14. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2006

Pravo-levé zmatení jazyka

Pojmy levice a pravice dnes mnozí odmítají používat s tím, že jsou již vyprázdněné a nic neznamenají. Přesto jsou používány permanentně, a to v médiích, v analýzách týkajících se jak domácí, tak i zahraniční politiky, i v běžné konverzaci. Například Lucie Bílá ve svém posledním rozhovoru pro Magazín MF Dnes o sobě říká, že je pravičák se sociálním cítěním. Pravda je, že každý si pod pojmem levice a pravice představuje něco trochu jiného, avšak domnívám se, že pro každý z uvedených termínů existuje společný obsahový jmenovatel.

Podle nejrůznějších průzkumů veřejného mínění od roku 1989 se v naší zemi většina lidí -- stejně jako Lucie Bílá - hlásí k tomu, že jejich myšlení je pravicové. Když však při podrobnějších rozhovorech dojde na jednotlivá ekonomická či obecně politická témata, ukáže se, že podle teoretických znaků by se smýšlení většiny lidí dalo - na rozdíl od jejich proklamativních postojů - charakterizovat jako levicové, ačkoliv si toho namnoze evidentně nejsou vědomi.

Já sama bych se -- na rozdíl od Lucie Bílé - charakterizovala jako levicově smýšlející člověk. A proto bych se ráda zamyslela nad tím, co považuji za společný jmenovatel tohoto pojmu -- majícího v různých myslích různý obsah.

V současnosti existuje tlak na to, chápat své úspěchy ale i své neúspěchy jako výhradně svoji vlastní zásluhu, či naopak své čistě osobní selhání . To znamená, že nemůžete-li sehnat práci, je to jen a jen vaše vina a nikdo si neklade otázku, zdali náhodou nemáte jiný druh talentu než jaký vyžaduje momentálně preferovaný utilitární ekonomický model. Proto pro mě levicovost znamená svobodu založenou na rovnosti -- ale ne v tom smyslu, že všichni mají stejnou svobodu hladovět a spát pod mostem, ale že všichni mají šanci svobodně usilovat o osobní realizaci. Tento princip však požaduje aktivnější roli státu a vlády, což vnímám jako další ze znaků levicovosti.

Když dnes skupiny lidí, které samy sebe deklarují jako pravicové, hovoří o daňových škrtech a říkají, že je to v zájmu ekonomiky -- myslí tím pouze zájem bohatých a ekonomicky schopných. Snaha o minimalizaci, či přímo destrukci, vládního institucionálního zajištění pro sociálně podpůrné systémy a snahy o eliminaci solidárního sociálního prostředí, a de facto všeho, co je založené na představě, že lidem by mělo na sobě alespoň trochu záležet - to je přesně to, co je pravicí považováno za žádoucí. Argumenty proti takovému pojetí společnosti jsou naopak považovány za zpozdilé a neodpovídající současným ekonomickým možnostem a realitě. Pravicový slovník akcentuje jako nezodpovědné, když má člověk pocit solidarity a nepopírá tak základní princip lidské existence, který praví, že: žijeme ve strukturovaných sociálních vztazích. Lidsky a sociokulturně logické zdůvodnění pravicovosti však neexistuje -- jedná se jen o účelově teoreticky a ekonomicky zdůvodňované sobectví.

Pravice se dnes snaží o depolitizaci společenského života. To však požaduje nemožné, neboť ve skutečnosti má vše politický rozměr -- ať už se jedná o prodej českých nebo zahraničních ředkviček anebo o účast naší země ve vojenských misích.

Nacházíme se v situaci, kdy politika ztrácí na své vážnosti a role státu slábne. Témata konce politiky a potlačování moci státu globálním trhem jsou v současnosti velmi diskutovaná. To, co však jedni považují za proces depolitizace -- pokles vlivu vlád a politických stran, mají jiní za růst politické angažovanosti a aktivismu. Levicově orientovaní voliči však vycházejí z toho, že stát nemůže být v mnoha oblastech nahrazen ani trhem ani žádným společenským hnutím a usilují o nalezení jeho odpovídající role.

Levicově smýšlející lidé jsou toho názoru, že důležitou roli v koncepci hospodářství musí hrát trh a soukromé vlastnictví, ale zároveň usilují o nutná smysluplná a účinná opatření, která by v dostatečné míře brala ohled na společné zájmy, tak jak jsme tomu koneckonců svědky v dynamicky se rozvíjejících skandinávských ekonomikách.

Zhroucení komunistického modelu po roce 1989 akcelerovalo globální renesanci pravicového neoliberalismu, což ve velké části veřejnosti západních i východních společností citelně oslabilo pojem levice jako takový. Slovům levicové a komunistické se podsouvala historická a ideologická blízkost a výrazné podobnosti v tématech i v tradicích. Tato situace trvá dodnes a na české politické scéně je permanentně živena mediálně efektními slogany.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2006
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
17. 4. 2006 Palestinský sebevražedný atentát usmrtil šest osob
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení
14. 4. 2006 Američtí generálové požadují, aby Rumsfeld odstoupil
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
14. 4. 2006 Monoteismus není totalitní Pavel  Urban
15. 4. 2006 Nejsem zamindrákovaný levičák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
14. 4. 2006 Tragická Lincolnova smrt
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
14. 4. 2006 Vzestup kapitalismu pohromy Naomi  Klein
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
14. 4. 2006 Kdo má židli, bydlí František  Beneš
14. 4. 2006 Co si myslí politikové o bankovních poplatcích?
14. 4. 2006 Zelení se zelení Jan Bohuslav Akláb
14. 4. 2006 Londýnská policie zatkla bývalého vládního poradce
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 Pravo-levé zmatení jazyka Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2006 "One on One" s Janem Čulíkem
14. 4. 2006 RRTV jednala o televizním "hlasování" esemeskami
14. 4. 2006 Jakou řečí k nám mluví Bůh? Jan  Paul
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Média a virtuální realita Rudolf  Převrátil
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
14. 4. 2006 4. evropské sociální fórum se bude ve dnech 3.- 7.května 2006 konat v Athénách
13. 4. 2006 Írán není extremistickou zemí, nenuťme ho k extremismu!
13. 4. 2006 Automobil jako hořící klec Pavel  Pečínka
13. 4. 2006 Osud letu United 93...
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
13. 4. 2006 Půlkulaté narozeniny souboru Krepsko Lukáš  Nozar
14. 4. 2006 Vít vedoucím marketingu Microsoftu?
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006