14. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2006

Mozek a učení

V minulém příspěvku "Vyučování nebo učení" , jsem uvedl jedno z možných řešení problému "černé skříňky", která zastupuje dosud neznámý průběh myšlení žáka při učení. Také jsem uvedl některé myšlenky a názory Dominika Dvořáka, autora publikace "Mozek, učení a školní vzdělávací program" (Učitelské listy, 22.3.2006).

Uvedený autor se pokouší vysvětlit stavbu a funkci nervové tkáně tvořící mozek z hlediska našeho poznávání, tedy i učení. Poukazuje na skutečnost, že " začínáme stále lépe rozumět tomu, kde jsou požadované znalosti nebo dovednosti v mozku uchovávány a jaké podmínky napomáhají nebo brání jejich uložení a vybavení".

Jako příklad uvedu problém zvládnutí obsluhy určitého technického zařízení, např. mobilu v jehož soupravě musí být i jeho český manuál. Proto, že se jedná převážně o zahraniční výrobek (Nokia, Siemens, Sony Ericsson a jiné), záleží jeho srozumitelnost i na kvalitě překladu. Jejich úroveň byla někdy i "úsměvná". Vždy však jde o zprostředkování vztahu konstruktér -- uživatel. Konstruktér "vkládá" do technického zařízení požadavky výrobce, uživatel, podle svých potřeb, volí takové zařízení, které splní jeho požadavky a také mu umožní pomocí přiloženého manuálu naučit se jeho obsluhu.

Tato spočívá v postupném zvládnutí řetězce jednotlivých elementárních pracovních operací, které učící se prakticky provádí podle zadaných příkazů. Dovolím si je přirovnat ke krokům při učení teorie uvedených v minulém příspěvku "Vyučování nebo učení" kterými byly elementární psychické operace. Pokud bych přešel k pojmu elementární psychomotorická operace, je zřejmé, že se jedná o kroky, jejichž pracovní operace je doplněna i o jejich teoretické zdůvodnění.

U manuálu běžného mobilu je požadováno zvládnutí řetězců elementárních pracovních operací, např. pro vytvoření a odeslání SMS. Každá elementární pracovní operace (krok) má svoji návaznost na předchozí, vyžaduje zřetelné řešení (stisknutí tlačítka) a poskytuje i okamžitou kontrolu (reakci mobilu). Počet i název řetězců elementárních pracovních operací, (např. pro telefonování, fotografování, reprodukci hudebního záznamu) závisí na technickém vybavení mobilu a často se stává, že z počtu možností se jeho uživatel spokojí pouze se základními.

Pokud se jedná o náročnější technické zařízení na jehož obsluhu jsou kladeny i požadavky na určení i případné odstranění závady, zvládnutí potřebných řetězců elementárních psychomotorických operací je podstatně náročnější. V praxi se mi osvědčilo využití audiovizuálního krokového programu, který pomocí TV monitoru umístěného v zorném poli žáka, krok po kroku, mu nejprve vysvětlil a také prakticky předvedl motorickou náplň kroku. Pak následoval požadavek na jeho praktické provedení. K opakování posloužil příkaz odpovídající názvu určitého motorického řetězce. Časová úspora takového řešení byla přibližně třetinová.

To, co jsem dosud uvedl, demonstruje náročnost zvládnutí obsluhy poměrně jednoduchých technických zařízení, např. mobilu.

Pro takovýto řetězec elementárních psychomotorických operací, tj. těch jejichž kroky mají být i teoreticky zdůvodňovány, dojde k požadavku na integraci problematiky základů elektroniky, fyziky, matematiky a dalších teoretických oblastí, zaměřené na konkrétní problematiku která, zpětně, vychází z řešení mobilu konstruktérem. A je zde na místě otázka: kdo by ji mohl úspěšně vyučovat i učit? Asi konstruktér sám, pokud bude i potřebně didakticky gramotný!

Dosud jsem zde uvedl dva příklady myšlenkových pochodů. V prvním případě převažovala jednoduchá manuální činnost. Je možné konstatovat, že, pokud bude často opakována, dojde k jejímu trvalému naučení.

V druhém případě, kdy je praktická činnost i teoreticky zdůvodňována, dojde k jejímu naučení složitější cestou, kdy jsou do praktické činnosti zapojovány i vědomosti získané integrací různých teoretických oblastí do problematiky konkrétního zařízení. Tento druhý případ, kdy jsou do učení postupně zapojovány vědomosti, dovednosti i návyky představuje zde uvedený řetězec elementárních psychomotorických operací jedno z možných řešení problémů spojených s přechodem od vyučování k učení, tedy "černé skříňky".

Na závěr se vracím k myšlenkám Dominika Dvořáka: "I když si občas říkáme s básníky, že správně vidíme jen srdcem, přesto málokdo pochybuje, že naše poznávání, tedy i učení souvisí hlavně s mozkem, při učení by se tedy měla nějak měnit stavba nebo funkce nervové tkáně tvořící mozek Po pravdě řečeno, o mnoho více toho ani dnešní doba o fyziologickém základu učení neví a proto začínáme stále lépe rozumět tomu, kde jsou tyto znalosti nebo dovednosti v mozku uchovávány a jaké podmínky napomáhají nebo brání jejich uložení a vybavení". Doufám, že zde uvedené dva případy posloužily jako příklad takovýchto podmínek.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2006
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
17. 4. 2006 Palestinský sebevražedný atentát usmrtil šest osob
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení
14. 4. 2006 Američtí generálové požadují, aby Rumsfeld odstoupil
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
14. 4. 2006 Monoteismus není totalitní Pavel  Urban
15. 4. 2006 Nejsem zamindrákovaný levičák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
14. 4. 2006 Tragická Lincolnova smrt
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
14. 4. 2006 Vzestup kapitalismu pohromy Naomi  Klein
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
14. 4. 2006 Kdo má židli, bydlí František  Beneš
14. 4. 2006 Co si myslí politikové o bankovních poplatcích?
14. 4. 2006 Zelení se zelení Jan Bohuslav Akláb
14. 4. 2006 Londýnská policie zatkla bývalého vládního poradce
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 Pravo-levé zmatení jazyka Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2006 "One on One" s Janem Čulíkem
14. 4. 2006 RRTV jednala o televizním "hlasování" esemeskami
14. 4. 2006 Jakou řečí k nám mluví Bůh? Jan  Paul
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Média a virtuální realita Rudolf  Převrátil
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
14. 4. 2006 4. evropské sociální fórum se bude ve dnech 3.- 7.května 2006 konat v Athénách
13. 4. 2006 Írán není extremistickou zemí, nenuťme ho k extremismu!
13. 4. 2006 Automobil jako hořící klec Pavel  Pečínka
13. 4. 2006 Osud letu United 93...
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
13. 4. 2006 Půlkulaté narozeniny souboru Krepsko Lukáš  Nozar
14. 4. 2006 Vít vedoucím marketingu Microsoftu?
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Školství RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
7. 4. 2006 Vyučování nebo učení? František  Augusta
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy   
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík