23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2007

Svět na rozcestí?

Zrovna nedávno německá televize vysílala malý výlet do historie - dokumentární pořad o tzv. kubánské krizi v roce 1961. Sověti se tehdy pokusil o rozmístění raket v bezprostřední blízkosti USA, tedy na Kubě, m.j. se značným zpožděním za Američany, kteří již měli své raketové základny v Turecku. Svět tehdy stál na pokraji nukleárního inferna, a byli to zřejmě John F. Kennedy a Nikita Chruščov, kterým vděčíme za naši další existenci. Byla to náhoda, že je zanedlouho poté stihl podobný osud? Jednalo se v historii o první a poslední pokus jiného státu dostat své raketové základny do blízkosti amerických břehů. Vzhledem k "údivu" americké vlády a její české "odnože" nad negativní ruskou reakcí na současné snahy USA umístit své rakety v Polsku a u nás, neuškodí připomenout tehdejší reakci Spojených států na sovětský pokus. Nedíváme-li se na věc z ideologického, nýbrž strategického hlediska (a jen to je analyticky smysluplné), nelze tuto historickou událost opomenout.

Stav světa je neradostný. Realně existující komunismus sice zmizel, NATO a války však zůstaly. Bývalou "říši zla" nahradila jeho "osa" a pojem 'mezinárodní společenství` se proměnil v synonym Severoatlantické aliance. Levice si podala ruku s pravicí v neoliberálním středu politické nirvány, ve které se ocitli i tzv. Zelení -- ti čeští dokonce bez průtahů a oklik. S průkopnickou energií, kterou by jim i jejich znormalizovaní němečtí kolegové mohli závidět, dosáhli esoterického centra jednotného pohledu na svět, který umožňuje lásku i válku. Mezinárodní právo i zásady právního státu se staly nepotřebným reliktem z dob plné humanistických vizí bývalých disidentů, kteří, jsouce u moci, opustili alianci "pravdy a lásky" a takřka přes noc se stali členy "koalice ochotných". Fatální na celém tom tzv. boji proti terorismu nejsou pouze jeho způsob a důsledky, nýbrž i to, že myšlenku aktivní podpory demokracie, práva a spravedlnosti ve světě neomaleně a bezpříkladně diskredituje. Ale možná právě o to jde: žádná "demokracie" mimo americký deštník "se nepovoluje". Nicméně skutečné politické svobody nemohou existovat bez právní jistoty, demokracie a právní stát jsou spojené nádoby. A boj proti terorismu se stal zaříkadlem legitimizujícím cokoliv -- nové zbrojení i válku. Na nedávné Konferenci o bezpečnosti v Mnichově, kde se jednalo o obojím, pak dosáhlo toto pokrytectví vrcholu.

Ruské obavy jsou odůvodněné a byly předvídatelné. Prezident Putin měl v hodnocení politiky USA pravdu a na konferenci nepadl jediný věcný argument, který by jeho slova vyvrátil. Neřekl totiž svými slovy nic jiného než to, co nedávno hrdě "přiznal" Henry Kissinger, který americké války označil bez okolků za obhajobu amerických národních zájmů. Odpověď amerického delegáta na konferenci připomínala oproti tomu reakci manžela překvapeného inflagranti s milenkou volajícího "to není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát". A "chlapská" reakce Karla Schwarzenberga pod americkým konferenčním deštníkem byla hodna člověka neschopného rozlišovat akci a reakci. Je podivné sugerovat studenoválečnický postoj státu, který je tlačen do kouta, zatímco horké války vede země, která ho tam tlačí. Naše diplomacie se očividně, jako již několikrát v moderní historii, zabydluje tam, kde se mentálně cítí nejlépe: v pozici bezproblémového vazala.

Americký radar na našem území -- a je jedno, zda se střelami či bez nich -- cizí rakety neodvrátí, nýbrž je logicky na sebe přiláká. Navíc se dá předpokládat, že tento radar je jen první vlaštovkou ohlašující příchod nové éry a s ní i dalších amerických vojenských zařízení. Podíváme-li se na vojensko-strategickou mapu současné Evropy, zejména na Balkán, najdeme dvě nové velké americké základny v Makedonii a Kosovu, ke kterým se přiřadilo minulý rok Bulharsko. Bude-li současný vývoj strategické expanze USA s přesunem sil východním směrem pokračovat (je docela možné, že i pod tlakem občanů západních zemí -- viz reakce italské veřejnosti na plány o rozšíření americké vojenské základny v italské Vicenze), dostanou se Česko a Polsko se svými podlézavými ochotnickými vládami do pozice Německa v době studené války -- jako nárazníkové pásmo, s jehož zničením je předem kalkulováno.

Faktem zůstává, že USA zabíraly a zabírají jednu pozici za druhou, kterou Rusové od dob Gorbačova a Jelcina vyklidili, a je nabíledni, že Rusko dalšímu americkému vojenskému zabydlování u svých hranic nemůže nečině přihlížet. Podceňovat dopad amerického tlaku na již tak napjatou situaci ve světě by se mohlo brzy ukázat jako osudová chyba.

Co nás tedy čeká, pokud Američané nebudou schopni či ochotni, s to vzdát se této agresívní politiky? Nové zbraně, nová spirála ve zbrojení, a zřejmě i nové aliance. Bývalý sametový vizionář V. Havel spatřuje dokonce i Rusko pod ochraným deštníkem (americkým?) a zároveň jedním dechem papouškuje tvrzení svých amerických idolů, že se nejedná o nové závody ve zbrojení (viz Právo, 6. února 2007). Třeba ho Rusové vyslyší a začnou jej roztahovat u americké pevniny. Budou-li USA v budování svého "Pax americana" pokračovat, mohlo by se v budoucnu najít dostatek států, které by k tomu Rusku dali příležitost.

Protiraketová "umbrella" strýčka Sama má prý sloužit proti severokorejským a iránským raketám. Nuže, s Pchjong-jangem se rýsuje dohoda a nikdo si snad vážně neumí představit (preventivní??) iránský útok na USA a NATO, či dokonce plýtvání "střelivem" na bezvýznamné Česko. Že ba naopak v případě USA je namístě obava z války reálné ukázaly osudy Jugoslávie, Afghánistánu a Iráku. Nyní visí válečná mračna nad Íránem; obavy z války proti Íránu potvrdil nedávno v rozhovoru s internetovým vydáním týdeníku Stern bývalý vrchní velitel NATO Wesley Clark.

Rozpoutání nového válečného konfliktu, kterým by se odpoutala pozornost od nezdaru konfliktů předchozích, není v historii nic nového. Standardní postup americké diplomacie je za tímto účelem pro jistotu v plném chodu: nejprve příprava veřejnosti prostřednictvím mediální ofenzívy včetně předložení "důkazů" -- jakoby neexistovala irácká kauza a jiná "falešná svědectví". V Bagdádu byly nyní Američany prezentovány dělové granáty, pancéřové pěsti a kanistrové bomby (!), a to údajně iránské provenience. Komentátor jednoho německého deníku k tomu poznamenal, že vše se dá objednat jednoduše přes internet -- například přes jednoho bulharského obchodníka se zbraněmi. Colin Powell označil okamžik, ve kterém světu prezentoval "důkazy" o údajných iráckých zbraních hromadného ničení, za nejčernější den svého života. Nicméně ani tyto skutečnosti nejsou schopny odradit českou vládu a další příznivce amerického internacionalizmu od bezvýhradné podpory.

Co zbývá podotknout závěrem? Svět se opět blíží do stádia nebezpečné krize a Česká republika má na vybranou: podporovat její prohlubování a nebo v rámci svých možností pokusit se pomoci tuto krizi zmírnit ji tím, že alespoň nebude agresivní politiku USA podporovat, když už jí nemůže zabránit. Topolánkova vláda se svými "pružnými Zelenými a Lidovci" je však evidentně rozhodnuta pro alternativu první a je tedy otázkou, jak se k tomu postaví česká veřejnost resp. ta její část, která s jejím přístupem nesouhlasí. Jedná se o jedinečnou příležitost vzít Václava Havla a jeho epigony za slovo a ukázat, že tzv. občanská společnost není prázdné slovo či zideologizované charitativní zařízení, nýbrž společenství dospělých občanů, jak o nich snila Francouzská revoluce. Že slovo 'republika` v názvu státu není pouhé státní logo, nýbrž v masarykovském smyslu skutečná res publica, věc veřejná.

Každý z nás je spoluzodpovědný za budoucí svět. Přenecháme-li veškeré jeho dění koalicím ke všemu ochotných, mohly by záhy jásavé úvahy neoliberálních proroků o pozitivním 'konci dějin` dostat apokalyptickou podobu. Třeba takovou, jak o ni v jedné ze svých písní vyprávěl vpravdě nesmrtelný Karel Kryl: "Zlatá doba nenastává, bude kamenná... !"

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce