14. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2006

Dá se žít z 880 Kč měsíčně?

Otevřený velikonoční dopis prezidentovi republiky, premiérovi a ministrům vlády, ústavním činitelům, soudcům a představitelům stran a církví v ČR.

Vám všem je určen tento Velikonoční dopis se žádostí o pomoc pro jednoho 69letého, politickou a ekonomickou situací po pádu "reálného socialismu" desorientovaného důchodce, dělníka a technika, který celý život poctivě pracoval, vychovával mladší generaci, nikdy nepatřil k prominentům režimů, minulého ani současného. Tento pán se dostal trošinku v důsledku své roztržitosti, ale hlavně v důsledku počinů technokraticky, nadřazeně a nehumánně rozhodujících správních i jiných administrativních orgánů, do těžko řešitelné sociální situace, píše Martin Polnar.

Do situace, která je rovněž v nemalé míře zapříčiněná nepřehledným a občanům nesrozumitelným zákonodárstvím, stavícím občana bez finančních prostředků do pozice nevolníka, vydaného na milost či nemilost vrchnosti. Vyslyšte jeho příběh. A ti z Vás, kteří nemáte obrostlá srdce necitlivostí, prosím pomozte.

Ten příběh začal takto:

Pan Vladimír Slezák přišel na svět v roce 1937. V průběhu svého života prožil a přežil několik společenských systémových změn, ať již šlo o období první republiky, protektorátu, předúnorového období naděje, čtyřicetileté doby "vlády jedné strany" či nynějšího procesu obnovování demokracie. Pan Slezák se vyučil elektrozámečníkem a v průběhu svého života dálkově vystudoval Střední průmyslovou školu v Pardubicích. Ve svém aktivním životě pracoval pouze ve třech firmách -- 17 let Chotěbořské strojírny, 10 let Továrny mlýnských strojů a 8 let, do r. 1992 Vodní stavby, speciální zakládání staveb. Tento výčet uvádím ne proto, že Vás chci unavovat, ale abych Vás v jeho stručnosti přesvědčil o tom, že p. Slezák nikdy nebyl fluktuantem, asociálně orientovanou osobností apod. I v osobním životě projevoval mnoho aktivity, ať jako federální instruktor potápění, zálibou v běhu na lyžích, či vztahem ke včelařství. Od r. 1992 se snažil podnikat jako OSVČ. Smutným údělem některých živnostníků, které přelomová doba zasáhla již v době tzv. "před důchodem" je, že místo profitu jim zůstaly závazky, které bude splácet ze svého důchodu přiznaného mu v r. 1997 zřejmě velmi dlouho. Závazky, jejichž legalita je posvěcena kulatým razítkem, ale jejichž legitimita je více než sporná. P. Slezák je také invalida. Invalidita ZTP II. st. mu byla přiznána v r. 2001.

Nyní k meritu věci. Důchod p. Slezáka ve výši 7.330 Kč je po odpočtu výše uvedeného legálního, ne však legitimního exekučního závazku vyplácen ve výši 5.880 Kč. Náklady na bydlení v družstevním bytě, jehož je uživatelem, činí cca 5.000 Kč. Na všechny jeho výdaje, jídlo, ošacení, dopravu apod. tedy zbývá cca 880 Kč. Jak by řekl mýtický Jára da Cimrman "to není mnoho", ale věřte, že tato doba již není příliš zralá na vtipy. Je v logice věci, že člověk, kterému zbývá na život tak směšná suma, se občas dostane do opoždění platby. Dle stanov družstva, jehož byl p. Slezák členem, je dvojí opožděná platba důvodem k vyloučení z družstva a vypovědění z užívacího práva. Tak se stalo i p. Slezákovi. V důsledku malého opoždění plateb kdysi v r. 2002 je tento invalidní důchodce legálně zbaven svého majetku, kterým je družstevní byt v tržní hodnotě cca 1,000.000 Kč a bude vystěhován.

Historie nás učí, že ne vše co je v dané době legální, je i legitimní. Neobracím se na Vás s upozorněním, že toto je důsledek zákonů, které představují v nemalé míře i pro odborníky nepřehledný stav zákonných i podzákonných norem, na jejichž autorství a prosazování jste měli a nadále máte osobní zodpovědnost. Obracím se na Vás se žádostí o pomoc tomuto bídou do kouta zahnanému důchodci, navíc invalidovi, který celý život pracoval, aby mu na prahu stáří zbýval k obývání mostní oblouk. Nebo varianta ve svých důsledcích stejná, ale rychlejší, čehož se obávám.

Je pro mne hrůzou, že v bohaté společnosti, jakou Česká republika na prahu 21. století bezesporu je, mohla byrokratická mašinérie zahnat člověka, po celoživotní práci, do takto neúnosné životní situace. Je pro mne hrůzou, že v této společnosti žije, dle údajů charitativních organizací, více než čtyřicet tisíc lidí bez střechy nad hlavou. Je to pro mne hrůzou a pro nás všechny ostudou. Je na nás, zda navážeme na kořeny evropské civilizace svázané s velkým morálním odkazem Ježíše Krista v oblasti milosrdenství a lásky, je na nás, zda navážeme na odkaz osvícenského humanismu, nebo na stinné stránky evropských dějin plné bolesti a utrpení. Máme na výběr.

Nechci moralizovat. Je však naší šancí začít s nápravou třeba u tohoto jednoho člověka, p. Vladimíra Slezáka. Kontakt s ním Vám rád zprostředkuji. A věřím, že pomoc jemu bude začátkem pomoci i ostatním, kteří jsou v obdobné situaci. Oni jsou lidé jako Vy, jako já. Možná také jednou budeme potřebovat pomoci.

Vám, kteří jste ochotni pomoci, děkuji. Vám, kteří tuto žádost o pomoc z jakýchkoliv důvodů nepřijímáte přeji, abyste obdobnou pomoc Vy ani nikdo z Vašich blízkých nikdy nepotřebovali.

S úctou

Martin Polnar

Email: nitram.r@seznam.cz

V Praze, 17. 4. 2006, Velikonoční pondělí

P.S. Protože tento dopis je tzv. otevřený, adresu bydliště jak p. Slezáka, tak svoji sdělím až po případně projeveném zájmu ze strany relevantních orgánů či institucí. Děkuji za pochopení.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2006
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
17. 4. 2006 Palestinský sebevražedný atentát usmrtil šest osob
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení
14. 4. 2006 Američtí generálové požadují, aby Rumsfeld odstoupil
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
14. 4. 2006 Monoteismus není totalitní Pavel  Urban
15. 4. 2006 Nejsem zamindrákovaný levičák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
14. 4. 2006 Tragická Lincolnova smrt
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
14. 4. 2006 Vzestup kapitalismu pohromy Naomi  Klein
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
14. 4. 2006 Kdo má židli, bydlí František  Beneš
14. 4. 2006 Co si myslí politikové o bankovních poplatcích?
14. 4. 2006 Zelení se zelení Jan Bohuslav Akláb
14. 4. 2006 Londýnská policie zatkla bývalého vládního poradce
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 Pravo-levé zmatení jazyka Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2006 "One on One" s Janem Čulíkem
14. 4. 2006 RRTV jednala o televizním "hlasování" esemeskami
14. 4. 2006 Jakou řečí k nám mluví Bůh? Jan  Paul
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Média a virtuální realita Rudolf  Převrátil
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
14. 4. 2006 4. evropské sociální fórum se bude ve dnech 3.- 7.května 2006 konat v Athénách
13. 4. 2006 Írán není extremistickou zemí, nenuťme ho k extremismu!
13. 4. 2006 Automobil jako hořící klec Pavel  Pečínka
13. 4. 2006 Osud letu United 93...
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
13. 4. 2006 Půlkulaté narozeniny souboru Krepsko Lukáš  Nozar
14. 4. 2006 Vít vedoucím marketingu Microsoftu?
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006