22. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2007

Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I.

Již mnoho let vede Václav Klaus svůj boj za hodnoty otevřené, demokratické společnosti proti všem, kteří ji podle jeho názoru ohrožují. To je myslím samo o sobě sympatické. Současný český prezident navíc dokázal hned v několika polemikách (týkajících se například byrokratizace Evropské unie či krize v České televizi) hájit svou pozici velmi silnými a přesvědčivými argumenty. Na rozdíl od mnoha dalších českých politiků tedy není pouze prázdným, ničemu nevěřícím mluvkou. A to je rozhodně sympatické.

Bohužel však existují otázky, které Václav Klaus nechce, nebo neumí řešit argumentačně, s kritickým a sebekritickým odstupem. Otázky, u kterých nepotřebuje znát a používat fakta, u kterých nepotřebuje zkoumat realitu. Otázky, na které mu, jako ostatně všem dogmaticky věřícím, stačí jako odpověď jen jeho vlastní víra.

Jak jinak si totiž vysvětlit rozhovor Václava Klause z Newsletteru Centra pro ekonomiku a politiku ZDE, který svou atmosférou i způsobem argumentace připomíná žargon upřímných neofytů-komunistů třicátých let či naopak absurdní články Jaroslava Haška z doby o deset let dřívější. Ale dříve než se pustíme do hodnocení, podívejme se na zmíněný rozhovor.

První otázka a první odpověď:

(Otázka CEPu) Podle environmentálního (zeleného) hnutí jsme svědky globálního oteplování klimatu, jehož příčinou je činnost člověka. Co si o tom myslíte Vy?

(Odpověď Václava Klause) Rozumní lidé -- nepodléhající bulvární žurnalistice a sledující výsledky vědeckých výzkumů -- vědí, že člověk není viníkem současné, jak se zdá "pouze" cyklické, fáze globálního posunu klimatu. Vědí, že se seriózní vědci přou, zda vůbec jev globálního oteplování existuje. Vědí, že řada z nich dokazuje, že jde o dlouhodobé planetární cykly, které existují již od diluviálních dob. Domnívají se, že je člověk svou činností může ovlivňovat jen velmi okrajově. Vědí i to, že člověk je naopak "největším bohatstvím", jak výstižně ukázal například americký ekonom Julian Simon ve své knize The Ultimate Resource. Ta u nás loni vyšla v překladu a každému vážnému zájemci, který nechce být předmětem "zelené" manipulace, ji vřele doporučuji k přečtení. Změny klimatu leccos potenciálně způsobit mohou, nicméně právě civilizace a technologické objevy -- dílo člověka -- nás před jejich eventuálními nepříznivými dopady budou v budoucnu chránit.

Ponechme stranou fakt, že otázka sama je již sugescí. Kromě vlastního dotazu totiž čtenáři nepřímo naznačuje, že globální oteplování klimatu a jeho souvislost s činností člověka je názorem pouze environmentálního (zeleného) hnutí. To je ovšem neférové matení. Přesvědčení o spojení mezi činností člověka a klimatickými změnami sdílí většina(!), či přinejmenším velký počet, vědců klimatologů (jako příklad uveďme jednoho z dosavadních presidentů Americké společnosti pro meteorologii Dr. Paula D. Traye, výkonného ředitele též instituce dr. Richarda E. Hallgrena či presidenta Sdružení amerických universit pro atmosférický výzkum dr. Richarda A. Antheme, nebo, budeme-li mluvit o České republice Jana Pretela z Českého hydrometeorologického ústavu). Předseda britských konzervativců David Cameron je v otázce klimatických změn radikálnější než většina českých environmentalistů a změnu odmítavého postoje lze pozorovat dokonce u George Bushe mladšího. Jsou výše zmínění lidé skutečně fundamentalističtí zelení aktivisté?

Podívejme se nyní na odpověď Václava Klause. Je totiž ještě problematičtější. Klaus tvrdí:

A. Člověk není viníkem současných klimatických změn. (Přičemž každý rozumný člověk tento fakt musí uznat.)

B. Seriózní vědci se přou o skutečnost, že globální oteplování existuje.

C. Ekonomická věda a ekonomičtí odborníci našli meta-odpověď na všechny budoucí negativní dopady lidské činnosti, protože objevili význam nekonečně potencionálního zdroje bohatství a bezpečí -- člověka.

Prozkoumejme jednotlivé teze podrobněji.

Teze A. -- Člověk není viníkem současných klimatických změn, přičemž každý rozumný člověk tento fakt musí uznat.
Toto tvrzení je fakticky nepravdivé a navíc logicky nekonzistentní. Fakticky nepravdivé je, protože lze snadno vyjmenovat velké množství rozumných odborníků, rozumných konzervativních politiků i seriózních západních médií, které činnost člověka a klimatické změny spojují. Není tedy pravda, že každý rozumný člověk vyznává tvrzení Václava Klause. Daleko důležitější je však chyba v konzistenci Klausova uvažování. Jestliže environmentální aktivisty, média a odborníky na klimatologii Klaus obviňuje z předkládání silných a zatím neověřených teorií o spojitosti lidské činnosti a globálního oteplování, jak je možné, že se bez uzardění odváží stejně silného, pouze opačně postaveného výroku? Buď se silných, prozatím 100% neověřitelných tvrzení máme zdržet, nebo je nesmíme napadat. Stručně řečeno -- Klaus napadá své odpůrce s tím, že si troufají tvrdit příliš mnoho, na to, kolik toho víme, jenže pak si troufá tvrdit to samé jen s opačným znaménkem. To je exemplární příklad nedodržování pravidel, jejichž dodržování přitom po ostatních vyžadujeme.

Teze B. -- Seriózní vědci se přou o skutečnost, že globální oteplování existuje.

V tomto tvrzení se Václav Klaus dostává do přímého sporu s realitou. Globální oteplování Země existuje. To není žádná teorie, to je prokazatelný fakt. Samozřejmě je možné, že naše měření teplot (stále sofistikovanějšími metodami) nedokáže vygenerovat 100% spolehlivé údaje, a také je možné, že přes současné přesvědčení většiny vědců-klimatologů dojde za 10, 20, či 70 let k náhlému a prudkému poklesu tepot na Zemi. To vše je možné, jakkoli nepravděpodobné. Že ovšem současná teplota atmosféry a povrchu Země stoupá, je neoddiskutovatelný fakt ověřitelný v několika minutách (máte-li k dispozici internet). Lidé, kteří tvrdí opak -- jako právě Václav Klaus v našem rozhovoru -- tvrdí prokazatelnou nepravdu. Země se globálně otepluje, tečka.

Teze C. - Ekonomická věda a ekonomičtí odborníci našli meta-odpověď na všechny budoucí negativní dopady lidské činnosti, protože objevili význam nekonečně potencionálního zdroje bohatství a -- člověka.

Podívejme se ještě jednou na doslovnou citaci Václava Klause:

Vědí i to, že člověk je naopak "největším bohatstvím", jak výstižně ukázal například americký ekonom Julian Simon ve své knize The Ultimate Resource. Ta u nás loni vyšla v překladu a každému vážnému zájemci, který nechce být předmětem "zelené" manipulace, ji vřele doporučuji k přečtení. Změny klimatu leccos potenciálně způsobit mohou, nicméně právě civilizace a technologické objevy -- dílo člověka -- nás před jejich eventuálními nepříznivými dopady budou v budoucnu chránit.

Uvedená citace osvětluje mnohé ze všech tří tezí a je podle mého názoru klíčem k názorům Václava Klause. Klimatologové totiž nejsou důležití, stejně jako ostatní vědci, politikové, environmentalisté. Konečnou odpověď přináší ekonomická věda! Kdo se chce dozvědět to nejdůležitější o jakýchkoliv envionmentálních otázkách by si měl nejdříve přečíst knihu ekonoma Juliana Simona! Na co řešit konkrétní problémy a faktické otázky, ptá se zde mezi řádky Klaus, máme-li po ruce Písmo svaté se všemi odpověďmi. Ekonomická věda je meta-řešením všech problémů, je odpovědí na všechny základní otázky člověka a jako taková se nemůže dostat do rozporu s realitou. V rámci ekonomie byl nalezen pravdivý rámec všech důležitých otázek a odpovědí.

Proto jsou klimatologové nedůležití, proto Klause nezajímají fakta o klimatických změnách, proto z principu neřešitelná environmentální krize nemůže nastat -- toto vše je totiž v rozporu se základní teorií, u které je omyl jednoduše vyloučen.

Karl R. Popper, Carl G. Hempel či Imre Lakatos by takový postoj nazvali degenerativní vědou. Bohužel se však tato degenerativní podoba vědy stala součástí životního kréda jisté části českých ekonomů. Bohužel pro ně, bohužel pro nás, bohužel pro vědu. Ale hlavně že jsou si tak jistí!

Pokračování příště.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2007
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Ztráta zbytku iluzí Milan  Kulhánek
22. 2. 2007 Otto Jelínek: Nezprostředkovával jsem úplatky
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 O čem rozhodnou zítra?
22. 2. 2007 Žalm 21 Ivan  Diviš
22. 2. 2007 Blair oznámil, že stáhne britská vojska z Iráku Jan  Čulík
20. 2. 2007 "Spektakulární", anebo "standardní"? Miloš  Dokulil
22. 2. 2007 Děti, matky a rodinná politika, aneb Proč se někteří konzervativci hádají s ministryní a bohatou matkou sedmi dětí Uwe  Ladwig
21. 2. 2007 Italský premiér Romano Prodi odstoupil
21. 2. 2007 Rakety, rakety, hejbejte se... Břetislav  Olšer
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky
21. 2. 2007 Sledování televize vede k tělesné i duševní degeneraci
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Vojenská globalizace? Adalbert  Krims
21. 2. 2007 Libye: odlišné vnímání a odlišné skutečnosti Egon T. Lánský
21. 2. 2007 Kdy se přestane tisknout Respekt? Štěpán  Kotrba
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce