29. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2006

Virtuální bohoslužba nejen na konec roku

Silvestrovské státní náboženství v roce 2006

Čtení: Lukáš 2,27-40; Text: Lukáš 2,29-32

Přeju jim všechno dobrý a hlavně, aby jich, jako nás všechny vostatní, Pán Bůh při zdravym rozumu zachovati ráčil při tom všelijakým vrchnostenským blbnutí, co nám ho jen pro naše veliké hříchy naděliti ráčil.

Neděle po vánocích, při které církev od nepaměti přemýšlela právě o této perikopě (Lk,2-40), připadla letos v křesťanském kalendáři na poslední den v roce, na Silvestra. Slovo Silvestr evokuje u většiny z nás zcela jednoznačně onen poněkud křečovitý přechod do nového kalendářního roku. Mnohdy se to slovo nevnímá ani jako osobní jméno. Jen málo lidí ví, že Silvestr byl jeden z prvních církevních svatořečených, kněz, který se stal na počátku 4. století papežem (zemřel 31. 12. roku 335). Během jeho pontifikátu se do té doby pronásledovaná církev stala rozhodnutím císaře Konstantina definitivně státním náboženstvím.

Tím, jak píše kolem roku 1440 pozoruhodný radikál Petr Chelčický ve své Síti víry pravé, křesťanská víra "ponížena jest a zohyzděna". Dnes bychom asi řekli, že se proměnila v ideologickou futráž římské říše. Chelčický píše, že ona "síť pravé víry", sloužící k tomu, aby se jí člověk mohl chytit a utéct před zlým, které jej obklíčí, byla "velmi zedrána, když ty dvě veliké velryby (papež Silvestr a císař Konstantin) do ní vnikly a tak ji potrhaly, že jí máloco v celosti ostalo". Církev, zavázána Kristem k tomu, aby "přemáhala bezpráví trpělivostí, osobivši si moc světskou svrhla kříž s sebe, opouštějíc trpělivost, a v času bezpráví mstí se sama a činí zlé za zlé; a v tom přestupuje přikázání boží, a tak hřeší smrtelně a odstupuje od Boha".

Pozoruhodný Chelčický chce, aby se církev cílevědomě vzdala konstantinských výsad a odpovědnost za svět uplatňovala zásadně pouze bez použití vnější moci. Odmítal dokonce trest smrti, byl přesvědčen, že rozhodující zápas o osvobození lidství nelze vybojovat násilím, nýbrž kristovskou pokorou. Svými myšlenkami se stal duchovním otcem Jednoty bratrské.

Nemohu si odpustit časovou poznámku, že by možná neškodilo celé řadě amerických křesťanů a zejména pastorů, posvěcujících vládě USA invazi do Iráku a plesajících v těchto dnech nad popravou Saddáma Husajna se s Chelčickým alespoň trochu seznámit.

A ještě jedna poznámka -- silvestrovská noc získala svůj význam teprve koncem 16. století, když se ve většině evropských zemí ustálil současný kalendář ustanovený roku 1582 papežem Řehořem XIII. Do té doby Nový rok začínal 1. března. Proto třeba září je v řadě jazyků vlastně sedmý měsíc (september), říjen osmý (oktober) atd. Kravál, tropený kolem přelomů času lidmi stanovených se zdá být, myslím, na tomto pozadí poněkud směšný.

Pojďme ale k dnešní perikopě. Je jí příběh z dětství Ježíšova, konkrétně slova "muže spravedlivého" Simeona, který řekne ani ne o dvouměsíčním Ježíšovi, že právě on, je spasitelem všech národů. A že je dán k pádu i povstání mnohých, jako znamení, kterému se budou mnozí vzpírat, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. A také slova prorokyně Anny, která "mluvila o tom dítěti všem v Jeruzalémě, kteří očekávali vykoupení". Abychom porozuměli, co nám tato perikopa chce říci a nepřipravili se o její poselství pokleslým mudrováním nad tím, jak mohli staří Simon a Anna na dvouměsíčním nemluvněti poznat, co je zač, je třeba si něco zásadního o knihách Nového zákona připomenout.

Evangelijní vyprávění o Ježíši se rozvíjelo od konce, tj. od zprávy o ukřižování a o vzkříšení. Ve vzkříšení církev pochopila Ježíšovo mesiášství. Postupně však evangelisté museli theologicky zvládat a rozpracovávat vyjádření vztahu vzkříšeného Pána a Spasitele k pozemskému Ježíši Nazaretskému. V evangeliu podle Marka je možné sledovat napětí mezi skrytým mesiášstvím Ježíše a mesiášstvím vzkříšeného Pána církve. Ovšem už i tento (nejstarší) evangelista vyznává, že Ježíš byl, i když skrytě, Mesiášem již za svého pozemského života.

V následném vyznavačském procesu docházelo k narůstání christologie: Lukáš a Matouš již vyprávějí o Ježíšově početí Duchem, Matouš výslovně o Mariině panenství, a Jan, nejmladší evangelista, šel ještě dále -- mluví o Ježíši jako o vtěleném, inkarnovaném Logu, tj., o předvěkém Kristu, samotném Božím řádu a jeho Slovu, které se vtělilo do člověka Ježíše.

V Novém zákoně se tak vlastně prolínají dvě protichůdné linie. Jedna vede od události vzkříšení, která pro nejstaršího novozákonního svědka, Pavla, má ještě centrální význam (Pavel dětství Ježíšovo vůbec nezná), zpět do příběhu Ježíšova života. V něm je podtržen u Marka křest, u Matouše a Lukáše početí a narození, a u Jana vtělení jako počátek mesiášské doby.

Druhá linie vede obráceným směrem, tak, jak ji zjednodušeně a poněkud fundamentalisticky vnímáme většinou dnes, totiž od narození a počátků Ježíšovy veřejné činnosti ke kříži a vzkříšení. Je třeba o obou liniích vědět, aby se nám evangelia nescvrkla buď jen na zajímavé, avšak dnes již vyhaslé sbírky legend na jedné straně, či na doslovně popisné Ježíšovy životopisy přijatelné jen při povážlivé rezignaci na úctu k Bohem daným zákonům stvoření na straně druhé.

Jak tedy máme chápat Lukášovo vyprávění o prorockém slovu Simonově a jaké je poselství dnešní perikopy v poslední den našeho kalendářního roku, ve svátek svatého Silvestra?

Simon a Anna jsou v příběhu reprezentanty a posledními představiteli starozákonních proroků, o kterých církev říká v  Nicejsko-cařihradském vyznání (formulovaném za Silvestrova pontifikátu), že jejich ústy mluvil Duch svatý. Ježíš je tedy příběhem představován jako završitel prorocké linie starého zákona. To jest linie, která nespoléhala na kult, obřadnictví a fundamentalismus, ale vedla k právu a spravedlnosti pro všechny, realizované vždy nově v praktickém osobním i veřejném životě. Ježíš je současně představen jako nabídka univerzální naděje pro všechny národy a jejich kultury, naděje, která není vázána pouze na židovské náboženství. A co je důležité -- je nadějí, která nebude realizovatelná mocensky, násilím, ale pouze osobním nasazením, často i přes utrpení, ba samu smrt. A pak také: tato naděje a toto nasazení pro ni nikdy nekončí, není žádné: od teď, třeba od prvého ledna, od získání moci, či od nějaké revoluce již bude vše v pořádku. Ten zápas je stálý a bude trvat do konce světa.

Lukáš nás svým příběhem zve, abychom se k té naději a k tomuto zápasu dobra se zlem připojili. Nic víc a nic míň. Snad ještě jen, abychom si dávali dobrý pozor, zda jsme stále ještě na té správné straně pomyslné barikády. Neboť dobré úmysly skutečně často dláždí cestu do pekla.

Ježíšovská naděje je vždy a právě jen a jen nadějí a realizuje se pouze prostřednictvím těch, kteří ji pokorně realizují svým životem. Každé ideologické, instituční či mocenské zajištění ji převrací naruby. Ale je to naděje univerzální, nabízená všem, kdo se k ní chtějí přidat. Tak to snad jediné bychom si mohli a měli při tom pomyslném přelomu času do nového roku připomenout a zvážit, zda se k ní, k této naději nechceme také přidat.

Amen

                 
Obsah vydání       29. 12. 2006
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
1. 1. 2007 Saddám zaléval plevel
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
1. 1. 2007 "Budoucnost bude bez náboženství a bez válek," domnívají se myslitelé
1. 1. 2007 Tvrdé pokuty pro Rumuny a Bulhary, kteří se pokusí v Británii pracovat
31. 12. 2006 2006: Britské listy vašima očima
1. 1. 2007 ...a abychom na něj vzpomínali v dobrém Ladislav  Žák
29. 12. 2006 Vita Caroli IV. Karel  IV.
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn byl v Iráku popraven
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
31. 12. 2006 PF dva tisíce sedm Petr  Koubský
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Kondom Oldřich  Průša
31. 12. 2006 Vznikají první superglobální odbory
31. 12. 2006 Výhled do budoucnosti evropské ekonomiky, aneb Lenin by se divil Uwe  Ladwig
31. 12. 2006 Goebbelsovo zpravodajství Václav  Dušek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
29. 12. 2006 Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy Ivo V. Fencl
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
29. 12. 2006 Očišťuje se ODS (aspoň trochu) od starého balastu? Boris  Cvek
29. 12. 2006 Z jednoho novoročního přání...
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"
30. 12. 2006 Jaromír Štětina: Svoboda projevu ano, ale jen pro někoho
29. 12. 2006 Paměť a solidarita v pásmu rozpadu Lukáš  Jelínek
29. 12. 2006 DAB: rádio s lidskou tváří Štěpán  Kotrba
29. 12. 2006 Cokoliv Marian  Palla
22. 12. 2006 Michael  Marčák
29. 12. 2006 Plzeňští radní jsou připraveni zlikvidovat integrovaný dopravní systém v regionu Miroslav  Šuta
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"
29. 12. 2006 Metla lidstva Wenzel  Lischka
29. 12. 2006 Milan  Kozelka
29. 12. 2006 Muži lpějí na hierarchiích
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
29. 12. 2006 15 pater nad čínskou čtvrtí s vámi oslavíme Vánoce! Meike  Snijder
29. 12. 2006 15 floors above China Town we'll celebrate Christmas with you! Meike  Snijder
28. 12. 2006 Bez kyslíku
29. 12. 2006 České Budějovice: Věcné důvody činí ze senzace mediální nudu Maria  Ptáčková
19. 12. 2006 Michael  Marčák
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta