14. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2006

ANALÝZA JEDNOHO PŘÍSPĚVKU

V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje

Mediální manipulace v Radiu Praha

Jest to s podivem, ale i v Českém rozhlasu existují stále ještě novináři, kteří si nepřečetli Kodex tohoto média veřejné služby - jako základní normu pro posouzení kvality jejich práce. A to přesto, že tento dokument byl přijat a jeho dodržování stalo se součástí podmínek pracovní smlouvy každého z nich. I externistů.

Jedním z těch, kteří si emocionální příznakovost ve zpravodajství, spekulaci a ničím nepodložené domněnky přisvojili jako základní metodu práce, je i redaktor zahraničního vysílání Českého rozhlasu, Josef Kubeczka. Nestalo se to poprvé, ale naposledy 13. 4. 2006, čili včera. Redaktor média veřejné služby se nechtěl před svými kolegy z bulváru nechat zahanbit, a tak zvolil pro zprávu o podpoře VZP jadrný titulek. Stejně jadrný byl i obsah příspěvku, zakončený spekulativní domněnkou autora, nepodloženou nejen realitou, ale i dostupnou zkušeností.

Myšlenkový stereotyp a redaktorův "názor" převážily nad realitou. A zpráva pořadu Události se vydala do celého světa - jako dokonalá reprezentace České republiky, Českého rozhlasu i kvality jeho redaktorů.

Stát do VZP opět napumpuje peníze

Vláda pomůže Všeobecné zdravotní pojišťovně další finanční injekcí. Dostane 2 a půl miliardy korun jako tzv. předsunutou platbu. Je to už podruhé, co stát napumpuje peníze do VZP. Ke stejnému kroku vláda přistoupila v lednu, kdy na úkor druhého pololetí předsunula 3 miliardy korun. Menší zdravotní pojišťovny takový postup kabinetu kritizují.

Jako naprosto nesystémovou věc vidí tento krok vlády výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Stát má podle něj platit v pravidelném rytmu. Podle ministra zdravotnictví Davida Ratha mají tyto peníze zlepšit finanční situaci největší zdravotní pojišťovny v zemi a zkrátit platby po době splatnosti zhruba o deset dnů. Původně ale ministr Rath žádal o půjčku pro VZP: "My jsme se rozhodli nejít cestou půjčky, ale jít cestou předsunuté platby. V podstatě jde prakticky o totéž, to znamená zdravotní pojištění by ještě do konce tohoto měsíce mělo obdržet zhruba částku 2 a půl miliardy od ministerstva financí."

Stát tedy poskytne pojišťovně platby za pojištěnce dřív, než by na ně VZP měla podle zákona nárok. Tato předsunutá platba podle ministra Ratha nezadluží systém v době, kdy už bude po volbách vláda v nové sestavě. Předsunuté platby jsou podle něj koncipovány tak, že jimi stát pravidelně podporuje hospodaření VZP v zimních měsících, kdy jsou lidé víc nemocní. Oproti zimě jsou výdaje zdravotních pojišťoven v létě o deset procent nižší. Další předsunutou platbu si podle něj vláda může dovolit také díky nedávnému zvýšení odvodů státu za jeho pojištěnce.

Podle ekonoma Václava Sládka ale tento způsob předfinancování sám o sobě nic neřeší a musí následovat jediné - šetřit, kde se dá: "Tento způsob předfinancování v podstatě sám o sobě problémy nevyřeší. Znamená to pouze, že prostředky, které by VZP dostalo v průběhu roku, dostane dříve a nedostane je v pozdějších termínech. Předpokládá se přitom, že do splatnosti těch termínů alespoň část svých problémů, tedy závazků po splatnosti vyřeší. Tímto způsobem VZP na to řešení problémového portfolia dostane více času, tedy bude mít reálně možnost dotáhnout nějaké úsporné programy v čase. Znamená to, že tato předplatba od státu umožní rozložit ty programy v čase a pokusit se je vyřešit. Nicméně pokud se to nepodaří realizací úsporných opatření, tak je to pouze přenesení problémů do budoucna."

A ty by už měl řešit nový ředitel VZP. Vláda by na jeho místě ráda viděla dosavadního ředitele Všeobecné fakultní nemocnice na pražském Karlově náměstí Pavla Horáka. Takový návrh také pošle do Poslanecké sněmovny. Pavel Horák je podle ministra Ratha fundovaným manažerem, který má zkušenosti i ze zahraničí a v posledním roce vedl tři největší nemocnice v Praze. "Jde o velmi úspěšného manažera, který za poslední roky, kdy nastoupil do funkce ředitele Všeobecné fakultní nemocnice, dokázal zastavit každoroční propad hospodaření této nemocnice, a dokonce ten trend dokázal obrátit," řekl ministr Rath. Je otázkou, zda by se mu stejný obrat povedl ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Zdroj TXTRMA

Zpráva: více otázek a pochybností, než odpovědí a jistot

Už titulek používá "básnivého" jazyka, se zpravodajskou strohostí polemizujíc obrazem staré, namáhavé a rezavé pumpy, vynášející temné peníze z hlubin temné studny. Vláda pumpuje. Namísto do kapsy redaktora, pumpuje do VZP.

Další obraz je hned o větu dále. Bolestivá jehla cpoucí vpichem bankovky do těla nenasytné příšery.

V čtvrté větě autor nevysvětlí, co je to předsunutá platba z věty třetí. Zato sdělí s prstem varovně vztyčeným: "Už podruhé!" Potřetí se asi bude vraždit... V páté větě se dozvíme, že stejný krok provedla vláda na úkor nějakého pololetí. Byly to tři miliardy. To je peněz, paní Hamáčková... No a na závět úvodního shrnutí se dozvíme větu hodnotící, kde kritiku reprezentují nedefinované "menší pojišťovny".

V prvé větě příspěvku kritik dostává tvář. Naprosto nesystémovou věc vlády vidí jakýsi oborový lobbista Gajdáček. Žádná z pojišťoven. Pro dokreslení: předmětem činnosti Svazu zdravotních pojišťoven je "tvorba zásad společného postupu (sjednocování postupu) členů svazu pro jednání se státními orgány, zájmovými sdruženími poskytovatelů zdravotní péče, příp. pojištěnců a zaměstnavatelů ve věcech týkajících se systému veřejného zdravotního pojištění jako celku a účasti zdravotních pojišťoven v tomto systému, výměna zkušeností a tvorba společných výkladů stanovisek a postupů k provádění veřejného zdravotního pojištění " Členem tohoto "občanského" sdružení je 8 zaměstnaneckých pojišťoven. Avšak není členem ta pojišťovna, o kterou se Svaz většinou otírá. VZP. Všeobecná pojišťovna. Veřejná pojišťovna. Je to takový kartel malých. Kartel je úmluva o jednotných podmínkách, o závaznosti ujednání, o rozdělení trhu či o rozvržení výroby na účastníky, o chování na trhu, která významným způsobem ovlivňuje nabídku trhu. "Cenový kartel je obecně považován za zvlášť závažné omezení soutěže," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář v jiné souvislosti větu, kterou by mohli tesat do kamene i liberální ekonomové. Bude-li nás víc v houfu, i vlk uteče...

Teprve pak dostává prostor ministr - na jednu větu. Pokračuje redaktor. Ministra už netřeba. Konečně se čtenář dozví, co je to předsunutá platba...

To, co se ovšem nedozví čtenář, a nadozvěděl jsem se ani já, kdo je "ekonom" Václav Sládek. Je několik možností

  • nezávislý kandidát do obecního zastupitelstva Václav Sládek, český soukromý zemědělec z Adamova
  • Václav Sládek, učitel angličtiny, básník, prozaik a překladatel
  • skotský morální filozof
  • Mgr. & Mgr. Václav Sládek, advokátní kancelář Sládek & Partners Praha
  • Václav Sládek, právník, 33 let, volební kandidát Naděje ve Středočeském kraji
  • autor knihy Co by měl znát každý manažer či jednatel z oblasti práva, přestože není vystudovaný právník! a Vybrané problémy obchodního zákoníku
  • tajemná mluvící hlava, navštěvující hojné míře pořady Českého rozhlasu Radia Praha, iŽurnálu, Rádio Česko, BBC Czech a Události a Otázky Václava Moravce v České televizi
  • specialista na obchodní právo, právní zástupce lékaře Jana Vokrouhleckého, akciového spekulanta

Správných může být i více odpovědí...

V závěru Sládkova monologu ovšem padá jedna věta, kterou zaznamenejme pro budoucnost: "pokud se to nepodaří realizací úsporných opatření". Ta je klíčem k pointě redaktora.

V poslední části je redaktorem odříkán profil nového kandidáta na šéfa VZP. "Podle ministra Ratha". Prý. Ministr Rath mlčí. Byl vypnut po jedné větě. V poslední větě příspěvku totiž redaktor porušuje snad všechna pravidla žurnalistiky. Spekuluje o něčem, o čem ví kulový a co se ještě nestalo. S jednoznačným cílem. Uškodit.

MUDr. Pavel Horák,CSc., MBA - v roce 1995 místopředseda LOK, předseda SČL, předseda OS ČLK Praha 2, v roce 1995 sekundární lékař na III. interní klinice 1. LF UK a VFN, náměstek ředitele VFN, člen vědecké rady ČLK, ředitel tří propojených pražských fakultní nemocnic (VFN, FTNsP a FN Na Bulovce), nyní ředitel pražské Všeobecné fakultní nemocnice - nemocnice, patřící mezi největší nejen v České republice, ale v celé Evropě, léčící více než pět desítek tisíce lidí ročně a spravující majetek 45 klinik, ústavů a oddělení za desítky miliard. Podle poslední výroční zprávy je roční rozpočet VFN je více než čtyři miliardy ročně. Tržby od VZP v něm činí více než 2 miliardy, tržby všech ostatních pojišťoven dohromady méně tři čtvrti miliardy. Tolik k podílu na trhu. Průměrný výdělek lékaře je zde 40 000 Kč, výdělek farmaceuta 35 000 Kč. Odborná pracoviště VFN jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, popřípadě jiných fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.

Dokument, který nikdo nečte

Zákon o Českém rozhlasu předpokládal přijetí Kodexu, který má stanovit zásady naplňování služby veřejnosti v oblasti rozhlasového vysílání, závazné pro Český rozhlas a jeho pracovníky. Kodex má sloužit nejenom jako vodítko pro správné rozhodování při řešení konkrétních otázek a problémů rozhlasového vysílání, ale současně představuje závazek kvality daný posluchačům a veřejnosti. Zákon určuje, že se porušení Kodexu kvalifikuje jako porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu, zákoníku práce.

Už v preambuli se praví, že Český rozhlas poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy. Provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí a přispívá tak k propagaci dobrého jména České republiky. Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání služby veřejnosti, musí splňovat vedle odborných požadavků také požadavky mravní. Veřejným zájmem je pro potřeby tohoto Kodexu takový zájem, který je výrazem obecně prospěšných potřeb a zájmů společnosti na rozdíl od zájmu individuálního nebo skupinového. Tolik definice.

Bod 6.6. Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

Bod 6.7. Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. Hodnotící soud vyjadřuje názory, postoje nebo pocity. Český rozhlas ve svém vysílání jednoznačně, pro posluchače zřetelně, odděluje zprávy od hodnotících komentářů. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora.

Bod 6.8. Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. ...

Bod 6.10. Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. ...

Bod 6.14. Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských pořadech počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují. V publicistických pořadech obsahujících osobní stanovisko autora se nesměji odchylovat věcně od pravdy.

Bod 6.17. Editoriální rozhodování ve stanicích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu. Za obsah zpravodajských a publicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné stanice.

Bod 12.2. Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí přispívá k propagaci dobrého jména České republiky a spoluvytváří objektivní obraz České republiky v zahraničí.

Bod 16.3. Slovní formulace užité hlasateli, moderátory a redaktory ve vysílání by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jinému zplošťování obsahu jazyka.

Bod 21.8. Všechny nahrávky používané ve vysílání musí věcně správně vyjadřovat skutečnost, nesmějí být editovány tak, aby se změnil či zkreslil význam a kontext sdělení.

Závěr ... Má-li být Kodex skutečným pomocníkem a měřítkem jednání pracovníků Českého rozhlasu, předpokládá jeho praktické uplatňování pravidelně vyhodnocovat zkušenosti s jeho působením v praxi a projednávat návrhy případných změn a doplnění. Za tímto účelem budou vedení Českého rozhlasu, profesní organizace a odbory dbát o pravidelné projednávání otázek a problémů, jež v souvislosti s působením Kodexu v praxi vyvstanou, aby tento dokument zůstal užitečným a obecně respektovaným nástrojem podpory služby veřejnosti, schopným udržet krok s vývojem společnosti i rozhlasového oboru.


Autor je členem Rady Českého rozhlasu a stále ještě prostým členem ČSSD. V článku nevyjadřuje názor Rady, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, US-DEU, ODS ani nikoho jiného. Nedělal to nikdy a nikdy to dělat nebude. Nemá toho zapotřebí, neb se svými vlastními, věšinou kontroverzními názory si vždy vystačil. Jeho životopis je na stránkách Britských listů už dlouho a v něm se veřejně a cynicky vyznává ze všech dosavadních tvůrčích, soukromých i politických hříchů.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2006
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
17. 4. 2006 Palestinský sebevražedný atentát usmrtil šest osob
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení
14. 4. 2006 Američtí generálové požadují, aby Rumsfeld odstoupil
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
14. 4. 2006 Monoteismus není totalitní Pavel  Urban
15. 4. 2006 Nejsem zamindrákovaný levičák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
14. 4. 2006 Tragická Lincolnova smrt
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
14. 4. 2006 Vzestup kapitalismu pohromy Naomi  Klein
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
14. 4. 2006 Kdo má židli, bydlí František  Beneš
14. 4. 2006 Co si myslí politikové o bankovních poplatcích?
14. 4. 2006 Zelení se zelení Jan Bohuslav Akláb
14. 4. 2006 Londýnská policie zatkla bývalého vládního poradce
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 Pravo-levé zmatení jazyka Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2006 "One on One" s Janem Čulíkem
14. 4. 2006 RRTV jednala o televizním "hlasování" esemeskami
14. 4. 2006 Jakou řečí k nám mluví Bůh? Jan  Paul
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Média a virtuální realita Rudolf  Převrátil
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
14. 4. 2006 4. evropské sociální fórum se bude ve dnech 3.- 7.května 2006 konat v Athénách
13. 4. 2006 Írán není extremistickou zemí, nenuťme ho k extremismu!
13. 4. 2006 Automobil jako hořící klec Pavel  Pečínka
13. 4. 2006 Osud letu United 93...
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
13. 4. 2006 Půlkulaté narozeniny souboru Krepsko Lukáš  Nozar
14. 4. 2006 Vít vedoucím marketingu Microsoftu?
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
2. 4. 2006 Uhl skončil v Právu. Skončí i v ČT? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 BBC chce internetem vydělávat   
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
22. 3. 2006 Jan Kraus respektovým bavičem Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko   
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
26. 2. 2006 Rozhodnutí televize je správné, protože to chce většina občanů   
25. 2. 2006 Mimozemšťani by neměli šanci Bohumil  Kartous

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
20. 1. 2006 O projektu IZIP Petr  Wagner
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
19. 10. 2005 Padající hrušky, ministři a pacienti Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
11. 2. 2005 Grossova "modrá šance" Ivan  David
13. 1. 2005 "Zdražené" léky a "spoluúčast" Ivan  David
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Kondomy: Co dělá katolická církev špatně?   
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
13. 10. 2003 Manipulativní zpravodajství už i v Britských listech? Pavel  Mareš
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje   
10. 10. 2003 Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"   
7. 10. 2003 První mužská, "stoprocentně spolehlivá" antikoncepce   
15. 7. 2003 OČKOVACÍ KALENDÁŘ pravidelného očkování v České republice