5. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Tři králové
6. 1. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro hrabivé lékaře

Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb

Čtení: Izaiáš 60,1-6 Text: Matouš 2,1-12

Známé vyprávění z Matoušova evangelia o klanění tří králů, či vlastně mudrců je názorným příběhem, určeným k tomu, aby se četl, čili legendou (legenda je gerundivum od legere, čísti). Nejsou to zdaleka "cestovní zážitky svatých mudrců". Teprve když tento předpoklad uznáme (pokud tedy respektujeme literární druh, kterým toto vyprávění je), můžeme se legitimně ptát, o čem ten příběh vypráví, proč právě on je nabízen ke čtení, k opakování, k tomu, aby se stal součástí paměti člověka i celého lidstva.

Pokud zůstaneme u vnější fabule příběhu, navíc ověnčené barokními lidovými představami a zvyky, zbavujeme příběh vnitřní naléhavosti a stane se nám legendou v tom k pokleslém slova smyslu, jak se dnes toto slovo namnoze používá, totiž vymyšleným, nepravdivým příběhem. On však je naopak hluboce pravdivý a velice důležitý pro lidskou civilizaci podobně jako ostatní biblické texty a příběhy.

Tuto důležitost legend si dovolím ilustrovat půvabnou židovskou anekdotou: za rabínem přijde Roubíček a hrdě hlásí, že je atheista. Rabín se zeptá: a četli, Roubíček, aspoň něco z Bible, když říkaj, že jsou atheista? -- To jsem, prosím, nečetl! A znají aspoň něco u Talmudu? -- No, prosím, to taky neznám! Tak vědí co, Roubíček? Voni nejsou žádnej atheista, voni jsou obyčejnej blb!  

To prvé, proč se má tento příběh tradovat, je nasnadě: Je to přesvědčení evangelisty a celé prvé církve o tom, že právě v Ježíši se naplnila odvěká naděje židovské komunity vyjádřená například v 60. kapitole Izaiášově proroctví: "přijdou všichni ze Sáby, z Midjáni a Éfy, ponesou zlato a kadidlo, k tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde, jejich králové ti budou k službám".

Celý Izaiáš vyjadřuje naději poníženého, zmateného a zotročeného lidu, kde "nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy, doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti, cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Čekáme na světlo a je tma, na úsvit, a chodíme v šeru. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak, nedovedeme chodit po přímých cestách. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva, žasne, že nikdo nezasáhne. Přijde však vykupitel, a tak, Jeruzaléme, místo toho abys byla dále opuštěná (město Jeruzalém, symbol národa, je v hebrejštině femininum, jako třeba Praha), dám ti radost a důstojnost navěky" (Iz kap.59). Tato odvěká a životadárná naděje, kterou Bible artikuluje na mnoha místech, nejen u Izaiáše, je nadějí, bez níž se svět stane vyprahlou pustinou a peklem na zemi, nad nímž "Hospodin žasne, že nikdo nezasáhne"

To druhé, proč tradovat ono "určené k vyprávění", onu legendu, je skryto v názvu svátku, který se k legendě váže, totiž k Epifanii. Svátku, kterému se podle příběhu říká svátek Tří králů. Epifanie znamená objevení, či zjevení, vyjevení se něčeho.

Obecně se chápou zjevení v Bibli jako zjevení Boží slávy či Kristova mesiášství uprostřed všedního života, na příklad v Káni galilejské, či při křtu v Jordánu. Je to, mohli bychom říci, pohyb zespoda nahoru. Z člověka se stává Bůh. Z temné všednosti zazáří boží světlo. Stane se nějaký zázrak.

Zde však jde ale o opačný pohyb. Ti mudrci od východu nešli hledat chudé dítě, ale krále, Mesiáše, reprezentanta samotného Boha! Nemířili do ovčího chléva, ale do královského paláce! A Bůh, kterého hledají, se jim zjeví ne nahoře, ale dole, v dítěti,  člověku; chudém, ohroženém, nakonec popraveném Ježíši. Z Boha se stává člověk. Bůh, o kterém se pořád tak dohadujeme, zda je, či není a když je tak jaký je -- ten Bůh je člověk. Nepřestrojil se jen za člověka, jak se to mnohdy chápe. On je opravdu člověkem!

Bůh se zjevil v člověku.Tři králové objevili, že Bůh je někdo jiný, než si představovali. Samozřejmě, křesťanské vyznání mluví současně i o tom opačném vztahu Bůh -- člověk u Ježíše. O tom zespoda nahoru., Ale ten, upřímně řečeno, není zas až takoriginální. To je běžná religiozita všech náboženství, i těch všelijakých současných věr a pověr a náboženství a návodů na šťastný život, které se tlačí do našeho sekulárního světa, odpovídajíce tak na obecnou člověčí potřebu náboženství. Na potřebu nějakého, jakéhokoliv náboženství, nějakého - jak říkal Karel Čapek -- kostelíčku. Nějaké berličky, o kterou se opřeme, když se nám nedostává sil.

Naše legenda však, a nejen ona - on je toho plný Nový zákon - zdůrazňuje to překvapivé, to nové a na křesťanství originální: víra není v prvé řadě upínání se k transcendentnu, není to výtah do nebes, útěk z hříšného a špatného světa a vytržení, víra je naopak průnik nebeského do pozemského světa. K jeho bolestem a trápením.

"Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevymítali zlé duchy, nečinili mnoho mocných činů"? (Mt 7,22) "Jděte ode mne, prokletí, neboť jsem hladověl a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít..."(Mt 25, 31n). Toto objevení Boha v člověku bylo rozhodující pro miliony lidí v historii, těch, kteří se jen nevezli, či neparazitovali na světě, ale byli jeho světlem a solí. Mimo jiné i pro Alberta Schweitzera, jehož výročí si budeme za týden připomínat a který na tomto poznatku vybudoval nejen svou teologii, ale celý svůj život.

Tato poloha víry vedla ty "slané a svítící" křesťany v historii k tomu, že se začali starat o druhé, i když to nepřinášelo žádný užitek, a začali stavět všelijaké špitály a starobince a sirotčince. Zatímco v antice byl nemocný pokládán za méněcenného příslušníka obce, slabé a handicapované děti byly usmrcovány a poskytnutí účinné pomoci beznadějně nemocnému bylo pokládáno za eticky scestné a na lékařskou pomoc měli v určitých případech právo jen příslušníci privilegovaných vrstev; křesťanství změnilo od základu postavení nemocného a postiženého člověka. Všichni nemocní bez rozdílu majetku a stavu měli nárok na stejnou péči, jakou tehdejší lékařská věda byla schopna poskytnout. Ve špitále byli všichni pacienti Pány: "et ibi quasi Dominus".

Více k tomu ZDE

Tuto polohu víry také vyjadřuje jedna stará středověká legenda. Je o čtvrtém mudrci, který nestihl vyrazit za králem Židů se svými třemi kolegy, a navíc jej pořád jej něco zdržovalo: tu ovazoval rány malomocnému, tu zachránil opuštěné dítě, tu krmil nějaké ubožáky. Zlato, které nesl Mesiáši dávno již rozdal... Dorazil utahaný a zoufalý do Jeruzaléma až ve chvíli, kdy Kristus již visí na kříži. Zničeně se mu omlouvá, ale z kříže slyší: ty, můj synu, jsi mi přinesl ten dar nejvzácnější -- svou lásku k potřebným.

Tato poloha víry ovšem také logicky vede k postupné sekularizaci světa, což je jen logický a pozitivní důsledek zjevení Boha v člověku, pokud si nepleteme sekularizaci s "atheismem Roubíčka".

Amen

                 
Obsah vydání       5. 1. 2007
7. 1. 2007 Izrael "plánuje jaderný úder proti Íránu"
7. 1. 2007 Varšavský arcibiskup rezignoval těsně před jmenováním
6. 1. 2007 Podepsal jsem výzvu "Jsme občané" Karel  Dolejší
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna
6. 1. 2007 Peníze a zabíjení v Iráku
5. 1. 2007 "Oběšením se Saddám Husajn stal mučedníkem"
5. 1. 2007 Tony Blair k Saddámově popravě mlčí
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
5. 1. 2005 Tři králové aneb Slavnost Zjevení Páně Irena  Ryšánková
5. 1. 2007 Oslí můstek k trojkoaliční smlouvě Ladislav  Žák
5. 1. 2007 Topolánek: Bydlím se svojí partnerkou Lucií Talmanovou. K jejímu těhotenství se nebudu vyjadřovat Mirek  Topolánek
6. 1. 2007 Čína a Rusko spolupracující jako nikdy předtím
5. 1. 2007 Nejhorší noční můra Spojených států: Tahá za nitky dnešní irácké vlády Írán?
5. 1. 2007 Dejte do ústavy prázdniny Bohumil  Kartous
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
5. 1. 2007 Buď chceme demokracii, ve které figurují čitelné osobnosti s politickou vizí, nebo bordel
5. 1. 2007 Kauza Redeker: Má zbabělost Francie kulturně-historické pozadí?
5. 1. 2007 Británie by měla přijmout muslimské hodnoty
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Sedmička je dobrá Václav  Dušek
5. 1. 2007 Svoboda - od čeho - k čemu, aneb Vždy ohrožené poměry Uwe  Ladwig
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula
5. 1. 2007 Nebezpeční novináři vs. osobní vývoj Jan  Motal
5. 1. 2007 Len tak mimochodom...
5. 1. 2007 Je těžké mluvit a myslet zároveň Bohumil  Kartous
5. 1. 2007 Michael  Marčák
5. 1. 2007 Kde jsi, doktore Galéne? Tomáš  Krček
5. 1. 2007 Mar del Plata, Pinamar, nebo Buenos Aires? Meike  Snijder
5. 1. 2007 Mar del Plata, Pinamar or Buenos Aires? Meike  Snijder
5. 1. 2007 Mikve Jiří  Staněk
5. 1. 2007 Ošklivý zlý slon Filip  Rožánek
5. 1. 2007 Čulíkova novoroční rada nad zlato aneb Proč se Moldavané usmívají? Josef  Brož
5. 1. 2007 Milan  Kozelka
5. 1. 2007 Krize klimatu, nepríjemná pravda Ala Gora Dobrota  Pucherová
5. 1. 2007 Čo po sebe zanecháva Kofi Annan Radovan  Geist
4. 1. 2007 Saddámova poprava: "Ještě jednou! Pořád to ještě není dost důstojné!"
4. 1. 2007 Konec starých časů Alex  Koenigsmark
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
4. 1. 2007 Lyrický optimismus z Glasgow aneb O Čulíkově kolizi mocenské spásy Josef  Brož
5. 1. 2007 Divadlo z Moskvy v Praze Ivan  Bednář
4. 1. 2007 Somálsko: dávat vinu obvyklým podezřelým, to je recept na vleklou regionální destabilizaci Mesfin  Gedlu
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
3. 1. 2007 Americký generál: "My bychom popravili Saddáma Husajna jinak"
3. 1. 2007 Všem občanům drahé divadlo Filip  Rožánek
3. 1. 2007 Novoroční zamyšlení Egon T. Lánský
5. 1. 2007 Britské listy rostou - za listopad skoro milión stažených stran
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko