23. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2007

Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně

Nezbývá mi, než souhlasit s celkovým vyzněním autorova článku. Přesto bych si dovolil v několika bodech polemizovat.

Nejprve k formě mého osobního, nicméně otevřeného dopisu. Autorův styl psaní je často velmi expresivní, snad dokonce primárně útočící na city. Ve veřejné debatě je to prostředek dle mého mínění legitimní a proto budu reagovat jako jeden z oslovených "technařů", ač si nijak nenárokuji být mluvčím této velmi barevné "třídy", píše čtenář, který se podepsal jako Jan Knitl.

Vzhledem k vyhlášené formě následujících řádků je slušností odkrýt hledí. Politická idea, která do značné míry formuje můj názor světa, se s postupem věku blíží anarchismu. Přiznávám, že události následující CzechTeku 2005 mě v tomto názoru spíše utvrdily, nicméně "původní idea hnutí freetechno" (zavedených pojmů se zde zatím nedostává) je, dle mého názoru, takřka krystalicky anarchistická. Na tom nic nemění ani postoj mnohých zdejších "freetechno" činovníků, kteří presentují "freetechno" jako zcela apolitickou aktivitu. Otázka zní:

Pokud panuje slušná shoda v otázce jak a proč vzniklo hnutí freetechno (explicitní reakce na nedostatečnost principů a konkrétních podob zastupitelské demokracie a konzumního kapitalistického ekonomického systému pro naplnění potřeb jedinců a jejich společenství -- zde především svoboda shromažďování a vyjádření), je prokazatelné, či pouze pravděpodobné, že se v ČR hnutí, hlásící se ke svým britským počátkům, těchto principiálních ideálů vzdalo?

Jinak řečeno: Nikoliv akademicky definovaný, ale spíše tušený či cítěný motiv, je hybatelem (a zde vyjímám "avantgardu") každého a nejen "freetechno CZ" hnutí. Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako názorovou autoritu, vydává se na cestu směřující k politické straně. Ještě jinak řečeno: Hnutí, má-li být hnutím, je nutně ve svých konkrétních projevech v porovnání s projevy institucionalizované politiky vždy naivní. Tím však ještě zdaleka není řečeno, že sám model soužití praktikovaný v rámci hnutí je nutně naivní. Rovněž tím není řečeno, že reakce konkrétních lidí na konkrétní situaci, byla ve věci CzechTek 2005 převážně naivní.

Pokud bychom žili v zemi se souvislejší tradicí reflektovaného stýkání a potýkání občanů a "jejich" státu, pak bych považoval vyústění věci CzechTeku 2005 za fiasko "občanské společnosti". Setrvejme ještě chvíli v této rovině: Která událost za posledních 17 let vzedmula tolik nevole vůči činnosti státního aparátu? S velkým politováním se obávám, že to nebyla ani válka proti Srbsku, ani válka proti Afghánistánu, ba dokonce ani válka proti Iráku. Opět zjednodušeně řečeno: Obyvatelé území ČR si povětšinou neuvědomují svou zodpovědnost za politiku přesahující hranice (vituálně) daného území. Co horšího, neuvědomují si ani svou zodpovědnost za politiku praktikovanou v oblasti, kterou jim Ústava ČR nejen ZARUČUJE, ale, dle mého mínění, přímo UKLÁDÁ. Aktivita "freetechno hnutí" zahájená po zásahu Policie ČR na CzechTeku 2005 mi v tomto ohledu připadá jako občansky velmi uvědomělá a příkladná.

Nepopírám, že v určité rovině sehrálo hnutí roli užitečných idiotů. Z mého vlastního pohledu je však konečný součet positiv a negativ celé věci CzechTeku 2005 velmi příznivý -- obecně antisystémové hnutí získalo mnoho (více či méně) uvědomělých přívrženců, kteří mají zároveň možnost poučit se na konkrétním, jim poměrně dobře známém případu v otázkách taktiky i strategie politického boje. Navíc: Kdy jindy v takovém rozsahu pocítili mladí zaměstnanci "prestižních" zahraničních společností, reklamních agentur a státní správy nespravedlnost politickoekonomického systému, který jim dává práci? A nic na tom nemění skutečnost, že v tuto chvíli si většinou nejsou vědomi celé šíře problému. Jejich názorová jistota může být těmito a dalšími událostmi nahlodána a časem může přerůst v aktuální vědomí společenské nespravedlnosti. Je věcí "avantgardy", aby srozumitelně formulovala problémy současné společnosti. Poukazovat na politický naivismus nastupující generace je jistě užitečné, ale bez naznačení možných konkrétních postupů mi taková kritika přijde jako rána pod pás.

Bez časového odstupu nejsem schopen posoudit, který ministr vnitra je lepší než jiný. Zároveň (na základě dostupných informací = dějepisná díla a současná veřejná zpravodajská média) jsem přesvědčen, že žádný ministr vnitra nemůže být Dobrý. Pokud vezmeme velmi zjednodušenou škálu Bublan - Langer, pak je mé stanovisko - alespoň z pohledu občana v této konkrétní věci -- oprávněné. Pokud se však Langerovi (a sněmovně) podaří napravit jedno z nejbolavějších míst zdejšího státního aparátu -- příslušnost složek kontrolujících činnost PČR pod MV -- pak, přes veškeré výhrady které k němu osobně mám, před ním smeknu a Langer si pak dle mého zaslouží své místo v učebnicích dějepisu po dalších 10 let.. (a rozhodně ne víc) Přiznávám, že v této věci nijak optimistický nejsem.

Tolik co do "faktů" o kterých jsem ochoten diskutovat a vraťme se ke kolektivně/osobní rovině, která vyplývá z adresáta Vašeho článku.

Mnohá z jeho prohlášení kritizují nedostatečnou militantnost hnutí. Z osobního/citového hlediska s autorem naprosto souhlasím - mnoho z řadových policistů, se kterými jsem se na místě setkal, nepokrytě vyjadřovalo svůj postoj ke světu, který bych se naprosto nestyděl označit za nacistický. Pokud se však na situaci podívám jako realista, pak by eskalace násilí ze strany "freetechno" aktivistů na místě původního střetu vedla pouze k většímu počtu zranění na straně "technařů" i PČR při záporném mediálním zisku pro stranu "technařů". Nemá smysl bojovat o bezvýznamnou louku. Krátkodobý sqautting Strakovy akademie o několik dnů později by byl nejen ÚSPĚŠNÝ, ale především mezinárodně nesmírně vlivný! Nicméně strana, která nemá v silném slova smyslu skutečně positivní program (= v ČR snad žáždná taková není), nemá právo squattovat zdejší vládní úřad. Mě osobně zabránilo toto vědomí tento dav provokovat k takové akci. Stejně tak si můžu vyčítat, že jsem se v roce 2002 na Kulaťáku nevrhl pod kola Bushovy limuzíny.

A (naposled) ještě jinak řečeno, Kotrba se vysmívá těm, kteří jeho poselství nikdy "číst" nebudou. Buď nečtou a z citu jednají, nebo čtou a velmi poctivě v této věci jednali, nebo čtou a z principu jednali omezeně/jinak, než je Vám známo.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2007
25. 2. 2007 Smrt dr. Davida Kellyho "nebyla sebevražda", tvrdí britský poslanec
25. 2. 2007 Železniční neštěstí způsobila nedbalá inspekce výhybek
23. 2. 2007 USA: Británie není součástí amerických plánů pro základny raketové obrany
23. 2. 2007 Downing Street potvrdila, že Británie vyjednává se Spojenými státy o raketové základně
25. 2. 2007 Člen hnutí hippies obviněn kvůli událostem v Berouně Štěpán  Kotrba
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
23. 2. 2007 Zájmy a strach Jindřich  Kalous
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
24. 2. 2007 Občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany o americké základně v Parlamentu
24. 2. 2007 ČSSD vykrádá argumenty Greenpeace proti americkému radaru Karel  Dolejší
24. 2. 2007 Ovečky?
23. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem II. Bohuslav  Binka
24. 2. 2007 Volejte šestku ! ...
23. 2. 2007 Drážďany
23. 2. 2007 Klaus a klima, to je prima - ekomomika a změna podnebí, aneb Nikdo by vám neměl opékat čápa... Uwe  Ladwig
23. 2. 2007 "Studená válka" Putinova, republikánů či českých médií? Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Iracionální propaganda v deníku Právo
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
23. 2. 2007 Svět na rozcestí? Petr  Schnur
23. 2. 2007 "Dezinterpretace" v Lidových novinách
23. 2. 2007 Pragmatika energetické i jaderné bezpečnosti - vyvážená multilaterální politika Štěpán  Kotrba
23. 2. 2007 Vzkaz panu Štětinovi Břetislav  Olšer
23. 2. 2007 Dopis Jaromíru Štětinovi Michal  Rusek
23. 2. 2007 Monitor Jana Paula: Brdy, země vojákům zaslíbená... Jan  Paul
23. 2. 2007 Stanovisko ČHMÚ ke klimatické změně, překlad "Summary for Policymakers" 4.zprávy IPCC Ladislav  Metelka
23. 2. 2007 I když Vladimír  Holan
23. 2. 2007 Egyptský blogger byl uvězněn na čtyři roky za "urážku prezidenta a islámu"
23. 2. 2007 Veřejná debata o diskriminaci v médiích
23. 2. 2007 V rakouské velké koalici to skřípe Richard  Seemann
23. 2. 2007 Mše za Karla Kryla
24. 2. 2007 Ecce homo economicus!
22. 2. 2007 Český král? Pavel  Weigel
23. 2. 2007 Zpráva o stavu lidských práv v ČR
23. 2. 2007 České chuligánství na začátku roku 2007 Vít  Hinčica
25. 2. 2007 Jakmile hnutí uzná svou avantgardu jako autoritu, směřuje k politické straně
23. 2. 2007 Milí, hloupí, nešťastní technaři - teď víte, jak vypadá dialog s mocí Štěpán  Kotrba
22. 2. 2007 Otevřený dopis ministru vnitra, nejvyšší státní zástupkyni a ČTK k "vyšetřování" CzechTeku
23. 2. 2007 Své bezpečí rádi svěříme metodám vyspělé moderní zpravodajské techniky
23. 2. 2007 O prázdné Mladé frontě Dnes
22. 2. 2007 Senátor Štětina: Vojenská síla USA je pro mě »záštitou míru« Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Rusové a americká základna Milan  Valach
23. 2. 2007 Kritika bez argumentů
22. 2. 2007 ČSSD jednala s iniciativou Ne základnám Andrea  Cerqueirová
22. 2. 2007 Odkryjeme kartu Gabal? Jiří  Mašek
22. 2. 2007 Financial Times: Zvýší americká základna riziko pro Polsko a ČR?
22. 2. 2007 Vysoký Blairův poradce zkritizoval britského premiéra, že "nedával pozor" při vedení války v Iráku
22. 2. 2007 Lambert je především oběť
22. 2. 2007 Zápisky z blázince, aneb Václav Klaus ekonomistickým klimatologem I. Bohuslav  Binka
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce