23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2007

Drážďany

Zahlceni informacemi o světovém dění, o (ne)činech naší tupé politické scény, do omrzení přesvědčováni o nebezpečnosti Íránu pro zbytek světa a nutnosti vzniku american army base na českém území, takřka všichni přešli bez vzpomínky jedno neblahé a nekulaté výročí, které uplynulo minulý týden, píše Jan Čihák.

Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

"Kdo zapomněl plakat, naučil se to znovu při zániku Drážďan" napsal nositel Nobelovy ceny za literaturu, Gerhart Hauptmann.

Byli jsme v nedávné době svědky napadení jednoho státu "první mocností" na základě vylhaných a falešných skutečností. Dnes v té zemi zuří občanská válka, kterou média cudně nazývají "sektářským násilím" anebo "teroristickými útoky proti spojeneckým jednotkám". Zdá se, že se chystá válka druhá, ve stejné oblasti, a objevují se dokonce zmínky o možnosti použití nukleárních zbraní.

Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

Kdokoli, kdo je pro válku, by měl navštívit pár míst, které válka zničila. Měl by se zastavit před ponurou zdí na drážďanském hřbitově Heidefriedhof, která stojí u masového hrobu obětí ohnivého pekla v samém závěru druhé světové války. Na té zdi je nápis: "Kolik jich zemřelo? Kdo zná počet? Na Tvých ranách lze spatřit muka bezejmenných, spálených pekelným ohněm z lidských rukou"

Závěrem přikládám část úvodu knihy "Der Tod von Dresden", kterou jsem před časem přeložil.

Můj milý příteli,

napsal slezský básník Dr. Hanns Gottschalk v únoru 1945 vydavateli knihy "Smrt Drážďan", Axelu Rodenbergerovi. Gottschalk, nositel slezské básnické ceny a v nejposlednější době vyznamenaný rakouskou literární cenou, napsal tento dopis bezprostředně po drážďanském pekle. Napsal ho ještě zcela pod vlivem strašlivých událostí posledních hodin, které sám zažil.

Dopis zní:

Můj milý příteli,

kdo to pochopí, kdo? Drážďany jsou mrtvé. Jedna z nejjasnějších a nejzářivějších hvězd přestala svítit.

Ještě je to všechno, jako by se to dělo kolem mě ještě jednou. Běsní, hučí, vybuchuje, praská. Padá oheň, lidé se mění v hořící fakule. "Bože!" volají matky a vrhají se přes své děti, jako by chtěly svými těly uchránit nevinný život.

"Bože, Bože!"

Ale Bůh neodpovídá. Neboť ani ve svém největším hněvu by nevymyslel takové peklo a prokletí, jaká lidé připravují lidem.

"Nox diabola", to si snad jednou člověk řekne, až si bude moci pomalu srovnat myšlenky. Nox diabola! Drážďanská noc je víc. Odhaluje nemilosrdným, ano, krutým způsobem duchovní a duševní chorobu, zatmění, jež přepadly lidstvo Evropy a celého světa.

Neboť co byly Drážďany? Co v sobě měly? Co dávaly? Kde se na nejužším prostoru shromáždilo tolik zářivých staveb a soch? A kde bylo více truhel a tabernáklů naplněno dary ducha a milosti?

"Vzkvétej, německá Florencie, se svými poklady světa umění!" řekl jednou Herder, a jako zavoláni jeho slovy přicházeli hosté ze všech koutů světa, návštěvníci, obdivovatelé, ctitelé krásného, pravdivého, úžasného. Přinášeli s sebou jiné jazyky, avšak jazyku jasného ducha zde rozuměli, jako by byli poslouchali hudbu.

Ta hudba už nezní. Zářivé scherzo doznělo.

Drážďany jsou mrtvé.

Vypálená je duše města. Uhašeno, co stvořili Permoser, Pöppelmann, Rietschel a Schilling. Vyhubeno, co lidský duch vystavěl vzhůru ke svému stvořiteli.

Otázka zní: Proč se toto město, se svou jasnou tváří vzdáleno válce jako nebe zemi, ocitlo v propastech zkázy?

Lidé, ať přítel či nepřítel, neodpovídají. Ale zjevněji a důrazněji než by to dokázala jakákoli odpověď, demonstruje zničení Drážďan, čeho je člověk schopen, odchýlí-li se z cesty rozumu a uvede do pohybu síly nenávisti. Nenávist ještě nikdy neposloužila životu. Nenávist uděluje smrti povel a ta trhá a ničí všechny síly vůle, které zakládají na životě.

Drážďany jsou mrtvé.

Nyní jsou zváni, oni obdivovatelé krásného a neocenitelného. Musejí přijít, aby si místo hudby duše poslechli furioso smrti. Neboť toto furioso je v ruinách, kráterech, jámách, troskách. A je v masovém hrobě, v němž leží duch staletí stejně tak jako zuhelnatělá těla statisíců lidí.

Ale co zbývá nám, přeživším? Nám, kdož jsme prošli peklem 13. února a vyšli jsme z něj jako zázrakem živí? Myslel jsem na to už tehdy, když jsem viděl postižený Kolín nad Rýnem a Freiburg v Breisgau.

Napsal jsem tenkrát: Pláčou dómy?

Řítí se duchové,

Pohřbívají Boha?

Oheň padá.

Ale v posledním pilastru

Stojí

Věčné proti smrti.

Ano, ještě stojí jeden pilastr, jeden sloup, jedna věž. Kéž by tak mohl být tento symbol pochopen všemi! Kdyby tak mohlo toto násilí sursum corda zvítězit nad smrtí!

Avšak zadržme -- zdá se mi, že jsem se tu pohroužil do krásného snu: do snu lásky, života, míru. A uprostřed tohoto snu kvílí sirény jako rouhání.

"Varovný poplach!" křičí někdo venku, "varovný poplach!"

Slyším plakat děti, kroky na schodech chvátají dolů. Úprk před smrtí pokračuje.

Žijte blaze!

Váš

Hanns Gottschalk

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce