13. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2003

GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita

Rok 2003 byl prohlášen OSN za Mezinárodní rok pitné vody

Henry Heyneardhi
Motto:
"Globaliazace se vůbec netýká obchodu, nýbrž čistě moci a kontroly. Jde o reorganizaci světa, která má vymazat hranice států a ustavit diktaturu nejmocnějších světových centrálních bank, komerčních bank a nadnárodních obchodních společností."
Paul Hellyer
bývalý kanadský místopředseda vlády

Pouze 5 procent světové populace nakupuje vodu od nadnárodních korporací, ale roční zisky už nyní dosahují 40 procent zisků naftařského sektoru. S tímto enormním potenciálem pro zisky tlačí vodařské nadnárodní společnosti na to, aby se zlegalizovalo obchodování vodou jako komoditou skrze GATS (General Agreement on Trade and Services - Všeobecná dohoda o obchodu a službách) Světové organizace obchodu (WTO).

Globální trend ve vodařském průmyslu, předpovídaný časopisem Fortune v květnu 2000, byl, že 'Voda slibuje stát se v 21. století tím, čím byla nafta ve století dvacátém: drahocenným zbožím, které určuje bohatství národů'.

Voda, říká zpráva, se stala jedním z největších obchodů na globální úrovni. Roční zisky vodařského průmyslu v té době odhadovala Fortune na nějakých 400 miliard dolarů, 40 procent naftařského sektoru a o třetinu větší než farmaceutický sektor. Zisky jsou to pouze od 5 procent světové populace, která bere vodu od korporací.

Tedy potenciál růstu trhu s vodou je velmi vysoký, v roce 1998 odhadovala Světová banka (SB), že vzroste na 800 miliard USD; loni opravila tato banka výhled na 1 bilion USD.

Čtyři nadnárodní společnosti ve vodařském průmyslu - RWE, Vivendi, Suez-Lyonnaise a Enron - jsou v Global Fortune 500, Vivendi a Suez- Lyonnaise na trhu vedou. Vivendi má celosvětově 110 milionů zákazníků s ročními zisky více než 13 miliard EUR, Suez-Lyonnaise, jiná nadnárodní společnost usazená ve Francii, produkuje od svých zákazníků po celém světě na ročních ziscích 10 miliard EUR.

Monsanto, chemický nadnárodní gigant, také pozoruje tento vznikající trh a má v úmyslu rozšířit svůj obchod o vodní sektor, počínaje Indií a Mexikem, protože obě země se potýkají s nedostatkem vody.

Ačkoli tito nadnárodní vodní giganti navzájem soupeří, aby si vytvořili svůj podíl na lukrativním trhu, sledují a prosazují tentýž cíl: ustavit globální trh vodou, na němž bude voda považována za zboží - prodávaná a obchodovaná volně.

Jako by říkali: 'Dejte vodu do prodeje a nechte trh určovat její budoucnost'. Tohoto cíle by bylo možno dosáhnout legalizací obchodu vodou skrze nástroje volného trhu jako je GATS/WTO.

Z hlediska svobodného trhu se dodávání vody řadí do stejné kategorie jako vzdělání, zdravotnictví, bankovnictví, turismus, doprava a zacházení s odpady a obchod je v této kategorii řízen podle Všeobecné dohody o obchodování ve službách (GATS) z roku 1994, která je součástí WTO.

GATS má v úmyslu liberalisovat obchod ve službách zrušením všech obchodních bariér, z nichž jednou je veřejné vlastnictví a odstranit národní regulace. Dohoda zakazuje diskriminaci zahraničních dodavatelů ve vąech oblastech, jichž se týká, bez ohledu na podmínky, za nichž se služby poskytují a bez ohledu na lidská práva nebo vztah poskytovatele k životnímu prostředí. Jednací strany se také dohodly, že některá pravidla platí "horizontálně", ať už ta oblast je zahrnuta v GATS nebo ne.

Jeden pisatel poznamenává, že jedno horizontální pravidlo je "nejvíce upřednostňovaný stát", což znamená, že jakmile korporace z jedné země vstoupily na váš trh, musíte dovolit korporacím ze všech zemí totéž. Toto pravidlo se vztahuje na všechny služby, dokonce i na ty, které doposud podléhají ochraně.

V oblasti vody GATS tedy znamená, že všechny země mají otevřít svůj trh pro služby dodávání vody bez omezení a přenést správu vody na soukromý sektor. Poněvadž liberalizace vyžaduje oslabení role státu na pouhého zprostředkovatele, je přenesení veřejného vlastnictví služeb spojených s vodou na soukromý sektor praktickým důsledkem.

Zastánci GATS jsou velice přesvědčeni, že privatizace vody a instituce globálního trhu vodou budou ku prospěchu stejně bohatým i chudým. Ale zároveň si stále více organizací občanské společnosti uvědomuje kritiku a propůjčuje hlas této kritice a námitkám proti tomu, aby se vodní služby dostaly pod zákonem vázané dohody jako je GATS. Tato kritika a námitky se týkají dvou hlavních věcí.

Zaprvé, jak je shora řečeno, GATS pomáhá soukromému sektoru, zvlášť gigantickým vodním nadnárodním korporacím, aby rozšířil své aktivity po celém světě. Ale podle zkušenosti, privatizace vody vytváří mnoho nových problémů. Když korporace prodávají vodu pro zisk, kvalita,bezpečnost dodávek vody a přístup k nim jsou v nebezpečí a je ohrožena budoucnost vodních zdrojů.

Druhá záležitost se týká velmi zásadního principu. Voda je nepopiratelně bytostně nutným zdrojem pro každou živou bytost. Tedy rozhodování o tomto zdroji by se měla dělat demokraticky na místní, národní a globální rovině, opřena o základní právo národů na pitnou a dostupnou vodu.

Máme za to, že instituce WTO/GATS jsou nedemokratické, nespravedlivé a bez odpovědnosti. Zastánci GATS říkají, že dohoda byla dojednána vládami. Ale věci GATS byly dojednávány mezi několika málo mocnými vládami za zavřenými dveřmi. A většině vlád bylo řečeno, aby podepsaly dojednané nebo budou vyřazeny ze systému obchodu.

Jakákoli politika týkající se vody by se měla diskutovat a projednávat demokraticky, tak aby obyčejní lidé, domorodé obce, organizace na místní úrovni a všichni obyvatelé světa se toho mohli účastnit a vyjádřit svá mínění a myšlenky.

Měli bychom povzbudit svou vládu, aby nečinila žádné závazky vzhledem ke GATS aniž by provedla celkové zhodnocení jejich dopadu na společně sdílený život. To zhodnocení by pak mělo být následováno širokou veřejnou diskusí a debatami, v nichž by se účastnili všichni občané, aby bylo dosaženo společných a odpovídajících rozhodnutí. Proto, nepřímo, bychom měli svou vládu činit odpovědnou za její obchodní politiku a doufejme, že na konci se bude moci postavit mocným vládám, které prosazují privatizaci vody v rámci vyjednávacího procesu v GATS.

Autor je koordinátorem Indonéského fora pro výzkum globalizace (Indonesian Forum on Globalization Research, Business Watch Indonesia) v Jakartě.

Překlad angl. textu, původně vydaného v Jakarta Post z diskuse MAI* Not!

* MAI (AMI) = Multilateral Agreement on Investment, Mnohostranná dohoda o investicích)

Mnohostranná dohoda o investicích , mající za cíl omezit práva států i samospráv, které by chtěly regulovat zahraniční investice BL
                 
Obsah vydání       13. 2. 2003
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"
13. 2. 2003 Stát se s investorem ještě nedohodl o financování dálnice D-47 Jaroslav  Hlaváček
13. 2. 2003 O Iráku a Osamu bin Ladenovi ze zahraničního tisku
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA
13. 2. 2003 Církevní představitelé Evropy společně proti válce v Iráku
12. 2. 2003 Čeští protestující proti válce by se neměli bát "bolševiků" Arie  Farnam
13. 2. 2003 Přímá volba prezidenta může znamenat zneužití institutu amnestie Martin  Škapík
13. 2. 2003 Architekti musejí být členem Komory architektů Dalibor  Borák
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2003 Čo je v pozadí prvého ostrého štrajku na Slovensku? Juraj  Zamkovský
13. 2. 2003 Je načase vyhlásiť vojnu vojnám Jozef  Lysý
13. 2. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi - pokračovanie po voľbách Ivan  Hromada
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2003 O Iráku a Osamu bin Ladenovi ze zahraničního tisku   
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?   
12. 2. 2003 Odstraňte Francii z Rady bezpečnosti OSN   
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Americká poezie proti válce Marek  Hrubec
11. 2. 2003 Bez jednoty nemají NATO ani OSN budoucnost   
11. 2. 2003 Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii David  Singer
11. 2. 2003 Brežněvova doktrína omezené suverenity? Jan  Čulík
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak

Globalizace RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
15. 1. 2003 2002 - rok finančných škandálov Radovan  Geist
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
15. 1. 2003 Sémě potíží: o geneticky modifikovaných plodinách   
15. 10. 2002 Stop licenci na kontaminování Evropy GMO   
9. 8. 2002 Monsanto reagovalo na kritiku v Britských listech Miroslav  Šuta
6. 8. 2002 Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? Miroslav  Šuta
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
12. 4. 2002 Zlínští radní jsou neústupní: Za 95 milionů prodávají miliardový majetek Radek  Bubeník
18. 3. 2002 Pitná voda, kohoutek a dojná kráva Radek  Mokrý
22. 2. 2002 Příklady táhnou: občanské sdružení dokáže efektivně vystupovat ve veřejném zájmu Helena  Svatošová
13. 11. 2001 Donutí Světová organizace pro obchod státy, aby zprivatizovaly veřejné služby?   
8. 11. 2001 Jak Západ plánuje vnutit své obchodní podmínky ostatním zemím světa   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba