23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2007

Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II.

V minulé části článku jsem se pokusil na první pasáži rozhovoru Václava Klause v Newsletteru Centra pro ekonomiku a politiku ukázat velmi problematické rysy jeho úvah týkajících se environmentálních otázek. Zatím bylo možné konstatovat, že environmentální úvahy současného prezidenta jsou myšlenkově nekonzistentní, protože principy, které vyžaduje od svých oponentů, sám nedodržuje; výběrově lhostejné k realitě, protože fakta, která jsou v rozporu s jeho přesvědčením neuznává, a především dogmatické, protože není ani v nejmenším ochoten či schopen problematizovat vlastní postoje.

Podívejme se nyní na zbytek rozhovoru.

Druhá otázka a druhá odpověď:

(Otázka CEPu) Podle environmentalistů je důkazem globálního oteplování tání ledovců.

(Odpověď Václava Klause) Jde opět o stejnou "zelenou" hru s lidským strachem a obavami. Tání ledovců v globálním měřítku má daleko dlouhodobější cykly. Ve většině okamžiků své existence měla naše Země daleko teplejší klima a ledovců proto bylo daleko méně než dnes. Ledovce ubývají už posledních 10 000 let a zrychleně od skončení "malé doby ledové" kolem roku 1850. O tom všem dokončuji rozsáhlou studii "Katastrofické prognózy ekologistů, princip opatrnosti a racionální diskontování času".

Na první pohled zastává Václav Klaus ve druhé otázce mnohem realističtější pohled. I když to není řečeno přímo, uznává současný, vědou stále přesněji dokumentovaný, úbytek ledovců. Navíc má pravdu v konstatování, že Země měla po většinu doby své existence teplejší klima a ledovců bylo daleko méně než dnes. Neméně pravdivé je i tvrzení, že ledovce ubývají již posledních 10 000 let. Bohužel i v tomto případě jde o realističnost velmi omezenou, která dogmatický postoj Václava Klause spíše potvrzuje než vyvrací. Proč? Protože v nedogmatickém přístupu se snažíme použít všechna relevantní, použitelná a dostupná fakta, nikoliv pouze fakta, která potvrzují naše názory!

Podívejme se ještě jednou velmi stručně na otázku klimatických změn. Existují vysoce odborné vědecké publikace, které bez jakékoliv (!) spojitosti se "zeleným aktivismem" dokumentují (svojí rychlostí) bezprecedentní nárůst teploty povrchu Země.

(Například ZDE)

(Či zde: ZDE - přístup k této studii je bohužel podmíněn předplacením časopisu The Nature či zaplacením administrativního poplatku tomuto vědeckému časopisu.)

Existují další studie, které poukazují na (z hlediska rychlosti) opět bezprecedentní celoplanetární úbytek ledovců.

(Např. zde: Haeberli, W., Frauenfelder, R., Hoelzle, M. and Maisch, M. 1999. On rates and acceleration trends of global glacier mass changes. Geografiska Annaler, 81A(4), 585--591., či zde: Bishop, M.P., Olsenholler, J.A., Shroder, J.F., Barry, R.G., Raup, B.H., Bush, A.B.G., Copland, L., Dwyer, J.L., Fountain, A.G., Haeberli, W., Kääb, A., Paul, F., Hall, D.K., Kargel, J.S., Molnia, B.F., Trabant, D.C. and Wessels R. 2004. Global land ice measurements from space (GLIMS): Remote sensing and GIS investigations of the Earth's cyrosphere. Geocarto International, 19/2, 57-84.).

Existují výpovědi českých i světových klimatologů, které vcelku přesvědčivě hovoří pro přijetí faktu, že globální oteplování existuje a je spolupůsobeno člověkem.

(Viz například klimatolog Ladislav Metelka ZDE či klimatolog Jan Pretel zde: ZDE.)

A na druhou stranu existují vědci klimatologové, kteří obě tyto interpretace většiny současných klimatologů zpochybňují. Jsou ve znatelné menšině, ale rozhodně mohou mít pravdu.

Jsem přesvědčen, že za tohoto stavu věcí bychom se všichni my -- neklimatologové měli vyjadřovat velmi zdrženlivě, a zejména čekat na výsledky dalších testů a měření, které mezi většinovým názorem o globálním oteplování a menšinovým názorem proti němu rozhodnou.

Toho však bohužel Václav Klaus není schopen. Nechce, nebo neumí čekat. Dopředu ví, že environmentální interpretace je nepravdivá. Má pravdu a žádné tzv. kruciální testy potvrzující či vyvracející jeho hypotézy nepotřebuje. Podívejme se znovu na vybranou pasáž rozhovoru:

Jde opět o stejnou "zelenou" hru s lidským strachem a obavami. Tání ledovců v globálním měřítku má daleko dlouhodobější cykly. Ve většině okamžiků své existence měla naše Země daleko teplejší klima a ledovců proto bylo daleko méně než dnes. Ledovce ubývají už posledních 10 000 let a zrychleně od skončení "malé doby ledové" kolem roku 1850. O tom všem dokončuji rozsáhlou studii "Katastrofické prognózy ekologistů, princip opatrnosti a racionální diskontování času".

Klaus si znovu vybírá pouze ty údaje (dlouhodobé ubývání ledovců, teplejší klima Země i v minulosti), které potvrzují jeho teorii. Údaje, které jsou s ní v rozporu (bezprecedentní rychlost nárůstu teploty povrchu Země, bezprecedentní úbytek ledovců, pravděpodobný vztah mezi lidskou produkcí CO2 a zvyšováním teploty povrchu Země) nejenže neuvádí, ale ani nebere vážně. Lze o takovém postoji napsat, že je racionálně kritický? Myslím, že v žádném případě. Je to daleko spíše postoj těch, kteří se nemohou mýlit, a proto se také nikdy nemohou poučit svými omyly. Tedy postoj dogmatiků.

Podívejme se na třetí otázku, ve které se podle mého názoru Václav Klaus vyrovnává s tím, že čím dál tím méně vědců-klimatologů, západních médií i dalších konzervativních politiků sdílí jeho klimatický skepticismus.

(Otázka CEPU) Vypadá to ale, že environmentalisté se shodují na tom, že problémy jsou vážné.

(Odpověď Václava Klause) Zelení jsou mezinárodní politické hnutí, nejsou to žádní vědci, žádní klimatologové. Jsou mezinárodní, tak jako byla vždy v minulosti mezinárodní podobná "globální" levicová uskupení. Jejich politickým soupeřem byl a je svobodný svět a kapitalismus. Zelení v tomto smyslu nepředstavují nic jiného, než "pokračování války proti svobodnému světu jinými prostředky". Šíření strachu z globálního ohrožení je metodou, kterou se -- ve spolupráci s částí politiků, intelektuálních elit a žurnalistů -- dostávají do povědomí veřejnosti, resp. potenciálních voličů.

Dříve než se pustíme do rozboru výše zmíněné pasáže, prosím laskavého čtenáře, aby si představil následující situaci.

Pan Novák je přesvědčen o své neomylnosti a zároveň má pocit, že vynalezl způsob, jak spalovat zemní plyn s 99% účinností převodu tepla na elektrickou energii. Nechá tedy postavit první elektrárnu, ale účinnost je nižší než 50%. Nechá postavit druhou, třetí, čtvrtou a účinnost stále zůstává 50%. Jestliže se pan Novák nemá rozloučit se svou neomylností, musí za neúspěchem stát nějaký nepřítel. A čím více 50% účinných elektráren bude stát, tím zákeřnější, organizovanější a podlejší musí být tento nepřítel. Čím více bude důkazů o tom, že se mýlí, tím více si bude pan Novák jist zlovolností a mocí imaginárního nepřítele.

Psychologicky banální způsob sebeobrany, jehož příkladů známe z dávné i nedávné historie mnoho. Skvěle tuto pokřivenou sebeobranu dogmatiků vystihli ve svých knihách či esejích Arthur Koestler či George Orwell.

A teď si znovu připomeňme situaci Václava Klause. Předseda britských konzervativců, tzn. strany, která byla našemu prezidentovi v mnohém vzorem, David Cameron je přesvědčeným zastáncem teorie globálního oteplování způsobovaným činností člověka a chce rychle jednat. George Bush už si svým klima-skepticismem také není příliš jistý. Vědecké konference klimatologů přinášejí stále sofistikovanější důkazy o globálním oteplování a jeho spojitosti s činností člověka. Klima-skeptikové jsou ve velmi těžké defenzivě a mnohé z jejich argumentů byly vyvráceny. A Václav Klaus přitom ví, že pravdu má on.

Kdo jiný mohl takovou blamáž a překroucení pravdy zavinit, než silné, mezinárodní zelené hnutí, které chce zničit svobodný svět? Zelené hnutí, které z principu nemůže zajímat nic jiného než nečestné "krátkozraké a navýsost přízemní politické cíle", jak píše Václav Klaus v další ze svých odpovědí. Což o to, logika je to bezchybná. Její zásadní vadou však je, že nás nutně přivádí k intelektuální slepotě a nakonec i morální neodpovědnosti. Jinak jistě inteligentní, a podle mého názoru dokonce i vnitřně poctivý, Václav Klaus nechť je nám důrazným varováním.

Protože krátká závěrečná pasáž rozhovoru Václava Klause již podle mého názoru nepřináší žádnou doplňující informaci dovolím si přejít k závěru.

Nevadí mi domýšlivost Václava Klause, svým způsobem má být na co pyšný. Nevadí mi, že některé veřejné akce jeho think-tanku CEP připomínají setkání, při kterých se přesvědčení mezi sebou dále ujišťují o své pravdě, jakkoli takové prostředí nemohu považovat za intelektuálně příliš podnětné. Co mi ale vadí, je fakt, že se Václav Klaus, CEP a další svým dogmatismem v environmentálních otázkách zpronevěřují a obrací na hlavu odkaz takových myslitelů, jakými byli F. A. Hayek či K. R. Popper (jsem si při tomto svém tvrzení vědom faktu, že K. R. Popper oprávněně kritizoval část zeleného hnutí). Ti totiž, na rozdíl od mnoha současných liberálů, hledali ve svém díle nové odpovědi na nové otázky. A víru svých předchůdců, svého mládí i svoji vlastní víru podrobovali nemilosrdné kritice bez ohledu na výsledek. To je podle mého názoru intelektuální odvaha, to je boj za otevřenou společnost, který nikdy nekončí. Nikoliv dogmatismus, jak nám ho ve zkoumaném rozhovoru předvedl Václav Klaus.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
21. 2. 2007 Al Gore má dostat čestný doktorát za svůj film Nepohodlná pravda   
21. 2. 2007 Evropská unie dosáhla dohody ohledně snižování emisí   
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky   
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2   
21. 2. 2007 Ochrana před klimatickými změnami, aneb Že by se politikové dali poučit? Uwe  Ladwig
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit   
15. 2. 2007 Globální oteplování "způsobuje kosmické záření"   
14. 2. 2007 Kysličník - ne oxid Tomáš  Krček
14. 2. 2007 Prezidentův poradce: demagog o demagogii Tomáš  Mančal
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
9. 2. 2007 Uhnul byste před rozzuřeným býkem? Karel  Dolejší
9. 2. 2007 Výkonný ředitel CEP Petr Mach v Lidových novinách: Projev vysokoškolsky vzdělaného ignoranta Jakub  Rolčík
9. 2. 2007 Petr Mach se mýlí Ladislav  Metelka