek nelze dovodit snahu po příklonu ke studené válce. Spíše naopak.

Je to varování před ní na základě použití mechanismů, ke kterým mezinárodní společenství dospělo svojí zkušeností a tím i pochopením svých společných zájmů. A nakonec i nutností, před kterou stojí. Důraz na Chartu OSN a jediné možné užití síly na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti a uznání univerzálního charakteru mezinárodního práva je nosnou linií celého Putinova projevu.

Ten však obsahuje i některé konkrétní údaje o odzbrojení, dohody s USA v této oblasti a apeluje k jejich dodržování. Znovu se objevuje problematika NATO, sice ne již jako problém samotné organizace, ta nadále není přeceňována. Jejím prostřednictvím však dochází k narušování spolupráce USA-Rusko. To byl nakonec hlavní problém již při rozšiřování NATO v devadesátých letech, kdy se demokratická administrativa právě obávala narušení spolupráce s Ruskem a v podstatě upozorňovala na stejné problémy, jako dnes Putin. Ten si nyní v Česku za tento postoj vysloužil označení studenoválečníka (?), zatímco tehdejší prezident Clinton za stejnou pozici byl "zrádcem, kryptokomunistou a dokonce agentem KGB" (navíc vyškoleným v Praze). Jak ta česká média mají svět a svědomí jednoduché...

Je velmi dobré si uvědomit, kdo v té době byl nejbližším poradcem prezidenta Havla a co dělají tito pánové dnes právě v zahraniční politice. Škoda, že nemáme investigativní žurnalistiku.

Podrobněji analýza "NATO - spojenectví bez závazků" ZDE

Snad by bylo vhodné připomenout, že Putin se také zmínil o jedné důležité věci - energetické spolupráci. Mluví o vytvoření tržních principů. Jinak to ani nejde vždyť, jak uvedl, 26% těžby ropy v Rusku vlastní zahraniční kapitál a ten do toho má také co mluvit - hlavně z hlediska finančních zájmů. To jsme při účelové a vždy hodící se kritice postoje Ruska při zavádění tržních principů (konečně) při prodeji ropy jaksi opomněli uvádět.

Ještě jednu věc bych nerad vynechal. Je velmi podstatná. Putin opravdu velmi ostře kritizoval práci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ta měla dle svého statutu sloužit jako univerzální organizace všech států v Evropě, (a nejen), k řešení otázek bezpečnostních, vojensko-politických, ekonomických i humanitních. Protože jsem tam také v devadesátých letech pracoval. Vím, jak byla operativní a účinná. Nemusí mě proto Putin říkat, že její poslání nyní již neodpovídá původnímu zadání. Bohužel má pravdu. Tak jako se NATO stalo jen servisní organizací pro Spojené státy (jednotlivé státy na základě svého vlastního přivolení k jednotlivým akcím USA), tak se OBSE má podřídit v omezené oblasti (lidských práv) stejnému účelu.

Projev končí výzvou, že Rusko chce spolupracovat s "odpovědnými a také samostatnými" partnery pro zajištění bezpečnosti - ne jen pro vybrané, ale pro všechny. Z celého projevu lze těžko vydedukovat studenoválečnou rétoriku, ale může být naopak studenou sprchou pro neokonzervativce a jejich unilaterální přístupy k silovým řešením svých partikulárních zájmů, které nemusí být a také v podstatě nejsou v interesu Ameriky a jejího postavení v mezinárodním společenství.

Mediální ohlas či účelová manipulace

Není tak docela pravda, že myslíme na základě informací, které jsou nám předkládány. Člověk je tvor složitý, tvořivý a informace podrobuje zvláštnímu vnitřnímu procesu, který je často založen na vlastním souhrnném úsudku a konfrontován s integritou jednotlivce. Prostě masová media mají smůlu - právě proto, že jsou masová.

Podívejme se nejprve na některá média česká. Již v úvodu jsem se zmínil, že deník Právo vidí Putina "dštít oheň a síru". Psalo tak dokonce na dvou stranách, samozřejmě s velkým poutačem na titulce. Nakonec ta citace je právě z něj. Škoda, že nedalo daleko méně prostoru při otištění samotného projevu Putina, nedůvěřovalo svým čtenářům a jejich vlastnímu úsudku. Doufám, že to ještě napraví. Zásadní věci bývají dlouho aktuální. Či se vrací Právo do dřevní doby, kdy bylo Rudé a tisklo celostránkové rozbory ve stejném duchu o dokumentu, který také nikdo nesměl číst? Jeho úvodníkářské úvahy se v této věci těžko komentují, jsou plny ahistorických protiruských srovnání s opomenutím takových srovnání, které umožnila i mě, ale i mnohým komentátorům v samotném Právu držet dnes pero v ruce.

Bulvár je jednoduchá věc k ohlupování lidí a vydělávání peněz. Jeli provozován systematicky je účinný. V politice však dostává barevný nádech - hnědý . Straní totiž všemu, co vede k jednoduchému silovému řešení v zájmu mocných a pochopitelně v zájmu bohatých. Tímto řešením bývá válečný konflikt. Těch jsme měli v nedávné minulosti a stále máme dost. Bezdůvodných či pod smyšlenou záminkou a samozřejmě protiprávních. Bohužel unipolarizmus vede k takovému přístupu.

Mnohdy se tak dělo pod americkou vlajkou. Bylo to však zneužití tohoto vzácného symbolu a je dobře, že si to americká společnost dnes opět začíná plně uvědomovat. A co česká společnost či raději česká vládnoucí "elita"? Nazve USA opět "zrádcovskou zemí", jako bývalý prezident Havel v devadesátých letech, pokud by v krátké perspektivě začala hledat cesty spolupráce s Ruskem, Čínou či jinými vlivnými faktory mezinárodní politiky a účinně spolupracovala při řešení mnoha problémů, které dokonce dnes stojí před lidstvem jako takovým? Uvidíme. Prezident Klaus prokázal v minulosti přístup s hlubší rozvahou, Alexandr Vondra či senátor Schwarzenberg už nikoliv...

Opomenul jsem ostatní média, která jednotně, nakonec jako dříve, mají "jednoho pána" a vypravila se do boje za potřebu stmelení se (Putin nám svým vystoupením k tomu pomohl) k jednoduchému vojenskému řešení.

Toto je směr k hlubokému nepochopení demokratické společnosti, která je založena na právu a tradicích "otců zakladatelů" USA. To komentovat snad ani nejde. Tolik o našem mediálním prostředí.

Ohlas projevu v USA

Ohlas na projev Putina ve světě a zvláště v USA byl zcela jiný, než jsme musili číst doma. Věřím, že obdobně se jistě psalo v Bulharsku, Rumunsku, Albánii, částečně i Polsku. To jsou země, se kterými se nejvíce asociujeme a jsme k nim řazeny Západem. Prvé dvě již dokonce stihly otevřít tři americké základny na svém území. Máme však internet, řada našich lidí vládne i jiným jazykem a tak nejsme tak bezmocní a závislí. Co jsme se dozvěděli třeba přímo z USA ?

Cato Institute Putina chápe a uznává, že by mělo Rusko být bráno jako partner s respektem, protože jeho spolupráci USA potřebují. Jiní dokonce vypočítávají, co vše v poslední době Rusko - v zájmu USA - učinilo k upevnění dobrých vztahů. Zrušili rozvědné a radarové středisko v Lourdes na Kubě. Čtete dobře - radarové středisko . Obdobnou základnu ve Vietnamu v Camp Ranh rovněž opustili, a to ne v období odzbrojování v devadesátých letech, ale již v tomto století. Američtí inspektoři mohou kontrolovat jakékoliv nukleární zařízení v Rusku. Vzpomeňme také na americko-ruskou společnou akci v Afghánistánu. Zahájenou mimo NATO. Umožnění existence základen pro tento účel ve střední Asii... A nechalo by se pokračovat.

Na druhé straně je možno se odvolat na komentář Thomase L. Friedmana v New York Times, který hodnotí svoji americkou stranu a dochází k závěru, že Spojené státy Rusku nic kloudného neudělaly. Oživilo se NATO a pod záminkou jeho rozšiřování se USA postupujícími základnami přiblížily až k hranicím Ruska. Argument, že se tím zároveň přibližuje demokracie a zákon (jak uvedl prezident Bush), je těžko pochopitelný pod dojmem protiprávního vojenského dobrodružství této "demokracie" a protizákonného jednání, které je provázelo.

Prostě tento vlivný americký komentátor dochází k jednoduchému shrnutí: Byl jsem vždy proti rozšiřování NATO a byl to správný postoj. Ztratili jsme tím důvěru Rusů a omezila se možnost naší vzájemné spolupráce, kterou nutně potřebujeme. Nic jsme nezískali, vlastně jen - The Czech Republic Navy.

Jak se dobře hodíme k zlehčování velmi závažných věcí.

Je to jednoznačné hodnocení, které naznačuje, že vliv Chickenhawks ("kuřecí chrchel" - nevím jak toho hanlivé označení přeložit - jsou to pánové, kteří sami v armádě nebyli, ale zabíjet by chtěli) končí. Skončí zásluhou amerického demokratizačního procesu pravděpodobně již v příštích prezidentských volbách.

I u nás je prostor, jak této Americe podat ruku. Není to přes zbrojení, hledání nepřítele, ale v otevření podmínek pro spolupráci. Zde je pole i pro ČR, ale musí opustit (ano my) studenoválečnickou rétoriku., toužebně hledat konflikty a doma nepřipustit jiný názor. Což se bohužel dosti úspěšně daří.

Hnutí proti základně na českém území nemá protiamerický náboj. Je to jenom odpovědnostní přístup na základě vyhodnocení potřeb a stavu celosvětového bezpečnostního prostředí. Bipolarismus skončil. Unipolarismus nemá v tomto komplikovaném světě nárok na život. Tendence k jeho aktivizaci se negativně projeví na jeho nositeli. Svět je multipolární. Žijeme zde všichni se svými zájmy, ale také velice úzce na sobě závislí. Závislí i ve svém ohrožení, které také má univerzální charakter.

Aniž bych si to uvědomil, opakuji vlastně ta "strašná" "studenoválečnická" Putinova slova.

Promiňte.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce