25. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2006

Virtuální bohoslužba nejen pro odstavené sestavovatele koalic

Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra

Čtení: Řím 3,21-31 Text: Luk 18,9-14

Nikomu a ničemu nedůvěřujte, bývá zvykem už po kolikátou generaci učit malé děti. A výchova přináší své plody. Naše společnost často připomíná svým chováním prostředí kriminálu. Svou apriorní nedůvěrou ke všem a ke každému zvlášť, svou arogancí, svými zákony džungle, svou vychytralostí a pýchou na každé mazané obelstění druhých i celého systému. Arogantní nedůvěra -- to je náš styl.

V bibli je známé vyprávění o tom, jak Židé odcházející z Egypta, jednoho velikého koncentráku, se po čtyřicet let, tj. po celou jednu generaci zbavují na poušti svých kriminálních chytráckých návyků a učí se být moudrým a svobodným národem. Učí se zapomenout nízce arogantní nedůvěru otroků a navykají si hrdě pokornou důvěru svobodných lidí. Neboť: čím svobodnější je člověk, či celé společenství, tím více zná cenu pokorné důvěry, toho nejdůležitějšího civilizačního měřítka.

To biblické vyprávění o putování po poušti je předáváno, čili tradováno, jako každý takový příběh určený k vyprávění čili legenda, nikoli ke vzpomínání, ale k poučení. K tomu, abychom se v příběhu našli, pochopili jej jako nastavené zrcadlo i nám samotným a našim moresům čtvrté či spíše páté cenové skupiny. Stejně tak je to  s příběhem o dvou mužích v chrámu, který vypráví Ježíš v textu pro toto kázání.

Nejprve se však zastavme u Pavlova textu z jeho traktátu určeného římským křesťanům poloviny prvého křesťanského století ze čtení. Ten vzdělaný farizeus, plnohodnotný hrdý Žid, movitý, požívající dokonce privilegia římského občanství, došel k zvláštnímu poznání. Hodnota člověka, říká, se neměří podle jeho zásluh, jeho správné náboženské či kulturní příslušnosti, ale podle jeho pokory před Bohem a druhými lidmi a podle důvěry v to, že životní cesta lásky, naděje, pomoci, solidarity, sociální spravedlnosti dalších Ježíšových návodů k životu je lepší, než cesta pýchy, namyšlenosti, zneužívání moci, nedůvěry a tvrdosti k druhým.

Pouze pokornou důvěrou, která si váží všech ostatních, jakkoli jiných, než jsme my, nalézáme pravý smysl života, říká Pavel. A také, pokornou důvěrou nejvyšší pravdě, která je společná všem lidem bez rozdílu vyznání. Tradičním vyjádřením řečeno: pouhou vírou jsme spaseni a ospravedlněni. Spasení a ospravedlnění je opakem toho, čemu dnes říkáme odcizení a dá se dobře vyjádřit tím výrazem smysl života. A víru je lépe nazývat důvěrou nejen v dnešních časích, kdy si lidé pletou víru s pověrou, ale vůbec, neboť ona biblická víra je vskutku více důvěřováním někomu, spolehnutím na někoho, než přesvědčením, že to či ono existuje, či funguje.

Pavel říká: všichni jsme stejné potvory, jenom své křivárny zastíráme každý více, či méně sofistikovaným způsobem. A ani sebeparádnější maska, kterou světu nastavujeme, nás naší pokřivenosti a z ní plynoucího odcizení nezbaví. Tuto schopnost nalézt smysl života má jen sebeuvědomění vlastní pokřivenosti, biblicky řečeno hříchu, zbavení se pýchy a machrování, a pokorný obrat k oněm ježíšovským, božím hodnotám.

A nyní se vraťme k onomu Ježíšovu příběhu o dvou mužích, kteří přijdou do chrámu. Ten prvý je vzorným občanem, dodržujícím všechna pravidla a řády. Vyjadřuje v chrámu vděčnost za to, že je takový dobrák a že není jako druzí lidé, kteří jsou podle něho vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, či dokonce takoví, jako je ten druhý, který kolaboruje s římskými okupanty.

Ten kolaborant, výběrčí daní pro Římany je asi skutečný lump. Je si toho také vědom a pokorně prosí o slitování. A Ježíš naprosto v rozporu s našimi představami řekne: v pořádku je ten lump, pro svou pokoru. Ten vzorový občan není v pořádku, pro svou nafoukanost.

Tohle Ježíšovo podobenství je v prvé řadě nastavené zrcadlo církvi, která se pokládá za nepostradatelnou, vypočítává své zásluhy z minulosti, stará se o vnější upevnění svých pozic, zdůrazňuje svůj význam pro společnost, ale nemá důvěru v to, že i bez tohoto všeho by mohla existovat a nalézt tak třeba konečně smysl své existence. Církev totiž začne být ježíšovskou, až v ní začnou nacházet přijetí a domov ti, kdo si jako ten výběrčí daní nevědí rady se svým životem, kteří jsou zoufalí a bezradní, kteří hledají smysl života.

Doma se však cítíme tam, kde vnímáme podobné problémy, jaké máme sami a ne tam, kde se bojíme si třeba jen sednout, abychom se nedopustili nějakého faux pas a hostitele probůh nějak nepohoršili.

Křesťané jsou tu od toho, aby jako Kristus přijímali všechny jakkoli zabloudilé, aby bořili přehrady předsudků národnostních, náboženských, politických, aby překonávali mravní povýšenost a tak vytvářeli předpoklady pro skutečnou lidskou pospolitost, kde se lidé budou cítit svobodní a kde naleznou smysl svého života. Ježíšovo podobenství záměrně varuje před nebezpečím, že se církev stane farizejskou, samospravedlivou sektou, pohrdající světem a lidmi v něm, se kterými je ochotna komunikovat jedině jako vševědoucí kantor sekýrující zlobivé žáčky. To ovšem není příliš kristovské.

Ostatně tento postoj je odpuzující už i proto, že je z něho cítit už na  dálku vlastně nedůvěru nejen vůči těm údajně hříšnějším bližním, ale i vůči samotnému Bohu: jednak ti, Bože, nedůvěřujeme, že by to tu bez nás, bohorovných dobráků, vůbec mohlo dobře fungovat vždyť ty to, Bože, moc dobře neřídíš a tak to vezmeme do ruky my. A jednak tě, Bože, vůbec moc nepotřebujeme, protože si stačíme sami se svou spravedlností -- maximálně jsi dobrý k tomu, abys nám sloužil jako garant naší výtečnosti.

Toto Ježíšovo podobenství však je nastavené zrcadlo nejen církvi, ale každé ideologii, která je přesvědčena o tom, že je avantgardou určenou k spáse světa a každému vševědoucímu "spasiteli", který se postaví do čela pochodu ke šťastným zítřkům. Posledních pár desetiletí všech možných i nekřesťanských farizeismů, které stály miliony životů je toho smutným důkazem.

Taková nenápadná, až hloupá věc: pokorná důvěra v to, že nemáme gebír na pravdu a že stojí za to brát druhé vážně a že stojí za to naslouchat návodům na žití ve světě, jak nám je prezentuje to, či chceme-li ten, co/který je nad námi všemi. Pokorná důvěra přinášející pokoj a radost a svobodu a naději a lásku.

Nenápadná věc, a přeci tisíckrát lepší, než arogantní, vševědoucí nedůvěra, že by kdokoli jiný než my mohl mít také třeba pravdu. V církvi, v politice, v rodině -- všude. Nenápadná, a přeci zřejmě jediná cesta k opravdovému lidskému štěstí.

Amen

                 
Obsah vydání       25. 8. 2006
27. 8. 2006 Vynalezla irská technologická firma energetické perpetuum mobile?
27. 8. 2006 Test logického myšlení Bohumil  Kartous
26. 8. 2006 Inspirující salto mortale Lubomír  Novotný
25. 8. 2006 Soud ho shledal nevinným, bude však stejně deportován do Alžírska, kde může být mučen
26. 8. 2006 Americký podnikatel obžalován za šíření televize organizace Hizbullah v New Yorku
26. 8. 2006 Většina Izraelců "chce, aby Olmert odešel"
25. 8. 2006 Mohou evropská vojska stabilizovat Blízký východ? Josef  Brož
25. 8. 2006 Opravdu může za všechny problémy v ČT David Borek? Jan  Richter
25. 8. 2006 Sprostota a bezohlednost Českých médií - normální češství? Jan  Čulík
25. 8. 2006 Mezi židlemi aneb hra na černocha Alex  Koenigsmark
25. 8. 2006 To, co si normální Češi myslí, nikdo neví Milan  Valach
25. 8. 2006 Lži jsou standardní metodou práce PR Štěpán  Kotrba
25. 8. 2006 Odpovědi Zeno  Kaprál
26. 8. 2006 Letecká společnost Ryanair žaluje britskou vládu o 3,3 miliony liber za "bezpečnostní opatření"
26. 8. 2006 Jak Miroslav Kalousek chtěl zničit KDU-ČSL atd. Boris  Cvek
25. 8. 2006 Hořké konce pokryteckého antikomunismu Lubomír  Novotný
25. 8. 2006 Takže: ČSSD pohřbí vládu, která ještě není? Miloš  Dokulil
25. 8. 2006 Veselme se, radujme se, svět patří nám Václav  Dušek
25. 8. 2006 Plán digitalizace? Možná koncem roku Filip  Rožánek
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
24. 8. 2006 Mír je pro slabochy - skutečné vlády prodávají zbraně
25. 8. 2006 Lidé vítají zákaz kouření ve veřejných místnostech
24. 8. 2006 "Srbovi odborníci" podávají trestní oznámení na Respekt a Oživení Štěpán  Kotrba
24. 8. 2006 Protiraketová základna: Poslanec Jan Vidím (ODS) chlácholí veřejnost Jakub  Rolčík
25. 8. 2006 Záludnost referenda o protiraketové základně Milan  Valach
25. 8. 2006 Jsem proti základně. Jsem pro referendum
25. 8. 2006 Vydá se KDU-ČSL vstříc polibku smrti? Tomáš  Hudeček
24. 8. 2006 Nový Blízký východ nebude podle Bushova gusta
24. 8. 2006 Na pondělní tiskové konferenci se prezident Bush choval opravdu hloupě
24. 8. 2006 Léky a jejich úhrada Petr  Wagner
24. 8. 2006 Irak trochu inak Jaroslav  Drobný
24. 8. 2006 Komunisté proti srpnové invazi Pavel  Pečínka
23. 8. 2006 Obezita je nemoc Petr  Wagner
23. 8. 2006 Beneš a nenucená nadřazenost Martin  Škabraha
23. 8. 2006 Dobrý člověk stále žije -- Jan Špáta Martin  Štoll
23. 8. 2006 Kolem Kuby za 20 dní Lubomír  Molnár
23. 8. 2006 Člověk má přece právo být blbý Bohumil  Kartous
24. 8. 2006 Al Džazíra pět let po 11. září
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta